Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" Biên bản kiểm kê tiền mặt "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 49877 văn bản

1

Chỉ thị 178-TTg năm 1973 về tiến hành tổng kiểm kê tài sản do Chính phủ ban hành

sở). Tài sản thuộc dự trữ Nhà nước cũng phải kiểm kê trong kỳ này. Tài sản thuộc khu vực kinh tế hợp tác xã không kiểm kê trong kỳ này, trừ phần hàng hóa của thương nghiệp quốc doanh do hợp tác xã mua bán làm đại lý bná và còn tồn kho ở hợp tác xã mua bán thì phải kiểm kê. Tiền mặt, kim khí quý, ngoại tệ và các chứng khoán có giá

Ban hành: 13/08/1973

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2007

2

Quyết định 17/2000/QĐ-UBBT ban hành quy định tiền thuê đất, mặt nước, mặt biển áp dụng đối với các hình thức đầu tư nước ngoài tại tỉnh Bình Thuận

ban hành bản quy định về tiền thuê đất, mặt nước, mặt biển áp dụng đối với các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; - Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài Chính-Vật giá, Giám đốc Sở Địa chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục trưởng Cục Thuế tại Tờ trình số 2580 TT/LS ngày 09/12/1999; QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Nay

Ban hành: 29/03/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2014

3

Thông tư 50-TC/TCĐN năm 1993 hướng dẫn quy định về tiền thuê đất, mặt nước và mặt biển đối với các Dự án đầu tư nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

Việt Nam; Căn cứ vào Quyết định số 210a TC/VP ngày 1-4-1990 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành bản quy định về tiền thuê đất, mặt nước, mặt biển áp dụng đối với các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định về tiền thuê đất, mặt nước, mặt biển như sau: I. NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ TIỀN THUÊ ĐẤT, MẶT NƯỚC, MẶT

Ban hành: 03/07/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

4

Thông tư 1189-TTg năm 1956 về việc xây dựng và chấp hành kế hoạch tiền mặt do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

, quy định các mẫu biểu lập kế hoạch tiền mặt, và hướng dẫn cụ thể cho các cấp, các ngành, các đơn vị thi hành. Các Bộ, các ngành trực thuộc Thủ tướng phủ, các đoàn thể ở trung ương, các Uỷ ban Hành chính liên khu và khu, tỉnh, thành phố cần phổ biến các điều quy định trên đây thật rộng rãi để tất cả các đơn vị đều thông suốt và chấp hành nghiêm

Ban hành: 22/12/1956

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2007

5

Nghị định 161/2006/NĐ-CP về thanh toán bằng tiền mặt

về việc chấp hành các quy định về thanh toán bằng tiền mặt. 3. Xử lý theo thẩm quyền đối với hành vi vi phạm quy định tại Nghị định này theo quy định của pháp luật và thông báo việc xử lý cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam . Điều 9. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp 1. Tuyên truyền, phổ biến những quy định của Nghị định này

Ban hành: 28/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2007

6

Nghị định 101/2012/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt

hàng Nhà nước tiến hành kiểm tra hồ sơ theo các điều kiện quy định tại khoản 2, Điều 15 Nghị định này; c) Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước sẽ thẩm định và cấp Giấy phép hoặc có văn bản từ chối cấp phép trong đó nêu rõ lý do; d) Tổ chức được cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian

Ban hành: 22/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2012

7

Kế hoạch 1245/KH-UBND về kiểm tra thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1245/KH-UBND Điện Biên, ngày 09 tháng 05 năm 2016 KẾ HOẠCH KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN LUẬT HÒA GIẢI

Ban hành: 09/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2016

8

Kế hoạch 150/KH-UBND kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2012

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 150/KH-UBND Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2012 KẾ HOẠCH KIỂM TRA CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC

Ban hành: 22/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2012

9

Chỉ thị 30/2004/CT-TTg về biện pháp kiềm chế tốc độ tăng giá thị trường trong thời gian trước mắt do Thủ tướng Chính phủ ban hành

biện pháp cải tiến công nghệ, tiết kiệm chi phí sản xuất và lưu thông, giảm giá thành sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. 2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố phải quán triệt sâu sắc các nguyên tắc nêu trên và căn

Ban hành: 05/08/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

10

Thông tư 123-LN-KH năm 1958 về biện pháp quản lý tiền mặt do Ngân hàng Quốc gia và Hợp tác xã mua bán Trung ương ban hành

27-11-1955 về quản lý tiền mặt, Ngân hàng Quốc gia Việt Nam và Hợp tác xã mua bán Trung ương quy định biện pháp thực hiện quản lý tiền mặt đối với các cấp Hợp tác xã mua bán như sau: Mục 1 MỞ TÀI KHOẢN TẬP TRUNG TIỀN MẶT VÀ SÉC VÀO NGÂN HÀNG Điều 1. – Tất cả các cấp Hợp tác xã mua bán và các đơn vị kế hoạch trực thuộc độc lập hạch toán đều phải mở

Ban hành: 31/03/1958

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2007

11

Quyết định 210A-TC/VP năm 1990 về việc quy định tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển đối với xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

định kèm theo Quyết định này đều bãi bỏ. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hoàng Quy (Đã ký) BẢN QUY ĐỊNH VỀ TIỀN CHO THUÊ MẶT ĐẤT, MẶT NƯỚC, MẶT BIỂN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC HÌNH THỨC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM (Ban hành kèm theo

Ban hành: 01/04/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

12

Quyết định 210/TC-VP năm 1990 về tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển áp dụng đối với các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

của các ngành và Uỷ ban nhân dân các địa phương trái với nội dung Bản quy định kèm theo quyết định này đều bãi bỏ. Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hoàng Quy (Đã ký) BẢN QUY ĐỊNH VỀ TIỀN CHO THUÊ MẶT ĐẤT, MẶT NƯỚC, MẶT BIỂN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC HÌNH THỨC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI

Ban hành: 01/04/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

13

Kế hoạch 30/KH-UBND thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

đáp pháp luật, trợ giúp pháp lý, có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với từng đối tượng, địa bàn đáp ứng yêu cầu thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương; tăng cường hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện. - Phát huy vai trò chủ động tham mưu của cơ quan tư pháp các cấp, cán bộ tư pháp và đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục

Ban hành: 24/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2014

14

Thông tư 15-LB/NH/TC năm 1962 quy định biện pháp quản lý tiền mặt các công trường xây dựng cơ bản do Ngân Hàng Nhà Nước- Bộ Tài Chính ban hành.

biệt công trình dài hạn hay ngắn hạn, trên hạn ngạch hay dưới hạn ngạch, chấp hành nghiêm chỉnh các thể lệ biện pháp và thủ tục quản lý tiền mặt của Nhà nước đã ban hành. Trong việc cấp phát vốn cũng như cấp phát tiền mặt, Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Kiến thiết cần phối hợp chặt chẽ để việc cấp phát cho các công trường được kịp thời, đúng kế

Ban hành: 07/06/1962

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2007

15

Biên bản hợp tác về sự phát triển của nghề nghiệp kế toán và kiểm toán giữa CPA Australia và Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam do Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Australia ban hành

đều ghi nhận sự cần thiết xây dựng một mối quan hệ gần gũi hơn và đồng ý ký vào Biên bản Hợp tác này. Các bên chia sẻ những lợi ích chung trong sự tiến bộ của nghề nghiệp kế toán và kiểm toán, đặc biệt là trong mối quan hệ nhằm duy trì và tăng cường các chuẩn mực nghề nghiệp cũng như sự quốc tế hoá nghề nghiệp. B. NỘI DUNG HỢP TÁC 1. Mục

Ban hành: 17/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2006

16

Quyết định 1417/TC/TCĐN năm 1994 về tiền cho thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển áp dụng đối với các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

nước, mặt biển cho cơ quan thu tiền thuê chậm nhất là một tháng kể từ khi bản hợp đồng có hiệu lực thi hành. - Xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm nộp tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển vào Kho bạc Nhà nước do cơ quan thu quy định. - Tiền thuê đất được trả làm hai kỳ trong năm, mỗi kỳ 50% số tiền phải trả. Thời hạn trả

Ban hành: 31/12/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

17

Chỉ thị 26/CT-UB năm 1987 về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách về tiền mặt do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

tình trạng này nhằm thực hiện chủ trương “4 giảm” theo Nghị quyết của Trung ương và Thành ủy. Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị : 1) Chấm dứt các hình thức thanh toán trong mua bán chỉ dùng bằng tiền mặt khối lượng lớn, lập lại phương thức thanh toán qua ngân hàng bằng chuyển khoản. Kể từ nay, mọi khoản thanh toán giữa những đơn vị kinh

Ban hành: 10/07/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2009

18

Chỉ thị 05/CT-NH1 năm 1996 về một số biện pháp chỉ đạo công tác tiền tệ, tín dụng trong thời gian trước mắt do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 05/CT-NH1 Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 1996 CHỈ THỊ VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC TIỀN TỆ, TÍN DỤNG TRONG THỜI GIAN TRƯỚC MẮT Trong những tháng đầu năm 1996, toàn ngành đã kiên

Ban hành: 06/06/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

19

Thông tư liên bộ 05-LB-NHNN-BNT năm 1963 về biện pháp quản lý tiền mặt tại các đơn vị thuộc Bộ Nông trường do Ngân hàng nhà nước và Bộ Nông trường ban hành.

kiểm tra đôn đốc theo dõi các đơn vị chấp hành chính sách quản lý tiền mặt. Nếu thấy đơn vị nào có thiếu sót thì trực tiếp góp ý kiến sửa chữa kịp thời. Nếu đơn vị nào vi phạm chính sách quản lý tiền mặt một cách nghiêm trọng thì lập biên bản báo cáo với cấp ủy và chính quyền địa phương, và có thể đề nghị áp dụng kỷ luật đối với đơn vị đó theo điều 10

Ban hành: 12/02/1963

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2007

20

Hiệp định về việc áp dụng các biện pháp kiểm dịch động thực vật - SPS

Mong muốn tiếp tục sử dụng các biện pháp vệ sinh động-thực vật hài hoà giữa các Thành viên trên cơ sở các tiêu chuẩn, hướng dẫn và khuyến nghị quốc tế do các tổ chức quốc tế có liên quan xây dựng, kể cả Uỷ ban An toàn thực phẩm, Văn phòng Dịch tễ quốc tế và các tổ chức quốc tế và khu vực có liên quan hoạt động trong khuôn khổ Công ước Bảo vệ Thực

Ban hành: 10/12/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status