Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" Biên bản kiểm kê tiền mặt "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 52867 văn bản

1

Kế hoạch 1245/KH-UBND về kiểm tra thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1245/KH-UBND Điện Biên, ngày 09 tháng 05 năm 2016 KẾ HOẠCH KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN LUẬT HÒA GIẢI

Ban hành: 09/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2016

2

Quyết định 3144/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

nghị của Giám đốc Công an tỉnh, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh. Điều 2. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này; báo cáo kết quả thực hiện

Ban hành: 05/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2016

3

Quyết định 3163/QĐ-CTUBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Khánh Hòa ban hành

2016-2025; Căn cứ Quyết định số 1472/QĐ-BYT ngày 20/4/2016 của Bộ Y tế về việc ban hành đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2025; Căn cứ Quyết định số 3382/QĐ-BYT ngày 05/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành kế hoạch thực hiện đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2020; Xét đề

Ban hành: 20/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2016

4

Kế hoạch 208/KH-UBND năm 2016 kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh của thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2025

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 208/KH-UBND Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2016 KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT MẤT CÂN BẰNG GIỚI TÍNH

Ban hành: 14/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2016

5

Kế hoạch 69/KH-UBND năm 2016 thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

bằng giới tính khi sinh; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016 - 2025 trên địa bàn tỉnh, như sau: I. MỤC TIÊU 1. Mục tiêu chung Từng bước khống chế có hiệu quả tốc độ gia tăng mất cân bằng giới tính khi sinh (GTKS), tiến tới đưa tỷ số GTKS trở lại mức cân

Ban hành: 06/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2016

6

Kế hoạch 92/KH-UBND năm 2016 thực hiện Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 92/KH-UBND Phú Yên, ngày 24 tháng 6 năm 2016 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN KIỂM SOÁT MẤT

Ban hành: 24/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2016

7

Quyết định 5116/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch phối hợp tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên sông, trên biển và trong vùng nước cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh

chắc thông số kỹ thuật, chất lượng, số lượng phương tiện, ngành nghề hoạt động của ngư dân trên địa bàn, kể cả số hộ ngư dân hoạt động đăng, đáy trên sông, trên biển. Tổ chức kiểm tra, kiểm soát, đăng ký kiểm chứng, thống đầy đủ các thông tin về người, phương tiện, hải trình, ngư trường. Kiên quyết không cho xuất bến đối với tàu thuyền hết hạn

Ban hành: 17/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2014

8

Kế hoạch 30/KH-UBND thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

đáp pháp luật, trợ giúp pháp lý, có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với từng đối tượng, địa bàn đáp ứng yêu cầu thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương; tăng cường hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện. - Phát huy vai trò chủ động tham mưu của cơ quan tư pháp các cấp, cán bộ tư pháp và đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục

Ban hành: 24/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2014

9

Quyết định 16/2016/QĐ-UBND Quy định quản lý mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

quản lý mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Quy định giao mặt nước biển, cho thuê mặt nước biển đối với các tổ chức, cá nhân để sử

Ban hành: 13/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2016

10

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2015 về tăng cường biện pháp, giải pháp kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

KIỂM SOÁT TẢI TRỌNG PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN Trong thời gian qua, công tác kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn toàn tỉnh đã được Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh và các địa phương đã quyết liệt triển khai với nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng xe ôtô vận chuyển hàng hóa quá khổ, quá tải gây hư hỏng kết

Ban hành: 20/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2015

11

Quyết định 309/QĐ-HQAG năm 2016 về Quy trình quản lý, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa, phương tiện vận tải đưa vào, đưa ra Địa điểm kiểm tra tập trung tại Khu kinh tế cửa khẩu Tịnh Biên do Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh An Giang ban hành

BAN HÀNH QUY TRÌNH QUẢN LÝ, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HÀNG HÓA, PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI ĐƯA VÀO, ĐƯA RA ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA TẬP TRUNG TẠI KHU KINH TẾ CỬA KHẨU TỊNH BIÊN CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH AN GIANG Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014; Căn cứ Nghị định 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết phạm vi

Ban hành: 20/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2016

12

Nghị định 101/2012/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt

hàng Nhà nước tiến hành kiểm tra hồ sơ theo các điều kiện quy định tại khoản 2, Điều 15 Nghị định này; c) Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước sẽ thẩm định và cấp Giấy phép hoặc có văn bản từ chối cấp phép trong đó nêu rõ lý do; d) Tổ chức được cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian

Ban hành: 22/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2012

13

Nghị định 71/2015/NĐ-CP về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Việt Nam

trở lên, cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng hoặc chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện phải thông báo bằng văn bản cho đồn Biên phòng sở tại về số lượng người, phương tiện, biển kiểm soát, thời gian, phạm vi, nội dung hoạt động. 8. Phương tiện hàng không khi tiến hành hoạt động hàng không dân dụng, kinh tế, thương mại, du

Ban hành: 03/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2015

14

Quyết định 6239/QĐ-UBND năm 2013 Quy định trình tự, thủ tục ban hành quyết định về kế hoạch tổ chức thực hiện thu hồi đất, khảo sát, điều tra, kiểm đếm và biện pháp thu hồi đất, giải phóng mặt bằng của thành phố Hà Nội

BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN THU HỒI ĐẤT, KHẢO SÁT, ĐIỀU TRA, KIỂM ĐẾM VÀ CÁC BIỆN PHÁP THU HỒI ĐẤT, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG; BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH PHÂN KỲ THU HỒI ĐẤT, GIAO ĐẤT, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG (thực hiện Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố) ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ban hành: 15/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2013

15

Chỉ thị 28/2014/CT-UBND đẩy mạnh biện pháp thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang trong giai đoạn hiện nay

HIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và đã từng bước đi vào nề nếp; thủ tục hành chính (TTHC) trên nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước của các cấp chính quyền được thống

Ban hành: 21/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2015

16

Kế hoạch 95/KH-UBND năm 2015 về kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật và tình hình xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

hiện hương ước, quy ước. 3. Công tác kiểm tra phải bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả. II. NỘI DUNG KIỂM TRA Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tình hình xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước (Nội dung kiểm tra cụ thể thực hiện theo đề cương báo cáo ban hành kèm theo Kế hoạch kiểm tra này). III. CÁCH THỨC VÀ

Ban hành: 01/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2015

17

Kế hoạch 150/KH-UBND kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2012

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 150/KH-UBND Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2012 KẾ HOẠCH KIỂM TRA CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC

Ban hành: 22/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2012

18

Quyết định 1905/QĐ-KTNN năm 2015 Kế hoạch kiểm toán năm 2016 do Kiểm toán Nhà nước ban hành

TOÁN NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành Kế hoạch kiểm toán năm 2016 của Kiểm toán nhà nước như Phụ lục kèm theo Quyết định này. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bộ trưởng các Bộ; thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính

Ban hành: 29/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2016

19

Kế hoạch 9418/KH-UBND thực hiện Chương trình bình ổn giá mặt hàng thiết yếu năm 2016 và 2017 do tỉnh Đồng Nai ban hành

nhanh, kịp thời. - Phối hợp UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa lựa chọn, giới thiệu các HTX có uy tín, có điều kiện về mặt bằng, nhân lực... tham gia hệ thống bán hàng bình ổn giá. - Phối hợp với Sở Công Thương, Sở Tài chính kiểm tra, giám sát và giúp đỡ các HTX tổ chức tốt việc bán hàng bình ổn giá. 6. Sở Y tế,

Ban hành: 07/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2016

20

Quyết định 01/2014/QĐ-UBND Quy chế phối hợp thẩm định hồ sơ, xác định tiền thuê đất, mặt nước; ký kết hợp đồng thuê đất, mặt nước và thu tiền thuê đất, mặt nước đối với tổ chức được Nhà nước cho thuê đất, mặt nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

dụng đất. b) Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế rà soát, kiểm tra việc khai và nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước của tổ chức thuê đất. Trường hợp tổ chức thuê đất, thuê mặt nước chưa thực hiện khai nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước thì Cục thuế có trách nhiệm

Ban hành: 09/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status