Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" BO GIAO DUC VA DAO TAO "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 24 văn bản

1

Quyết định 1467/QĐ-BGDĐT năm 2010 ban hành Danh mục thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường mầm non, phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 1467/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC THIẾT BỊ, TÀI LIỆU, HỌC LIỆU HỖ TRỢ CÔNG TÁC PHỔ

Ban hành: 15/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2010

2

Thông tư 13/2010/TT-BGDĐT ban hành Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 13/2010/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2010 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC AN TOÀN,

Ban hành: 15/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2010

3

Quyết định 28/QĐ-TCLN-VP năm 2010 về phân công lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp do Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp ban hành

KHCN, HTQT; Cục Chế biến NLS; TT Khuyến nông quốc gia thuộc Bộ NN PTNT; - Viện KHLN; Các Trường đào tạo về LN; Tổng Cty LNVN; Hội KHKTLN; Hiệp hội Gỗ lâm sản; - Sở NN PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TW; - Lưu: VT. TỔNG CỤC TRƯỞNG Hứa Đức Nhị

Ban hành: 15/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2010

4

Kế hoạch 1735/KH-BCĐLNTPVSATTP về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2010 do Ban Chỉ đạo liên ngành thành phố về vệ sinh an toàn thực phẩm ban hành

toàn phát triển bộ máy quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm - Kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành về VSATTP thành phố; Đoàn kiểm tra liên ngành về VSATTP thành phố để thực hiện thường xuyên việc kiểm tra quản lý nhà nước về VSATTP của các Sở ngành quận/huyện. - Đối với hệ thống quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc quản

Ban hành: 15/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2010

5

Quyết định 534/QĐ-BTTTT năm 2010 ban hành Chương trình khung bồi dưỡng chức danh viên chức biên tập viên, phóng viên do Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông ban hành

chế thẩm định chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình khung bồi dưỡng chức danh viên chức biên tập viên, phóng viên. Điều 2. Chương trình khung là cơ sở để biên soạn tài liệu giảng

Ban hành: 15/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2010

6

Quyết định 357/QĐ-BNV năm 2010 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi) Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

thị, bảo vệ môi trường; tư vấn, đào tạo, nghiên cứu khoa học về quy hoạch, đầu tư phát triển đô thị. 2. Bảo vệ các quyền lợi hợp pháp về tinh thần, vật chất, đạo đức nghề nghiệp của các hội viên. 3. Thực hiện chức năng tư vấn, phản biện giám định xã hội trong công tác quy hoạch phát triển đô thị khi có yêu cầu; Thực hiện các

Ban hành: 15/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2013

7

Báo cáo 37/BC-LĐTBXH về công tác cải cách hành chính tháng 4 năm 2010 do Bộ Lao động - Thương binh Xã hội ban hành

phương hướng, giải pháp phân cấp trong thời gian tới. - Nghiên cứu, rà soát, điều chỉnh quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Bộ và các đơn vị trực thuộc theo chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức mới được giao. - Tiếp tục triển khai việc thí điểm chuyển đổi mô hình tổ chức hoạt động của các Trung tâm Chỉnh hình Phục hồi chức

Ban hành: 15/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2010

8

Quyết định 503/QĐ-LĐTBXH năm 2010 ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban điều hành Đề án phê duyệt Kế hoạch thực hiện Tiểu Đề án 1 Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong doanh nghiệp nhà nước lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh Xã hội ban hành

(có kế hoạch kèm theo). Điều 2. Giao Tổ Công tác thực hiện Tiểu đề án 1 (Thường trực là Vụ Pháp chế, Bộ Lao động - Thương binh Xã hội) phối hợp với Sở Lao động - Thương binh Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện Kế hoạch này trên phạm vi cả nước; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện

Ban hành: 15/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2010

9

Thông tư 14/2010/TT-BCT quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành quản lý giá truyền tải điện do Bộ Công thương ban hành

BAN HÀNH QUẢN LÝ GIÁ TRUYỀN TẢI ĐIỆN Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết

Ban hành: 15/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2010

10

Quyết định 1055/QĐ-UBND năm 2010 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Quảng Ninh

Chính phủ Ủy ban nhân dân tỉnh. 13. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của văn phòng, các phòng nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh; quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra tỉnh theo quy định của pháp

Ban hành: 15/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2013

11

Nghị định 42/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi đua, Khen thưởng Luật sửa đổi Luật Thi đua, Khen thưởng

hội, văn học, nghệ thuật, khoa học, công nghệ, quốc phòng, an ninh, ngoại giao và các lĩnh vực khác được Nhà nước công nhận, tôn vinh; đ) Người nước ngoài người Việt Nam ở nước ngoài có thành tích đặc biệt xuất sắc đối với Nhà nước Việt Nam được Bộ, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công nhận, đề nghị.

Ban hành: 15/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2010

12

Thông tư 13/2010/TT-BCT quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục xây dựng chi phí vận hành hệ thống điện thị trường điện do Bộ Công thương ban hành

HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN THỊ TRƯỜNG ĐIỆN Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương; Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi

Ban hành: 15/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2010

13

Quyết định 984/2010/QĐ-UBND ban hành “Đề án phát triển Tổ chức hành nghề Công chứng tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2010-2015 định hướng đến năm 2020” do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành

chứng thành đơn vị sự nghiệp có thu, tự chủ hoàn toàn về tài chính. - Nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng phục vụ tổ chức công dân, đảm bảo tuyệt đối tính pháp lý của hợp đồng cỏc giao dịch dân sự. - Thực hiện đào tạo và đào tạo lại nâng cao trình độ đội ngũ Công chứng viên đáp ứng nhu cầu công chứng của tổ chức, công dân trên

Ban hành: 15/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2010

14

Thông tư 12/2010/TT-BCT quy định hệ thống điện truyền tải do Bộ Công thương ban hành

đưa tín hiệu bổ sung tác động vào bộ tự động điều chỉnh điện áp (AVR) để giảm mức dao động điện áp trong hệ thống điện.   54. Thời gian khởi động là khoảng thời gian ngắn nhất cần có để khởi động một tổ máy phát điện tính từ khi Đơn vị phát điện đến khi được lệnh khởi động từ Đơn vị vận hành hệ thống điện thị trường điện đến khi tổ máy

Ban hành: 15/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2010

15

Thông tư 54/2010/TT-BTC sửa đổi Thông tư liên tịch 90/2009/TTLT-BTC-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực tài chính thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện do Bộ Tài chính ban hành

liên tịch số 90/2009/TTLT-BTC-BNV ngày 06/5/2009 như sau: “11. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương các chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức,

Ban hành: 15/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2010

16

Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2010 về đẩy nhanh công tác tiếp nhận nhà cơ quan tự quản, bán nhà theo Nghị định 61/CP Nghị quyết 48/2007/NQ-CP cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

đạo UBND các phường, xã, thị trấn các cơ quan liên quan để tiếp nhận nguyên trạng quỹ nhà, hệ thống hạ tầng kỹ thuật của các khu tập thể quân đội do Công ty Đầu tư phát triển nhà đô thị Bộ Quốc phòng bàn giao. h) Định kỳ cuối quý, có báo cáo kết quả triển khai thực hiện, các khó khăn vướng mắc đề xuất biện pháp tháo gỡ gửi về Sở

Ban hành: 15/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2010

17

Quyết định 814/QĐ-BTC năm 2010 đính chính Thông tư 37/2010/TT-BTC hướng dẫn về phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

tướng Chính phủ; - Văn phòng Trung ương các Ban của Đảng; - Văn phòng Chủ tịch nước, Quốc hội; - Hội đồng dân tộc các Ủy ban của Quốc hội; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Toà án nhân dân tối cao; - VP Ban chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng; - Kiểm toán

Ban hành: 15/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2010

18

Thông tư 15/2010/TT-BCT thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN-Ấn Độ do Bộ Công thương ban hành

Tạo điều kiện cho Tổ chức cấp C/O kiểm tra thực tế cơ sở sản xuất hoặc nơi nuôi, trồng, thu hoạch chế biến hàng hóa xuất khẩu; 7. Chứng minh tính xác thực về xuất xứ của hàng hoá đã xuất khẩu khi có yêu cầu của Bộ Công Thương, Tổ chức cấp C/O, cơ quan Hải quan trong nước cơ quan Hải quan nước nhập khẩu. Điều 4. Trách nhiệm của Tổ

Ban hành: 15/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2010

19

Quyết định 176/QĐ-UBND năm 2010 ban hành Quy định cơ chế phối hợp, cung cấp thông tin giữa các cơ quan trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tài sản khác gắn liền với đất quản lý hồ sơ trên địa bàn tỉnh Bình Định do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

thiết bị của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp Giấy chứng nhận, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính; 2. Sở Xây dựng a. Chỉ đạo bộ phận chuyên môn trực thuộc tại các huyện, thành phố: - Rà soát lập danh sách chuyển giao hồ sơ cho cơ quan Tài nguyên Môi trường để thực hiện việc cấp

Ban hành: 15/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2010

20

Quyết định 1222/QĐ-BYT năm 2010 ban hành tạm thời giá thu viện phí đối với dịch vụ kỹ thuật PET-CT tại Bệnh viện Chợ Rẫy do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

KỸ THUẬT PET-CT TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Căn cứ Nghị định số 95-CP ngày 27/8/1994 của Chính phủ về việc thu một phần viện phí, Thông tư liên Bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 Thông tư

Ban hành: 15/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ