Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" BHXH, BHYT 2012 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 446 văn bản

1

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2013 về tăng cường thực hiện BHYT học sinh, sinh viên do tỉnh Đắk Nông ban hành

hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chính sách BHYT. Thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 – 2020; Quyết định số

Ban hành: 15/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2013

2

Thông báo 5195/TB-BHXH thực hiện nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, y tế cho người lao động năm 2012 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHĨA VỤ ĐÓNG BHXH - BHYT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2012 Hiện nay, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn tình trạng nhiều đơn vị sử dụng lao động chậm đóng BHXH - BHYT dẫn đến nợ đọng kéo dài, làm ảnh hưởng đến việc giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Căn cứ Luật BHXH, Luật BHYT, Nghị quyết số

Ban hành: 05/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2012

3

Quyết định 1456/QĐ-BHXH năm 2012 về Quy định chế độ thông tin báo cáo trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam

hằng tháng trong năm (trừ tháng 6 và tháng 12) với nội dung chủ yếu như sau: 1. Đối với BHXH tỉnh a) Kết quả thực hiện nhiệm vụ - Nêu kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu (số người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); số thu, số nợ BHXH, BHYT, BHTN; số chi BHXH, BHYT, BHTN; giải quyết chế độ, chính

Ban hành: 25/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2012

4

Chương trình 373/CTr-BHXH triển khai công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, y tế giai đoạn 2012 – 2020” do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

được thực hiện thiết thực, hiệu quả. II. Nội dung tuyên truyền 1. Làm rõ ý nghĩa và sự ra đời của Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020. 2. Tuyên truyền tiếp tục khẳng định quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về vị trí, vai trò, ý nghĩa của BHXH, BHYT

Ban hành: 17/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2013

5

Kế hoạch 2961/KH-BHXH năm 2013 thực hiện Quyết định 538/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012- 2020. Bên cạnh đó, tập trung vào một số giải pháp chính như sau: 1. Xây dựng và hoàn thiện chính sách BHYT Tham mưu đề xuất, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Luật BHYT và các văn bản quy phạm pháp luật về BHYT cũng như các văn bản quy phạm

Ban hành: 31/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2013

6

Hướng dẫn 315/HD-BHXH tổ chức hoạt động tuyên truyền quý I năm 2012 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

2012 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: - Tạo không khí phấn khởi cổ vũ, động viên cán bộ, công chức viên chức toàn ngành thi đua phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn ngay từ tháng đầu, quý đầu năm 2012. - Gắn công tác tuyên truyền thực hiện chính sách BHXH, BHYT với các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Thìn, đa dạng về nội

Ban hành: 20/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2012

7

Thông báo 2588/TB-BHXH điều chỉnh hướng dẫn “Thực hiện bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2011 - 2012” do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH HƯỚNG DẪN “THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ HỌC SINH SINH VIÊN NĂM HỌC 2011 - 2012” (Tại văn bản số 2295/LT-SGD&ĐT-BHXH ngày 11/8/2011 của liên ngành Giáo dục – Đào tạo và Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh) Căn cứ vào thực tế yêu cầu triển khai công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại nhà trường, sau khi trao đổi thống nhất

Ban hành: 01/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2011

8

Quyết định 2103/QĐ-BHXH năm 2012 về Quy định tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh

cứ Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, BHYT; Căn cứ Công văn số 555/BHXH-THU ngày 17/02/2012 về việc hướng dẫn thực hiện quy định quản lý thu BHXH, BHYT và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH của Tổng giám đốc BHXH

Ban hành: 06/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2012

9

Quyết định 215/QĐ-BHXH năm 2012 về Chương trình hành động triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Chính phủ. 2. Phát triển nhanh đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, thực hiện thu đúng, thu đủ, thu kịp thời BHXH, BHYT, BHTN theo kế hoạch Chính phủ giao năm 2012 Ban Thu chỉ trì, BHXH các tỉnh, thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương: 2.1. Triển khai hiệu quả các biện pháp phát triển nhanh đối tượng

Ban hành: 20/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2012

10

Hướng dẫn 1062/HD-BHXH thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

: Căn cứ Hợp đồng đóng BHYT và các danh sách điều chỉnh tăng, giảm đối tượng đóng BHYT trong năm giữa đơn vị và cơ quan BHXH, hai bên thống nhất các số liệu về đóng BHYT năm ……………… theo Hợp đồng đóng BHYT đã ký, cụ thể như sau: 1. Thời hạn sử dụng của thẻ BHYT: Từ: …../ …../ …………….. Đến: ……… / …….. / ………….. 2. Số đối tượng đóng BHYT theo

Ban hành: 30/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2013

11

Quyết định 1776/QĐ-BHXH năm 2012 về giao dự toán thu, chi năm 2013 do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Thù lao đại lý thu BHXH, BHYT tự nguyện Triệu đồng 3.316 b) Lệ phí chi lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN Triệu đồng 3.855 c) Chi tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT Triệu đồng 290

Ban hành: 27/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2013

12

Quyết định 1251/QĐ-BHXH năm 2012 về Quy định tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh

hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, BHYT; Căn cứ Công văn số 555/BHXH-THU ngày 17/02/2012 về việc hướng dẫn thực hiện quy định quản lý thu BHXH, BHYT và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam; Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban

Ban hành: 13/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2012

13

Quyết định 1754/QĐ-BHXH năm 2012 sửa đổi mẫu thẻ bảo hiểm y tế cá nhân do Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1754/QĐ-BHXH Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 2 CỦA

Ban hành: 20/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2012

14

Thông báo 3653/TB-BHXH thực hiện nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, y tế cho người lao động năm 2011 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHĨA VỤ ĐÓNG BHXH - BHYT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2011 Hiện nay, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn tình trạng nhiều đơn vị sử dụng lao động chậm đóng BHXH, BHYT dẫn đến để nợ đọng kéo dài, làm ảnh hưởng đến việc giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Căn cứ Luật BHXH, Luật BHYT; thực hiện công

Ban hành: 21/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2011

15

Quyết định 499/QĐ-BHXH năm 2012 về Chương trình hành động của ngành Bảo hiểm xã hội thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 và Phương hướng, nhiệm vụ phát triển 5 năm 2011-2015 do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

- Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT giai đoạn vừa qua, xác định các mục tiêu chiến lược và định hướng phát triển Ngành giai đoạn 2011-2020; đề ra các giải pháp chiến lược để hoàn thành các mục tiêu của Ngành. - Trong năm 2012, xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển tổng thể phát

Ban hành: 29/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2013

16

Báo cáo 3831/BC-BHXH năm 2013 thí điểm cấp thẻ bảo hiểm y tế có ảnh do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

cấp thẻ BHYT có ảnh. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từ tháng 10/2011 đến tháng 3/2012, BHXH Việt Nam tiếp tục triển khai thí điểm cấp thẻ BHYT có ảnh tại thành phố Hải Phòng và tỉnh Sóc Trăng cho một số nhóm đối tượng với số lượng thẻ BHYT có ảnh đã cấp là 102.000 thẻ. Tháng 3/2012 BHXH Việt Nam tổ chức Hội thảo

Ban hành: 27/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2013

17

Quyết định 148/QĐ-BHXH năm 2012 về Quy định hồ sơ, quy trình tiếp nhận, luân chuyển và thời hạn giải quyết thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, y tế của tỉnh Nghệ An

884/QĐ-BHXH ngày 25/8/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Quy định tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính về BHXH, BHYT; Căn cứ Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT; Xét đề nghị của các Trưởng

Ban hành: 30/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2012

18

Quyết định 1399/QĐ-BHXH năm 2014 quy định về tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế trong khám, chữa bệnh do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

định tại Khoản 3, Điều 9 Quy định về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính về BHXH, BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 1366/QĐ-BHXH ngày 12/12/2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; - Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ ký hợp đồng, Phòng Giám định BHYT (hoặc bộ phận giám định) hoàn thành việc

Ban hành: 22/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2015

19

Kế hoạch 2215/KH-BHXH năm 2015 tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2015 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

NGÀY BẢO HIỂM Y TẾ VIỆT NAM 01/7/2015 Để nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các cấp, các ngành và mỗi người dân trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị Khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2012-2020; Đề án thực hiện

Ban hành: 18/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2015

20

Chương trình 3885/CTr-BHXH-HND phối hợp thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, y tế giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2012-2015

HỢP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHXH, BHYT GIỮA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM VÀ HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2012-2015 Căn cứ Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Nghị định số 116/2011/NĐ-CP ngày 14/12/2011 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định

Ban hành: 28/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status