Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 9242/VPCP-KTTH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 16204 công văn

1

Công văn 9242/VPCP-KTTH về cơ chế mua sắm, sửa chữa tài sản đặc thù của ngành Hải quan do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 9242/VPCP-KTTH V/v cơ chế mua sắm, sửa chữa tài sản đặc thù của ngành Hải quan Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2011.

Ban hành: 28/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2012

2

Công văn 9242/BTC-QLCS năm 2013 trang bị Phần mềm Quản lý tài sản cố định do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9242/BTC-QLCS V/v trang bị Phần mềm Quản lý tài sản cố định Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2013 Kính

Ban hành: 17/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2013

3

Công văn 8673/VPCP-KTTH năm 2016 xử lý kiến nghị của Bộ Công Thương do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8673/VPCP-KTTH V/v xử lý kiến nghị của Bộ Công Thương Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2016 Kính

Ban hành: 12/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2016

4

Công văn 8674/VPCP-KTTH năm 2016 về đánh giá, đề xuất giải pháp tăng cường huy động nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8674/VPCP-KTTH V/v đánh giá, đề xuất giải pháp tăng cường huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển Hà Nội, ngày 12

Ban hành: 12/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2016

5

Công văn 8379/VPCP-KTTH năm 2016 đẩy mạnh thu mua, tiêu thụ lúa gạo hàng hóa do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8379/VPCP-KTTH V/v đẩy mạnh thu mua, tiêu thụ lúa gạo hàng hóa Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2016 Kính

Ban hành: 05/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2016

6

Công văn 8439/VPCP-KTTH năm 2016 bổ sung vốn điều lệ cho Công ty cổ phần cảng Vĩnh Long do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8439/VPCP-KTTH V/v bổ sung vốn điều lệ Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2016 Kính gửi:

Ban hành: 05/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2016

7

Công văn 8224/VPCP-KTTH báo cáo tình hình thu mua tạm trữ muối niên vụ 2016 do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8224/VPCP-KTTH V/v báo cáo tình hình thu mua tạm trữ muối niên vụ 2016 Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2016

Ban hành: 30/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2016

8

Công văn 8089/VPCP-KTTH năm 2016 về báo Tiền Phong phản ánh về hiện tượng gian lận trong nhập khẩu xe ô tô biếu tặng do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8089/VPCP-KTTH V/v báo Tiền Phong phản ánh về hiện tượng gian lận trong nhập khẩu xe ô tô biếu tặng Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2016

Ban hành: 27/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2016

9

Công văn 8076/VPCP-KTTH năm 2016 về trình Dự án Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 55/2010/QH12 do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8076/VPCP-KTTH V/v trình Dự án Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 55/2010/QH12 Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2016

Ban hành: 27/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2016

10

Công văn 8103/VPCP-KTTH năm 2016 xử lý thu phí, lệ phí, huy động đóng góp của nhân dân không đúng quy định do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8103/VPCP-KTTH V/v xử lý thu phí, lệ phí, huy động đóng góp của nhân dân không đúng quy định Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2016

Ban hành: 27/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2016

11

Công văn 8033/VPCP-KTTH năm 2016 xử lý tài chính liên quan đến cổ phần hóa Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8033/VPCP-KTTH V/v Xử lý tài chính liên quan đến cổ phần hóa ACV Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2016

Ban hành: 24/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2016

12

Công văn 7967/VPCP-KTTH năm 2016 báo cáo giải pháp quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7967/VPCP-KTTH V/v Báo cáo giải pháp quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2016

Ban hành: 22/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2016

13

Công văn 7858/VPCP-KTTH năm 2016 về chương trình điều tra thống kê quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7858/VPCP-KTTH V/v chương trình điều tra thống kê quốc gia Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2016 Kính gửi:

Ban hành: 20/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2016

14

Công văn 7806/VPCP-KTTH năm 2016 về Quy chế tài chính của công ty lâm nghiệp nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7806/VPCP-KTTH V/v ban hành Quy chế tài chính của công ty lâm nghiệp nhà nước Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2016

Ban hành: 17/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2016

15

Công văn 7708/VPCP-KTTH năm 2016 xử lý tài sản để tái cơ cấu Tổng công ty Lương thực Miền Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7708/VPCP-KTTH V/v xử lý tài sản để tái cơ cấu Tổng công ty Lương thực Miền Nam Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2016

Ban hành: 15/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2016

16

Công văn 7675/VPCP-KTTH năm 2016 bán vốn của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tại các doanh nghiệp đã niêm yết trên thị trường chứng khoán hoặc đăng ký giao dịch trên sàn Upcom do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7675/VPCP-KTTH V/v bán vốn của SCIC Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2016 Kính gửi: - Bộ

Ban hành: 14/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2016

17

Công văn 7621/VPCP-KTTH về rút đề án khỏi Chương trình công tác năm 2016 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7621/VPCP-KTTH V/v rút đề án khỏi Chương trình công tác năm 2016 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2016

Ban hành: 13/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2016

18

Công văn 7569/VPCP-KTTH năm 2016 về trình dự án Nghị quyết bổ sung miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7569/VPCP-KTTH V/v trình dự án Nghị quyết bổ sung miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2016

Ban hành: 11/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2016

19

Công văn 7549/VPCP-KTTH bổ sung Chương trình công tác năm 2016 do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7549/VPCP-KTTH V/v bổ sung Chương trình công tác năm 2016 Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2016   Kính gửi:

Ban hành: 09/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2016

20

Công văn 7485/VPCP-KTTH năm 2016 dự thảo Quyết định quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7485/VPCP-KTTH V/v dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế Điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân Hà Nội, ngày

Ban hành: 07/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status