Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 9242/VPCP-KTTH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 16733 công văn

1

Công văn 9242/VPCP-KTTH về cơ chế mua sắm, sửa chữa tài sản đặc thù của ngành Hải quan do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 9242/VPCP-KTTH V/v cơ chế mua sắm, sửa chữa tài sản đặc thù của ngành Hải quan Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2011.

Ban hành: 28/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2012

2

Công văn 9242/BTC-QLCS năm 2013 trang bị Phần mềm Quản lý tài sản cố định do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9242/BTC-QLCS V/v trang bị Phần mềm Quản lý tài sản cố định Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2013 Kính

Ban hành: 17/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2013

3

Công văn 2557/VPCP-KTTH năm 2017 về miễn thuế nhập khẩu Dự án mở rộng Nhà máy đường An Khê do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2557/VPCP-KTTH V/v miễn thuế nhập khẩu Dự án mở rộng Nhà máy đường An Khê Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2017

Ban hành: 20/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2017

4

Công văn 2394/VPCP-KTTH năm 2017 về Ấn Độ tạm ngừng nhập khẩu mặt hàng nông sản từ Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2394/VPCP-KTTH V/v Ấn Độ tạm ngừng nhập khẩu một số mặt hàng nông sản từ Việt Nam Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2017

Ban hành: 15/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2017

5

Công văn 2166/VPCP-KTTH năm 2017 hoàn thiện dự thảo Quyết định ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2166/VPCP-KTTH V/v hoàn thiện dự thảo Quyết định ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập Hà

Ban hành: 10/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2017

6

Công văn 2167/VPCP-KTTH năm 2017 tình hình thực hiện Luật thống kê 2015 do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2167/VPCP-KTTH V/v tình hình triển khai thực hiện Luật thống kê 2015 Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2017

Ban hành: 10/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2017

7

Công văn 2120/VPCP-KTTH năm 2017 về rà soát dự án chuyển giao không bồi hoàn do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2120/VPCP-KTTH V/v rà soát các dự án chuyển giao không bồi hoàn Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2017

Ban hành: 09/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2017

8

Công văn 1861/VPCP-KTTH năm 2017 về quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1861/VPCP-KTTH V/v quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2017

Ban hành: 01/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2017

9

Công văn 1865/VPCP-KTTH năm 2017 xử lý kiến nghị về thuế xuất, nhập khẩu mặt hàng thép do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1865/VPCP-KTTH V/v xử lý kiến nghị về thuế xuất khẩu, nhập khẩu một số mặt hàng thép Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2017

Ban hành: 01/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2017

10

Công văn 1821/VPCP-KTTH năm 2017 sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1821/VPCP-KTTH V/v sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2017.

Ban hành: 28/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2017

11

Công văn 1664/VPCP-KTTH năm 2017 quy chế quản lý tài chính trong thời gian khai thác, thu phí 05 dự án cao tốc do VEC làm chủ đầu tư do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1664/VPCP-KTTH V/v Quy chế quản lý tài chính trong thời gian khai thác, thu phí 05 dự án cao tốc do VEC làm chủ đầu tư Hà Nội,

Ban hành: 24/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2017

12

Công văn 1630/VPCP-KTTH năm 2017 về thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng cảng biển do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1630/VPCP-KTTH V/v thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng cảng biển Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2017

Ban hành: 24/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2017

13

Công văn 1602/VPCP-KTTH năm 2017 điều chỉnh dự án đầu tư của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sodexo Pass Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1602/VPCP-KTTH V/v điều chỉnh dự án đầu tư của Công ty TNHH Sodexo Pass Việt Nam Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2017

Ban hành: 22/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2017

14

Công văn 1510/VPCP-KTTH năm 2017 xử lý kiến nghị của Tập đoàn Dệt may Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1510/VPCP-KTTH V/v xử lý kiến nghị của Tập đoàn Dệt may Việt Nam Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2017

Ban hành: 21/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2017

15

Công văn 1396/VPCP-KTTH về cơ chế điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017 do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1396/VPCP-KTTH V/v cơ chế điều hành HNTQ nhập khẩu đường năm 2017 Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2017 Kính

Ban hành: 17/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2017

16

Công văn 1368/VPCP-KTTH năm 2017 về thuế nhập khẩu trứng Artemia do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1368/VPCP-KTTH V/v thuế nhập khẩu trứng Artemia Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2017 Kính gửi:

Ban hành: 16/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2017

17

Công văn 1308/VPCP-KTTH năm 2017 về miễn thuế nhập khẩu 03 máy in chữ nổi của Hội người mù Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1308/VPCP-KTTH V/v miễn thuế nhập khẩu 03 máy in chữ nổi của Hội người mù Việt Nam Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2017

Ban hành: 15/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2017

18

Công văn 1309/VPCP-KTTH năm 2017 chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1309/VPCP-KTTH V/v chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2017 Kính gửi: Bộ Tài

Ban hành: 15/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2017

19

Công văn 1295/VPCP-KTTH năm 2017 xử lý kiến nghị về thuế của M.E.I do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1295/VPCP-KTTH V/v xử lý kiến nghị về thuế của M.E.I Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2017. Kính gửi: Bộ Tài chính. Xét

Ban hành: 15/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2017

20

Công văn 1086/VPCP-KTTH năm 2017 xử lý kiến nghị của Công ty Đạm Ninh Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1086/VPCP-KTTH V/v xử lý kiến nghị của Công ty Đạm Ninh Bình Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2017 Kính

Ban hành: 09/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status