Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 9242/VPCP-KTTH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 14318 công văn

1

Công văn 9242/VPCP-KTTH về cơ chế mua sắm, sửa chữa tài sản đặc thù của ngành Hải quan do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 9242/VPCP-KTTH V/v cơ chế mua sắm, sửa chữa tài sản đặc thù của ngành Hải quan Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2011.

Ban hành: 28/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2012

2

Công văn 9242/BTC-QLCS năm 2013 trang bị Phần mềm Quản lý tài sản cố định do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9242/BTC-QLCS V/v trang bị Phần mềm Quản lý tài sản cố định Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2013 Kính

Ban hành: 17/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2013

3

Công văn 6872/VPCP-KTN chỉ định đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện thủy của Tổng cục Hải quan do Văn phòng Chính phủ ban hành

sửa chữa phương tiện thủy của Tổng cục Hải quan, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau: Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng Cục Hải quan thực hiện việc lựa chọn nhà thầu để bảo dưỡng, sửa chữa các phương tiện thủy theo ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 9242/VPCP-KTTH ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ; sớm xây dựng, ban hành định

Ban hành: 04/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2012

4

Công văn 4835/VPCP-KTTH năm 2014 xử lý ưu đãi thuế đối với niêm yết chứng khoán lần đầu giai đoạn 2004 - 2006 do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4835/VPCP-KTTH V/v xử lý ưu đãi thuế đối với niêm yết chứng khoán lần đầu giai đoạn 2004 - 2006 Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2014

Ban hành: 30/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2014

5

Công văn 4839/VPCP-KTTH năm 2014 về cấp tín dụng của Vietcombank đối với NPC và người có liên quan do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4839/VPCP-KTTH V/v cấp tín dụng của Vietcombank đối với NPC và người có liên quan Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2014 Kính

Ban hành: 01/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2014

6

Công văn 4895/VPCP-KTTH năm 2014 ứng trước vốn kế hoạch năm 2015 do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4895/VPCP-KTTH V/v ứng trước vốn kế hoạch năm 2015 Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2014 Kính gửi: -

Ban hành: 02/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2014

7

Công văn 3988/VPCP-KTTH năm 2014 xử lý đề nghị về việc đầu tư, hỗ trợ vốn thực hiện dự án của tỉnh Trà Vinh do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3988/VPCP-KTTH V/v xử lý đề nghị của UBND tỉnh Trà Vinh Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2014 Kính gửi:

Ban hành: 03/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2014

8

Công văn 4329/VPCP-KTTH năm 2014 báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 Khóa X do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4329/VPCP-KTTH V/v Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 Khóa X Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2014

Ban hành: 13/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2014

9

Công văn 4355/VPCP-KTTH năm 2014 sử dụng nguồn vốn tạm ứng từ tài khoản tạm giữ của Kho bạc nhà nước tỉnh Kiên Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4355/VPCP-KTTH V/v sử dụng nguồn vốn tạm ứng từ tài khoản tạm giữ của Kho bạc nhà nước tỉnh Kiên Giang Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm

Ban hành: 13/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2014

10

Công văn 4367/VPCP-KTTH năm 2014 xử lý đề nghị hỗ trợ vốn của một số địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4367/VPCP-KTTH V/v xử lý đề nghị hỗ trợ vốn của một số địa phương Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2014

Ban hành: 13/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2014

11

Công văn 4369/VPCP-KTTH năm 2014 xử lý khoản chi phí xây dựng khu nhà ở, nhà quản lý vận hành các dự án nguồn điện do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4369/VPCP-KTTH V/v xử lý khoản chi phí xây dựng khu nhà ở, nhà quản lý vận hành các dự án nguồn điện Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm

Ban hành: 13/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2014

12

Công văn 4378/VPCP-KTTH năm 2014 giải quyết bán tàu khi thực hiện phá sản Vinashinlines do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4378/VPCP-KTTH V/v giải quyết bán tàu Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2014 Kính gửi:

Ban hành: 13/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2014

13

Công văn 4383/VPCP-KTTH năm 2014 cấp tín dụng của LienVietPostbank đối với PTSC, PVOil, Vietsovpetro và người có liên quan do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4383/VPCP-KTTH V/v cấp tín dụng của LienVietPostbank đối với PTSC, PVOil, Vietsovpetro và người có liên quan Hà Nội, ngày 13 tháng 06

Ban hành: 13/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2014

14

Công văn 4425/VPCP-KTTH năm 2014 về chế độ tiền lương năm 2013 đối với DQS và LIP thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 4425/VPCP-KTTH V/v chế độ tiền lương năm 2013 đối với DQS và LIP thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2014

Ban hành: 16/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2014

15

Công văn 4494/VPCP-KTTH năm 2014 về điều chỉnh xây dựng Nghị định quy định hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng và hình thức xử lý hành vi này do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4494/VPCP-KTTH V/v Nghị định quy định hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng và các hình thức xử lý các hành vi này Hà Nội,

Ban hành: 18/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2014

16

Công văn 4503/VPCP-KTTH năm 2014 bổ sung vốn điều lệ của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 4503/VPCP-KTTH V/v bổ sung vốn điều lệ của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2014

Ban hành: 18/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2014

17

Công văn 3371/VPCP-KTTH năm 2014 về chính sách đối với mặt hàng rượu, bia, thuốc lá điếu gửi kho ngoại quan do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3371/VPCP-KTTH V/v chính sách đối với mặt hàng rượu, bia, thuốc lá điếu gửi kho ngoại quan Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2014

Ban hành: 13/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2014

18

Công văn 4487/VPCP-KTTH năm 2014 thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4487/VPCP-KTTH V/v: Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 Hà Nội, ngày

Ban hành: 18/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2014

19

Công văn 4490/VPCP-KTTH năm 2014 xử lý đề nghị ứng vốn cho tỉnh Quảng Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4490/VPCP-KTTH V/v xử lý đề nghị ứng vốn cho tỉnh Quảng Bình Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2014 Kính gửi:

Ban hành: 18/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2014

20

Công văn 4626/VPCP-KTTH xử lý nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2014 do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4626/VPCP-KTTH V/v xử lý nguồn dự phòng NSTW năm 2014 Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2014 Kính gửi:

Ban hành: 23/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ