Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 9242/VPCP-KTTH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 16540 công văn

1

Công văn 9242/VPCP-KTTH về cơ chế mua sắm, sửa chữa tài sản đặc thù của ngành Hải quan do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 9242/VPCP-KTTH V/v cơ chế mua sắm, sửa chữa tài sản đặc thù của ngành Hải quan Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2011.

Ban hành: 28/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2012

2

Công văn 9242/BTC-QLCS năm 2013 trang bị Phần mềm Quản lý tài sản cố định do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9242/BTC-QLCS V/v trang bị Phần mềm Quản lý tài sản cố định Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2013 Kính

Ban hành: 17/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2013

3

Công văn 547/VPCP-KTTH năm 2017 đánh giá việc thực hiện lộ trình theo Quyết định 53/2012/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 547/VPCP-KTTH V/v đánh giá việc thực hiện lộ trình theo Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2017

Ban hành: 19/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2017

4

Công văn 501/VPCP-KTTH năm 2017 xử lý vướng mắc về chênh lệch tỷ giá hối đoái do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 501/VPCP-KTTH V/v xử lý vướng mắc về chênh lệch tỷ giá hối đoái Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: Bộ Tài

Ban hành: 18/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2017

5

Công văn 502/VPCP-KTTH năm 2017 xử lý lợi nhuận sau thuế còn lại của doanh nghiệp do tổ chức Công đoàn thành lập và quản lý do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 502/VPCP-KTTH V/v xử lý lợi nhuận sau thuế còn lại của doanh nghiệp do tổ chức Công đoàn thành lập và quản lý Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm

Ban hành: 18/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2017

6

Công văn 523/VPCP-KTTH năm 2017 về quyết toán kinh phí hỗ trợ đề án thuộc Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia năm 2016 do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 523/VPCP-KTTH V/v quyết toán kinh phí hỗ trợ đề án thuộc Chương trình XTTM quốc gia năm 2016 Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2017

Ban hành: 18/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2017

7

Công văn 360/VPCP-KTTH năm 2017 xử lý khoản phải thu của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 360/VPCP-KTTH V/v xử lý khoản phải thu của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2017

Ban hành: 13/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2017

8

Công văn 290/VPCP-KTTH năm 2017 bố trí vốn đối ứng thực hiện nghĩa vụ thuế của Dự án đầu tư Trường cao đẳng Lilama 2 do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 290/VPCP-KTTH V/v bố trí vốn đối ứng thực hiện nghĩa vụ thuế của Dự án đầu tư Trường cao đẳng Lilama 2 Hà Nội, ngày 11 tháng 01

Ban hành: 11/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2017

9

Công văn 65/VPCP-KTTH năm 2017 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về giám sát, đánh giá, xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2016 do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 65/VPCP-KTTH V/v Báo cáo Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2017 Kính gửi:

Ban hành: 05/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2017

10

Công văn 69/VPCP-KTTH năm 2017 về chống lẩn tránh biện pháp thuế tự vệ đối với thép cuộn nhập khẩu do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 69/VPCP-KTTH V/v chống lẩn tránh biện pháp thuế tự vệ đối với thép cuộn nhập khẩu Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2017

Ban hành: 05/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2017

11

Công văn 11504/VPCP-KTTH năm 2016 thông báo ý kiến kết luận họp Ban Chỉ đạo điều hành giá do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11504/VPCP-KTTH V/v Thông báo ý kiến kết luận họp Ban Chỉ đạo điều hành giá Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2016 Kính

Ban hành: 31/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2017

12

Công văn 11409/VPCP-KTTH năm 2016 về Nghị định kiểm toán nội bộ do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11409/VPCP-KTTH V/v Nghị định kiểm toán nội bộ Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016 Kính gửi: Bộ Tài

Ban hành: 30/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2017

13

Công văn 11453/VPCP-KTTH năm 2016 xử lý kiến nghị của Công ty Trách nhiệm hữu hạn APEX Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11453/VPCP-KTTH V/v xử lý kiến nghị của Công ty TNHH APEX Việt Nam Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016

Ban hành: 30/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2017

14

Công văn 11280/VPCP-KTTH năm 2016 xử lý kiến nghị của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mercedes - Benz Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11280/VPCP-KTTH V/v xử lý kiến nghị của Công ty TNHH Mercedes - Benz Việt Nam Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2016

Ban hành: 27/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2016

15

Công văn 11239/VPCP-KTTH năm 2016 về chuyển giao 30 máy bơm nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11239/VPCP-KTTH V/v chuyển giao 30 máy bơm nước Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2016 Kính gửi:

Ban hành: 26/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2016

16

Công văn 11148/VPCP-KTTH năm 2016 bổ sung vốn điều lệ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11148/VPCP-KTTH V/v bổ sung vốn điều lệ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2016

Ban hành: 22/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2016

17

Công văn 11144/VPCP-KTTH năm 2016 tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ đối với dự thảo Nghị định do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11144/VPCP-KTTH V/v tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ đối với dự thảo Nghị định Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2016

Ban hành: 22/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2016

18

Công văn 11038/VPCP-KTTH năm 2016 về hạch toán khoản ủng hộ Trường Sa do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11038/VPCP-KTTH V/v hạch toán khoản ủng hộ Trường Sa Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2016 Kính gửi:

Ban hành: 20/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2016

19

Công văn 10933/VPCP-KTTH năm 2016 về trích lập dự phòng năm 2015 của Tổng công ty Giấy Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10933/VPCP-KTTH V/v trích lập dự phòng năm 2015 của Tổng công ty Giấy Việt Nam Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2016

Ban hành: 16/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2016

20

Công văn 10961/VPCP-KTTH năm 2016 quy định phí sử dụng đường bộ do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10961/VPCP-KTTH V/v quy định phí sử dụng đường bộ Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2016 Kính

Ban hành: 16/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status