Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 9242/VPCP-KTTH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 15743 công văn

1

Công văn 9242/VPCP-KTTH về cơ chế mua sắm, sửa chữa tài sản đặc thù của ngành Hải quan do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 9242/VPCP-KTTH V/v cơ chế mua sắm, sửa chữa tài sản đặc thù của ngành Hải quan Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2011.

Ban hành: 28/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2012

2

Công văn 9242/BTC-QLCS năm 2013 trang bị Phần mềm Quản lý tài sản cố định do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9242/BTC-QLCS V/v trang bị Phần mềm Quản lý tài sản cố định Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2013 Kính

Ban hành: 17/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2013

3

Công văn 6872/VPCP-KTN chỉ định đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện thủy của Tổng cục Hải quan do Văn phòng Chính phủ ban hành

dưỡng, sửa chữa phương tiện thủy của Tổng cục Hải quan, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau: Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng Cục Hải quan thực hiện việc lựa chọn nhà thầu để bảo dưỡng, sửa chữa các phương tiện thủy theo ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 9242/VPCP-KTTH ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ; sớm xây dựng, ban hành

Ban hành: 04/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2012

4

Công văn 3399/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Nghị định số 106/2004/NĐ-CP về tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3399/VPCP-KTTH Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2004 CÔNG VĂN CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 3399/VPCP-KTTH NGÀY 05 THÁNG 7 NĂM 2004 VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 106/2004/NĐ-CP VỀ TÍN DỤNG ĐẦU

Ban hành: 05/07/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2009

5

Công văn về việc hoạt động của Phòng Thương mại Việt Nam ở nước ngoài

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 465/VPCP-KTTH Hà Nội, ngày 28 tháng 1 năm 2002 CÔNG VĂN CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 465/VPCP-KTTH NGÀY 28 THÁNG 01 NĂM 2002 VỀ VIỆC HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

Ban hành: 28/01/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

6

Công văn về việc thành lập tổ chức xúc tiến du lịch Việt Nam ở nước ngoài

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 498/VPCP-KTTH Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 2002 CÔNG VĂN CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 498/VPCP-KTTH NGÀY 30 THÁNG 01 NĂM 2002 VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CHỨC XÚC TIẾN DU LỊCH VIỆT NAM Ở NƯỚC

Ban hành: 30/01/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

7

Công văn 154/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc kế hoạch năm 2001

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 154/VPCP-KTTH Hà Nội, ngày 10 tháng 1 năm 2002 CÔNG VĂN CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 154/VPCP-KTTH NGÀY 10 THÁNG 01 NĂM 2002 VỀ VIỆC XỬ LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN THUỘC KẾ HOẠCH NĂM

Ban hành: 10/01/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

8

Công văn 1043/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc mở các điểm thông quan hàng hoá với các nước giáp biên

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1043/VPCP-KTTH Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2002 CÔNG VĂN CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 1043/VPCP-KTTH NGÀY 28 THÁNG 02 NĂM 2002 VỀ VIỆC MỞ CÁC ĐIỂM THÔNG QUAN HÀNG HOÁ VỚI CÁC NƯỚC GIÁP

Ban hành: 28/02/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

9

Công văn 2377/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển nhượng xe tạm nhập miễn thuế

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2377/VPCP-KTTH Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2002 CÔNG VĂN CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 2377/VPCP-KTTH NGÀY 07-5-2002 VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG XE TẠM NHẬP MIỄN THUẾ Kính gửi:

Ban hành: 07/05/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

10

Công văn 2247/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc hỗ trợ hàng xuất khẩu

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2247/VPCP-KTTH Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2002 CÔNG VĂN CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 2247/VPCP-KTTH NGÀY 29 THÁNG 4 NĂM 2002 VỀ VIỆC HỖ TRỢ HÀNG XUẤT KHẨU Kính gửi:

Ban hành: 29/04/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

11

Công văn 2808/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc biện pháp tăng cường quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2808/VPCP-KTTH Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2002 CÔNG VĂN CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 2808/VPCP-KTTH NGÀY 24 THÁNG 5 NĂM 2002 VỀ VIỆC BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA

Ban hành: 24/05/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

12

Công văn 1590/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc thủ tục tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập có thời hạn đối với phương tiện vận tải

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1590/VPCP-KTTH Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2002 CÔNG VĂN CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 1590/VPCP-KTTH NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 2002 VỀ VIỆC THỦ TỤC TẠM NHẬP - TÁI XUẤT, TẠM XUẤT - TÁI NHẬP CÓ

Ban hành: 24/03/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

13

Công văn 3288/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc quy định giá mua, bán khí

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3288/VPCP-KTTH Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2002 CÔNG VĂN CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 3288/VPCP-KTTH NGÀY 17 THÁNG 6 NĂM 2002 VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ MUA, BÁN KHÍ Kính gửi:

Ban hành: 17/06/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

14

Công văn 3280/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá điếu sản xuất trong nước

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3280/VPCP-KTTH Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2002 CÔNG VĂN CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 3280/VPCP-KTTH NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 2002 VỀ VIỆC GIÁ TÍNH THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI THUỐC LÁ

Ban hành: 14/06/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

15

Công văn về việc thu phí, lệ phí quá cảnh Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 5826/VPCP-KTTH Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2001 CÔNG VĂN CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 5826/VPCP-KTTH NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2001 VỀ VIỆC THU PHÍ, LỆ PHÍ QUÁ CẢNH VIỆT NAM

Ban hành: 29/11/2001

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

16

Công văn về việc điều hành xuất khẩu gạo

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 5906/VPCP-KTTH Hà Nội ngày 04 tháng 12 năm 2001 CÔNG VĂN CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 5906/VPCP-KTTH NGÀY 04 THÁNG 12 NĂM 2001 VỀ VIỆC ĐIỀU HÀNH XUẤT KHẨU GẠO Kính gửi:

Ban hành: 04/12/2001

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

17

Công văn 951/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc lộ trình điều chỉnh giá, phí áp dụng thống nhất cho các đối tượng trong nước và nước ngoài tại Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 951/VPCP-KTTH Hà Nội, ngày 08 tháng 2 năm 2002 CÔNG VĂN CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 951/VPCP-KTTH NGÀY 25 THÁNG 02 NĂM 2002 VỀ VIỆC LỘ TRÌNH ĐIỀU CHỈNH GIÁ, PHÍ ÁP DỤNG THỐNG NHẤT CHO

Ban hành: 08/02/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

18

Công văn 344/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc thu nợ từ Lào

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 344/VPCP-KTTH Hà Nội, ngày 18 tháng 1 năm 2002 CÔNG VĂN CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 344/VPCP-KTTH NGÀY 18 THÁNG 01 NĂM 2002 VỀ VIỆC THU NỢ TỪ LÀO Kính gửi: - Bộ

Ban hành: 18/01/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

19

Công văn 686/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện công văn số 459/VPCP-KTTH

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 686/VPCP-KTTH Hà Nội, ngày 07 tháng 2 năm 2002 CÔNG VĂN CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 686VPCP-KTTH NGÀY 7 THÁNG 02 NĂM 2002 VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÔNG VĂN SỐ 459/VPCP-KTTH Kính

Ban hành: 07/02/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

20

Công văn 1084/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc giải quyết khó khăn cho sản xuất thiếc của Tổng công ty khoáng sản Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1084/VPCP-KTTH Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2002 CÔNG VĂN CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 1084/VPCP-KTTH NGÀY 5 THÁNG 03 NĂM 2002 VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT KHÓ KHĂN CHO SẢN XUẤT THIẾC CỦA TỔNG CÔNG

Ban hành: 05/03/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status