Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 9242/VPCP-KTTH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 16640 công văn

1

Công văn 9242/VPCP-KTTH về cơ chế mua sắm, sửa chữa tài sản đặc thù của ngành Hải quan do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 9242/VPCP-KTTH V/v cơ chế mua sắm, sửa chữa tài sản đặc thù của ngành Hải quan Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2011.

Ban hành: 28/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2012

2

Công văn 9242/BTC-QLCS năm 2013 trang bị Phần mềm Quản lý tài sản cố định do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9242/BTC-QLCS V/v trang bị Phần mềm Quản lý tài sản cố định Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2013 Kính

Ban hành: 17/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2013

3

Công văn 1396/VPCP-KTTH về cơ chế điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017 do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1396/VPCP-KTTH V/v cơ chế điều hành HNTQ nhập khẩu đường năm 2017 Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2017

Ban hành: 17/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2017

4

Công văn 1368/VPCP-KTTH năm 2017 về thuế nhập khẩu trứng Artemia do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1368/VPCP-KTTH V/v thuế nhập khẩu trứng Artemia Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2017 Kính

Ban hành: 16/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2017

5

Công văn 1308/VPCP-KTTH năm 2017 về miễn thuế nhập khẩu 03 máy in chữ nổi của Hội người mù Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1308/VPCP-KTTH V/v miễn thuế nhập khẩu 03 máy in chữ nổi của Hội người mù Việt Nam Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2017

Ban hành: 15/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2017

6

Công văn 1309/VPCP-KTTH năm 2017 chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1309/VPCP-KTTH V/v chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2017 Kính gửi: Bộ Tài

Ban hành: 15/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2017

7

Công văn 1295/VPCP-KTTH năm 2017 xử lý kiến nghị về thuế của M.E.I do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1295/VPCP-KTTH V/v xử lý kiến nghị về thuế của M.E.I Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2017. Kính gửi: Bộ Tài chính. Xét

Ban hành: 15/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2017

8

Công văn 1086/VPCP-KTTH năm 2017 xử lý kiến nghị của Công ty Đạm Ninh Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1086/VPCP-KTTH V/v xử lý kiến nghị của Công ty Đạm Ninh Bình Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2017 Kính

Ban hành: 09/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2017

9

Công văn 936/VPCP-KTTH năm 2017 về rà soát thủ tục, giấy tờ kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 936/VPCP-KTTH V/v rà soát các thủ tục, giấy tờ kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu Hà Nội, ngày 07 tháng 02

Ban hành: 07/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2017

10

Công văn 884/VPCP-KTTH năm 2017 thực hiện nhiệm vụ Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 2 giao do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 884/VPCP-KTTH V/v thực hiện nhiệm vụ Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 2 giao Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2017

Ban hành: 03/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2017

11

Công văn 797/VPCP-KTTH năm 2017 về phân bổ chênh lệch tỷ giá khi lập báo cáo tài chính do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 797/VPCP-KTTH V/v phân bổ chênh lệch tỷ giá khi lập báo cáo tài chính Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2017

Ban hành: 25/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2017

12

Công văn 736/VPCP-KTTH năm 2017 xử lý kiến nghị của Công ty cổ phần VN OIL do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 736/VPCP-KTTH V/v xử lý kiến nghị của Công ty cổ phần VN OIL Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2017 Kính

Ban hành: 25/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2017

13

Công văn 547/VPCP-KTTH năm 2017 đánh giá việc thực hiện lộ trình theo Quyết định 53/2012/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 547/VPCP-KTTH V/v đánh giá việc thực hiện lộ trình theo Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2017

Ban hành: 19/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2017

14

Công văn 501/VPCP-KTTH năm 2017 xử lý vướng mắc về chênh lệch tỷ giá hối đoái do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 501/VPCP-KTTH V/v xử lý vướng mắc về chênh lệch tỷ giá hối đoái Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: Bộ Tài

Ban hành: 18/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2017

15

Công văn 502/VPCP-KTTH năm 2017 xử lý lợi nhuận sau thuế còn lại của doanh nghiệp do tổ chức Công đoàn thành lập và quản lý do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 502/VPCP-KTTH V/v xử lý lợi nhuận sau thuế còn lại của doanh nghiệp do tổ chức Công đoàn thành lập và quản lý Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm

Ban hành: 18/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2017

16

Công văn 523/VPCP-KTTH năm 2017 về quyết toán kinh phí hỗ trợ đề án thuộc Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia năm 2016 do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 523/VPCP-KTTH V/v quyết toán kinh phí hỗ trợ đề án thuộc Chương trình XTTM quốc gia năm 2016 Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2017

Ban hành: 18/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2017

17

Công văn 360/VPCP-KTTH năm 2017 xử lý khoản phải thu của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 360/VPCP-KTTH V/v xử lý khoản phải thu của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2017

Ban hành: 13/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2017

18

Công văn 290/VPCP-KTTH năm 2017 bố trí vốn đối ứng thực hiện nghĩa vụ thuế của Dự án đầu tư Trường cao đẳng Lilama 2 do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 290/VPCP-KTTH V/v bố trí vốn đối ứng thực hiện nghĩa vụ thuế của Dự án đầu tư Trường cao đẳng Lilama 2 Hà Nội, ngày 11 tháng 01

Ban hành: 11/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2017

19

Công văn 65/VPCP-KTTH năm 2017 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về giám sát, đánh giá, xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2016 do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 65/VPCP-KTTH V/v Báo cáo Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2017 Kính gửi:

Ban hành: 05/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2017

20

Công văn 69/VPCP-KTTH năm 2017 về chống lẩn tránh biện pháp thuế tự vệ đối với thép cuộn nhập khẩu do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 69/VPCP-KTTH V/v chống lẩn tránh biện pháp thuế tự vệ đối với thép cuộn nhập khẩu Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2017

Ban hành: 05/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status