Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 9242/VPCP-KTTH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 16369 công văn

1

Công văn 9242/VPCP-KTTH về cơ chế mua sắm, sửa chữa tài sản đặc thù của ngành Hải quan do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 9242/VPCP-KTTH V/v cơ chế mua sắm, sửa chữa tài sản đặc thù của ngành Hải quan Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2011.

Ban hành: 28/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2012

2

Công văn 9242/BTC-QLCS năm 2013 trang bị Phần mềm Quản lý tài sản cố định do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9242/BTC-QLCS V/v trang bị Phần mềm Quản lý tài sản cố định Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2013 Kính

Ban hành: 17/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2013

3

Công văn 10409/VPCP-KTTH năm 2016 xử lý chênh lệch tỷ giá của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10409/VPCP-KTTH V/v xử lý chênh lệch tỷ giá của VEC Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2016 Kính

Ban hành: 01/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2016

4

Công văn 10324/VPCP-KTTH năm 2016 thực hiện Nghị quyết 28/2016/QH14 do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10324/VPCP-KTTH V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 28/2016/QH14 của Quốc hội Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2016

Ban hành: 29/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2016

5

Công văn 10257/VPCP-KTTH năm 2016 kết quả rà soát, đánh giá việc thực hiện Nghị định 109/2010/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10257/VPCP-KTTH V/v kết quả rà soát, đánh giá việc thực hiện Nghị định số 109/2010/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo Hà Nội, ngày

Ban hành: 28/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2016

6

Công văn 9902/VPCP-KTTH năm 2016 về tổ chức hội nghị thu hút đầu tư, kinh doanh logistics vào Vùng Đồng bằng sông Cửu Long do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9902/VPCP-KTTH V/v tổ chức hội nghị thu hút đầu tư, kinh doanh logistics vào Vùng Đồng bằng sông Cửu Long Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm

Ban hành: 17/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2016

7

Công văn 9877/VPCP-KTTH năm 2016 về phản ánh của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9877/VPCP-KTTH V/v phản ánh của Đoàn ĐBQH thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2016 Kính gửi: Bộ Tài

Ban hành: 16/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2016

8

Công văn 9649/VPCP-KTTH năm 2016 về hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9649/VPCP-KTTH V/v hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2016

Ban hành: 09/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2016

9

Công văn 9594/VPCP-KTTH năm 2016 về rà soát, kiểm tra tình hình nhập khẩu xe ô tô theo diện quà biếu, quà tặng do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9594/VPCP-KTTH V/v rà soát, kiểm tra tình hình nhập khẩu xe ô tô theo diện quà biếu, quà tặng Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2016

Ban hành: 08/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2016

10

Công văn 9475/VPCP-KTTH năm 2016 xử lý kiến nghị của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mercedes - Ben do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9475/VPCP-KTTH V/v xử lý kiến nghị của Công ty TNHH Mercedes - Ben Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2016 Kính

Ban hành: 03/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2016

11

Công văn 9366/VPCP-KTTH năm 2016 về đẩy mạnh thu mua, tiêu thụ lúa gạo hàng hóa do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9366/VPCP-KTTH V/v đẩy mạnh thu mua, tiêu thụ lúa gạo hàng hóa Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2016

Ban hành: 01/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2016

12

Công văn 9290/VPCP-KTTH năm 2016 thông báo ý kiến kết luận họp Ban Chỉ đạo điều hành giá do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9290/VPCP-KTTH V/v Thông báo ý kiến kết luận họp Ban Chỉ đạo điều hành giá Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2016 Kính gửi:

Ban hành: 31/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2016

13

Công văn 9223/VPCP-KTTH năm 2016 về đầu tư đường ô tô đến trung tâm xã do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9223/VPCP-KTTH V/v đầu tư đường ô tô đến trung tâm xã Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2016.

Ban hành: 27/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2016

14

Công văn 9141/VPCP-KTTH năm 2016 về kết quả phiên đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9141/VPCP-KTTH V/v kết quả phiên đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2016 Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2016

Ban hành: 26/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2016

15

Công văn 8981/VPCP-KTTH năm 2016 triển khai chương trình xây dựng và phát triển thương hiệu ngành hàng do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8981/VPCP-KTTH V/v triển khai các chương trình xây dựng và phát triển thương hiệu ngành hàng Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2016

Ban hành: 20/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2016

16

Công văn 8722/VPCP-KTTH năm 2016 về thuế đối với phân bón do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8722/VPCP- KTTH V/v thuế đối với phân bón Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2016 Kính gửi:

Ban hành: 14/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2016

17

Công văn 8693/VPCP-KTTH năm 2016 ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp của 04 doanh nghiệp tại tỉnh Đồng Tháp do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8693/VPCP-KTTH V/v ưu đãi thuế TNDN của 04 doanh nghiệp tại tỉnh Đồng Tháp Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2016

Ban hành: 13/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2016

18

Công văn 8717/VPCP-KTTH năm 2016 xử lý Đơn của Công ty trách nhiệm hữu hạn Unilever Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8717/VPCP-KTTH V/v xử lý Đơn của Công ty TNHH Unilever Việt Nam Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2016 Kính

Ban hành: 13/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2016

19

Công văn 8673/VPCP-KTTH năm 2016 xử lý kiến nghị của Bộ Công Thương do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8673/VPCP-KTTH V/v xử lý kiến nghị của Bộ Công Thương Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2016 Kính

Ban hành: 12/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2016

20

Công văn 8657/VPCP-KTTH năm 2016 báo cáo tình hình thực hiện Lộ trình sản xuất, kinh doanh xăng E5 theo Quyết định 53/2012/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8657/VPCP-KTTH V/v báo cáo tình hình thực hiện Lộ trình sản xuất, kinh doanh xăng E5 theo QĐ số 53/2012/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 12 tháng

Ban hành: 12/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status