Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 9242/VPCP-KTTH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 15922 công văn

1

Công văn 9242/VPCP-KTTH về cơ chế mua sắm, sửa chữa tài sản đặc thù của ngành Hải quan do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 9242/VPCP-KTTH V/v cơ chế mua sắm, sửa chữa tài sản đặc thù của ngành Hải quan Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2011.

Ban hành: 28/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2012

2

Công văn 9242/BTC-QLCS năm 2013 trang bị Phần mềm Quản lý tài sản cố định do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9242/BTC-QLCS V/v trang bị Phần mềm Quản lý tài sản cố định Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2013 Kính

Ban hành: 17/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2013

3

Công văn 5954/VPCP-KTTH năm 2016 xử lý tồn tại về tài chính của Công ty Đầu tư và phát triển HPI do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5954/VPCP-KTTH V/v xử lý tồn tại về tài chính của Công ty Đầu tư và phát triển HPI Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2016

Ban hành: 19/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2016

4

Công văn 5972/VPCP-KTTH năm 2016 về miễn lệ phí thị thực nhập cảnh cho cá nhân tham dự ABG5 do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5972/VPCP-KTTH V/v miễn lệ phí thị thực nhập cảnh cho cá nhân tham dự ABG5 Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2016

Ban hành: 19/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2016

5

Công văn 5960/VPCP-KTTH năm 2016 đánh giá thực hiện chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2011-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5960/VPCP-KTTH V/v đánh giá thực hiện chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm

Ban hành: 19/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2016

6

Công văn 5875/VPCP- KTTH năm 2016 về miễn lệ phí thị thực nhập cảnh cho cá nhân tham dự ABC5 do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5875/VPCP-KTTH V/v miễn lệ phí thị thực nhập cảnh cho cá nhân tham dự ABC5 Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2016

Ban hành: 15/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 19/07/2016

Cập nhật: 19/07/2016

7

Công văn 5652/VPCP-KTTH năm 2016 về phương pháp thống kê phản ánh giá trị, số lượng, sản phẩm, dịch vụ do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5652/VPCP-KTTH V/v Phương pháp thống kê phản ánh giá trị, số lượng, sản phẩm, dịch vụ Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2016

Ban hành: 08/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2016

8

Công văn 5618/VPCP-KTTH năm 2016 về thuế giá trị gia tăng đối với tài nguyên, khoáng sản xuất khẩu do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5618/VPCP-KTTH V/v thuế GTGT đối với tài nguyên, khoáng sản xuất khẩu Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2016

Ban hành: 07/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2016

9

Công văn 5558/VPCP-KTTH năm 2016 về xử lý kiến nghị về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5558/VPCP-KTTH V/v xử lý kiến nghị về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2016

Ban hành: 06/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2016

10

Công văn 5508/VPCP-KTTH năm 2016 về tham gia ý kiến vào chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5508/VPCP-KTTH V/v tham gia ý kiến vào chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2016

Ban hành: 05/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2016

11

Công văn 5433/VPCP-KTTH năm 2016 xử lý thông tin báo nêu: “Đủ kiểu bớt xén tiền hỗ trợ sau hạn, mặn”, “Khuất tất tiền hỗ trợ hạn mặn cho dân” do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5433/VPCP-KTTH V/v xử lý thông tin báo nêu Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2016 Kính gửi: -

Ban hành: 01/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2016

12

Công văn 5418/VPCP-KTTH năm 2016 về nghiên cứu bổ sung nhóm khách hàng điện phân nhôm tại cấp điện áp 220 kV vào cơ cấu biểu giá bán lẻ điện do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5418/VPCP-KTTH V/v chưa bổ sung nhóm khách hàng điện phân nhôm vào cơ cấu biểu giá bán lẻ điện Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2016

Ban hành: 01/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2016

13

Công văn 5367/VPCP-KTTH năm 2016 ưu đãi dành cho Văn phòng đại diện JBIC tại Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5367/VPCP-KTTH V/v ưu đãi dành cho Văn phòng đại diện JBIC tại Hà Nội Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2016

Ban hành: 30/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2016

14

Công văn 5365/VPCP-KTTH năm 2016 về chính sách giá khí thị trường do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5365/VPCP-KTTH V/v chính sách giá khí Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2016 Kính gửi: - Bộ Công

Ban hành: 30/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2016

15

Công văn 5268/VPCP-KTTH năm 2016 về tổng điều tra kinh tế năm 2017 do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5268/VPCP-KTTH V/v Tổng điều tra kinh tế năm 2017 Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2016 Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu

Ban hành: 28/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2016

16

Công văn 5141/VPCP-KTTH năm 2016 áp dụng tiêu chí, điều kiện về thành tích xuất khẩu gạo do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5141/VPCP-KTTH V/v áp dụng tiêu chí, điều kiện về thành tích xuất khẩu gạo Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2016

Ban hành: 24/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2016

17

Công văn 5048/VPCP-KTTH năm 2016 xử lý vướng mắc quyết toán Dự án Nhà máy đóng tàu Dung Quất do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5048/VPCP-KTTH V/v xử lý vướng mắc quyết toán Dự án Nhà máy đóng tàu Dung Quất Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2016.

Ban hành: 22/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2016

18

Công văn 4987/VPCP-KTTH năm 2016 ưu đãi thuế đối với cơ sở giáo dục đại học công lập thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4987/VPCP-KTTH V/v ưu đãi thuế đối với cơ sở giáo dục đại học công lập thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2016

Ban hành: 21/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2016

19

Công văn 5008/VPCP-KTTH năm 2016 xây dựng dự thảo Quyết định quy định danh mục, hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5008/VPCP-KTTH V/v xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục, hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

Ban hành: 21/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2016

20

Công văn 4988/VPCP-KTTH năm 2016 về thu phí đường bộ trạm Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4988/VPCP-KTTH V/v thu phí đường bộ trạm Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2016

Ban hành: 21/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status