Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 9242/VPCP-KTTH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 16121 công văn

1

Công văn 9242/VPCP-KTTH về cơ chế mua sắm, sửa chữa tài sản đặc thù của ngành Hải quan do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 9242/VPCP-KTTH V/v cơ chế mua sắm, sửa chữa tài sản đặc thù của ngành Hải quan Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2011.

Ban hành: 28/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2012

2

Công văn 9242/BTC-QLCS năm 2013 trang bị Phần mềm Quản lý tài sản cố định do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9242/BTC-QLCS V/v trang bị Phần mềm Quản lý tài sản cố định Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2013 Kính

Ban hành: 17/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2013

3

Công văn 7858/VPCP-KTTH năm 2016 về chương trình điều tra thống kê quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7858/VPCP-KTTH V/v chương trình điều tra thống kê quốc gia Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2016 Kính gửi: Bộ Kế hoạch và

Ban hành: 20/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2016

4

Công văn 7806/VPCP-KTTH năm 2016 về Quy chế tài chính của công ty lâm nghiệp nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7806/VPCP-KTTH V/v ban hành Quy chế tài chính của công ty lâm nghiệp nhà nước Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2016

Ban hành: 17/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2016

5

Công văn 7708/VPCP-KTTH năm 2016 xử lý tài sản để tái cơ cấu Tổng công ty Lương thực Miền Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7708/VPCP-KTTH V/v xử lý tài sản để tái cơ cấu Tổng công ty Lương thực Miền Nam Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2016

Ban hành: 15/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2016

6

Công văn 7675/VPCP-KTTH năm 2016 bán vốn của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tại các doanh nghiệp đã niêm yết trên thị trường chứng khoán hoặc đăng ký giao dịch trên sàn Upcom do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7675/VPCP-KTTH V/v bán vốn của SCIC Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2016 Kính gửi: - Bộ

Ban hành: 14/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2016

7

Công văn 7621/VPCP-KTTH về rút đề án khỏi Chương trình công tác năm 2016 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7621/VPCP-KTTH V/v rút đề án khỏi Chương trình công tác năm 2016 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2016

Ban hành: 13/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2016

8

Công văn 7569/VPCP-KTTH năm 2016 về trình dự án Nghị quyết bổ sung miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7569/VPCP-KTTH V/v trình dự án Nghị quyết bổ sung miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2016

Ban hành: 11/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2016

9

Công văn 7549/VPCP-KTTH bổ sung Chương trình công tác năm 2016 do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7549/VPCP-KTTH V/v bổ sung Chương trình công tác năm 2016 Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2016   Kính gửi:

Ban hành: 09/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2016

10

Công văn 7485/VPCP-KTTH năm 2016 dự thảo Quyết định quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7485/VPCP-KTTH V/v dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế Điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân Hà Nội, ngày

Ban hành: 07/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2016

11

Công văn 7469/VPCP-KTTH năm 2016 về đảm bảo an toàn hoạt động thanh toán do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7469/VPCP-KTTH V/v đảm bảo an toàn hoạt động thanh toán Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2016 Kính gửi:

Ban hành: 07/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2016

12

Công văn 7347/VPCP-KTTH năm 2016 xử lý khó khăn của Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7347/VPCP-KTTH V/v xử lý khó khăn của Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2016

Ban hành: 01/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2016

13

Công văn 7196/VPCP-KTTH năm 2016 xử lý số thu ngân sách nhà nước của Công ty Honda Việt Nam nộp tại Hà Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7196/VPCP-KTTH V/v xử lý số thu NSNN của Công ty Honda Việt Nam nộp tại Hà Nam Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2016

Ban hành: 29/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2016

14

Công văn 7179/VPCP-KTTH năm 2016 về miễn kiểm tra và miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa phục vụ bảo quản thi hài Bác do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7179/VPCP-KTTH V/v miễn kiểm tra và miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa phục vụ bảo quản thi hài Bác. Hà Nội, ngày 29 tháng

Ban hành: 29/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2016

15

Công văn 7089/VPCP-KTTH năm 2016 báo cáo tổng hợp tình hình bảo lãnh chính phủ năm 2015 do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7089/VPCP-KTTH V/v Báo cáo tổng hợp tình hình bảo lãnh chính phủ năm 2015 Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2016

Ban hành: 25/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2016

16

Công văn 7093/VPCP-KTTH năm 2016 báo cáo tình hình vay trả nợ nước ngoài tự vay, tự trả của doanh nghiệp năm 2015 do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7093/VPCP-KTTH V/v báo cáo tình hình vay trả nợ nước ngoài tự vay, tự trả của doanh nghiệp năm 2015 Hà Nội, ngày 25 tháng 08

Ban hành: 25/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2016

17

Công văn 7092/VPCP-KTTH về Chương trình công tác năm 2016 do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7092/VPCP-KTTH V/v Chương trình công tác năm 2016 Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2016 Kính

Ban hành: 25/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2016

18

Công văn 7080/VPCP-KTTH năm 2016 ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp sản xuất phần mềm do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7080/VPCP-KTTH V/v ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp sản xuất phần mềm Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2016

Ban hành: 25/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2016

19

Công văn 7043/VPCP-KTTH năm 2016 kiện toàn thành viên nhóm giúp việc Ban Chỉ đạo điều hành giá do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7043/VPCP-KTTH V/v kiện toàn thành viên nhóm giúp việc Ban Chỉ đạo Điều hành giá Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2016

Ban hành: 24/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2016

20

Công văn 6813/VPCP-KTTH năm 2016 về Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh mặt hàng xuất khẩu Việt Nam thời kỳ 2016-2020, định hướng đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6813/VPCP-KTTH V/v Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu Việt Nam thời kỳ 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030 Hà Nội,

Ban hành: 17/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status