Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 9242/VPCP-KTTH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 16019 công văn

1

Công văn 9242/VPCP-KTTH về cơ chế mua sắm, sửa chữa tài sản đặc thù của ngành Hải quan do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 9242/VPCP-KTTH V/v cơ chế mua sắm, sửa chữa tài sản đặc thù của ngành Hải quan Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2011.

Ban hành: 28/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2012

2

Công văn 9242/BTC-QLCS năm 2013 trang bị Phần mềm Quản lý tài sản cố định do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9242/BTC-QLCS V/v trang bị Phần mềm Quản lý tài sản cố định Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2013 Kính

Ban hành: 17/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2013

3

Công văn 6817/VPCP-KTTH giải pháp thúc đẩy xuất khẩu những tháng cuối năm 2016 do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6817/VPCP-KTTH V/v các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu những tháng cuối năm 2016 Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2016

Ban hành: 17/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2016

4

Công văn 6813/VPCP-KTTH năm 2016 về Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh mặt hàng xuất khẩu Việt Nam thời kỳ 2016-2020, định hướng đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6813/VPCP-KTTH V/v Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu Việt Nam thời kỳ 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030 Hà Nội,

Ban hành: 17/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2016

5

Công văn 6815/VPCP-KTTH năm 2016 về Chương trình điều tra thống kê quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6815/VPCP-KTTH V/v chương trình Điều tra thống kê quốc gia Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2016 Kính gửi:

Ban hành: 17/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2016

6

Công văn 6784/VPCP-KTTH năm 2016 về tiền thuê mặt nước, mặt biển đối với khai thác dầu khí do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6784/VPCP-KTTH V/v tiền thuê mặt nước, mặt biển đối với khai thác dầu khí Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2016

Ban hành: 16/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2016

7

Công văn 6692/VPCP-KTTH năm 2016 về thuế nhập khẩu ô tô sử dụng trong Khu du lịch sinh thái Tràng An - chùa Bái Đính do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6692/VPCP-KTTH V/v thuế nhập khẩu ô tô sử dụng trong Khu du lịch sinh thái Tràng An - chùa Bái Đính Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2016

Ban hành: 12/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2016

8

Công văn 6620/VPCP-KTTH năm 2016 hướng dẫn ưu đãi thuế theo Quyết định 1193/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6620/VPCP-KTTH V/v hướng dẫn ưu đãi thuế theo Quyết định số 1193/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2016

Ban hành: 10/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2016

9

Công văn 6584/VPCP-KTTH năm 2016 xử lý nợ nhà thầu của Dự án Nhà máy bột giấy Phương Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6584/VPCP-KTTH V/v xử lý nợ nhà thầu của Dự án Nhà máy bột giấy Phương Nam Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2016 Kính gửi:

Ban hành: 09/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2016

10

Công văn 6484/VPCP-KTTH năm 2016 kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về hoạt động thương mại biên giới do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6484/VPCP-KTTH V/v kiến nghị của UBND tỉnh Kiên Giang về hoạt động thương mại biên giới Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2016

Ban hành: 05/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2016

11

Công văn 6403/VPCP-KTTH năm 2016 về thu phí, lệ phí tại cửa khẩu biên giới đất liền do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6403/VPCP-KTTH V/v thu phí, lệ phí tại cửa khẩu biên giới đất liền Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2016

Ban hành: 03/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2016

12

Công văn 6370/VPCP-KTTH năm 2016 điều chỉnh phí đường bộ, phí các dự án BOT do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6370/VPCP-KTTH V/v điều chỉnh phí đường bộ, phí các dự án BOT Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2016

Ban hành: 02/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2016

13

Công văn 6359/VPCP-KTTH năm 2016 về chuyển giao Dự án trường Đại học Dầu khí Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6359/VPCP-KTTH V/v chuyển giao Dự án trường Đại học Dầu khí Việt Nam Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2016

Ban hành: 02/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2016

14

Công văn 6381/VPCP-KTTH năm 2016 xử lý thông tin báo nêu về thu phí, lệ phí tại xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6381/VPCP-KTTH V/v xử lý thông tin báo nêu về thu phí, lệ phí tại xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2016

Ban hành: 02/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2016

15

Công văn 6368/VPCP-KTTH năm 2016 sử dụng nguồn thu cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6368/VPCP-KTTH V/v sử dụng nguồn thu cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2016

Ban hành: 02/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2016

16

Công văn 6328/VPCP-KTTH năm 2016 dự thảo Nghị định về lệ phí trước bạ do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6328/VPCP-KTTH V/v dự thảo Nghị định về lệ phí trước bạ Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2016.

Ban hành: 29/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2016

17

Công văn 6256/VPCP-KTTH năm 2016 về thuế nhà thầu hàng hóa nhập khẩu kèm theo điều khoản bảo hành do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6256/VPCP-KTTH V/v thuế nhà thầu hàng hóa nhập khẩu kèm theo điều khoản bảo hành Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2016.

Ban hành: 27/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2016

18

Công văn 6112/VPCP-KTTH năm 2016 xử lý khoản lợi nhuận sau thuế còn lại của doanh nghiệp do tổ chức Đảng thành lập và quản lý do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6112/VPCP-KTTH V/v xử lý khoản lợi nhuận sau thuế còn lại của doanh nghiệp do tổ chức Đảng thành lập và quản lý Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm

Ban hành: 22/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2016

19

Công văn 6056/VPCP-KTTH năm 2016 về nhập khẩu xe máy chuyên dùng bị tẩy xóa, đục sửa, đóng lại số khung, số động cơ do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6056/VPCP-KTTH V/v nhập khẩu xe máy chuyên dùng bị tẩy xóa, đục sửa, đóng lại số khung, số động cơ Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm

Ban hành: 21/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2016

20

Công văn 5954/VPCP-KTTH năm 2016 xử lý tồn tại về tài chính của Công ty Đầu tư và phát triển HPI do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5954/VPCP-KTTH V/v xử lý tồn tại về tài chính của Công ty Đầu tư và phát triển HPI Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2016

Ban hành: 19/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status