Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 9242/VPCP-KTTH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 13703 công văn

1

Công văn 9242/VPCP-KTTH về cơ chế mua sắm, sửa chữa tài sản đặc thù của ngành Hải quan do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 9242/VPCP-KTTH V/v cơ chế mua sắm, sửa chữa tài sản đặc thù của ngành Hải quan Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2011.

Ban hành: 28/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2012

2

Công văn 9242/BTC-QLCS năm 2013 trang bị Phần mềm Quản lý tài sản cố định do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9242/BTC-QLCS V/v trang bị Phần mềm Quản lý tài sản cố định Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2013 Kính

Ban hành: 17/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2013

3

Công văn 6872/VPCP-KTN chỉ định đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện thủy của Tổng cục Hải quan do Văn phòng Chính phủ ban hành

sửa chữa phương tiện thủy của Tổng cục Hải quan, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau: Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng Cục Hải quan thực hiện việc lựa chọn nhà thầu để bảo dưỡng, sửa chữa các phương tiện thủy theo ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 9242/VPCP-KTTH ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ; sớm xây dựng, ban hành định

Ban hành: 04/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2012

4

Công văn 8954/VPCP-KTTH năm 2013 lùi thời hạn trình Quyết định quy định về xây dựng và thực hiện Chương trình phát triển thương mại điện tử do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8954/VPCP-KTTH V/v lùi thời hạn trình Quyết định quy định về xây dựng và thực hiện Chương trình phát triển thương mại điện tử Hà Nội,

Ban hành: 25/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2013

5

Công văn 8845/VPCP-KTTH năm 2013 về thí điểm cơ chế đặc thù cảng ICD Mỹ Đình do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8845/VPCP-KTTH V/v thí điểm cơ chế đặc thù cảng ICD Mỹ Đình Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2013 Kính

Ban hành: 22/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2013

6

Công văn 8846/VPCP-KTTH năm 2013 miễn thuế nhập khẩu xe buýt chạy khí CNG do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8846/VPCP-KTTH V/v miễn thuế nhập khẩu xe buýt chạy khí CNG Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2013 Kính

Ban hành: 22/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2013

7

Công văn 9056/VPCP-KTTH năm 2013 xử lý xe ô tô, mô tô đã chuyển về cảng Việt Nam nhưng không đủ điều kiện nhập khẩu theo chế độ tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9056/VPCP-KTTH V/v xử lý xe ô tô, mô tô đã chuyển về cảng VN nhưng không đủ điều kiện NK theo chế độ tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương.

Ban hành: 29/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

8

Công văn 9051/VPCP-KTTH năm 2013 dự thảo Quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics và trung tâm hội chợ triển lãm do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9051/VPCP-KTTH V/v dự thảo Quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics và trung tâm hội chợ triển lãm Hà Nội, ngày 29 tháng

Ban hành: 29/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

9

Công văn 7051/VPCP-KTTH năm 2013 thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7051/VPCP-KTTH V/v Thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp. Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2013

Ban hành: 22/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2013

10

Công văn 9132/VPCP-KTTH năm 2013 áp dụng biện pháp ký quỹ, đặt cọc đối với nhập khẩu nội tạng trắng đông lạnh do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9132/VPCP-KTTH V/v áp dụng biện pháp ký quỹ, đặt cọc đối với nhập khẩu nội tạng trắng đông lạnh Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2013

Ban hành: 30/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2013

11

Công văn 6642/VPCP-KTTH năm 2013 thủ tục hải quan vàng nhập khẩu do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6642/VPCP-KTTH V/v thủ tục hải quan đối với vàng nhập khẩu Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2013 Kính

Ban hành: 12/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2013

12

Công văn 7255/VPCP-KTTH năm 2013 báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT giai đoạn 2009-2012 do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7255/VPCP-KTTH V/v báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT giai đoạn 2009-2012 Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2013

Ban hành: 29/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2013

13

Công văn 7415/VPCP-KTTH năm 2013 hỗ trợ gạo cứu đói cho tỉnh Bình Định do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 7415/VPCP-KTTH V/v hỗ trợ gạo cứu đói cho tỉnh Bình Định Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2013 Kính gửi:

Ban hành: 05/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2013

14

Công văn 8018/VPCP-KTTH năm 2013 xây dựng Đề án ngăn chặn vận chuyển và nhập khẩu trái phép thủy, hải sản do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8018/VPCP-KTTH V/v xây dựng Đề án ngăn chặn vận chuyển và nhập khẩu trái phép thủy, hải sản. Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2013

Ban hành: 24/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2013

15

Công văn 8244/VPCP-KTTH năm 2013 kinh doanh tạm nhập tái xuất mặt hàng đường do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 8244/VPCP-KTTH V/v kinh doanh tạm nhập tái xuất mặt hàng đường Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2013 Kính

Ban hành: 03/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2013

16

Công văn 8168/VPCP-KTTH năm 2013 thực hiện Bản ghi nhớ về thương mại gạo với Liên bang Comoros do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 8168/VPCP-KTTH V/v thực hiện Bản ghi nhớ về thương mại gạo với Liên bang Comoros Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2013

Ban hành: 01/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2013

17

Công văn 8188/VPCP-KTTH năm 2013 nhập khẩu xe ô tô tải tự đổ bị đóng lại số khung do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 8188/VPCP-KTTH V/v nhập khẩu xe ô tô tải tự đổ bị đóng lại số khung Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2013

Ban hành: 01/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2013

18

Công văn 5831/VPCP-KTTH năm 2013 tình hình nhập gia súc qua biên giới với Lào, Campuchia do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5831/VPCP-KTTH V/v tình hình nhập gia súc qua biên giới với Lào, Campuchia Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2013

Ban hành: 17/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2013

19

Công văn 5828/VPCP-KTTH năm 2013 kiến nghị của Bộ Công thương sau Hội nghị Gạo tại Thái Lan do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5828/VPCP-KTTH V/v một số kiến nghị của Bộ Công Thương sau Hội nghị Gạo tại Thái Lan Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2013

Ban hành: 17/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2013

20

Công văn 5935/VPCP-KTTH cho phép lực lượng quản lý thị trường tiếp tục sử dụng ấn chỉ cũ do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5935/VPCP-KTTH V/v cho phép lực lượng quản lý thị trường tiếp tục sử dụng ấn chỉ cũ Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2013

Ban hành: 19/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/6/2009, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ