Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 9242/VPCP-KTTH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 15037 công văn

1

Công văn 9242/VPCP-KTTH về cơ chế mua sắm, sửa chữa tài sản đặc thù của ngành Hải quan do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 9242/VPCP-KTTH V/v cơ chế mua sắm, sửa chữa tài sản đặc thù của ngành Hải quan Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2011.

Ban hành: 28/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2012

2

Công văn 9242/BTC-QLCS năm 2013 trang bị Phần mềm Quản lý tài sản cố định do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9242/BTC-QLCS V/v trang bị Phần mềm Quản lý tài sản cố định Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2013 Kính

Ban hành: 17/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2013

3

Công văn 6872/VPCP-KTN chỉ định đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện thủy của Tổng cục Hải quan do Văn phòng Chính phủ ban hành

sửa chữa phương tiện thủy của Tổng cục Hải quan, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau: Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng Cục Hải quan thực hiện việc lựa chọn nhà thầu để bảo dưỡng, sửa chữa các phương tiện thủy theo ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 9242/VPCP-KTTH ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ; sớm xây dựng, ban hành định

Ban hành: 04/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2012

4

Công văn 608/VPCP-KTTH về thuế giá trị gia tăng đối với khoản lãi cho vay của doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 608/VPCP-KTTH V/v thuế giá trị gia tăng đối với khoản lãi cho vay của doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm

Ban hành: 04/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2012

5

Công văn 959/VPCP-KTTH về Đề án thu phí lưu hành phương tiện giao thông cá nhân do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 959/VPCP-KTTH V/v Đề án thu phí lưu hành phương tiện giao thông cá nhân Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2012

Ban hành: 20/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2012

6

Công văn 993/VPCP-KTTH về chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 993/VPCP-KTTH V/v chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2012

Ban hành: 21/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2012

7

Công văn 3375/VPCP-KTTH về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ôtô điện không đăng ký lưu hành và tham gia giao thông do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3375/VPCP-KTTH V/v thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ôtô điện không đăng ký lưu hành và không tham gia giao thông. Hà Nội, ngày 15

Ban hành: 15/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2012

8

Công văn 3537/VPCP-KTTH báo cáo thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp và những giải pháp trong thời gian tới do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3537/VPCP-KTTH V/v báo cáo tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp và những giải pháp trong thời gian tới Hà Nội, ngày 21

Ban hành: 21/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2012

9

Công văn 974/VPCP-KTTH dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 127/2008/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 974/VPCP-KTTH V/v dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ Hà Nội, ngày 21 tháng

Ban hành: 21/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2012

10

Công văn 3594/VPCP-KTTH chuyển phương thức quản lý phí sang cơ chế giá do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3594/VPCP-KTTH V/v chuyển phương thức quản lý một số loại phí sang cơ chế giá Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2012

Ban hành: 23/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2012

11

Công văn 3595/VPCP-KTTH điều hành hoạt động thương mại biên giới do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3595/VPCP-KTTH V/v điều hành hoạt động thương mại biên giới Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2012 Kính gửi:

Ban hành: 23/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2012

12

Công văn 3679/VPCP-KTTH báo cáo tình hình làm giả, mua bán Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3679/VPCP-KTTH V/v báo cáo tình hình làm giả, mua bán Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ BHXH Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2012

Ban hành: 24/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2012

13

Công văn 3709/VPCP-KTTH xử lý mua bán máy móc thiết bị của Công ty Vinafa do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3709/VPCP-KTTH V/v xử lý mua bán máy móc thiết bị của Công ty Vinafa Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2012 Kính

Ban hành: 25/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2012

14

Công văn 2366/VPCP-KTTH về thuế nhập khẩu đối với phụ tùng, linh kiện lắp ráp xe buýt do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2366/VPCP-KTTH V/v thuế nhập khẩu đối với phụ tùng, linh kiện lắp ráp xe buýt. Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2012

Ban hành: 10/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2012

15

Công văn 502/VPCP-KTTH nâng mức hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 502/VPCP-KTTH V/v nâng mức hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2012

Ban hành: 30/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2012

16

Công văn 2323/VPCP-KTTH về xuất nhập khẩu hàng hóa thuộc diện cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2323/VPCP-KTTH V/v xuất nhập khẩu hàng hóa thuộc diện cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2012.

Ban hành: 09/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2012

17

Công văn 2151/VPCP-KTTH thí điểm áp dụng chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Tổ chức tài chính quy mô nhỏ trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tình thương do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2151/VPCP-KTTH V/v thí điểm áp dụng chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Tổ chức tài chính quy mô nhỏ TNHH MTV Tình thương Hà

Ban hành: 03/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2012

18

Công văn 2404/VPCP-KTTH báo cáo tình hình quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2011 do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2404/VPCP-KTTH V/v báo cáo tình hình quản lý và sử dụng quỹ BHXH năm 2011 Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2012 Kính gửi: Bộ

Ban hành: 10/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2012

19

Công văn 2521/VPCP-KTTH thực hiện xuất cấp trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2521/VPCP-KTTH V/v thực hiện xuất cấp trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2012

Ban hành: 13/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2012

20

Công văn 3231/VPCP-KTTH tổ chức Hội nghị về phương án xã hội hóa nguồn vốn dành cho Chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3231/VPCP-KTTH V/v tổ chức Hội nghị về phương án xã hội hóa nguồn vốn dành cho Chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên Hà Nội,

Ban hành: 10/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2015 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 37/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ