Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 7975/BGDĐT-GDTH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 1630 công văn

1

Công văn số 7975/BGDĐT-GDTH về hướng dẫn dạy học môn Thủ công, Kĩ thuật Tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 7975/BGDĐT-GDTH V/v: Hướng dẫn dạy học môn Thủ công, Kĩ thuật Tiểu học. Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2009 Kính gửi:

Ban hành: 10/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2009

2

Công văn 1842/BGDĐT-GDTH năm 2014 sử dụng hồ sơ đánh giá học sinh Mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN) do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1842/BGDĐT-GDTH V/v sử dụng hồ sơ đánh giá học sinh Mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN) Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2014

Ban hành: 10/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2014

3

Công văn 1223/BGDĐT-GDTH năm 2014 số liệu giáo dục tiểu học năm 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1223 /BGDĐT-GDTH V/v số liệu GDTH năm 2014 Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2014 Kính gửi: Các sở giáo dục và đào

Ban hành: 13/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2014

4

Công văn 1939/BGDĐT-GDTH năm 2014 hướng dẫn xây dựng kế hoạch triển khai Mô hình VNEN năm học 2014 - 2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1939/BGDĐT-GDTH V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch triển khai Mô hình VNEN năm học 2014 - 2015 Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2014

Ban hành: 15/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2014

5

Công văn 1946/BGDĐT-GDTH hưởng ứng tuần lễ toàn cầu hành động giáo dục cho mọi người năm 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1946/BGDĐT-GDTH V/v: Hưởng ứng tuần lễ toàn cầu hành động giáo dục cho mọi người năm 2014 Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2014

Ban hành: 16/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2014

6

Công văn 5449/BGDĐT-GDTH về góp ý hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 5449/BGDĐT-GDTH V/v: Góp ý Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp TH, THCS, THPT. Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2011

Ban hành: 17/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2011

7

Công văn 6159/BGDĐT-GDTH Hướng dẫn về kế hoạch dạy học và chế độ chính sách cho giáo viên Tiếng Anh tiểu học năm học 2011-2012 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 6159/BGDĐT-GDTH V/v: Hướng dẫn về kế hoạch dạy học và chế độ chính sách cho GV Tiếng Anh TH năm học 2011-2012 Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm

Ban hành: 16/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2011

8

Công văn 2103/BGDĐT-GDTH triển khai học bổng “Vinamilk ươm mầm tài năng trẻ Việt Nam” năm học 2009-2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 2103/BGDĐT–GDTH V/v: triển khai học bổng “Vinamilk ươm mầm tài năng trẻ VN” năm học 2009-2010 Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2010

Ban hành: 20/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2010

9

Công văn 9548/BGDĐT-GDTH hướng dẫn quản lý và tổ chức dạy học lớp ghép cấp tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 9548/BGDĐT-GDTH V/v hướng dẫn quản lý và tổ chức dạy học lớp ghép cấp tiểu học   Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2008 Kính

Ban hành: 13/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2010

10

Công văn 5044/BGDĐT-GDTH đánh giá năng lực giáo viên dạy thí điểm Chương trình Tiếng Anh Tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 5044 / BGDĐT-GDTH V/v: Đánh giá năng lực giáo viên dạy thí điểm CT Tiếng Anh Tiểu học Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2010 Kính

Ban hành: 23/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2010

11

Công văn 5051/BGDĐT-GDTH trao học bổng “Vinamilk – Ươm mầm tài năng trẻ Việt Nam" năm học 2009-2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 5051/BGDĐT-GDTH V/v: trao học bổng “Vinamilk – Ươm mầm tài năng trẻ Việt Nam” năm học 2009-2010 Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2010

Ban hành: 23/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2010

12

Công văn 1345/BGDĐT-GDTH tổ chức cuộc thi "ý tưởng trẻ thơ" dành cho học sinh tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1345/BGDĐT-GDTH V/v Tổ chức cuộc thi "ý tưởng trẻ thơ" dành cho HS tiểu học Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2013

Ban hành: 04/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2013

13

Công văn 9832/BGDĐT-GDTH hướng dẫn thực hiện chương trình môn học lớp 1, 2, 3, 4, 5 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9832/BGDĐT- GDTH V/v Hướng dẫn thực hiện chương trình các môn học lớp 1, 2, 3, 4, 5 Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2006

Ban hành: 01/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2013

14

Công văn 10358/BGDĐT-GDTH hướng dẫn sử dụng Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học trong quá trình đánh giá, xếp loại do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10358/BGDĐT-GDTH V/v: Hướng dẫn việc sử dụng Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học trong quá trình đánh giá, xếp loại Hà Nội, ngày 28

Ban hành: 28/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2012

15

Công văn 5379/BGDĐT-GDTH hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 đối với giáo dục tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Tài liệu Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học ở tiểu học; Công văn số 7975/BGDĐT-GDTH ngày 10/9/2009 về việc Hướng dẫn dạy học môn Thủ công, Kĩ thuật ở tiểu học; Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 về Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông. b) Theo

Ban hành: 20/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2012

16

Công văn 6922/BGDĐT-GDTH về tổ chức Liên hoan Giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học toàn quốc năm 2012 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6922/BGDĐT-GDTH V/v Tổ chức Liên hoan Giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học toàn quốc 2012 Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2012

Ban hành: 18/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2012

17

Công văn 3503/BGDĐT-GDTH về tổ chức Liên hoan Giáo viên Dạy giỏi cấp Tiểu học toàn quốc 2012 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3503/BGDĐT-GDTH V/v Tổ chức Liên hoan Giáo viên Dạy giỏi cấp Tiểu học toàn quốc 2012 Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2012

Ban hành: 08/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2012

18

Công văn 2225/BGDĐT-GDTH hướng dẫn tổ chức khảo sát học sinh lớp 5, năm học 2010-2011 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2225/BGDĐT-GDTH V/v: Hướng dẫn tổ chức khảo sát học sinh lớp 5, năm học 2010-2011 Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2011

Ban hành: 20/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2012

19

Công văn 1237/BGDĐT-GDTH rà soát, đánh giá kết quả dạy thí điểm và triển khai đại trà môn Tiếng Anh trung học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1237/BGDĐT-GDTH V/v: Rà soát, đánh giá kết quả dạy thí điểm và triển khai đại trà môn Tiếng Anh TH Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2012

Ban hành: 06/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2012

20

Công văn 9749/BGDĐT-GDTH hướng dẫn về kiểm tra đánh giá học kỳ I môn tiếng Anh lớp 3 và lớp 4 năm học 2011-2012 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9749/BGDĐT-GDTH V/v: Hướng dẫn về kiểm tra đánh giá học kỳ I môn tiếng Anh lớp 3 và lớp 4 năm học 2011-2012 Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2011

Ban hành: 29/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/08/2009, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ