Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 7975/BGDĐT-GDTH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 1553 công văn

1

Công văn số 7975/BGDĐT-GDTH về hướng dẫn dạy học môn Thủ công, Kĩ thuật Tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 7975/BGDĐT-GDTH V/v: Hướng dẫn dạy học môn Thủ công, Kĩ thuật Tiểu học. Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2009 Kính gửi:

Ban hành: 10/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2009

2

Công văn 5737/BGDĐT-GDTH năm 2013 về Hướng dẫn thí điểm đánh giá học sinh tiểu học Mô hình trường học mới Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 5737/BGDĐT-GDTH V/v: Hướng dẫn thí điểm đánh giá học sinh tiểu học Mô hình trường học mới Việt Nam Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2013

Ban hành: 21/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2013

3

Công văn 5478/BGDĐT-GDTH năm 2013 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2013-2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

7975/BGDĐT-GDTH ngày 10/9/2009 về Hướng dẫn dạy học môn Thủ công, Kĩ thuật ở tiểu học; Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 về Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông). Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh. Thực hiện đánh giá học sinh theo hướng động viên, khuyến khích, ghi nhận sự tiến bộ hằng

Ban hành: 08/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2013

4

Công văn 607/BGDĐT-GDTH năm 2012 đăng ký phương án dạy học tài liệu Tiếng Việt 1 - Công nghệ giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 607/BGDĐT-GDTH V/v: đăng kí phương án dạy học theo tài liệu Tiếng Việt 1 -CNGD Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2012 Kính

Ban hành: 15/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2013

5

Công văn 4329/BGDĐT-GDTH năm 2013 chấn chỉnh việc sử dụng sách giáo khoa, tài liệu dạy Tiếng Anh tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO#11;--------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM#11;Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4329/BGDĐT–GDTH#11;V/v: Chấn chỉnh việc sử dụng SGK, tài liệu dạy Tiếng Anh tiểu học Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2013 Kính gửi : Các Sở Giáo dục và Đào tạo Trong quá trình triển khai thực hiện Đề án ngoại ngữ 2020, Bộ

Ban hành: 27/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2013

6

Công văn 3032/BGDĐT-GDTH hướng dẫn kiểm tra đánh giá cuối năm môn Tiếng Anh lớp 3, lớp 4, lớp 5 năm học 2012-2013

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3032/BGDĐT–GDTH V/v: Hướng dẫn kiểm tra đánh giá cuối năm môn Tiếng Anh lớp 3, lớp 4, lớp 5 năm học 2012-2013 Hà Nội, ngày 09

Ban hành: 09/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2013

7

Công văn 8225/BGDĐT-GDTH hướng dẫn kiểm tra đánh giá môn Tiếng Anh lớp 3, lớp 4, lớp 5 học kỳ I năm học 2012-2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8225/BGDĐT–GDTH V/v: Hướng dẫn kiểm tra đánh giá môn Tiếng Anh lớp 3, lớp 4, lớp 5 học kỳ I năm học 2012-2013 Hà Nội, ngày 30

Ban hành: 30/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2012

8

Công văn 2764/BGDĐT-GDTH hướng dẫn xây dựng kế hoạch triển khai Mô hình VNEN năm học 2013-2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2764/BGDĐT-GDTH V/v: Hướng dẫn xây dựng kế hoạch triển khai Mô hình VNEN năm học 2013-2014 Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2013

Ban hành: 02/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2013

9

Công văn 2785/BGDĐT-GDTH báo cáo số liệu giáo dục tiểu học năm học 2012-2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2785/BGDĐT-GDTH V/v báo cáo số liệu GDTH năm học 2012-2013 Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2013 Kính gửi: Các

Ban hành: 02/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2013

10

Công văn 1345/BGDĐT-GDTH tổ chức cuộc thi "ý tưởng trẻ thơ" dành cho học sinh tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1345/BGDĐT-GDTH V/v Tổ chức cuộc thi "ý tưởng trẻ thơ" dành cho HS tiểu học Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2013

Ban hành: 04/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2013

11

Công văn 9832/BGDĐT-GDTH hướng dẫn thực hiện chương trình môn học lớp 1, 2, 3, 4, 5 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9832/BGDĐT- GDTH V/v Hướng dẫn thực hiện chương trình các môn học lớp 1, 2, 3, 4, 5 Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2006

Ban hành: 01/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2013

12

Công văn 5276/BGDĐT-GDTH hướng dẫn xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5276/BGDĐT-GDTH V/v Hướng dẫn xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học. Hà Nội ngày 25 tháng 5 năm 2007 Kính gửi:

Ban hành: 25/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2013

13

Công văn 7679/BGDĐT-GDTH năm 2013 chấn chỉnh việc dạy, học thêm, dạy học trước chương trình và dạy học nâng cao đối với giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7679/BGDĐT-GDTH V/v: Chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm, dạy học trước chương trình và dạy học nâng cao đối với giáo dục mầm non và giáo dục

Ban hành: 22/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2013

14

Công văn 92/BGDĐT-GDTH năm 2014 chấn chỉnh việc phát hành tài liệu tham khảo và đĩa hình trong trường tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 92/BGDĐT-GDTH V/v: chấn chỉnh việc phát hành tài liệu tham khảo và đĩa hình trong trường tiểu học. Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2014

Ban hành: 08/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2014

15

Công văn 8060/BGDĐT-GDTH năm 2013 đánh giá thực hiện thí điểm Mô hình trường học mới Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8060/BGDĐT-GDTH V/v Đánh giá thực hiện thí điểm Mô hình trường học mới Việt Nam Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2013

Ban hành: 05/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2013

16

Công văn 1223/BGDĐT-GDTH năm 2014 số liệu giáo dục tiểu học năm 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1223 /BGDĐT-GDTH V/v số liệu GDTH năm 2014 Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2014 Kính gửi: Các sở giáo dục và đào

Ban hành: 13/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2014

17

Công văn số 7720/BGDĐT-GDTH về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm năm học 2008-2009 đối với giáo dục tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7720/BGDĐT-GDTH V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm năm học 2008-2009 đối với GDTH Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2008

Ban hành: 22/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2008

18

Công văn số 9890/BGDĐT-GDTH về việc hướng dẫn nội dung, phương pháp giáo dục cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 9890/BGDĐT-GDTH V/v: Hướng dẫn nội dung, phương pháp giáo dục cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2007

Ban hành: 17/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2008

19

Công văn 8114/BGDĐT-GDTH về nâng cao chất lượng dạy học tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 8114/BGDĐT-GDTH V/v: Nâng cao chất lượng dạy học tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2009

Ban hành: 15/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2009

20

Công văn 717/BGDĐT-GDTH hướng dẫn Thông tư 32/2009/TT-BGDĐT quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 717/BGDĐT-GDTH V/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT Quy định đánh giá và xếp loại HSTH Hà Nội,

Ban hành: 11/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/6/2009, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ