Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 7975/BGDĐT-GDTH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 1927 công văn

1

Công văn số 7975/BGDĐT-GDTH về hướng dẫn dạy học môn Thủ công, Kĩ thuật Tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 7975/BGDĐT-GDTH V/v: Hướng dẫn dạy học môn Thủ công, Kĩ thuật Tiểu học. Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2009 Kính

Ban hành: 10/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2009

2

Công văn 8114/BGDĐT-GDTH về nâng cao chất lượng dạy học tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 8114/BGDĐT-GDTH V/v: Nâng cao chất lượng dạy học tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2009

Ban hành: 15/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2009

3

Công văn 3503/BGDĐT-GDTH về tổ chức Liên hoan Giáo viên Dạy giỏi cấp Tiểu học toàn quốc 2012 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3503/BGDĐT-GDTH V/v Tổ chức Liên hoan Giáo viên Dạy giỏi cấp Tiểu học toàn quốc 2012 Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2012

Ban hành: 08/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2012

4

Công văn 3476/BGDĐT-GDTH hướng dẫn tổng kết 10 năm thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 3476/BGDĐT-GDTH V/v Hướng dẫn tổng kết 10 năm thực hiện mục tiêu PCGDTHĐĐT Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2010 Kính gửi: Các

Ban hành: 17/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2010

5

Công văn 2103/BGDĐT-GDTH triển khai học bổng “Vinamilk ươm mầm tài năng trẻ Việt Nam” năm học 2009-2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 2103/BGDĐT–GDTH V/v: triển khai học bổng “Vinamilk ươm mầm tài năng trẻ VN” năm học 2009-2010 Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2010

Ban hành: 20/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2010

6

Công văn 7094/BGDĐT-GDTH tập huấn cán bộ quản lý về công tác giáo dục khuyết tật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 7094/BGDĐT-GDTH V/v tập huấn cán bộ quản lý về công tác giáo dục khuyết tật Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2010 Kính gửi:

Ban hành: 26/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2010

7

Công văn 5766/BGDĐT-GDTH hướng dẫn báo cáo đầu năm học 2010-2011 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 5766/BGDĐT-GDTH V/v: Hướng dẫn báo cáo đầu năm học 2010-2011 Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2010 Kính gửi: Các Sở Giáo dục

Ban hành: 15/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2010

8

Công văn 5423/BGDĐT-GDTH triển khai dạy thí điểm Chương trình Tiếng Anh Tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 5423/BGDĐT-GDTH V/v: triển khai dạy thí điểm CT Tiếng Anh Tiểu học Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2010 Kính gửi: Ông /Bà Giám

Ban hành: 06/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2010

9

Công văn 8060/BGDĐT-GDTH năm 2013 đánh giá thực hiện thí điểm Mô hình trường học mới Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8060/BGDĐT-GDTH V/v Đánh giá thực hiện thí điểm Mô hình trường học mới Việt Nam Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2013

Ban hành: 05/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2013

10

Công văn 92/BGDĐT-GDTH năm 2014 chấn chỉnh việc phát hành tài liệu tham khảo và đĩa hình trong trường tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 92/BGDĐT-GDTH V/v: chấn chỉnh việc phát hành tài liệu tham khảo và đĩa hình trong trường tiểu học. Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2014

Ban hành: 08/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2014

11

Công văn 1939/BGDĐT-GDTH năm 2014 hướng dẫn xây dựng kế hoạch triển khai Mô hình VNEN năm học 2014 - 2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1939/BGDĐT-GDTH V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch triển khai Mô hình VNEN năm học 2014 - 2015 Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2014

Ban hành: 15/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2014

12

Công văn 5276/BGDĐT-GDTH hướng dẫn xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5276/BGDĐT-GDTH V/v Hướng dẫn xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học. Hà Nội ngày 25 tháng 5 năm 2007 Kính gửi:

Ban hành: 25/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2013

13

Công văn 2785/BGDĐT-GDTH báo cáo số liệu giáo dục tiểu học năm học 2012-2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2785/BGDĐT-GDTH V/v báo cáo số liệu GDTH năm học 2012-2013 Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2013 Kính gửi: Các

Ban hành: 02/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2013

14

Công văn 2764/BGDĐT-GDTH hướng dẫn xây dựng kế hoạch triển khai Mô hình VNEN năm học 2013-2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2764/BGDĐT-GDTH V/v: Hướng dẫn xây dựng kế hoạch triển khai Mô hình VNEN năm học 2013-2014 Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2013

Ban hành: 02/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2013

15

Công văn 1946/BGDĐT-GDTH hưởng ứng tuần lễ toàn cầu hành động giáo dục cho mọi người năm 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1946/BGDĐT-GDTH V/v: Hưởng ứng tuần lễ toàn cầu hành động giáo dục cho mọi người năm 2014 Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2014

Ban hành: 16/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2014

16

Công văn 6236/BGDĐT-GDTH về việc hướng dẫn nghiệm thu và sử dụng thiết bị dạy học tối thiểu lớp 5 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 6236 /BGDĐT-GDTH V/v hướng dẫn nghiệm thu và sử dụng TBDHTT lớp 5 Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2006 Kính gửi : Ông (Bà) Giám

Ban hành: 19/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2009

17

Công văn số 5916/BGDĐT-GDTH về việc tổ chức Hội nghị giải pháp thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 5916/BGDĐT-GDTH V/v tổ chức Hội nghị giải pháp thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2009

Ban hành: 15/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2009

18

Công văn số 5073/BGDĐT-GDTH về việc báo cáo về phong trào tự làm đồ dùng dạy học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 5073/BGDĐT-GDTH V/v báo cáo về phong trào tự làm đồ dùng dạy học Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2009 Kính gửi: Các

Ban hành: 19/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2009

19

Công văn số 1707/BGDĐT-GDTH về việc dạy chương trình của nước Ngoài tại TP.Hồ Chí Minh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 1707/BGDĐT–GDTH V/v: dạy chương trình của nước Ngoài tại TP.Hồ Chí Minh Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2007 Kính gửi:  Sở Giáo

Ban hành: 02/03/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2009

20

Công văn 1345/BGDĐT-GDTH tổ chức cuộc thi "ý tưởng trẻ thơ" dành cho học sinh tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1345/BGDĐT-GDTH V/v Tổ chức cuộc thi "ý tưởng trẻ thơ" dành cho HS tiểu học Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2013

Ban hành: 04/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status