Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 7975/BGDĐT-GDTH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 1777 công văn

1

Công văn số 7975/BGDĐT-GDTH về hướng dẫn dạy học môn Thủ công, Kĩ thuật Tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 7975/BGDĐT-GDTH V/v: Hướng dẫn dạy học môn Thủ công, Kĩ thuật Tiểu học. Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2009 Kính gửi:

Ban hành: 10/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2009

2

Công văn 5379/BGDĐT-GDTH hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 đối với giáo dục tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Tài liệu Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học ở tiểu học; Công văn số 7975/BGDĐT-GDTH ngày 10/9/2009 về việc Hướng dẫn dạy học môn Thủ công, Kĩ thuật ở tiểu học; Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 về Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông. b) Theo

Ban hành: 20/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2012

3

Công văn 10358/BGDĐT-GDTH hướng dẫn sử dụng Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học trong quá trình đánh giá, xếp loại do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10358/BGDĐT-GDTH V/v: Hướng dẫn việc sử dụng Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học trong quá trình đánh giá, xếp loại Hà Nội, ngày 28

Ban hành: 28/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2012

4

Công văn 7011/BGDĐT-GDTH về đánh giá thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học và Đổi mới phương pháp dạy học ở Tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

624/BGDĐT-GDTH ngày 05/02/2009 về việc Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học ở tiểu học. - Điều chỉnh nội dung dạy học môn Thủ công, Kĩ thuật ở tiểu học theo Công văn số 7975/BGDĐT-GDTH ngày 10/9/2009 về việc Hướng dẫn dạy học môn Thủ công, Kĩ thuật ở tiểu học - Triển khai thực hiện Thông tư số 32/2009/BGDĐT-GDTH ngày 27/10/2009

Ban hành: 21/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2010

5

Công văn 7094/BGDĐT-GDTH tập huấn cán bộ quản lý về công tác giáo dục khuyết tật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 7094/BGDĐT-GDTH V/v tập huấn cán bộ quản lý về công tác giáo dục khuyết tật Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2010 Kính gửi:

Ban hành: 26/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2010

6

Công văn 5423/BGDĐT-GDTH triển khai dạy thí điểm Chương trình Tiếng Anh Tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 5423/BGDĐT-GDTH V/v: triển khai dạy thí điểm CT Tiếng Anh Tiểu học Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2010 Kính gửi: Ông /Bà Giám

Ban hành: 06/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2010

7

Công văn 5402/BGDĐT-GDTH hướng dẫn công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi năm 2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 5402/BGDĐT-GDTH V/v Hướng dẫn thực hiện công tác PCGDTHĐĐT năm 2010 Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2010 Kính gửi: Các Sở Giáo

Ban hành: 06/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2010

8

Công văn 5766/BGDĐT-GDTH hướng dẫn báo cáo đầu năm học 2010-2011 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 5766/BGDĐT-GDTH V/v: Hướng dẫn báo cáo đầu năm học 2010-2011 Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2010 Kính gửi: Các Sở Giáo dục

Ban hành: 15/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2010

9

Công văn 6003/BGDĐT-GDTH hướng dẫn dạy thí điểm Chương trình Tiếng Anh Tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 6003/BGDĐT-GDTH V/v: Hướng dẫn triển khai dạy thí điểm Chương trình Tiếng Anh Tiểu học Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2010

Ban hành: 21/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2010

10

Công văn 4919/BGDĐT-GDTH hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2010-2011 đối với giáo dục tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 4919/BGDĐT-GDTH V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011 đối với giáo dục tiểu học Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2010

Ban hành: 17/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2010

11

Công văn 9548/BGDĐT-GDTH hướng dẫn quản lý và tổ chức dạy học lớp ghép cấp tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 9548/BGDĐT-GDTH V/v hướng dẫn quản lý và tổ chức dạy học lớp ghép cấp tiểu học   Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2008 Kính

Ban hành: 13/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2010

12

Công văn 5044/BGDĐT-GDTH đánh giá năng lực giáo viên dạy thí điểm Chương trình Tiếng Anh Tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 5044 / BGDĐT-GDTH V/v: Đánh giá năng lực giáo viên dạy thí điểm CT Tiếng Anh Tiểu học Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2010 Kính

Ban hành: 23/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2010

13

Công văn 5051/BGDĐT-GDTH trao học bổng “Vinamilk – Ươm mầm tài năng trẻ Việt Nam" năm học 2009-2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 5051/BGDĐT-GDTH V/v: trao học bổng “Vinamilk – Ươm mầm tài năng trẻ Việt Nam” năm học 2009-2010 Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2010

Ban hành: 23/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2010

14

Công văn 2285/BGDĐT-GDTH về tổ chức Tuần lễ toàn cầu hành động Giáo dục cho mọi người năm 2011 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2285/BGDĐT-GDTH V/v Tổ chức Tuần lễ toàn cầu hành động Giáo dục cho mọi người năm 2011 Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2011

Ban hành: 22/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2011

15

Công văn 3476/BGDĐT-GDTH hướng dẫn tổng kết 10 năm thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 3476/BGDĐT-GDTH V/v Hướng dẫn tổng kết 10 năm thực hiện mục tiêu PCGDTHĐĐT Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2010 Kính gửi: Các

Ban hành: 17/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2010

16

Công văn 2703/BGDĐT-GDTH về góp ý chỉnh sửa Điều lệ trường tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 2703/BGDĐT-GDTH V/v góp ý chỉnh sửa Điều lệ trường tiểu học Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2010 Kính gửi: Các Sở Giáo

Ban hành: 18/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2010

17

Công văn 549/BGDĐT-GDTH hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa thí điểm tiếng Anh lớp 3 và Bộ thiết bị dạy học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 549/BGDĐT-GDTH V/v: Hướng dẫn sử dụng SGK thí điểm tiếng Anh lớp 3 và Bộ thiết bị dạy học Hà Nội ngày 09 tháng 02 năm

Ban hành: 09/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2011

18

Công văn số 7720/BGDĐT-GDTH về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm năm học 2008-2009 đối với giáo dục tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7720/BGDĐT-GDTH V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm năm học 2008-2009 đối với GDTH Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2008

Ban hành: 22/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2008

19

Công văn số 9890/BGDĐT-GDTH về việc hướng dẫn nội dung, phương pháp giáo dục cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 9890/BGDĐT-GDTH V/v: Hướng dẫn nội dung, phương pháp giáo dục cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2007

Ban hành: 17/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2008

20

Công văn số 1707/BGDĐT-GDTH về việc dạy chương trình của nước Ngoài tại TP.Hồ Chí Minh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 1707/BGDĐT–GDTH V/v: dạy chương trình của nước Ngoài tại TP.Hồ Chí Minh Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2007 Kính gửi:  Sở Giáo

Ban hành: 02/03/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2015 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 37/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ