Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 79/1997/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 51516 công văn

1

Công văn 9356/BTC-TCHQ vướng mắc khi thực hiện Thông tư 79/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 9356/BTC-TCHQ Về việc Vướng mắc khi thực hiện thông tư số 79/2009/TT-BTC Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2009 Kính gửi: Ủy

Ban hành: 01/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2010

2

Công văn số 8908/BTC-TCHQ về việc thực hiện Thông tư số 79/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 8908/BTC-TCHQ V/v thực hiện Thông tư số 79/2009/TT-BTC Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2009 Kính gửi: Cục Hải

Ban hành: 22/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2009

4

Công văn 7562/TCHQ-KTTT vướng mắc thực hiện Thông tư 79/2009/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 7562/TCHQ-KTTT V/v vướng mắc thực hiện Thông tư 79/2009/TT-BTC Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2009

Ban hành: 11/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2009

5

Công văn 5382/TCHQ-KTTT về vướng mắc thực hiện Thông tư 79/2009/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 5382/TCHQ-KTTT V/v vướng mắc thực hiện Thông tư 79/2009/TT-BTC Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2009 Kính

Ban hành: 10/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2009

6

Công văn 7182/TCHQ-GSQL vướng mắc thực hiện Thông tư 79/2009/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 7182/TCHQ-GSQL V/v vướng mắc thực hiện Thông tư 79/2009/TT-BTC Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2009

Ban hành: 25/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

7

Công văn 11722/BTC-CST năm 2013 thời hạn hiệu lực của Thông tư 79/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11722/BTC-CST V/v thời hạn hiệu lực của Thông tư số 79/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2013

Ban hành: 03/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2013

8

Công văn 8515/TC/VP năm 2002 đính chính Thông tư 122/2000/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 79/2000/NĐ-CP do Bộ Tài Chính ban hành

122/2000/TT-BTC Kính gửi - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Do sai sót từ văn bản gốc nên tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy

Ban hành: 05/08/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

9

Công văn 5620/TCHQ-KTTT về trả lời vướng mắc thực hiện Thông tư số 79/2009/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 5620/TCHQ-KTTT V/v trả lời vướng mắc thực hiện Thông tư số 79/2009/TT-BTC Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2009

Ban hành: 21/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2009

10

Công văn 75/TCHQ-TXNK trả lời công văn 511/Agrivina đề nghị giải thích khoản 5, Điều 12 Thông tư 79/2009/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Kính gửi: - Công ty TNHH Agrivina; (450 Nguyên Từ Lực, Đà Lạt) - Cục Hải quan Đắk Lắk Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 511/Agrivina ngày 29/11/2010 của Công ty TNHH Agrivina đề nghị giải thích khoản 5, Điều 12 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 của Bộ Tài chính (công văn do Vụ Chính sách

Ban hành: 06/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2011

11

Công văn 5469/TCHQ-GSQL về thủ tục hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư 79/2009/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành.

Thăng Long (Đ/c: E4A, KCN Thăng Long, Đông Anh, TP. Hà Nội) Trả lời công văn số Draco-09-608 ngày 25/8/2009 của Công ty đề nghị hướng dẫn một số Điểm tại Thông tư 79/2009/TT-BTC, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 1/ Về vận tải đơn: Căn cứ Khoản 1 Điều 73 Bộ Luật Hàng hải năm 2005, quy định: "Chứng từ vận chuyển bao gồm vận đơn,

Ban hành: 15/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2009

12

Công văn số 3238/TCHQ-GSQL về việc thực hiện Thông tư số 79/2009/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 3238/TCHQ-GSQL V/v thực hiện Thông tư số 79/2009/TT-BTC Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2009

Ban hành: 03/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

13

Công văn số 3340/TCHQ-GSQL về việc thực hiện Điều 44 Thông tư số 79/2009/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 3340/TCHQ-GSQL V/v thực hiện Điều 44 Thông tư số 79/2009/TT-BTC Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2009

Ban hành: 09/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

14

Công văn số 4194/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn vướng mắc thực hiện Thông tư số 79/2009/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 4194/TCHQ-GSQL V/v hướng dẫn vướng mắc thực hiện Thông tư số 79/2009/TT-BTC. Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2009

Ban hành: 14/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2009

15

Công văn số 4374/TCHQ-GSQL về việc đề nghị hướng dẫn một số nội dung hướng dẫn tại Thông tư 79/2009/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 4374/TCHQ-GSQL V/v đề nghị hướng dẫn một số nội dung hướng dẫn tại TT 79/2009/TT-BTC Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2009

Ban hành: 22/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2009

16

Công văn số 4268/TCHQ-GSQL về việc trả lời vướng mắc điều 57 Thông tư số 79/2009/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 4268/TCHQ-GSQL V/v trả lời vướng mắc điều 57 Thông tư số 79/2009/TT-BTC Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2009

Ban hành: 16/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2009

17

Công văn số 4155/TCHQ-KTTT về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư 79/2009/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Ngày 20/4/2009 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 79/2009/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Tổng cục đã tổ chức tập huấn Thông tư này cho cán bộ chủ chốt trong ngành và đã giải

Ban hành: 13/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2009

18

Công văn 6423/TCHQ-KTTT về việc vướng mắc thực hiện Thông tư 79/2009/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 6423/TCHQ-KTTT V/v vướng mắc thực hiện Thông tư 79/2009/TT-BTC Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2009

Ban hành: 27/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2009

19

Công văn 10828/TC/VP năm 2002 đính chính Thông tư 82/2002/TT-BTC sửa đổi Thông tư 122/2000/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 79/2000/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 10828/TC/VP Về việc đính chính thông tư số 82/2002/TT-BTC Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2002 CÔNG VĂN CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 10828 TC/VP NGÀY 8 THÁNG 10 NĂM 2002 VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ

Ban hành: 08/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

20

Công văn 7957/BTC-TCHQ thực hiện Thông tư 79/2009/TT-BTC về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 7957/BTC-TCHQ V/v Thực hiện Thông tư số 79/2009/TT-BTC Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2010 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh,

Ban hành: 18/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status