Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 7527/BTC-TCT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 34978 công văn

1

Công văn 7527/BTC-TCT năm 2013 tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7527/BTC-TCT V/v tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế Hà Nội, ngày 12

Ban hành: 12/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2013

2

Công văn 7527/BTC-TCT năm 2014 xác định hộ gia đình, cá nhân gặp điều kiện khó khăn, không thanh toán được số tiền thuế nợ, đã ngừng kinh doanh do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7527/BTC-TCT V/v xác định hộ gia đình, cá nhân gặp điều kiện khó khăn, không thanh toán được số tiền thuế nợ, đã ngừng kinh doanh Hà Nội, ngày 06

Ban hành: 06/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2014

3

Công văn 13706/BTC-TCT năm 2013 hướng dẫn bổ sung công văn 7527/BTC-TCT do Bộ Tài chính ban hành

7527/BTC-TCT ngày 12/6/2013 và Công văn 9345/BTC-TCT ngày 19/7/2013 của Bộ Tài chính, Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung như sau: 1. Về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT): 1.1. Phân loại hồ sơ hoàn thuế: Cục Thuế thực hiện phân loại hồ sơ hoàn thuế GTGT theo quy định tại Luật Quản lý Thuế, Luật Thuế GTGT để tổ chức hoàn thuế đối với các

Ban hành: 15/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2013

4

Công văn 9345/BTC-TCT hướng dẫn bổ sung nội dung công văn 7527/BTC-TCT do Bộ Tài chính ban hành

Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Bộ Tài chính nhận được Công văn số 3807/CT-PC ngày 28/6/2013 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh báo cáo về một số vấn đề vướng mắc khi triển khai Công văn số 7527/BTC-TCT ngày 12/6/2013 của Bộ Tài chính; Công văn số 3929/CT-PC ngày 3/7/2013 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh báo cáo về trường hợp hoàn

Ban hành: 19/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2013

5

Công văn 1989/TCT-TTr năm 2013 tăng cường công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế do Tổng cục Thuế ban hành

tháng 06 năm 2013 Kính gửi: Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ngày 12/6/2013 Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 7527/BTC-TCT gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế.

Ban hành: 17/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2013

6

Công văn 7527/TCHQ-GSQL ủy quyền làm thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7527/TCHQ-GSQL V/v Uỷ quyền làm thủ tục hải quan Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2006 Kính gửi: Các

Ban hành: 29/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2013

7

Công văn 3178/TCT-CS năm 2013 xử lý vi phạm về hóa đơn bất hợp pháp do Tổng cục Thuế ban hành

mà cơ quan thuế, cơ quan công an và các cơ quan chức năng khác đã kết luận là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn." Tại công văn số 7527/BTC-TCT ngày 12/06/2013 của Bộ Tài chính gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố về tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế hướng dẫn: "… Đối với các doanh nghiệp xuất khẩu

Ban hành: 26/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2013

8

Công văn 8318/BTC-TCT năm 2013 kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế do Bộ Tài chính ban hành

chính yêu cầu Cục Thuế tỉnh An Giang: 1. Tổ chức phân loại xác định doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế và thực hiện đúng, đầy đủ công tác thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp có rủi ro cao như đã hướng dẫn tại Công văn số 7527/BTC-TCT ngày 12/6/2013 của Bộ Tài chính (trong đó các trường hợp thanh toán qua tài khoản vãng lai được coi là

Ban hành: 27/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2013

9

Công văn 1329/TCT-KK năm 2014 kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT. Căn cứ các Công văn: số 12485/BTC-TCT ngày 18/9/2013, số 9976/BTC-TCT ngày 31/7/2013, số 7527/BTC-TCT ngày 12/6/2013, số 1752/BTC-TCT ngày

Ban hành: 22/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2014

10

Công văn 2541/TCT-CS năm 2013 thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

phạm hành chính thực hiện theo Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành. Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 7526/BTC-TCT ngày 12/6/2013 và công văn số 7527/BTC-TCT ngày 12/6/2013 gửi Cục thuế các địa phương về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế, đề nghị Cục

Ban hành: 08/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2013

11

Công văn 1752/BTC-TCT năm 2014 tăng cường quản lý thuế đối với doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế do Bộ Tài chính ban hành

chính về việc tăng cường quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế; Công văn số 7527/BTC-TCT ngày 12/6/2013 của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế; Công văn số 9345/BTC-TCT ngày 19/7/2013 của Bộ Tài chính về việc bổ sung công văn số

Ban hành: 10/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2014

12

Công văn 3313/TCT-KK năm 2013 quản lý hoàn thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Cục Thuế, bao gồm: - Công văn số 7527/BTC-TCT ngày 12/6/2013 của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế. - Công văn số 8318/BTC-TCT ngày 27/6/2013 của Bộ Tài chính về việc kiểm tra hoàn thuế GTGT đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế.

Ban hành: 08/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2013

13

Công văn 1713/TCT-TTr năm 2014 giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

1 và điểm 3 Công văn số 13706/BTC-TCT ngày 15/10/2013 hướng dẫn bổ sung sửa đổi nội dung công văn số 7527/BTC-TCT ngày 12/6/2013 của Bộ Tài chính : "... 1.1. Phân loại hồ sơ hoàn thuế: ... Trường hợp việc xác minh, kiểm tra có dấu hiệu vi phạm của các đối tượng mua bán hàng hóa ở các khâu trước đó, thực hiện thông báo và bàn giao cho

Ban hành: 14/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2014

14

Công văn 11672/BTC-TCT năm 2013 lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11672/BTC-TCT V/v lệ phí trước bạ Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2013 Kính gửi: Tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt

Ban hành: 03/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2013

15

Công văn 10720/BTC-TCT năm 2013 lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 10720/BTC-TCT V/v lệ phí trước bạ Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2013 Kính gửi: Tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam

Ban hành: 14/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 03/09/2013

Cập nhật: 24/09/2013

16

Công văn 14048/BTC-TCT năm 2013 thời hạn tính phạt chậm nộp do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14048/BTC-TCT V/v: Thời hạn tính phạt chậm nộp. Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2013 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa

Ban hành: 21/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2013

17

Công văn 12485/BTC-TCT năm 2013 tăng cường công tác quản lý thuế, hải quan liên quan đến hoàn thuế giá trị gia tăng hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền do Bộ Tài chính ban hành

quan và các văn bản quy định hướng dẫn thực hiện; để tăng cường quản lý hoàn thuế GTGT đối với các trường hợp xuất khẩu hàng hóa qua biên giới đất liền, chống gian lận trong hoàn thuế GTGT, Bộ Tài chính đã có các Công văn số 9976/BTC-TCT ngày 31/7/2013, số 8318/BTC-TCT ngày 27/6/2013, số 7527/BTC-TCT ngày 12/6/2013 và số 8319/BTC-TCT ngày

Ban hành: 18/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2013

18

Công văn 10343/BTC-TCT tăng cường công tác chỉ đạo thu ngân sách nhà nước năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10343/BTC-TCT V/v tăng cường công tác chỉ đạo thu NSNN năm 2013 Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2013 Kính gửi: Đồng chí Chủ

Ban hành: 08/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2013

19

Công văn 15286/BTC-TCT năm 2013 chính sách thuế do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15286/BTC-TCT V/v chính sách thuế Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2013 Kính gửi: - Cục Thuế thành phố Hà

Ban hành: 08/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2013

20

Công văn 15978/BTC-TCT năm 2013 chính sách thuế đối với việc chuyển nhượng tài sản trong vụ Epco-Minh Phụng do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15978/BTC-TCT V/v chính sách thuế đối với việc chuyển nhượng tài sản trong vụ Epco-Minh Phụng Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2012

Ban hành: 19/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/08/2009, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ