Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 7110/BGDĐT-CSVCTBTH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 1806 công văn

1

Công văn 7110/BGDĐT-CSVCTBTH hướng dẫn mua sắm, sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học môn Ngoại ngữ trong trường phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7110/BGDĐT-CSVCTBTH V/v hướng dẫn mua sắm, sử dụng và bảo quản TBDH môn Ngoại ngữ trong các trường phổ thông Hà Nội, ngày 24 tháng

Ban hành: 24/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2012

2

Công văn 6099/BGDĐT-CSVCTBTH hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 6099/BGDĐT-CSVCTBTH V/v hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2012

Ban hành: 14/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2012

3

Công văn 6437/BGDĐT-CSVCTBTH khảo sát thực trạng học sinh chơi trò chơi trực tuyến do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6437/BGDĐT-CSVCTBTH V/v Khảo sát thực trạng HS chơi trò chơi trực tuyến. Hà Nội, ngày 8 tháng 10 năm 2010 Kính gửi: Giám đốc Sở

Ban hành: 08/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2012

4

Công văn 4381/BGDĐT-CSVCTBTH lập kế hoạch cơ sở vật chất và thiết bị trường học năm 2012 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4381/BGDĐT-CSVCTBTH V/v: Lập kế hoạch cơ sở vật chất và thiết bị trường học năm 2012 Hà Nội, ngày 6 tháng 7 năm 2011

Ban hành: 06/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2012

5

Công văn 4204/BGDĐT-CSVCTBTH về lập kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị trường học năm 2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4204/BGDĐT-CSVCTBTH V/v lập kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị trường học năm 2013 Hà Nội, ngày 3 tháng 7 năm 2012

Ban hành: 03/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2012

6

Công văn 1533/BGDĐT-CSVCTBTH triển khai Quyết định 800/QĐ-TTg về Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1533/BGDĐT-CSVCTBTH V/v triển khai thực hiện Quyết định 800/QĐ-TTg về CTMTQGXDNTM giai đoạn 2010-2020 Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2012

Ban hành: 19/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2012

7

Công văn 1898/BGDĐT-CSVCTBTH áp dụng tiêu chuẩn bàn ghế học sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1898/BGDĐT-CSVCTBTH V/v: Áp dụng tiêu chuẩn bàn ghế HS Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2012 Kính gửi : Sở Giáo

Ban hành: 03/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2012

8

Công văn 2501/BGDĐT-CSVCTBTH báo cáo số liệu để phục vụ triển khai Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2501/BGDĐT-CSVCTBTH V/v báo cáo số liệu để phục vụ triển khai Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi. Hà Nội, ngày 10 tháng 5

Ban hành: 10/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2012

9

Công văn 3693/BGDĐT-CSVCTBTH lập kế hoạch cơ sở vật chất thiết bị trường học năm 2011 và 5 năm 2011-2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 3693/BGDĐT-CSVCTBTH V/v: Lập kế hoạch CSVCTBTH năm2011 và 5 năm 2011-2015 Hà Nội ngày 28 tháng 6 năm 2010 Kính gửi:

Ban hành: 28/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2010

10

Công văn 3647/BGDĐT-CSVCTBTH hướng dẫn xây dựng dự toán chi đầu tư phát triển năm 2011 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 3647/BGDĐT-CSVCTBTH V/v: Hướng dẫn XD dự toán chi đầu tư phát triển năm 2011 Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2010 Kính gửi:

Ban hành: 24/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2010

11

Công văn 6881/BGDĐT-CSVCTBTH báo cáo tình hình thực trạng Cơ sở vật chất, sách và thiết bị dạy học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 6881/BGDĐT-CSVCTBTH V/v báo cáo tình hình thực trạng Cơ sở vật chất, sách và thiết bị dạy học Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2010

Ban hành: 18/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2010

12

Công văn 7151/BGDĐT-CSVCTBTH ủng hộ kinh phí mua sách giáo khoa cho giáo viên và học sinh các tỉnh miền Trung chịu thiệt hại vì mưa lũ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7151/BGDĐT-CSVCTBTH V/v ủng hộ kinh phí mua SGK cho giáo viên và học sinh các tỉnh miền Trung chịu thiệt hại vì mưa lũ   Hà Nội,

Ban hành: 27/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2010

13

Công văn 7741/BGDĐT-CSVCTBTH báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 7741/BGDĐT-CSVCTBTH V/v: Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2010 Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2010 Kính

Ban hành: 17/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2010

14

Công văn 8018/BGDĐT-CSVCTBTH về nhắc nộp báo cáo khảo sát thực trạng học sinh chơi trò chơi trực tuyến do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 8018/BGDĐT-CSVCTBTH V/v: Nhắc nộp báo cáo khảo sát thực trạng HS chơi trò chơi trực tuyến Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2010

Ban hành: 29/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2010

15

Công văn 8037/BGDĐT-CSVCTBTH về Sổ tay bảo trì trường tiểu học và thực hiện công tác bảo trì do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 8037/BGDĐT-CSVCTBTH V/v: Ban hành Sổ tay bảo trì trường tiểu học và triển khai thực hiện công tác bảo trì. Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2010

Ban hành: 30/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2010

16

Công văn 4529/BGDĐT-CSVCTBTH hướng dẫn mua sắm, tự làm, sử dụng và bảo quản đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu cho giáo dục mầm non năm học 2010-2011 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 4529/BGDĐT-CSVCTBTH V/v hướng dẫn mua sắm, tự làm, sử dụng và bảo quản ĐD, ĐC, TBDH tối thiểu cho giáo dục mầm non năm học 2010-2011 Hà Nội, ngày

Ban hành: 30/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2010

17

Công văn 4829/BGDĐT-CSVCTBTH báo cáo công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, sách và thiết bị dạy học đầu năm học 2010-2011 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 4829/BGDĐT-CSVCTBTH V/v báo cáo công tác chuẩn bị CSVC, sách và TBDH đầu năm học 2010-2011 Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2010

Ban hành: 16/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2010

18

Công văn 1929/BGDĐT-CSVCTBTH về kiểm tra Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên và chuẩn bị danh mục đầu tư giai đoạn 2012-2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1929/BGDĐT-CSVCTBTH V/v Kiểm tra Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên và chuẩn bị danh mục đầu tư giai đoạn 2012-2015

Ban hành: 08/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2011

19

Công văn 2658/BGDĐT-CSVCTBTH hướng dẫn xây dựng trường, lớp học mầm non thực hiện Quyết định 239/QĐ-TTg do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 2658/BGDĐT-CSVCTBTH V/v: Hướng dẫn xây dựng trường, lớp học mầm non thực hiện Quyết định số 239/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ. Hà Nội, ngày 17

Ban hành: 17/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2010

20

Công văn 6817/BGDĐT-CSVCTBTH về hướng dẫn mua sắm, sử dụng, bảo quản thiết bị dạy học cấp Tiểu học và Trung học cơ sở do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6817/BGDĐT-CSVCTBTH V/v hướng dẫn mua sắm, sử dụng, bảo quản TBDH cấp Tiểu học và THCS Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2009

Ban hành: 11/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2015 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 37/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ