Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 7110/BGDĐT-CSVCTBTH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 1544 công văn

1

Công văn 7110/BGDĐT-CSVCTBTH hướng dẫn mua sắm, sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học môn Ngoại ngữ trong trường phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7110/BGDĐT-CSVCTBTH V/v hướng dẫn mua sắm, sử dụng và bảo quản TBDH môn Ngoại ngữ trong các trường phổ thông Hà Nội, ngày 24 tháng

Ban hành: 24/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2012

2

Công văn 7243/BGDĐT-CSVCTBTH năm 2013 giúp đỡ, ủng hộ ngành giáo dục tỉnh miền Trung chịu thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10 (bão Wutip) gây ra do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7243/BGDĐT-CSVCTBTH V/v Giúp đỡ, ủng hộ ngành giáo dục các tỉnh miền Trung chịu thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10 (bão Wutip) gây ra Hà

Ban hành: 04/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2013

3

Công văn 4514/BGDĐT-CSVCTBTH lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư 6 tháng năm 2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4514/BGDĐT-CSVCTBTH V/v lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư 6 tháng năm 2013. Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2013

Ban hành: 04/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2013

4

Công văn 851/BGDĐT-CSVCTBTH thi hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 851/BGDĐT-CSVCTBTH V/v thi hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện Đề án Kiên cố hóa

Ban hành: 31/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2013

5

Công văn 7752/BGDĐT-CSVCTBTH hướng dẫn mua sắm, tự làm, sử dụng và bảo quản thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số 7752/BGDĐT-CSVCTBTH V/v hướng dẫn mua sắm, tự làm, sử dụng và bảo quản thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho giáo dục mầm non Hà Nội, ngày 15

Ban hành: 15/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2012

6

Công văn 2228/BGDĐT-CSVCTBTH vốn thực hiện đầu tư xây dựng trường đại học công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2228/BGDĐT-CSVCTBTH V/v vốn thực hiện đầu tư xây dựng trường đại học công lập trực thuộc UBND các tỉnh Hà Nội, ngày 04 tháng 04

Ban hành: 04/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2013

7

Công văn 2451/BGDĐT-CSVCTBTH báo cáo số liệu để phục vụ triển khai Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2451/BGDĐT-CSVCTBTH V/v: Báo cáo số liệu để phục vụ triển khai Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi. Hà Nội, ngày 10

Ban hành: 10/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2013

8

Công văn 2102/BGDĐT-CSVCTBTH thực hiện Nghị định về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2102/BGDĐT-CSVCTBTH V/v thực hiện Nghị định của Chính phủ Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2010 Kính gửi: Thủ

Ban hành: 20/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

9

Công văn 7842/BGDĐT-CSVCTBTH năm 2013 đầu tư mua sắm thiết bị dạy học, học liệu của cơ sở giáo dục và đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7842/BGDĐT-CSVCTBTH V/v đầu tư mua sắm thiết bị dạy học, học liệu của các cơ sở giáo dục và đào tạo Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm

Ban hành: 28/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2013

10

Công văn 407/BGDĐT-CSVCTBTH năm 2014 rà soát danh mục đầu tư xây dựng của Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 407/BGDĐT-CSVCTBTH V/v rà soát danh mục đầu tư xây dựng của Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên Hà Nội,

Ban hành: 24/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2014

11

Công văn 125/BGDĐT-CSVCTBTH năm 2014 thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg về tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 125/BGDĐT-CSVCTBTH V/v thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2014

Ban hành: 09/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2014

12

Công văn 9358/BGDĐT-CSVCTBTH năm 2013 báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO#11;-------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM#11;Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9358/BGDĐT-CSVCTBTH#11;V/v Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2013 Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013 Kính gửi: - Các đại học, trường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ;#11;- Các Ban Quản lý dự án, đơn vị trực thuộc Bộ. Thực

Ban hành: 31/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2014

13

Công văn 9226/BGDĐT-CSVCTBTH năm 2013 lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO#11;-------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM#11;Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9226/BGDĐT-CSVCTBTH#11;V/v lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2013. Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2013 Kính gửi: - Các đại học, trường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ;#11;- Các Ban Quản lý dự án trực thuộc Bộ. Theo

Ban hành: 24/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2013

14

Công văn 9462/BGDĐT-CSVCTBTH về việc báo cáo tiến độ giải ngân và điều chuyển vốn đầu tư do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 9462/BGDĐT-CSVCTBTH V/v báo cáo tiến độ giải ngân và điều chuyển vốn đầu tư Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2009

Ban hành: 23/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2009

15

Công văn 767/BGDĐT-CSVCTBTH phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ năm 2010 và giải pháp triển khai có hiệu quả Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008 - 2012 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 767/BGDĐT-CSVCTBTH V/v phân bổ vốn TPCP năm 2010 và giải pháp triển khai có hiệu quả Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai

Ban hành: 12/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2010

16

Công văn 4829/BGDĐT-CSVCTBTH báo cáo công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, sách và thiết bị dạy học đầu năm học 2010-2011 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 4829/BGDĐT-CSVCTBTH V/v báo cáo công tác chuẩn bị CSVC, sách và TBDH đầu năm học 2010-2011 Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2010

Ban hành: 16/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2010

17

Công văn 7741/BGDĐT-CSVCTBTH báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 7741/BGDĐT-CSVCTBTH V/v: Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2010 Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2010 Kính

Ban hành: 17/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2010

18

Công văn 6881/BGDĐT-CSVCTBTH báo cáo tình hình thực trạng Cơ sở vật chất, sách và thiết bị dạy học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 6881/BGDĐT-CSVCTBTH V/v báo cáo tình hình thực trạng Cơ sở vật chất, sách và thiết bị dạy học Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2010

Ban hành: 18/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2010

19

Công văn 7151/BGDĐT-CSVCTBTH ủng hộ kinh phí mua sách giáo khoa cho giáo viên và học sinh các tỉnh miền Trung chịu thiệt hại vì mưa lũ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7151/BGDĐT-CSVCTBTH V/v ủng hộ kinh phí mua SGK cho giáo viên và học sinh các tỉnh miền Trung chịu thiệt hại vì mưa lũ   Hà Nội,

Ban hành: 27/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2010

20

Công văn 4529/BGDĐT-CSVCTBTH hướng dẫn mua sắm, tự làm, sử dụng và bảo quản đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu cho giáo dục mầm non năm học 2010-2011 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 4529/BGDĐT-CSVCTBTH V/v hướng dẫn mua sắm, tự làm, sử dụng và bảo quản ĐD, ĐC, TBDH tối thiểu cho giáo dục mầm non năm học 2010-2011 Hà Nội, ngày

Ban hành: 30/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/6/2009, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ