Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 7110/BGDĐT-CSVCTBTH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 1628 công văn

1

Công văn 7110/BGDĐT-CSVCTBTH hướng dẫn mua sắm, sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học môn Ngoại ngữ trong trường phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7110/BGDĐT-CSVCTBTH V/v hướng dẫn mua sắm, sử dụng và bảo quản TBDH môn Ngoại ngữ trong các trường phổ thông Hà Nội, ngày 24 tháng

Ban hành: 24/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2012

2

Công văn 3500/BGDĐT-CSVCTBTH năm 2014 hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3500/BGDĐT-CSVCTBTH V/v Hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015 Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2014

Ban hành: 07/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2014

3

Công văn 2206/BGDĐT-CSVCTBTH năm 2014 báo cáo thực hiện kiến nghị kiểm toán Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2206/BGDĐT-CSVCTBTH V/v báo cáo thực hiện kiến nghị kiểm toán Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012.

Ban hành: 29/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2014

4

Công văn 1893/BGDĐT-CSVCTBTH năm 2014 hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1893/BGDĐT-CSVCTBTH V/v hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2014 Kính

Ban hành: 14/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2014

5

Công văn 407/BGDĐT-CSVCTBTH năm 2014 rà soát danh mục đầu tư xây dựng của Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 407/BGDĐT-CSVCTBTH V/v rà soát danh mục đầu tư xây dựng của Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên Hà Nội,

Ban hành: 24/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2014

6

Công văn 7741/BGDĐT-CSVCTBTH triển khai thí điểm Đề án Thiết bị dạy học tự làm giáo dục mầm non và phát triển giai đoạn 2010-2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 7741/BGDĐT-CSVCTBTH V/v: Triển khai thí điểm Đề án Thiết bị dạy học tự làm giáo dục MN và PT giai đoạn 2010-2015 Hà Nội, ngày 18

Ban hành: 18/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2011

7

Công văn 5893/BGDĐT-CSVCTBTH hướng dẫn mua sắm thiết bị dạy học môn Ngoại ngữ cấp tiểu học - Năm học 2011-2012 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 5893/BGDĐT-CSVCTBTH V/v hướng dẫn mua sắm TBDH môn Ngoại ngữ cấp tiểu học - Năm học 2011-2012 Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2011

Ban hành: 06/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 24/10/2012

Cập nhật: 20/09/2011

8

Công văn 1356/BGDĐT-CSVCTBTH hướng dẫn mua sắm, sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học cấp Trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1356/BGDĐT-CSVCTBTH V/v hướng dẫn mua sắm, sử dụng và bảo quản TBDH cấp THPT Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2010

Ban hành: 19/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2010

9

Công văn 2102/BGDĐT-CSVCTBTH thực hiện Nghị định về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2102/BGDĐT-CSVCTBTH V/v thực hiện Nghị định của Chính phủ Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2010 Kính gửi: Thủ

Ban hành: 20/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

10

Công văn 2228/BGDĐT-CSVCTBTH vốn thực hiện đầu tư xây dựng trường đại học công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2228/BGDĐT-CSVCTBTH V/v vốn thực hiện đầu tư xây dựng trường đại học công lập trực thuộc UBND các tỉnh Hà Nội, ngày 04 tháng 04

Ban hành: 04/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2013

11

Công văn 4381/BGDĐT-CSVCTBTH lập kế hoạch cơ sở vật chất và thiết bị trường học năm 2012 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4381/BGDĐT-CSVCTBTH V/v: Lập kế hoạch cơ sở vật chất và thiết bị trường học năm 2012 Hà Nội, ngày 6 tháng 7 năm 2011

Ban hành: 06/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2012

12

Công văn 6099/BGDĐT-CSVCTBTH hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 6099/BGDĐT-CSVCTBTH V/v hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2012

Ban hành: 14/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2012

13

Công văn 2451/BGDĐT-CSVCTBTH báo cáo số liệu để phục vụ triển khai Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2451/BGDĐT-CSVCTBTH V/v: Báo cáo số liệu để phục vụ triển khai Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi. Hà Nội, ngày 10

Ban hành: 10/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2013

14

Công văn 851/BGDĐT-CSVCTBTH thi hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 851/BGDĐT-CSVCTBTH V/v thi hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện Đề án Kiên cố hóa

Ban hành: 31/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2013

15

Công văn 7752/BGDĐT-CSVCTBTH hướng dẫn mua sắm, tự làm, sử dụng và bảo quản thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số 7752/BGDĐT-CSVCTBTH V/v hướng dẫn mua sắm, tự làm, sử dụng và bảo quản thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho giáo dục mầm non Hà Nội, ngày 15

Ban hành: 15/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2012

16

Công văn 4204/BGDĐT-CSVCTBTH về lập kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị trường học năm 2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4204/BGDĐT-CSVCTBTH V/v lập kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị trường học năm 2013 Hà Nội, ngày 3 tháng 7 năm 2012

Ban hành: 03/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2012

17

Công văn 6437/BGDĐT-CSVCTBTH khảo sát thực trạng học sinh chơi trò chơi trực tuyến do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6437/BGDĐT-CSVCTBTH V/v Khảo sát thực trạng HS chơi trò chơi trực tuyến. Hà Nội, ngày 8 tháng 10 năm 2010 Kính gửi: Giám đốc Sở

Ban hành: 08/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2012

18

Công văn 2501/BGDĐT-CSVCTBTH báo cáo số liệu để phục vụ triển khai Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2501/BGDĐT-CSVCTBTH V/v báo cáo số liệu để phục vụ triển khai Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi. Hà Nội, ngày 10 tháng 5

Ban hành: 10/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2012

19

Công văn 1533/BGDĐT-CSVCTBTH triển khai Quyết định 800/QĐ-TTg về Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1533/BGDĐT-CSVCTBTH V/v triển khai thực hiện Quyết định 800/QĐ-TTg về CTMTQGXDNTM giai đoạn 2010-2020 Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2012

Ban hành: 19/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2012

20

Công văn 1098/BGDĐT-CSVCTBTH về phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ năm 2011 Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012 và chuẩn bị danh mục dự án, công trình đầu tư giai đoạn 2011-2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1098/BGDĐT-CSVCTBTH V/v phân bổ vốn TPCP năm 2011 Đề án KCHTLH&NCVGV giai đoạn 2008-2012 và chuẩn bị danh mục dự án, công trình đầu tư giai đoạn

Ban hành: 04/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/08/2009, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ