Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 7110/BGDĐT-CSVCTBTH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 1865 công văn

1

Công văn 7110/BGDĐT-CSVCTBTH hướng dẫn mua sắm, sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học môn Ngoại ngữ trong trường phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7110/BGDĐT-CSVCTBTH V/v hướng dẫn mua sắm, sử dụng và bảo quản TBDH môn Ngoại ngữ trong các trường phổ thông Hà Nội, ngày 24 tháng

Ban hành: 24/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2012

2

Công văn số 6468/BGDĐT-CSVCTBTH về việc báo cáo thực trạng cơ sở vật chất và thiết bị đào tạo năm 2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----- Số: 6468/BGDĐT-CSVCTBTH V/v: Báo cáo thực trạng cơ sở vật chất và thiết bị đào tạo năm 2009. Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2009

Ban hành: 03/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2009

3

Công văn 9462/BGDĐT-CSVCTBTH về việc báo cáo tiến độ giải ngân và điều chuyển vốn đầu tư do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 9462/BGDĐT-CSVCTBTH V/v báo cáo tiến độ giải ngân và điều chuyển vốn đầu tư Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2009

Ban hành: 23/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2009

4

Công văn 7741/BGDĐT-CSVCTBTH triển khai thí điểm Đề án Thiết bị dạy học tự làm giáo dục mầm non và phát triển giai đoạn 2010-2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 7741/BGDĐT-CSVCTBTH V/v: Triển khai thí điểm Đề án Thiết bị dạy học tự làm giáo dục MN và PT giai đoạn 2010-2015 Hà Nội, ngày 18

Ban hành: 18/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2011

5

Công văn 4204/BGDĐT-CSVCTBTH về lập kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị trường học năm 2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4204/BGDĐT-CSVCTBTH V/v lập kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị trường học năm 2013 Hà Nội, ngày 3 tháng 7 năm 2012

Ban hành: 03/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2012

6

Công văn 6437/BGDĐT-CSVCTBTH khảo sát thực trạng học sinh chơi trò chơi trực tuyến do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6437/BGDĐT-CSVCTBTH V/v Khảo sát thực trạng HS chơi trò chơi trực tuyến. Hà Nội, ngày 8 tháng 10 năm 2010 Kính gửi: Giám đốc Sở

Ban hành: 08/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2012

7

Công văn 4235/BGDĐT-CSVCTBTH hướng dẫn xây dựng dự toán chi đầu tư phát triển năm 2012 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 4235/BGDĐT-CSVCTBTH V/v: Hướng dẫn xây dựng dự toán chi đầu tư phát triển năm 2012 Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2011

Ban hành: 29/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2011

8

Công văn 4381/BGDĐT-CSVCTBTH lập kế hoạch cơ sở vật chất và thiết bị trường học năm 2012 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4381/BGDĐT-CSVCTBTH V/v: Lập kế hoạch cơ sở vật chất và thiết bị trường học năm 2012 Hà Nội, ngày 6 tháng 7 năm 2011

Ban hành: 06/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2012

9

Công văn 2501/BGDĐT-CSVCTBTH báo cáo số liệu để phục vụ triển khai Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2501/BGDĐT-CSVCTBTH V/v báo cáo số liệu để phục vụ triển khai Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi. Hà Nội, ngày 10 tháng 5

Ban hành: 10/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2012

10

Công văn 4829/BGDĐT-CSVCTBTH báo cáo công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, sách và thiết bị dạy học đầu năm học 2010-2011 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 4829/BGDĐT-CSVCTBTH V/v báo cáo công tác chuẩn bị CSVC, sách và TBDH đầu năm học 2010-2011 Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2010

Ban hành: 16/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2010

11

Công văn 3693/BGDĐT-CSVCTBTH lập kế hoạch cơ sở vật chất thiết bị trường học năm 2011 và 5 năm 2011-2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 3693/BGDĐT-CSVCTBTH V/v: Lập kế hoạch CSVCTBTH năm2011 và 5 năm 2011-2015 Hà Nội ngày 28 tháng 6 năm 2010 Kính gửi:

Ban hành: 28/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2010

12

Công văn 3647/BGDĐT-CSVCTBTH hướng dẫn xây dựng dự toán chi đầu tư phát triển năm 2011 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 3647/BGDĐT-CSVCTBTH V/v: Hướng dẫn XD dự toán chi đầu tư phát triển năm 2011 Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2010 Kính gửi:

Ban hành: 24/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2010

13

Công văn 3192/BGDĐT-CSVCTBTH báo cáo thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 3192/BGDĐT-CSVCTBTH V/v: báo cáo thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012. Hà Nội, ngày 07

Ban hành: 07/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2010

14

Công văn 4582/BGDĐT-CSVCTBTH phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên năm 2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 4582/BGDĐT-CSVCTBTH V/v phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên năm 2009.

Ban hành: 03/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2010

15

Công văn 9331/BGDĐT-CSVCTBTH hướng dẫn mua sắm, sử dụng và bảo quản Đồ chơi – Thiết bị dạy học tối thiểu cho cấp học Giáo dục mầm non năm học 2009 - 2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9331/BGDĐT-CSVCTBTH V/v Hướng dẫn mua sắm, sử dụng và bảo quản Đồ chơi – Thiết bị dạy học tối thiểu cho cấp học Giáo dục mầm non năm học 2009 - 2010.

Ban hành: 20/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2010

16

Công văn 3175/BGDĐT-CSVCTBTH báo cáo thực trạng phòng học bộ môn, phòng thiết bị của các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 3175/BGDĐT-CSVCTBTH V/v: Báo cáo thực trạng phòng học bộ môn, phòng thiết bị của các trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Ban hành: 07/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2010

17

Công văn 1746/BGDĐT-CSVCTBTH về đóng góp kinh phí xây dựng Cụm tượng 10 nữ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 1746/BGDĐT-CSVCTBTH V/v Đóng góp kinh phí xây dựng Cụm tượng 10 nữ TNXP Ngã ba Đồng Lộc Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2010 Kính

Ban hành: 06/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2010

18

Công văn 1356/BGDĐT-CSVCTBTH hướng dẫn mua sắm, sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học cấp Trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1356/BGDĐT-CSVCTBTH V/v hướng dẫn mua sắm, sử dụng và bảo quản TBDH cấp THPT Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2010

Ban hành: 19/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2010

19

Công văn 8037/BGDĐT-CSVCTBTH về Sổ tay bảo trì trường tiểu học và thực hiện công tác bảo trì do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 8037/BGDĐT-CSVCTBTH V/v: Ban hành Sổ tay bảo trì trường tiểu học và triển khai thực hiện công tác bảo trì. Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2010

Ban hành: 30/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2010

20

Công văn 7151/BGDĐT-CSVCTBTH ủng hộ kinh phí mua sách giáo khoa cho giáo viên và học sinh các tỉnh miền Trung chịu thiệt hại vì mưa lũ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7151/BGDĐT-CSVCTBTH V/v ủng hộ kinh phí mua SGK cho giáo viên và học sinh các tỉnh miền Trung chịu thiệt hại vì mưa lũ   Hà Nội,

Ban hành: 27/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2015 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 37/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ

DMCA.com Protection Status