Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 7110/BGDĐT-CSVCTBTH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 1927 công văn

1

Công văn 7110/BGDĐT-CSVCTBTH hướng dẫn mua sắm, sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học môn Ngoại ngữ trong trường phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7110/BGDĐT-CSVCTBTH V/v hướng dẫn mua sắm, sử dụng và bảo quản TBDH môn Ngoại ngữ trong các trường phổ thông Hà Nội, ngày

Ban hành: 24/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2012

2

Công văn số 6468/BGDĐT-CSVCTBTH về việc báo cáo thực trạng cơ sở vật chất và thiết bị đào tạo năm 2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----- Số: 6468/BGDĐT-CSVCTBTH V/v: Báo cáo thực trạng cơ sở vật chất và thiết bị đào tạo năm 2009. Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2009

Ban hành: 03/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2009

3

Công văn 9462/BGDĐT-CSVCTBTH về việc báo cáo tiến độ giải ngân và điều chuyển vốn đầu tư do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 9462/BGDĐT-CSVCTBTH V/v báo cáo tiến độ giải ngân và điều chuyển vốn đầu tư Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2009

Ban hành: 23/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2009

4

Công văn 4829/BGDĐT-CSVCTBTH báo cáo công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, sách và thiết bị dạy học đầu năm học 2010-2011 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 4829/BGDĐT-CSVCTBTH V/v báo cáo công tác chuẩn bị CSVC, sách và TBDH đầu năm học 2010-2011 Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2010

Ban hành: 16/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2010

5

Công văn 3192/BGDĐT-CSVCTBTH báo cáo thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 3192/BGDĐT-CSVCTBTH V/v: báo cáo thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012. Hà Nội, ngày 07

Ban hành: 07/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2010

6

Công văn 4582/BGDĐT-CSVCTBTH phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên năm 2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 4582/BGDĐT-CSVCTBTH V/v phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên năm 2009.

Ban hành: 03/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2010

7

Công văn 9331/BGDĐT-CSVCTBTH hướng dẫn mua sắm, sử dụng và bảo quản Đồ chơi – Thiết bị dạy học tối thiểu cho cấp học Giáo dục mầm non năm học 2009 - 2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9331/BGDĐT-CSVCTBTH V/v Hướng dẫn mua sắm, sử dụng và bảo quản Đồ chơi – Thiết bị dạy học tối thiểu cho cấp học Giáo dục mầm non năm học 2009 - 2010.

Ban hành: 20/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2010

8

Công văn 3175/BGDĐT-CSVCTBTH báo cáo thực trạng phòng học bộ môn, phòng thiết bị của các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 3175/BGDĐT-CSVCTBTH V/v: Báo cáo thực trạng phòng học bộ môn, phòng thiết bị của các trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Ban hành: 07/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2010

9

Công văn 1356/BGDĐT-CSVCTBTH hướng dẫn mua sắm, sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học cấp Trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1356/BGDĐT-CSVCTBTH V/v hướng dẫn mua sắm, sử dụng và bảo quản TBDH cấp THPT Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2010

Ban hành: 19/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2010

10

Công văn 7151/BGDĐT-CSVCTBTH ủng hộ kinh phí mua sách giáo khoa cho giáo viên và học sinh các tỉnh miền Trung chịu thiệt hại vì mưa lũ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7151/BGDĐT-CSVCTBTH V/v ủng hộ kinh phí mua SGK cho giáo viên và học sinh các tỉnh miền Trung chịu thiệt hại vì mưa lũ   Hà Nội,

Ban hành: 27/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2010

11

Công văn 7243/BGDĐT-CSVCTBTH năm 2013 giúp đỡ, ủng hộ ngành giáo dục tỉnh miền Trung chịu thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10 (bão Wutip) gây ra do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7243/BGDĐT-CSVCTBTH V/v Giúp đỡ, ủng hộ ngành giáo dục các tỉnh miền Trung chịu thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10 (bão Wutip) gây ra Hà

Ban hành: 04/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2013

12

Công văn 4529/BGDĐT-CSVCTBTH hướng dẫn mua sắm, tự làm, sử dụng và bảo quản đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu cho giáo dục mầm non năm học 2010-2011 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 4529/BGDĐT-CSVCTBTH V/v hướng dẫn mua sắm, tự làm, sử dụng và bảo quản ĐD, ĐC, TBDH tối thiểu cho giáo dục mầm non năm học 2010-2011 Hà Nội, ngày

Ban hành: 30/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2010

13

Công văn 4514/BGDĐT-CSVCTBTH lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư 6 tháng năm 2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4514/BGDĐT-CSVCTBTH V/v lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư 6 tháng năm 2013. Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2013

Ban hành: 04/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2013

14

Công văn số 6324/BGDĐT-CSVCTBTH về việc lập kế hoạch cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học năm 2010 và 5 năm 2011-2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 6324/BGDĐT-CSVCTBTH V/v: Lập kế hoạch CSVCTBTH năm 2010 và 5 năm 2011-2015 Hà Nội ngày 28 tháng 7 năm 2009 Kính

Ban hành: 28/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2009

15

Công văn 2102/BGDĐT-CSVCTBTH thực hiện Nghị định về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2102/BGDĐT-CSVCTBTH V/v thực hiện Nghị định của Chính phủ Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2010 Kính gửi: Thủ

Ban hành: 20/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

16

Công văn 6099/BGDĐT-CSVCTBTH hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 6099/BGDĐT-CSVCTBTH V/v hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2012

Ban hành: 14/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2012

17

Công văn 1098/BGDĐT-CSVCTBTH về phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ năm 2011 Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012 và chuẩn bị danh mục dự án, công trình đầu tư giai đoạn 2011-2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1098/BGDĐT-CSVCTBTH V/v phân bổ vốn TPCP năm 2011 Đề án KCHTLH&NCVGV giai đoạn 2008-2012 và chuẩn bị danh mục dự án, công trình đầu tư giai đoạn

Ban hành: 04/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2011

18

Công văn 3500/BGDĐT-CSVCTBTH năm 2014 hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3500/BGDĐT-CSVCTBTH V/v Hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015 Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2014

Ban hành: 07/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2014

19

Công văn 2658/BGDĐT-CSVCTBTH hướng dẫn xây dựng trường, lớp học mầm non thực hiện Quyết định 239/QĐ-TTg do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 2658/BGDĐT-CSVCTBTH V/v: Hướng dẫn xây dựng trường, lớp học mầm non thực hiện Quyết định số 239/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ. Hà Nội,

Ban hành: 17/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2010

20

Công văn 3693/BGDĐT-CSVCTBTH lập kế hoạch cơ sở vật chất thiết bị trường học năm 2011 và 5 năm 2011-2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 3693/BGDĐT-CSVCTBTH V/v: Lập kế hoạch CSVCTBTH năm2011 và 5 năm 2011-2015 Hà Nội ngày 28 tháng 6 năm 2010 Kính

Ban hành: 28/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status