Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 6992/BTC-TCT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 33842 công văn

1

Công văn số 6992/BTC-TCT về việc chính sách thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 6992/BTC-TCT V/v chính sách thuế GTGT Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2009 Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc

Ban hành: 18/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2009

2

Công văn số 6992/TCHQ-KTTT về việc miễn nộp nợ thuế nhập khẩu các lô hàng kính nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, xuất khẩu, nhưng không thực hiện xuất khẩu được do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 6992/TCHQ-KTTT V/v: thuế nhập khẩu kính nguyên liệu NSXXK Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2007

Ban hành: 14/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2007

3

Công văn 365/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành

Về việc kê khai nộp thuế GTGT đối với cơ sở xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng (gọi chung là cơ sở kinh doanh bất động sản) có thu tiền theo tiến độ của khách hàng trước ngày 01/01/2009: Bộ Tài chính đã có công văn số 6992/BTC-TCT ngày 18/5/2009 hướng dẫn. - Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản mà

Ban hành: 27/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2011

4

Công văn 4247/TCT-KK về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Chí Minh   Trả lời công văn số 4687/CT-PC ngày 16/6/2009 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Theo hướng dẫn tại Công văn số 6992/BTC-TCT ngày 18/5/2009 của Bộ Tài chính gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về chính sách thuế GTGT, trường hợp cơ

Ban hành: 15/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2012

5

Công văn 15663/BTC-TCT về giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản do Bộ Tài chính ban hành

cơ sở xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng (gọi chung là cơ sở kinh doanh bất động sản) có thu tiền theo tiến độ của khách hàng trước ngày 01/01/2009; Bộ Tài chính đã có công văn số 6992/BTC-TCT ngày 18/5/2009 hướng dẫn. - Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản mà cơ sở kinh doanh bất động sản có thu

Ban hành: 05/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/02/2012

6

Công văn 1317/TCT-CS về hoàn thuế giá trị gia tăng cho Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Khải do Tổng cục Thuế ban hành

theo hóa đơn mua tầng trệt và lầu 1 tòa nhà ILRG do Công ty Indochina Land Rive Garden xuất cho DNTN Hoàng Khải. - Các trường hợp người nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có nhận hóa đơn GTGT từ các cơ sở kinh doanh bất động sản (hóa đơn do cơ sở kinh doanh bất động sản lập, xuất theo hướng dẫn tại công văn số 6992/BTC-TCT ngày 18/5/2009

Ban hành: 20/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2010

7

Công văn 1343/TCT-CS về giá tính thuế đối với hoạt động kinh doanh bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành

hàng diễn ra trước ngày 01/01/2009 cơ sở kinh doanh bất động sản và khách hàng đã xác định được giá bán bất động sản kèm theo quyền sử dụng đất (giá bán bất động sản kèm theo quyền sử dụng đất được ghi trong hợp đồng) thì việc kê khai nộp thuế GTGT và xác định giá tính thuế GTGT được thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 6992/BTC-TCT ngày

Ban hành: 21/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2010

8

Công văn số 2334/TCT-CS về việc chính sách thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng nhà để bán do Tổng cục Thuế ban hành

hướng dẫn rõ về giá tính thuế và thời điểm xác định thuế GTGT, thuế TNDN đối với kinh doanh bất động sản từ ngày 01/01/2009. Ngày 18/05/2009, Bộ Tài chính đã có công văn số 6992/BTC-TCT hướng dẫn Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thuế GTGT đối với trường hợp cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng nhà, cơ sở hạ tầng đã thu tiền

Ban hành: 10/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2009

9

Công văn 3857/CT-TTHT về chính sách thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

được Nhà nước giao đất nhưng trong quá trình thỏa thuận đền bù giải tỏa, có thu tiền trước của khách hàng. Trường hợp Hợp đồng chuyển nhượng và thu tiền lần đầu trước ngày 01/01/2009 thì việc xác định giá tính thuế GTGT thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn số 6992/BTC-TCT ngày 18/05/2009. Trường hợp doanh nghiệp được Nhà

Ban hành: 21/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/02/2012

10

Công văn 2463/TCT-DNL về kê khai thuế giá trị gia tăng, thuế nhà đất do Tổng cục Thuế ban hành

đã ban hành công văn 6992/BTC-TCT hướng dẫn về thuế GTGT đối với cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng nhà, cơ sở hạ tầng đã thu tiền trước của người mua theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng. Căn cứ vào các quy đinh nêu trên, trường hợp Công ty có hoạt động kinh doanh bất động sản đã thu tiền trước của người mua

Ban hành: 08/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2010

11

Công văn 4526/CT-TTHT về chính sách thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Căn cứ Công văn 6992/BTC-TCT ngày 18/05/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chính sách thuế; - Căn cứ hướng dẫn Công văn số 2939/TCT- CS ngày 17/07/2009 về việc xử lý vi phạm pháp luật về thuế; Trường hợp doanh nghiệp chưa được các cơ quan chức năng công bố quyết định thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở, nhưng được cơ quan kiểm toán nhà

Ban hành: 19/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2012

12

Công văn 14048/BTC-TCT năm 2013 thời hạn tính phạt chậm nộp do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14048/BTC-TCT V/v: Thời hạn tính phạt chậm nộp. Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2013 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa

Ban hành: 21/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2013

13

Công văn 14042/BTC-TCT năm 2013 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14042/BTC-TCT V/v chính sách thuế TNDN. Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2013 Kính gửi: - Bộ Kế hoạch

Ban hành: 21/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2013

14

Công văn 9345/BTC-TCT hướng dẫn bổ sung nội dung công văn 7527/BTC-TCT do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9345/BTC-TCT V/v hướng dẫn bổ sung nội dung công văn số 7527/BTC-TCT. Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2013 Kính gửi:

Ban hành: 19/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2013

15

Công văn 9976/BTC-TCT năm 2013 kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9976/BTC-TCT V/v kiểm tra hoàn thuế GTGT Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2013 Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực

Ban hành: 31/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2013

16

Công văn 10343/BTC-TCT tăng cường công tác chỉ đạo thu ngân sách nhà nước năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10343/BTC-TCT V/v tăng cường công tác chỉ đạo thu NSNN năm 2013 Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2013 Kính gửi: Đồng chí Chủ

Ban hành: 08/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2013

17

Công văn 11672/BTC-TCT năm 2013 lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11672/BTC-TCT V/v lệ phí trước bạ Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2013 Kính gửi: Tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt

Ban hành: 03/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2013

18

Công văn 10720/BTC-TCT năm 2013 lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 10720/BTC-TCT V/v lệ phí trước bạ Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2013 Kính gửi: Tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam

Ban hành: 14/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 03/09/2013

Cập nhật: 24/09/2013

19

Công văn 10103/BTC-TCT năm 2013 thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cung cấp thông tin tín dụng của CIC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 10103/BTC-TCT V/v Thuế GTGT đối với hoạt động cung cấp thông tin tín dụng của CIC. Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2013 Kính

Ban hành: 01/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2013

20

Công văn 9877/BTC-TCT năm 2013 thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 9877/BTC-TCT V/v Thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2013 Kính gửi: Công ty xi măng Nghi

Ban hành: 30/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/6/2009, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ