Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 6992/BTC-TCT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 45798 công văn

1

Công văn số 6992/BTC-TCT về việc chính sách thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 6992/BTC-TCT V/v chính sách thuế GTGT Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2009 Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc

Ban hành: 18/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2009

2

Công văn số 6992/TCHQ-KTTT về việc miễn nộp nợ thuế nhập khẩu các lô hàng kính nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, xuất khẩu, nhưng không thực hiện xuất khẩu được do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 6992/TCHQ-KTTT V/v: thuế nhập khẩu kính nguyên liệu NSXXK Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2007

Ban hành: 14/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2007

3

Công văn 365/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành

khách hàng: - Về việc kê khai nộp thuế GTGT đối với cơ sở xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng (gọi chung là cơ sở kinh doanh bất động sản) có thu tiền theo tiến độ của khách hàng trước ngày 01/01/2009: Bộ Tài chính đã có công văn số 6992/BTC-TCT ngày 18/5/2009 hướng dẫn. - Đối với hoạt động kinh doanh

Ban hành: 27/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2011

4

Công văn 4247/TCT-KK về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

phố Hồ Chí Minh Trả lời công văn số 4687/CT-PC ngày 16/6/2009 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Theo hướng dẫn tại Công văn số 6992/BTC-TCT ngày 18/5/2009 của Bộ Tài chính gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về chính sách thuế GTGT, trường

Ban hành: 15/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2012

5

Công văn 17370/BTC-TCT năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với tài nguyên, khoáng sản do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17370/BTC-TCT V/v chính sách thuế GTGT Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2016 Kính gửi: - Cục

Ban hành: 12/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2016

6

Công văn 17143/BTC-TCT năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17143/BTC-TCT V/v chính sách thuế TNDN đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa. Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2016

Ban hành: 02/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2016

7

Công văn 15663/BTC-TCT về giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản do Bộ Tài chính ban hành

với cơ sở xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng (gọi chung là cơ sở kinh doanh bất động sản) có thu tiền theo tiến độ của khách hàng trước ngày 01/01/2009; Bộ Tài chính đã có công văn số 6992/BTC-TCT ngày 18/5/2009 hướng dẫn. - Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản mà cơ sở kinh doanh bất động sản có thu

Ban hành: 05/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/02/2012

8

Công văn 16810/BTC-TCT năm 2016 về xuất hóa đơn do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16810/BTC-TCT V/v hóa đơn Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2016 Kính gửi: Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và tin học Việt

Ban hành: 25/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2016

9

Công văn 16784/BTC-TCT năm 2016 về thời điểm xác định doanh thu do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16784/BTC-TCT V/v thời điểm xác định doanh thu Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2016 Kính gửi: Ông Nguyễn Văn An

Ban hành: 24/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2017

10

Công văn 15667/BTC-TCT năm 2016 về chính sách thuế xác định thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15667/BTC-TCT V/v chính sách thuế. Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2016 Kính gửi:

Ban hành: 03/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2016

11

Công văn 15249/BTC-TCT năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15249/BTC-TCT V/v chính sách thuế GTGT Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2016 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

Ban hành: 26/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2016

12

Công văn 13804/BTC-TCT về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng các tháng cuối năm 2016 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13804/BTC-TCT V/v quản lý hoàn thuế GTGT các tháng cuối năm 2016 Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2016 Kính gửi:

Ban hành: 30/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2016

13

Công văn 11602/BTC-TCT năm 2016 triển khai thí điểm ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11602/BTC-TCT V/v triển khai thí Điểm ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán. Hà Nội, ngày 19

Ban hành: 19/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2016

14

Công văn 10609/BTC-TCT năm 2016 về chính sách thu tiền thuê đất đối với đơn vị khai thác thủy lợi do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10609/BTC-TCT V/v chính sách thu tiền thuê đất đối với các đơn vị khai thác thủy lợi. Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2016

Ban hành: 01/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2016

15

Công văn 10315/BTC-TCT năm 2016 thực hiện Luật 106/2016/QH13 về Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế sửa đổi do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10315/BTC-TCT V/v thực hiện Luật số 106/2016/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành

Ban hành: 25/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2016

16

Công văn 7337/BTC-TCT năm 2016 về đẩy mạnh triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7337/BTC-TCT V/v đẩy mạnh triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử năm 2016. Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2016

Ban hành: 31/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2016

17

Công văn 7306/BTC-TCT năm 2016 giải đáp vướng mắc về chính sách lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7306/BTC-TCT V/v giải đáp vướng mắc về chính sách LPTB, thuế TNCN. Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2016 Kính

Ban hành: 30/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2016

18

Công văn 5506/BTC-TCT năm 2016 về thuế giá trị gia tăng sản phẩm bột cao lanh xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5506/BTC-TCT V/v thuế GTGT sản phẩm bột cao lanh xuất khẩu. Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2016 Kính gửi: Ủy ban

Ban hành: 25/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2016

19

Công văn 5492/BTC-TCT năm 2016 về phân loại kiểm tra hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5492/BTC-TCT V/v: phân loại kiểm tra hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2016 Kính gửi:

Ban hành: 25/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2016

20

Công văn 5174/BTC-TCT năm 2016 hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử đối với hoạt động thu phí tự động không dừng do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5174/BTC-TCT V/v: Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử đối với hoạt động thu phí tự động không dừng. Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2016

Ban hành: 15/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status