Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 6812/BTC-TCT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 33852 công văn

1

Công văn 6812/TCHQ-GSQL về thủ tục cung ứng nguyên vật liệu gia công do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6812/TCHQ-GSQL V/v thủ tục cung ứng nguyên vật liệu gia công Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2012

Ban hành: 04/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

2

Công văn 6812/TCHQ-TXNK năm 2013 bổ sung hồ sơ khiếu nại do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6812/TCHQ-TXNK V/v bổ sung hồ sơ khiếu nại Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2013 Kính

Ban hành: 13/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2013

3

Công văn 6812/VPCP-KTN về đầu tư xây dựng tuyến giao thông TL282 - QL18 tỉnh Bắc Ninh theo hình thức Hợp đồng BT do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 6812/VPCP-KTN V/v đầu tư xây dựng tuyến giao thông TL282 - QL18 tỉnh Bắc Ninh theo hình thức Hợp đồng BT Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2010

Ban hành: 24/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2010

4

Công văn 6812/TCHQ-GSQL về việc hàng gửi kho ngoại quan chờ xuất sang nước thứ ba do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 6812/TCHQ-GSQL V/v hàng gửi kho ngoại quan chờ xuất sang nước thứ ba Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2009 Kính gửi:

Ban hành: 09/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2009

5

Công văn 2002/TCT-DNL về thuế giá trị gia tăng đối với khoản lãi cho đơn vị nội bộ vay vốn do Tổng cục Thuế ban hành

tín dụng, Bộ Tài chính ghi nhận vướng mắc trên và đã có công văn số 6812/BTC-TCT ngày 22/5/2012 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét không thu thuế Giá trị gia tăng đối với khoản thu từ hoạt động cho vay của các tổ chức, cá nhân (không phân biệt tổ chức tín dụng hay doanh nghiệp) và đang chờ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi có ý kiến

Ban hành: 13/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2012

6

Công văn 1551/TTg-KTTH về thuế giá trị gia tăng đối với cho vay vốn của tổ chức, cá nhân không phải là tổ chức tín dụng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2012 Kính gửi: - Bộ Tài chính; - Bộ Tư pháp; - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 6812/BTC-TCT ngày 22 tháng 5 năm 2012), ý kiến của Bộ Tư pháp (công văn số 4734/BTP-PLDSKT ngày 08 tháng 6 năm 2012) và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ban hành: 26/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2012

7

Công văn 5275/VPCP-KTTH về thuế giá trị gia tăng đối với lãi cho vay của tổ chức, cá nhân không phải là tổ chức tín dụng do Văn phòng Chính phủ ban hành

2012 Kính gửi: - Bộ Tài chính; - Bộ Tư pháp; - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 6812/BTC-TCT ngày 22 tháng 5 năm 2012), ý kiến của Bộ Tư pháp (công văn số 4734/BTP-PLDSKT ngày 08 tháng 6 năm 2012) và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ban hành: 18/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2012

8

Công văn 14048/BTC-TCT năm 2013 thời hạn tính phạt chậm nộp do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14048/BTC-TCT V/v: Thời hạn tính phạt chậm nộp. Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2013 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa

Ban hành: 21/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2013

9

Công văn 14042/BTC-TCT năm 2013 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14042/BTC-TCT V/v chính sách thuế TNDN. Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2013 Kính gửi: - Bộ Kế hoạch

Ban hành: 21/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2013

10

Công văn 9345/BTC-TCT hướng dẫn bổ sung nội dung công văn 7527/BTC-TCT do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9345/BTC-TCT V/v hướng dẫn bổ sung nội dung công văn số 7527/BTC-TCT. Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2013 Kính gửi:

Ban hành: 19/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2013

11

Công văn 9976/BTC-TCT năm 2013 kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9976/BTC-TCT V/v kiểm tra hoàn thuế GTGT Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2013 Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực

Ban hành: 31/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2013

12

Công văn 10343/BTC-TCT tăng cường công tác chỉ đạo thu ngân sách nhà nước năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10343/BTC-TCT V/v tăng cường công tác chỉ đạo thu NSNN năm 2013 Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2013 Kính gửi: Đồng chí Chủ

Ban hành: 08/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2013

13

Công văn 11672/BTC-TCT năm 2013 lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11672/BTC-TCT V/v lệ phí trước bạ Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2013 Kính gửi: Tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt

Ban hành: 03/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2013

14

Công văn 10720/BTC-TCT năm 2013 lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 10720/BTC-TCT V/v lệ phí trước bạ Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2013 Kính gửi: Tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam

Ban hành: 14/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 03/09/2013

Cập nhật: 24/09/2013

15

Công văn 10103/BTC-TCT năm 2013 thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cung cấp thông tin tín dụng của CIC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 10103/BTC-TCT V/v Thuế GTGT đối với hoạt động cung cấp thông tin tín dụng của CIC. Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2013 Kính

Ban hành: 01/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2013

16

Công văn 9877/BTC-TCT năm 2013 thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 9877/BTC-TCT V/v Thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2013 Kính gửi: Công ty xi măng Nghi

Ban hành: 30/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2013

17

Công văn 8318/BTC-TCT năm 2013 kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8318/BTC-TCT V/v kiểm tra hoàn thuế GTGT đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế. Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2013

Ban hành: 27/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2013

18

Công văn 8817/BTC-TCT năm 2013 thực hiện các quy định có hiệu lực từ 01/7/2013 tại Luật sửa đổi Luật thuế thu nhập cá nhân do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8817/BTC-TCT V/v Triển khai thực hiện các quy định có hiệu lực từ 01/7/2013 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN. Hà Nội, ngày 8

Ban hành: 08/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2013

19

Công văn 6421/BTC-TCT năm 2013 xử lý hóa đơn giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu ra nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6421/BTC-TCT V/v xử lý hóa đơn GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu ra nước ngoài Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2013

Ban hành: 22/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2013

20

Công văn 7526/BTC-TCT về tăng cường quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7526/BTC-TCT V/v tăng cường quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2013

Ban hành: 12/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/6/2009, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ