Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 6812/BTC-TCT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 35202 công văn

1

Công văn 6812/TCHQ-GSQL về thủ tục cung ứng nguyên vật liệu gia công do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6812/TCHQ-GSQL V/v thủ tục cung ứng nguyên vật liệu gia công Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2012

Ban hành: 04/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

2

Công văn 6812/TCHQ-TXNK năm 2013 bổ sung hồ sơ khiếu nại do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6812/TCHQ-TXNK V/v bổ sung hồ sơ khiếu nại Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2013 Kính

Ban hành: 13/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2013

3

Công văn 6812/TCHQ-GSQL về việc hàng gửi kho ngoại quan chờ xuất sang nước thứ ba do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 6812/TCHQ-GSQL V/v hàng gửi kho ngoại quan chờ xuất sang nước thứ ba Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2009 Kính gửi:

Ban hành: 09/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2009

4

Công văn 6812/VPCP-KTN về đầu tư xây dựng tuyến giao thông TL282 - QL18 tỉnh Bắc Ninh theo hình thức Hợp đồng BT do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 6812/VPCP-KTN V/v đầu tư xây dựng tuyến giao thông TL282 - QL18 tỉnh Bắc Ninh theo hình thức Hợp đồng BT Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2010

Ban hành: 24/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2010

5

Công văn 2002/TCT-DNL về thuế giá trị gia tăng đối với khoản lãi cho đơn vị nội bộ vay vốn do Tổng cục Thuế ban hành

tín dụng, Bộ Tài chính ghi nhận vướng mắc trên và đã có công văn số 6812/BTC-TCT ngày 22/5/2012 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét không thu thuế Giá trị gia tăng đối với khoản thu từ hoạt động cho vay của các tổ chức, cá nhân (không phân biệt tổ chức tín dụng hay doanh nghiệp) và đang chờ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi có ý kiến

Ban hành: 13/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2012

6

Công văn 1551/TTg-KTTH về thuế giá trị gia tăng đối với cho vay vốn của tổ chức, cá nhân không phải là tổ chức tín dụng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2012 Kính gửi: - Bộ Tài chính; - Bộ Tư pháp; - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 6812/BTC-TCT ngày 22 tháng 5 năm 2012), ý kiến của Bộ Tư pháp (công văn số 4734/BTP-PLDSKT ngày 08 tháng 6 năm 2012) và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ban hành: 26/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2012

7

Công văn 5275/VPCP-KTTH về thuế giá trị gia tăng đối với lãi cho vay của tổ chức, cá nhân không phải là tổ chức tín dụng do Văn phòng Chính phủ ban hành

2012 Kính gửi: - Bộ Tài chính; - Bộ Tư pháp; - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 6812/BTC-TCT ngày 22 tháng 5 năm 2012), ý kiến của Bộ Tư pháp (công văn số 4734/BTP-PLDSKT ngày 08 tháng 6 năm 2012) và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ban hành: 18/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2012

8

Công văn 512/BTC-TCT năm 2014 về thuế thu nhập cá nhân đối với khoản trợ cấp chuyển vùng 1 lần khi về Việt Nam làm việc của người Việt Nam định cư dài hạn ở nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 512/BTC-TCT V/v Thuế TNCN đối với khoản trợ cấp chuyển vùng 1 lần khi về Việt Nam làm việc của người Việt Nam định cư dài hạn ở nước ngoài. Hà Nội,

Ban hành: 13/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2014

9

Công văn 15286/BTC-TCT năm 2013 chính sách thuế do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15286/BTC-TCT V/v chính sách thuế Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2013 Kính gửi: - Cục Thuế thành phố Hà

Ban hành: 08/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2013

10

Công văn 10720/BTC-TCT năm 2013 lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 10720/BTC-TCT V/v lệ phí trước bạ Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2013 Kính gửi: Tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam

Ban hành: 14/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 03/09/2013

Cập nhật: 24/09/2013

11

Công văn 6154/BTC-TCT năm 2014 về thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm từ quả dừa do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6154/BTC-TCT V/v thuế GTGT đối với các sản phẩm từ quả dừa Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2014 Kính gửi:

Ban hành: 13/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2014

12

Công văn 1359/BTC-TCT năm 2014 lùi thời hạn dán tem rượu sản xuất trong nước do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1359/BTC-TCT V/v: Lùi thời hạn dán tem rượu sản xuất trong nước. Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2014 Kính gửi: Ủy ban nhân dân

Ban hành: 24/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2014

13

Công văn 7062/BTC-TCT năm 2014 về thuế giá trị gia tăng với sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy, hải sản do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 7062/BTC-TCT V/v thuế GTGT đối với sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản. Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2014

Ban hành: 29/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2014

14

Công văn 2544/BTC-TCT năm 2014 hướng dẫn nộp Ngân sách nhà nước đối với cổ tức được chia và lợi nhuận còn lại theo quy định của Thông tư 187/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2544/BTC-TCT V/v hướng dẫn nộp NSNN đối với cổ tức được chia và lợi nhuận còn lại theo quy định của Thông tư số 187/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính. Hà

Ban hành: 28/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2014

15

Công văn 7193/BTC-TCT năm 2014 về thuế giá trị gia tăng đối với mủ cao su do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7193/BTC-TCT V/v: thuế GTGT đối với mủ cao su. Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2014 Kính gửi: -

Ban hành: 30/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2014

16

Công văn 7310/BTC-TCT năm 2014 sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7310/BTC-TCT V/v sử dụng hóa đơn GTGT, hóa đơn xuất khẩu Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2014 Kính gửi:

Ban hành: 03/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2014

Ban hành: 06/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2014

18

Công văn 7527/BTC-TCT năm 2014 xác định hộ gia đình, cá nhân gặp điều kiện khó khăn, không thanh toán được số tiền thuế nợ, đã ngừng kinh doanh do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7527/BTC-TCT V/v xác định hộ gia đình, cá nhân gặp điều kiện khó khăn, không thanh toán được số tiền thuế nợ, đã ngừng kinh doanh Hà Nội, ngày 06

Ban hành: 06/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2014

19

Công văn 18115/BTC-TCT năm 2013 về kiến nghị cơ chế, chính sách để quản lý thu thuế hoạt động chuyển nhượng vốn do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18115/BTC-TCT V/v: kiến nghị cơ chế, chính sách để quản lý thu thuế hoạt động chuyển nhượng vốn Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2013  

Ban hành: 27/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2014

20

Công văn 1327/BTC-TCT năm 2014 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực xã hội hóa giáo dục đào tạo do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1327/BTC-TCT V/v chính sách thuế TNDN đối với lĩnh vực xã hội hóa giáo dục đào tạo Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2014

Ban hành: 24/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/08/2009, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ