Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 6812/BTC-TCT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 43963 công văn

1

Công văn 6812/VPCP-KTN về đầu tư xây dựng tuyến giao thông TL282 - QL18 tỉnh Bắc Ninh theo hình thức Hợp đồng BT do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 6812/VPCP-KTN V/v đầu tư xây dựng tuyến giao thông TL282 - QL18 tỉnh Bắc Ninh theo hình thức Hợp đồng BT Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2010

Ban hành: 24/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2010

2

Công văn 6812/TCHQ-GSQL về thủ tục cung ứng nguyên vật liệu gia công do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6812/TCHQ-GSQL V/v thủ tục cung ứng nguyên vật liệu gia công Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2012

Ban hành: 04/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

3

Công văn 6812/TCHQ-TXNK năm 2013 bổ sung hồ sơ khiếu nại do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6812/TCHQ-TXNK V/v bổ sung hồ sơ khiếu nại Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2013 Kính

Ban hành: 13/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2013

4

Công văn 6812/TCHQ-GSQL về việc hàng gửi kho ngoại quan chờ xuất sang nước thứ ba do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 6812/TCHQ-GSQL V/v hàng gửi kho ngoại quan chờ xuất sang nước thứ ba Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2009

Ban hành: 09/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2009

5

Công văn 2002/TCT-DNL về thuế giá trị gia tăng đối với khoản lãi cho đơn vị nội bộ vay vốn do Tổng cục Thuế ban hành

tín dụng, Bộ Tài chính ghi nhận vướng mắc trên và đã có công văn số 6812/BTC-TCT ngày 22/5/2012 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét không thu thuế Giá trị gia tăng đối với khoản thu từ hoạt động cho vay của các tổ chức, cá nhân (không phân biệt tổ chức tín dụng hay doanh nghiệp) và đang chờ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi có ý kiến

Ban hành: 13/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2012

6

Công văn 5275/VPCP-KTTH về thuế giá trị gia tăng đối với lãi cho vay của tổ chức, cá nhân không phải là tổ chức tín dụng do Văn phòng Chính phủ ban hành

2012 Kính gửi: - Bộ Tài chính; - Bộ Tư pháp; - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 6812/BTC-TCT ngày 22 tháng 5 năm 2012), ý kiến của Bộ Tư pháp (công văn số 4734/BTP-PLDSKT ngày 08 tháng 6 năm 2012) và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ban hành: 18/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2012

7

Công văn 1551/TTg-KTTH về thuế giá trị gia tăng đối với cho vay vốn của tổ chức, cá nhân không phải là tổ chức tín dụng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

26 tháng 9 năm 2012 Kính gửi: - Bộ Tài chính; - Bộ Tư pháp; - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 6812/BTC-TCT ngày 22 tháng 5 năm 2012), ý kiến của Bộ Tư pháp (công văn số 4734/BTP-PLDSKT ngày 08 tháng 6 năm 2012) và Ngân hàng

Ban hành: 26/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2012

8

Công văn số 13721/BTC-TCT về chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn do Bộ tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 13721/BTC-TCT V/v chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2007 Kính gửi:

Ban hành: 11/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2007

9

Công văn số 11334/BTC-TCT về việc thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với nhà thầu thực hiện dự án thuỷ điện Xekaman3 tại Lào do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 11334/BTC-TCT V/v: kê khai nộp thuế GTGT dự án thủy điện Xekaman3 Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2007 Kính gửi:

Ban hành: 23/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2007

10

Công văn số 12518/BTC-TCT về việc biên lai phí, lệ phí do Bộ tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 12518/BTC-TCT V/v: biên lai phí, lệ phí Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2007 Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Bộ Tài chính nhận

Ban hành: 18/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2007

11

Công văn số 7074/BTC-TCT về việc thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển quyền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 7074/BTC-TCT V/v: thuế TNDN đối với hoạt động chuyển quyền thuê đất Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2008 Kính

Ban hành: 19/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2008

12

Công văn số 8842/BTC-TCT về việc thời gian bắt đầu ưu đãi miễn, giảm thuế do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 8842/BTC-TCT V/v: Thời gian bắt đầu ưu đãi miễn, giảm thuế Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2005 Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố

Ban hành: 13/07/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2008

13

Công văn số 10513/BTC-TCT về việc chính sách thuế do Bộ tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 10513/BTC-TCT Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2005 CÔNG VĂN CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 10513/BTC-TCT NGÀY 22 THÁNG 8 NĂM 2005 VỀ VIỆC CHÍNH SÁCH THUẾ Kinh gửi: - Các cơ quan ngang

Ban hành: 22/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

14

Công văn số 11684/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện thuế thu nhập doanh nghiệp

BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 11684/BTC-TCT V/v: Hướng dẫn về thuế TNDN Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2005 Kính gửi: - Các

Ban hành: 16/09/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

15

Công văn số 1632/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân

BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1632/BTC-TCT V/v: hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2006 Kính gửi: cục thuế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương Thời gian vừa qua, Bộ Tài chính nhận

Ban hành: 09/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

16

Công văn số 16721/BTC-TCT của Bộ tài chính về việc hoàn thuế GTGT cho Công ty Xuất nhập khẩu An Giang

BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 16721/BTC-TCT V/v: Hoàn thuế GTGT Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2005 Kính gửi : Cục thuế tỉnh An Giang Trả lời công văn số 1042/CT-TH&DT ngày 13/10/2005 của Cục thuế tỉnh An Giang về

Ban hành: 23/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

17

Công văn số 16025/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc thuế GTGT của hoạt động viễn thông công cộng

BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 16025/BTC-TCT V/v: Thuế GTGT của hoạt động viễn thông Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2005 Kính gửi: Tổng công ty điện lực Việt Nam Trả lời công văn số 4732/CV-EVN-TCKT ngày 15/9/2005 của

Ban hành: 09/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

18

Công văn số 17103/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý vi phạm chậm nộp bằng chuyển khoản

BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 17103/BTC-TCT V/v: Hướng dẫn xử lý vi phạm chậm nộp bằng chuyển khoản. Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2005 Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương Thực hiện

Ban hành: 29/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

19

Công văn số 14753/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc Thuế GTGT đối với hoạt động cho thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước

BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 14753/BTC-TCT V/v: Thuế GTGT đối với hoạt động cho thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2006 Kính gửi - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính

Ban hành: 23/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2006

20

Công văn số 9444/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao của các huấn luyện viên người nước ngoài

BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 9444/BTC-TCT V/v: Thuế TNCN đối với huấn luyện viên người nước ngoài Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2006 Kính gửi: Liên đoàn bóng đá Việt Nam Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại

Ban hành: 03/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status