Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 6812/BTC-TCT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 33909 công văn

1

Công văn 6812/TCHQ-GSQL về thủ tục cung ứng nguyên vật liệu gia công do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6812/TCHQ-GSQL V/v thủ tục cung ứng nguyên vật liệu gia công Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2012

Ban hành: 04/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

2

Công văn 6812/TCHQ-TXNK năm 2013 bổ sung hồ sơ khiếu nại do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6812/TCHQ-TXNK V/v bổ sung hồ sơ khiếu nại Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2013 Kính

Ban hành: 13/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2013

3

Công văn 6812/TCHQ-GSQL về việc hàng gửi kho ngoại quan chờ xuất sang nước thứ ba do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 6812/TCHQ-GSQL V/v hàng gửi kho ngoại quan chờ xuất sang nước thứ ba Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2009 Kính gửi:

Ban hành: 09/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2009

4

Công văn 6812/VPCP-KTN về đầu tư xây dựng tuyến giao thông TL282 - QL18 tỉnh Bắc Ninh theo hình thức Hợp đồng BT do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 6812/VPCP-KTN V/v đầu tư xây dựng tuyến giao thông TL282 - QL18 tỉnh Bắc Ninh theo hình thức Hợp đồng BT Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2010

Ban hành: 24/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2010

5

Công văn 2002/TCT-DNL về thuế giá trị gia tăng đối với khoản lãi cho đơn vị nội bộ vay vốn do Tổng cục Thuế ban hành

tín dụng, Bộ Tài chính ghi nhận vướng mắc trên và đã có công văn số 6812/BTC-TCT ngày 22/5/2012 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét không thu thuế Giá trị gia tăng đối với khoản thu từ hoạt động cho vay của các tổ chức, cá nhân (không phân biệt tổ chức tín dụng hay doanh nghiệp) và đang chờ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi có ý kiến

Ban hành: 13/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2012

6

Công văn 1551/TTg-KTTH về thuế giá trị gia tăng đối với cho vay vốn của tổ chức, cá nhân không phải là tổ chức tín dụng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2012 Kính gửi: - Bộ Tài chính; - Bộ Tư pháp; - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 6812/BTC-TCT ngày 22 tháng 5 năm 2012), ý kiến của Bộ Tư pháp (công văn số 4734/BTP-PLDSKT ngày 08 tháng 6 năm 2012) và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ban hành: 26/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2012

7

Công văn 5275/VPCP-KTTH về thuế giá trị gia tăng đối với lãi cho vay của tổ chức, cá nhân không phải là tổ chức tín dụng do Văn phòng Chính phủ ban hành

2012 Kính gửi: - Bộ Tài chính; - Bộ Tư pháp; - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 6812/BTC-TCT ngày 22 tháng 5 năm 2012), ý kiến của Bộ Tư pháp (công văn số 4734/BTP-PLDSKT ngày 08 tháng 6 năm 2012) và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ban hành: 18/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2012

8

Công văn số 3343/BTC-TCT của Bộ Tài chính về thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2006

BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3343/BTC-TCT V/v thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2006 Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2007 Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Theo quy định tại Thông

Ban hành: 12/03/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2007

9

Công văn số 12921/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc ghi thu ghi chi thuế TNDN năm 2003 dùng vào việc đầu tư trụ sở làm việc

BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 12921/BTC-TCT V/v: Nộp thuế TNDN năm 2003 Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2006 Kính gửi: Báo Thiếu Niên Tiền Phong Bộ Tài chính nhận được công văn số 118/CV-TNTP ngày 20/7/2006 của Báo Thiếu niên

Ban hành: 19/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2006

10

Công văn số 13158/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 96/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006

BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 13158/BTC-TCT V/v: đính chính Thông tư số 96/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2006 Kính gửi: -Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ - Ủy

Ban hành: 24/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2006

11

Công văn số 13613/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc một số vướng mắc về hóa đơn, thuế GTGT và phân bổ chi phí hỗ trợ thiết bị đầu cuối trong kinh doanh viễn thông công cộng

BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 13613/BTC-TCT V/v: sử dụng HĐ và kê khai nộp thuế đối với dịch viễn thông Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2006 Kính gửi:Tổng công ty Điện Lực Việt Nam Trả lời công văn số 4337/CV-EVN-TCKT ngày

Ban hành: 02/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2006

12

Công văn số 14012/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc miễn thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với phần thu nhập của Công ty ABB Oy (Phần Lan) từ việc tham gia thực hiện dự án xây dựng hầm đường bộ qua đèo Hải Vân

BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 14012/BTC-TCT V/v: Thuế đối với nhà thầu nước ngoài Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2006 Kính gửi : Liên danh giữa công ty Abb Oy và công ty Kinden Bộ Tài chính nhận được thư đề ngày 29/8/2006

Ban hành: 09/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2006

13

Công văn số 13986/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng hộp kim loại dùng để lắp đặt và bảo vệ công tơ điện

BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 13986/BTC-TCT V/v: thuế suất thuế GTGT mặt hàng hộp kim loại dùng để lắp đặt và bảo vệ công tơ điện Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2006 Kính gửi : Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung

Ban hành: 09/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2006

14

Công văn số 6031/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc khấu trừ tiền bồi thường thiệt hại về đất vào tiền sử dụng đất phải nộp NSNN

BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 6031/BTC-TCT V/v: Khấu trừ tiền bồi thường thiệt hại về đất vào tiền sử dụng đất phải nộp NSNN Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2007 Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bạc Liêu Bộ Tài chính nhận được

Ban hành: 08/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2007

15

Công văn số 6067/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc thu tiền thuê đất

BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 6067/BTC-TCT V/v :Thu tiền thuê đất Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2007 Kính gửi: Cục thuế tỉnh nam định Bộ Tài chính nhận được công văn số 171/CT-THDT ngày 29/01/2007 của Cục Thuế tỉnh Nam

Ban hành: 09/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2007

16

Công văn số 6229/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc áp dụng mức phụ cấp đi biển

BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 6229/BTC-TCT V/v :Áp dụng mức phụ cấp đi biển Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2007 Kính gửi: - Xí nghiệp dịch vụ khai thác dầu khí - Tập thể công nhân viên dự án O&M –

Ban hành: 11/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2007

17

Công văn số 6236/BTC-TCT của Bộ Tài chính về chính sách thu tiền sử dụng đất.

BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 6236/BTC-TCT V/v: Chính sách thu tiền sử dụng đất Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2007 Kính gửi: Công ty cổ phần may xuất khẩu Phan Thiết Trả lời công văn số 23/PT-GAMEXCO ngày 22/02/2007

Ban hành: 11/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2007

18

Công văn số 6530/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất

BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 6530/BTC-TCT V/v: Miễn, giảm tiền sử dụng đất Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2007 Kính gửi: Sở tài chính tỉnh Bình Thuận Bộ Tài chính nhận được công văn số 1263/STC-QLCS ngày 13/3/2007 của

Ban hành: 17/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2007

19

Công văn số 6529/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc thu tiền hỗ trợ đất công ích phường, xã, thị trấn

BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 6529/BTC-TCT V/v: Thu tiền hỗ trợ đất công ích phường, xã, thị trấn Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2007 Kính gửi: Công ty TNHH Vị Hảo Trả lời công văn số 31/CV-VH ngày 11/01/2007 của Công

Ban hành: 17/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2007

20

Công văn số 6761/BTC-TCT về sách miễn thuế tài nguyên do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 6761/BTC-TCT V/v: Chính sách miễn thuế tài nguyên Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2007 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An Trả lời Công văn số 57/UBND-NN ngày 04/01/2007 của UBND tỉnh

Ban hành: 22/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/6/2009, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ