Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 6608/BYT-TCCB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 4004 công văn

1

Công văn 6608/BYT-TCCB hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, viên chức ngành y tế do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6608/BYT-TCCB V/v hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, viên chức ngành y tế Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2005

Ban hành: 22/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2012

2

Công văn 3141/BYT-TCCB năm 2015 đăng ký số lượng Báo cáo viên dự tập huấn Kỹ năng giao tiếp do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3141/BYT-TCCB V/v đăng ký số lượng Báo cáo viên dự tập huấn Kỹ năng giao tiếp Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2015  

Ban hành: 14/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2015

3

Công văn 1416/BYT-TCCB về đăng ký thi nâng ngạch bác sỹ chính, dược sỹ chính, bác sỹ cao cấp, dược sỹ cao cấp do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1416/BYT-TCCB V/v đăng ký thi nâng ngạch BSC, DSC, BSCC, DSCC. Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2010 Kính gửi:

Ban hành: 16/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2010

4

Công văn 4553/BYT-TCCB năm 2015 đề nghị phối hợp chỉ đạo tổ chức thực hiện Kế hoạch “Đổi mới phong cách, thái độ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4553/BYT-TCCB V/v đề nghị phối hợp chỉ đạo tổ chức thực hiện KH “Đổi mới phong cách, thái độ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”

Ban hành: 29/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2015

5

Công văn 492/BYT-TCCB năm 2014 thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể người do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------- Số: 492/BYT-TCCB V/v thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể người. Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2014

Ban hành: 11/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2014

6

Công văn 6105/BYT-TCCB năm 2013 thông báo đơn vị đầu mối điều phối về hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể người do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 6105/BYT-TCCB V/v Thông báo đơn vị đầu mối điều phối về hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể người. Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2013

Ban hành: 30/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2013

7

Công văn 3068/BYT-TCCB về tổ chức thi nâng ngạch bác sỹ, dược sỹ cao cấp năm 2010 do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 3068/BYT-TCCB V/v tổ chức thi nâng ngạch BSCC, DSCC năm 2010 Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2010 Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ

Ban hành: 14/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2010

8

Công văn 1415/BYT-TCCB năm 2016 góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1415/BYT-TCCB V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, tp thuộc tỉnh

Ban hành: 17/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2016

9

Công văn 9261/BYT-TCCB năm 2015 về đề nghị tăng cường phối hợp chỉ đạo tổ chức thực hiện nội dung “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9261/BYT- TCCB V/v đề nghị tăng cường phối hợp chỉ đạo tổ chức thực hiện nội dung “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài

Ban hành: 27/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2015

10

Công văn 6608/BNN-HTQT triển khai dự án hỗ trợ kỹ thuật tăng cường năng lực SPS - GMS do ADB tài trợ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6608/BNN-HTQT V/v: Triển khai dự án HTKT tăng cường năng lực SPS - GMS do ADB tài trợ Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm

Ban hành: 08/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2010

11

Công văn số 6608/VPCP-QHQT về việc giải quyết các vấn đề khác biệt giữa quy định của Việt Nam với quy định của các nhà tài trợ vốn ODA thực hiện các dự án tại thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 6608/VPCP-QHQT V/v giải quyết các vấn đề khác biệt giữa quy định của Việt Nam với quy định của các nhà tài trợ vốn ODA thực hiện các dự án tại TP Hồ Chí Minh

Ban hành: 14/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2007

12

Công văn 6608/VPCP-KGVX năm 2013 hoàn thiện Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6608/VPCP-KGVX V/v hoàn thiện Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Hà Nội, ngày

Ban hành: 11/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2013

13

Công văn 6608/CT-TTHT năm 2014 về thời điểm lập hóa đơn tính thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6608/CT-TTHT V/v: Lập hóa đơn Tp.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 8 năm 2014 Kính

Ban hành: 13/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2014

14

Công văn số 6608/TCHQ-KTTT về việc chế độ báo cáo liên quan về trị giá tính thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 6608/TCHQ-KTTT V/v chế độ báo cáo liên quan về trị giá tính thuế   Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2008  

Ban hành: 18/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2009

15

Công văn 6608/VPCP-KGVX năm 2014 về kết quả cấp gạo hỗ trợ học sinh năm học 2013-2014 do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6608/VPCP-KGVX V/v kết quả cấp gạo hỗ trợ cho học sinh năm học 2013 - 2014 Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2014

Ban hành: 28/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2014

16

Công văn số 797/BNV-TL về việc chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm do Bộ Nội vụ ban hành

cho thương binh và người tàn tật (kể cả Viện Khoa học chỉnh hình và phục hồi chức năng) làm các công việc chuyên môn y tế quy định tại công văn 6608/BYT-TCCB ngày 22/8/2005 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, viên chức ngành y tế. Đối tượng được hưởng, mức phụ cấp và thời gian tính hưởng phụ

Ban hành: 26/03/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2009

17

Công văn số 6191/SYT-TCKT về việc thông báo các văn bản quy định còn hiệu lực áp dụng trong công tác quản lý tài chính của ngành y tế do Sở Y tế ban hành

6608/BYT-TCCB - Mức 0,1 - Công văn 6608/BYT-TCCB ngày 22/08/2005 - Bộ Y tế hướng dẫn đối tượng - Theo Khoản b Điểm 1 công văn 6608/BYT-TCCB - Mức 0,2 - Theo Khoản c Điểm 1 công văn 6608/BYT-TCCB - Mức 0,3 - Theo Khoản

Ban hành: 15/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2008

18

Công văn 8028/BGDĐT-TCCB năm 2013 thực hiện Thông tư liên tịch 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8028/BGDĐT-TCCB V/v thực hiện Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2013

Ban hành: 04/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2013

19

Công văn về việc hướng dẫn bổ sung nội dung thi tuyển dụng công chức giảng dạy đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp - dạy nghề

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 8122/TCCB V/v hướng dẫn bổ sung nội dung thi tuyển dụng công chức giảng dạy đại học, cao đăng, trung họcchuyên nghiệp - dạy nghề Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 1997 CÔNG VĂN CỦA BỘ GIÁO

Ban hành: 19/09/1997

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

20

Công văn số 750/TCCB của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc lập hồ sơ và quy trình thực hiện việc thành lập trường trung học chuyên nghiệp

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 750/TCCB V/v: Quy định về hồ sơ và quy trình thành lập trường THCN Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2005 Kính gửi: - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc

Ban hành: 31/01/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status