Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 6608/BYT-TCCB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 11101 văn bản

1

Quyết định 11/2007/QĐ-BLĐTBXH về phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập ngành Lao động - Thương binh và Xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động, thương binh và xã hội ban hành

công chức, viên chức. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Cán bộ, viên chức ngành Lao động- Thương binh và Xã hội đang hưởng chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm theo Công văn số 6608/BYT-TCCB ngày 22/8/2005 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, viên chức ngành Y tế thống

Ban hành: 10/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2007

2

Thông tư 02/2013/TT-BYT quy định việc phối hợp giữa cơ sở y tế trong quản lý bệnh lao do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

của Bộ Nội vụ ngày 05/1/2005 hướng dẫn chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức và Công văn số 6608/BYT-TCCB của Bộ Y tế ngày 22/8/2005 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, viên chức ngành y tế; được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật tại Thông tư liên tịch số

Ban hành: 15/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2013

3

Hướng dẫn 560/TCCB sửa đổi chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức ngành Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 560/TCCB Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2010 HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VỀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THÂM

Ban hành: 10/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2010

4

Hướng dẫn 260/TCCB thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức ngành Tòa án nhân dân do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 260/TCCB Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2010 HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THÂM NIÊN NGHỀ

Ban hành: 14/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2012

5

Thông tư 32-TCCB-1982 về việc xây dựng và kiện toàn các lực lượng quản lý, bảo vệ rừng do Bộ Lâm nghiệp ban hành

BỘ LÂM NGHIỆP ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 32-TCCB Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 1982 THÔNG TƯ CỦA BỘ LÂM NGHIỆP SỐ 32-TCCB NGÀY 9 THÁNG 9 NĂM 1982 HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG VÀ KIỆN TOÀN CÁC LỰC LƯỢNG QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG Trong những năm

Ban hành: 09/09/1982

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

6

Quyết định 335/QĐ-TCCB năm 1999 về Quy chế quản lý công chức Hải quan làm công tác kiểm tra hàng hóa xuất, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 335/QĐ-TCCB Hà nội, ngày 14 tháng 6 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ CÔNG

Ban hành: 14/06/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2013

7

Quyết định 468/QĐ-TCCB ban hành quy trình thủ tục xử lý kỷ luật và trách nhiệm vật chất đối với công chức trong ngành Hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 468/QĐ-TCCB Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH QUY TRÌNH THỦ

Ban hành: 11/08/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2013

8

Quyết định 757/QĐ-TCCB năm 1996 thành lập Báo Công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

BỘ CÔNG NGHIỆP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 757/QĐ-TCCB Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 1996 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BÁO CÔNG NGHIỆP BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Ban hành: 13/03/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2012

9

Quyết định 402/QĐ-TCCB năm 1995 tổ chức và biên chế của Văn phòng Bộ do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

BỘ CÔNG NGHIỆP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 402/QĐ-TCCB Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 1995 QUYẾT ĐỊNH TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ CỦA VĂN PHÒNG BỘ BỘ TRƯỞNG BỘ

Ban hành: 20/12/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2012

10

Quyết định 3284/QĐ-TCCB năm 1996 về định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt trạm biến áp điện lực do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

BỘ CÔNG NGHIỆP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 3284/QĐ-TCCB Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 1996 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN CHUYÊN NGÀNH LẮP ĐẶT TRẠM BIẾN ÁP ĐIỆN LỰC

Ban hành: 29/10/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2011

11

Quyết định 2367/BGTVT-TCCB năm 2011 thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ tại đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải do Trưởng ban Ban Chỉ đạo về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BAN CHỈ ĐẠO VỀ XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN QCDC Ở CƠ SỞ BỘ GTVT -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2367/BGTVT-TCCB Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2011

Ban hành: 20/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2011

12

Hướng dẫn 540/BHXH-TCCB thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 540/BHXH-TCCB Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2011 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐỊNH KỲ CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG

Ban hành: 11/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2011

13

Thông báo 902/BTP-TCCB về tuyển dụng công chức công tác tại một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp tại các tỉnh phía Nam do Bộ Tư pháp ban hành

BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 902/BTP-TCCB Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2010 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CÔNG TÁC TẠI MỘT SỐ ĐƠN VỊ THUỘC BỘ TƯ

Ban hành: 05/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2010

14

Hướng dẫn 1711/CĐS-TCCB thực hiện trình tự cấp giấy chứng nhận đào tạo nghề thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa đối với các cơ sở dạy nghề do Cục Đường sông Việt Nam ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỤC ĐƯỜNG SÔNG VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1711/CĐS-TCCB Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2008 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TRÌNH

Ban hành: 11/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2010

15

Hướng dẫn 1712/CĐS-TCCB thực hiện Quyết định 19/2008/QĐ-BGTVT quy chế thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa và đảm nhận chức danh thuyền viên phương tiện thuỷ nội địa do Cục Đường sông Việt Nam ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỤC ĐƯỜNG SÔNG VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1712/CĐS-TCCB Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2008 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ

Ban hành: 11/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2010

16

Kế hoạch 13995/BGTVT-TCCB năm 2013 thực hiện và theo dõi thi hành Thông tư 38/2013/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 46/2012/TT-BGTVT quy định về đào tạo sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13995/BGTVT-TCCB Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2013 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN VÀ THEO DÕI THI HÀNH THÔNG

Ban hành: 23/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2013

17

Kế hoạch 13879/BGTVT-TCCB năm 2013 thực hiện và theo dõi thi hành Thông tư 36/2013/TT-BGTVT về đào tạo, cấp, thu hồi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13879/BGTVT-TCCB Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2013 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN VÀ THEO DÕI THI HÀNH THÔNG

Ban hành: 19/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2013

18

Quyết định 2074/BNN-TCCB năm 2013 về Kế hoạch triển khai thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2074/BNN-TCCB Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

Ban hành: 12/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2013

19

Quyết định 1719/BNN-TCCB năm 2013 giao nhiệm vụ đào tạo trung cấp chuyên nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1719/BNN-TCCB Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH GIAO NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO TRUNG CẤP

Ban hành: 29/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2013

20

Quyết định 184-BCNNh/TCCB năm 1966 ban hành bản quy định về hệ thống tổ chức các cơ quan thi đua từ Bộ đến các đơn vị cơ sở do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ ban hành

BỘ CÔNG NGHIỆP NHẸ ****** Số: 184-BCNNh/TCCB VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc *********** Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 1966 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BẢN QUY ĐỊNH VỀ HỆ THỐNG TỔ CHỨC CÁC CƠ QUAN THI ĐUA TỪ BỘ ĐẾN CÁC ĐƠN VỊ CƠ SỞ

Ban hành: 22/03/1966

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ