Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 6608/BYT-TCCB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 12348 văn bản

1

Quyết định 11/2007/QĐ-BLĐTBXH về phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập ngành Lao động - Thương binh và Xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động, thương binh và xã hội ban hành

công chức, viên chức. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Cán bộ, viên chức ngành Lao động- Thương binh và Xã hội đang hưởng chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm theo Công văn số 6608/BYT-TCCB ngày 22/8/2005 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, viên chức ngành Y tế thống

Ban hành: 10/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2007

2

Thông tư 02/2013/TT-BYT quy định việc phối hợp giữa cơ sở y tế trong quản lý bệnh lao do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

của Bộ Nội vụ ngày 05/1/2005 hướng dẫn chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức và Công văn số 6608/BYT-TCCB của Bộ Y tế ngày 22/8/2005 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, viên chức ngành y tế; được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật tại Thông tư liên tịch số

Ban hành: 15/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2013

3

Hướng dẫn 260/TCCB thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức ngành Tòa án nhân dân do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 260/TCCB Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2010 HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THÂM NIÊN NGHỀ

Ban hành: 14/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2012

4

Hướng dẫn 560/TCCB sửa đổi chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức ngành Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 560/TCCB Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2010 HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VỀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THÂM

Ban hành: 10/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2010

5

Thông tư 32-TCCB-1982 về việc xây dựng và kiện toàn các lực lượng quản lý, bảo vệ rừng do Bộ Lâm nghiệp ban hành

BỘ LÂM NGHIỆP ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 32-TCCB Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 1982 THÔNG TƯ CỦA BỘ LÂM NGHIỆP SỐ 32-TCCB NGÀY 9 THÁNG 9 NĂM 1982 HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG VÀ KIỆN TOÀN CÁC LỰC LƯỢNG QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG Trong những năm

Ban hành: 09/09/1982

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

6

Quyết định 757/QĐ-TCCB năm 1996 thành lập Báo Công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

BỘ CÔNG NGHIỆP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 757/QĐ-TCCB Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 1996 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BÁO CÔNG NGHIỆP BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Ban hành: 13/03/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2012

7

Quyết định 402/QĐ-TCCB năm 1995 tổ chức và biên chế của Văn phòng Bộ do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

BỘ CÔNG NGHIỆP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 402/QĐ-TCCB Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 1995 QUYẾT ĐỊNH TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ CỦA VĂN PHÒNG BỘ BỘ TRƯỞNG BỘ

Ban hành: 20/12/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2012

8

Quyết định 184-BCNNh/TCCB năm 1966 ban hành bản quy định về hệ thống tổ chức các cơ quan thi đua từ Bộ đến các đơn vị cơ sở do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ ban hành

BỘ CÔNG NGHIỆP NHẸ ****** Số: 184-BCNNh/TCCB VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc *********** Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 1966 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BẢN QUY ĐỊNH VỀ HỆ THỐNG TỔ CHỨC CÁC CƠ QUAN THI ĐUA TỪ BỘ ĐẾN CÁC ĐƠN VỊ CƠ SỞ

Ban hành: 22/03/1966

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2007

9

Quyết định 804-BNT/TCCB năm 1961 về thành lập Sở Ngoại thương Hải phòng do Bộ trưởng Bộ Ngoại Thương ban hành.

BỘ NGOẠI THƯƠNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 804-BNT/TCCB Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 1961 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP SỞ NGOẠI THƯƠNG HẢI PHÒNG BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI THƯƠNG Căn cứ luật tổ chức Hội đồng Chính phủ do lệnh số 18-LCT của Chủ tịch

Ban hành: 04/12/1961

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2007

10

Quyết định 25-TC/TCCB năm 1990 thành lập hệ thống kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 25-TC/TCCB Hà Nội, ngày 02 tháng 2 năm 1990 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 25-TC/TCCB NGÀY 2 THÁNG 2 NĂM 1990 VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC BỘ TÀI CHÍNH BỘ TRƯỞNG

Ban hành: 02/02/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

11

Quyết định 1573/QĐ-TCCB năm 2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, Thanh tra và các Vụ chức năng thuộc Bộ Công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

BỘ CÔNG NGHIỆP ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1573/QĐ-TCCB Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM

Ban hành: 03/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2007

12

Thông tư 01/TT-TCCB-1996 hướng dẫn chuyển giao chức năng Quản lý nhà nước về điện cho Sở công nghiệp do Bộ Công nghiệp ban hành

BỘ CÔNG NGHIỆP ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 01/TT-TCCB Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 1996 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC CHUYỂN GIAO CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐIỆN CHO

Ban hành: 06/02/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2007

13

Thông tư 5-TT/TCCB-1984 hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng thuỷ lợi huyện và các đơn vị sản xuất thuộc ngành Thuỷ lợi huyện do Bộ Thuỷ lợi ban hành

BỘ THUỶ LỢI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:5-TT/TCCB Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 1984 THÔNG TƯ CỦA BỘ THUỶ LỢI SỐ 5-TT/TCCB NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 1984 HƯỚNG DẪN NHIỆM

Ban hành: 29/11/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

14

Hướng dẫn 540/BHXH-TCCB thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 540/BHXH-TCCB Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2011 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐỊNH KỲ CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG

Ban hành: 11/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2011

15

Quyết định 817/QĐ-TCCB năm 1997 về việc chuyển đổi tên Trường Trung học Xây dựng cơ bản thành Trường Trung học Xây lắp điện do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

BỘ CÔNG NGHIỆP ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 817/QĐ-TCCB Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 1997 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN ĐỔI TRƯỜNG TRUNG HỌC XÂY DỰNG CƠ BẢN THÀNH

Ban hành: 06/06/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2009

16

Chương trình số 150/SGTCC-TCCB về việc cải cách hành chính giai đoạn 2008-2010 của Sở Giao thông – Công chính do Sở Giao thông – Công chính thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ GIAO THÔNG - CÔNG CHÍNH ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 150/SGTCC-TCCB TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2008 CHƯƠNG TRÌNH

Ban hành: 29/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2008

17

Hướng dẫn 511/VHTT-TCCB về việc tổ chức thi nâng ngạch Bảo tàng viên, Thư viện viên lên ngạch Bảo tàng viên chính, Thư viện viên chính năm 2004 do Bộ Văn hoá Thông tin ban hành

BỘ VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 511/VHTT-TCCB Hà Nội, ngày 25 tháng 2 năm 2004 HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI NÂNG NGẠCH BẢO TÀNG VIÊN, THƯ VIỆN VIÊN LÊN NGẠCH BẢO TÀNG VIÊN CHÍNH, THƯ VIỆN VIÊN CHÍNH NĂM 2004

Ban hành: 25/02/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2010

18

Hướng dẫn 512/VHTT-TCCB về việc tổ chức thi nâng ngạch Biên tập viên, Phóng viên lên ngạch Biên tập viên chính, Phóng viên chính năm 2004 do Bộ Văn hoá Thông tin ban hành

BỘ VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 512/VHTT-TCCB Hà Nội, ngày 25 tháng 2 năm 2004 HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI NÂNG NGẠCH BẢO TÀNG VIÊN, PHÓNG VIÊN LÊN NGẠCH BẢO TÀNG VIÊN CHÍNH, PHÓNG VIÊN CHÍNH NĂM 2004

Ban hành: 25/02/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2010

19

Hướng dẫn 509/BKHCN-TCCB về tổ chức thi nâng ngạch nghiên cứu viên, kỹ sư lên ngạch nghiên cứu viên chính, kỹ sư chính năm 2004 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 509/BKHCN-TCCB Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2004 HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI NÂNG NGẠCH NGHIÊN CỨU VIÊN, KỸ SƯ LÊN NGẠCH NGHIÊN CỨU CHÍNH, KỸ SƯ CHÍNH NĂM 2004 Kính gửi:

Ban hành: 16/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2012

20

Trích yếu số 2952/YT-TCCB ngày 29/04/2004 của Bộ Y tế về việc xếp hạng bệnh viện

BỘ Y TẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2952/YT-TCCB V/v xếp hạng bệnh viện Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2004 TRÍCH YẾU Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 03/2004/TT-BYT ngày

Ban hành: 29/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2015 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 37/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ