Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 6608/BYT-TCCB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 13900 văn bản

1

Thông báo 6608/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại hàng hóa xuất, nhập khẩu là Vải dệt kim 100% polyester do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6608/TB-TCHQ Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2015 THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG

Ban hành: 21/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2015

2

Quyết định 11/2007/QĐ-BLĐTBXH về phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập ngành Lao động - Thương binh và Xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động, thương binh và xã hội ban hành

công chức, viên chức. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Cán bộ, viên chức ngành Lao động- Thương binh và Xã hội đang hưởng chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm theo Công văn số 6608/BYT-TCCB ngày 22/8/2005 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, viên chức ngành Y tế thống

Ban hành: 10/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2007

3

Thông tư 02/2013/TT-BYT quy định việc phối hợp giữa cơ sở y tế trong quản lý bệnh lao do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

07/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 05/1/2005 hướng dẫn chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức và Công văn số 6608/BYT-TCCB của Bộ Y tế ngày 22/8/2005 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, viên chức ngành y tế; được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật tại Thông tư liên tịch số

Ban hành: 15/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2013

4

Hướng dẫn 560/TCCB sửa đổi chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức ngành Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 560/TCCB Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2010 HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VỀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THÂM

Ban hành: 10/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2010

5

Hướng dẫn 260/TCCB thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức ngành Tòa án nhân dân do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 260/TCCB Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2010 HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THÂM NIÊN

Ban hành: 14/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2012

6

Thông tư 32-TCCB-1982 về việc xây dựng và kiện toàn các lực lượng quản lý, bảo vệ rừng do Bộ Lâm nghiệp ban hành

BỘ LÂM NGHIỆP ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 32-TCCB Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 1982 THÔNG TƯ CỦA BỘ LÂM NGHIỆP SỐ 32-TCCB NGÀY 9 THÁNG 9 NĂM 1982 HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG VÀ KIỆN TOÀN CÁC LỰC LƯỢNG QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG Trong những năm

Ban hành: 09/09/1982

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

7

Thông tư 5-TT/TCCB-1984 hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng thuỷ lợi huyện và các đơn vị sản xuất thuộc ngành Thuỷ lợi huyện do Bộ Thuỷ lợi ban hành

BỘ THUỶ LỢI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:5-TT/TCCB Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 1984 THÔNG TƯ CỦA BỘ THUỶ LỢI SỐ 5-TT/TCCB NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 1984 HƯỚNG DẪN NHIỆM

Ban hành: 29/11/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

8

Thông tư 21TT/TCCB-1975 hướng dẫn thi hành Nghị quyết 109/CP-1973 về việc trả phụ cấp trách nhiệm quản lý nội trú, trả phụ cấp dạy ghép lớp đối với giáo viên vùng cao, vùng xa xôi hẻo lánh do Bộ Giáo dục ban hành

BỘ GIÁO DỤC ******** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 21TT/TCCB Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 1975 THÔNG TƯ CỦA BỘ GIÁO DỤC SỐ 21TT/TCCB NGÀY 17-9-1975 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ QUYẾT SỐ

Ban hành: 17/09/1975

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

9

Chương trình số 150/SGTCC-TCCB về việc cải cách hành chính giai đoạn 2008-2010 của Sở Giao thông – Công chính do Sở Giao thông – Công chính thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ GIAO THÔNG - CÔNG CHÍNH ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 150/SGTCC-TCCB TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2008 CHƯƠNG TRÌNH

Ban hành: 29/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2008

10

Thông tư 01/TT-TCCB-1996 hướng dẫn chuyển giao chức năng Quản lý nhà nước về điện cho Sở công nghiệp do Bộ Công nghiệp ban hành

BỘ CÔNG NGHIỆP ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 01/TT-TCCB Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 1996 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC CHUYỂN GIAO CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐIỆN CHO

Ban hành: 06/02/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2007

11

Quyết định 1953QĐ/TCCB năm 1996 về việc chuyển trường Đào tạo bồi dưỡng công nhân, cán bộ cơ khí mỏ về Tổng công ty Cơ khí năng lượng và mỏ do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

BỘ CÔNG NGHIỆP ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1953QĐ/TCCB Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 1996 QUYẾT ĐỊNH V/V CHUYỂN TRƯỜNG ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÔNG NHÂN, CÁN BỘCƠ KHÍ MỎ VỀ TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ NĂNG LƯỢNG VÀ MỎ BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG

Ban hành: 16/07/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

12

Quyết định 272/TM-TCCB năm 1996 về việc đổi tên các phòng cấp giấy phép xuất nhập khẩu trực thuộc Bộ Thương mại do Bộ trưởng Bộ Thương Mại ban hành

BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 272/TM-TCCB Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 1996 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐỔI TÊN CÁC PHÒNG CẤP GIẤY PHÉP XUẤT NHẬP KHẨU TRỰC THUỘC BỘ THƯƠNG MẠI BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI Căn cứ Nghị định số 95/CP

Ban hành: 08/04/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

13

Quyết định 1317/QĐ-TCCB năm 1993 về quy chế tạm thời "Tổ chức và hoạt động của Trung tâm dậy nghề quận, huyện, thị xã" do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1317/QĐ-TCCB Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 1993 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 1317/QĐ-TCCB NGÀY 19 THÁNG 6 NĂM 1993 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TẠM THỜI "TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

Ban hành: 19/06/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

14

Quyết định 25-TC/TCCB năm 1990 thành lập hệ thống kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 25-TC/TCCB Hà Nội, ngày 02 tháng 2 năm 1990 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 25-TC/TCCB NGÀY 2 THÁNG 2 NĂM 1990 VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC BỘ TÀI CHÍNH BỘ TRƯỞNG

Ban hành: 02/02/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

15

Thông tư 398-VGNN/TCCB-1977 thi hành Nghị định 14-CP-1975 về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan vật giá tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Ủy ban vật giá Nhà nước ban hành

UỶ BAN VẬT GIÁ NHÀ NƯỚC ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 398-VGNN/TCCB Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 1977 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 14-CP NGÀY 13-1-1975 CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ VỀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC CỦA CƠ QUAN

Ban hành: 12/07/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2007

16

Quyết định 16/2003-TCCB quy định về Bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân tối cao do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 16/2003-TCCB Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ BỘ MÁY GIÚP VIỆC CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO. CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO Căn cứ vào Điều 25 Luật tổ

Ban hành: 17/02/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

17

Quyết định 184-BCNNh/TCCB năm 1966 ban hành bản quy định về hệ thống tổ chức các cơ quan thi đua từ Bộ đến các đơn vị cơ sở do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ ban hành

BỘ CÔNG NGHIỆP NHẸ ****** Số: 184-BCNNh/TCCB VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc *********** Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 1966 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BẢN QUY ĐỊNH VỀ HỆ THỐNG TỔ CHỨC CÁC CƠ QUAN THI ĐUA TỪ BỘ ĐẾN CÁC ĐƠN VỊ CƠ SỞ

Ban hành: 22/03/1966

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2007

18

Quyết định 385-BNT-TCCB năm 1963 về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng Công ty xuất nhập khẩu Tạp phẩm do Bộ trưởng Bộ Ngoại thương ban hành

BỘ NGOẠI THƯƠNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 385-BNT-TCCB Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 1963 QUYẾT ĐỊNH VỀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA TỔNG CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU TẠP PHẨM BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI THƯƠNG Căn cứ nghị định số 203-CP

Ban hành: 08/07/1963

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2007

19

Quyết định 386-BNT-TCCB năm 1963 về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng Công ty xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Ngoại thương ban hành

BỘ NGOẠI THƯƠNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 386-BNT-TCCB Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 1963 QUYẾT ĐỊNH VỀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA TỔNG CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI THƯƠNG Căn cứ Nghị

Ban hành: 08/07/1963

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2007

20

Quyết định 164-BNT-TCCB năm 1963 về nhiệm vụ, quyền hạn, và tổ chức của Công ty du lịch Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Ngoại thương ban hành

BỘ NGOẠI THƯƠNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 164-BNT-TCCB Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 1963 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, VÀ TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY DU LỊCH VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI THƯƠNG Căn cứ Nghị định số 203-CP

Ban hành: 16/03/1963

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status