Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 6288/VPCP-CN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 468 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6288:1997 về Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn làm cốt do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6288 : 1997 ISO 10544 : 1992 DÂY THÉP VUỐT NGUỘI ĐỂ LÀM CỐT BÊ TÔNG VÀ SẢN XUẤT LƯỚI THÉP HÀN LÀM CỐT Cold - reduced steel wire for the reinforcement of concrete and the manufacture of welded fabric Lời nói đầu TCVN 6288 : 1997 thay thế cho TCVN 3101 - 79 TCVN 6288 : 1997 hoàn toàn tương đương với ISO 10544 : 1992 TCVN

Ban hành: Năm 1997

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

3

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6286:1997 về Thép cốt bê tông - Lưới thép hàn do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

1 : Thanh tròn trơn; TCVN 6285 : 1997 (ISO 6935-2 : 1991) Thép cốt bê tông – Thép thanh vằn; TCVN 6287 : 1997 (ISO 10065 : 1990) Thép cốt bê tông – Thử uốn và thử uốn lại không hoàn toàn; ISO 10287 : 1992 Thép cốt bê tông – Xác định độ bền của các mối hàn trong kết cấu hàn; TCVN 6288 : 1997 (ISO 10544 : 1992) Dây thép gia công nguội để làm cốt bê

Ban hành: Năm 1997

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1651-3:2008 về Thép cốt bê tông - Phần 3: Lướt thép hàn

cốt bê tông - Thử uốn và thử uốn lại không hoàn toàn; TCVN 6288 : 1997 (ISO 10544: 1992) Dây thép gia công nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn làm cốt; ISO 10287 : 1992 Stell for the reinforcerment of concrete - Determination of strength of joints in welded fabric (Thép cốt bê tông - Xác định độ bền của các mối hàn trong kết cấu hàn);

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9392:2012 về Thép cốt bê tông - Hàn hồ quang

1651-2:2008, TCVN 6288:1997. Tiêu chuẩn cũng áp dụng cho hàn liên kết thép cốt với chi tiết thép xây dựng khác. Ngoài các yêu cầu được quy định ở trên, các yêu cầu chi tiết nêu trong điều 4 cũng phải được ghi trong hồ sơ. Các quy trình hàn trong tiêu chuẩn này bao gồm: hàn hồ quang tay, hàn trong môi trường khí bảo vệ, hàn không có khí bảo vệ bằng dây có lõi

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2013

6

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7381:2004 về lò đốt chất thải rắn y tế - Phương pháp đánh giá thẩm định do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Xác định mangan. Phương pháp trắc quang dùng focmaldoxim. TCVN 6182:1996 (ISO 6595:1982 (E)) Chất lượng nước – Xác định asen tổng – Phương pháp quang phổ dùng bạc dietyldithiocacbamat. TCVN 6193:1996 (ISO 6288:1986 (E)) Chất lượng nước – Xác định coban, đồng, kẽm, cadmi và chì. Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa. TCVN 6197:1996 (ISO

Ban hành: 14/01/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

7

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6807:2001 về quặng nhôm - xác định độ hút ẩm mẫu phân tích - phương pháp khối lượng do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

h�t ẩm: Nh�m �xit hoạt t�nh, magie perclorat hoặc diphospho pentoxit. Ch� th�ch - Nh�m �xit hoạt t�nh vừa được hoạt t�nh lại bằng c�ch nung qua đ�m ở nhiệt độ 300 � 100C. 5. Dụng cụ, thiết bị Dụng cụ, thiết bị ph�ng th� nghiệm th�ng thường v� 5.1 Ch�n c�n, bằng thủy tinh hoặc kim loại, c� đường k�nh khoảng 50 mm. 5.2.

Ban hành: 12/06/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 86:1963 về Bulông nửa tinh đầu sáu cạnh nhỏ - Kích thước

#7;- #7;55 #7; #7;60 #7;27,47 #7;43,67 #7;62,88 #7;87,94 #7;118,5 #7;154,3 #7;196,2 #7;244,5 #7;291,3 #7;388,6 #7;511,7 #7;- #7;- #7;- #7;60 #7; #7;65 #7;29,47 #7;46,77 #7;67,32 #7;93,98 #7;126,4 #7;164,3 #7;208,5 #7;259,4 #7;306,3 #7;407,9 #7;535,4 #7;- #7;- #7;- #7;65 #7; #7;70 #7;31,47 #7;49,87 #7;71,76 #7;100,0 #7;134,3 #7;174,3 #7;220,8 #7;274,3 #7;324,0 #7;430,4 #7;563,2 #7;- #7;- #7;- #7;70 #7; #7;75 #7;33,37 #7;52,97 #7;76,20 #7;106,1 #7;142,2 #7;184,3 #7;235,1

Ban hành: Năm 1963

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

9

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4560:1988 về nước thải - phương pháp xác định hàm lượng cặn

khối lượng kh�ng đổi, đặt tr�n nồi c�ch thuỷ đến kh� kiệt nước. B�t sứ chứa cặn cho v�o tủ sấy ở nhiệt độ 100 � 105oC đến khối lượng kh�ng đổi. Để nguội ở b�nh h�t ẩm. C�n ngay sau khi nguội, c�ng sớm c�ng tốt (ghi m). 2.2.2. T�nh kết quả Cặn to�n phần (X1) t�nh bằng mg/l, theo c�ng thức: Trong đ�: �- khối lượng

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9116:2012 về Cống hộp bê tông cốt thép

3105:1993, Hỗn hợp bê tông nặng và bê tông nặng - Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử. TCVN 3118:1993, Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ nén. TCVN 4506, Nước cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật. TCVN 6067:2004, Xi măng poóc lăng bền sun phát - Yêu cầu kỹ thuật. TCVN 6260:2009, Xi măng poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật. TCVN 6288

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

11

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6130:1996 về ngũ cốc và đậu đỗ - xác định sự nhiễm côn trùng ẩn náu - các phương pháp nhanh do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TI�U CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6130:1996 ISO 6639-4-1987 NGŨ CỐC V� ĐẬU ĐỖ - X�C ĐỊNH SỰ NHIỄM C�N TR�NG ẨN N�U - C�C PHƯƠNG PH�P NHANH Cereals and pulses � Determination of hidden insect infestation - Rapid methods TCVN 6130 � 1996 ho�n to�n tương đương với ISO 6639 � 4 � 1987; TCVN 6130 � 1996 do Ban Kỹ thuật

Ban hành: Năm 1996

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

12

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6284-1:1997 về thép cốt bê tông dự ứng lực - phần 1: yêu cầu chung do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

mô tả các đặc tính hình học bằng đường kính danh nghĩa là không đủ rõ ràng hoặc không thích hợp thì các đặc tính hình học có thể được xác định bởi diện tích mặt cắt ngang với dung sai và các chi tiết thích hợp về hình dạng của dây, dảnh hoặc thanh được qui định (xem TCVN 6288-2 : 1997 đến TCVN 6284-5 : 1997). 6.3 Tính chất cơ học Tiêu chuẩn này qui

Ban hành: Năm 1997

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

13

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5709:1993 về thép cacbon cán nóng dùng cho xây dựng – yêu cầu kĩ thuật

TI�U CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5709 : 1993 TH�P CACBON C�N N�NG D�NG CHO X�Y DỰNG � Y�U CẦU KĨ THUẬT Hot_rolled carbon steels for building � Technical requirement Ti�u chuẩn n�y �p dụng cho th�p cacbon c�n n�ng được cung cấp dưới dạng th�p thanh, băng, h�nh, định h�nh v� th�p d�ng l�m kết cấu th�p trong x�y dựng c�

Ban hành: Năm 1993

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

14

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 211:1993 về quy trình thiết kế áo đường mềm do Bộ Giao thông vận tải ban hành

đều được xem l� thuộc loại �o đường mềm. Kết cấu �o đường mềm được hiểu l� bao gồm c�c lớp m�ng v� c�c lớp mặt l�m phần �o đường bằng c�c vật liệu n�i tr�n v� gồm cả lớp đất tr�n c�ng của nền đường chịu lực thẳng đứng do xe truyền xuống, hơn nữa, khi chịu lực, biến dạng của lớp đất n�y c�n chiếm tỷ lệ đ�ng kể trong biến dạng to�n bộ (độ

Ban hành: 29/06/1993

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

15

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4894:1989 về Vật liệu dệt - Xơ bông - Danh mục chỉ tiêu chất lượng do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

mục các chỉ tiêu chất lượng và ký hiệu qui ước của chúng được ghi trong bảng Tên chỉ tiêu #7;Ký hiệu qui ước #7; #7; #7;Theo ST SEV #7;Theo TCVN #7; #7;1. Hệ số chính #7;Kz #7;Z #7; #7;2. Độ bền kéo đứt, cN hoặc mN #7;F #7;F #7; #7;3. Độ dài phẩm chất theo khối lượng, mm #7;lP #7;lpc #7; #7;4. Độ ẩm, % #7;W #7;W #7; #7;5. Tỷ lệ tạp chất và khuyết tật, % #7;Sz #7;Tc #7; #7;6. Ngoại quan #7;- #7;- #7; #7;3. Trong

Ban hành: 25/12/1989

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

16

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 13:1979 về quy trình kỹ thuật xác định dung trọng của đất bằng phương pháp rót cát do Bộ Giao thông vận tải ban hành

khấc đo 5-10cm3. - C�n đĩa c� thể c�n được 2-5 Kg với độ nhậy 1-2g. - R�y cỡ 1mm v� 0,5mm d�ng để chuẩn bị c�t ti�u chuẩn. H�nh 1. H�nh dạng phễu r�t c�t 1.3. Vật liệu kh�c - C�t ti�u chuẩn được chọn từ c�t th� đều hạt c� cỡ từ 0,5 � 1mm, sạch v� kh�. - Tấm ny l�ng để đựng đất. II. PHƯƠNG PH�P TIẾN H�NH

Ban hành: 10/05/1979

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

17

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5238:1990 về Chỉ khâu - Phương pháp xác định độ giãn khi may trên máy khâu công nghiệp do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

căng ban đầu và độ dài chỉ ở lực kéo khi may so với độ dài chỉ ở lực căng ban đầu. 2. Phương tiện thử Máy thử độ bền kéo đứt sợi đơn làm việc theo nguyên lý tốc độ giãn không đổi Cặp tạo lực căng ban đầu theo qui định 0,5 ± 0,1 cN ứng với 1tex độ nhỏ của chỉ 3. Điều kiện thử 3.1. Tiến hành thử trong điều kiện khí hậu qui định của TCVN 1748-86. 3.2.

Ban hành: 31/12/1990

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

18

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5098:1990 về Bít tất - Phương pháp xác định độ nén cổ chun

loại bít tất, tính bằng centimét 1.3. Chiều rộng cổ chun giới hạn (Lgh) là chiều rộng cổ chun tất đo ở lực kéo giới hạn qui định phù hợp với cỡ và chủng loại bít tất. 1.4. Lực kéo cơ bản (Fcb) tính bằng cN là lực cần thiết để kéo vòng chun cho tới khi đạt chiều rộng cổ chun cơ bản. 1.5. Lực kéo giới hạn (Fgh) tính bằng N là lực kéo mẫu lớn nhất được

Ban hành: Năm 1990

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

19

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6227:1996 về cát tiêu chuẩn ISO để xác định cường độ của xi măng do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng ban hành

trong mỗi t�i l� l.350g �5g 4.2. Độ ẩm l�m việc của c�t (WLV) , kh�ng lớn hơn 0,2%. 4.3. Th�nh phần hạt của c�t ti�u chuẩn, theo qui định ở bảng 1 v� h�nh 1.1 4.4. H�m lượng silic dioxit, kh�ng nhỏ hơn 96%. Bảng 1 - Th�nh phần hạt của c�t ti�u chuẩn K�ch thước lỗ vu�ng, mm Phần c�n lại tr�n

Ban hành: Năm 1996

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/6/2009, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ