Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 6288/VPCP-CN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 524 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6288:1997 (ISO 10544 : 1992) về Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn làm cốt do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6288 : 1997 ISO 10544 : 1992 DÂY THÉP VUỐT NGUỘI ĐỂ LÀM CỐT BÊ TÔNG VÀ SẢN XUẤT LƯỚI THÉP HÀN LÀM CỐT Cold - reduced steel wire for the reinforcement of concrete and the manufacture of welded fabric Lời nói đầu TCVN 6288 : 1997 thay thế cho TCVN 3101 - 79 TCVN 6288 : 1997

Ban hành: Năm 1997

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

3

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6286:1997 (ISO 6935-3 : 1992) về Thép cốt bê tông - Lưới thép hàn do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

ISO 10287 : 1992 Thép cốt bê tông – Xác định độ bền của các mối hàn trong kết cấu hàn; TCVN 6288 : 1997 (ISO 10544 : 1992) Dây thép gia công nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn làm cốt; ISO 11082 : 1992 Hệ thống chứng nhận các kết cấu hàn để làm cốt của các kết cấu bê tông. 3. Định nghĩa Trong tiêu chuẩn này sử

Ban hành: Năm 1997

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1651-3:2008 (ISO 6935-3 : 1992) về Thép cốt bê tông - Phần 3: Lướt thép hàn

Phần 2 : Thép thanh vằn; TCVN 4399: 2008 (ISO 404: 1992) Thép và các sản phẩm thép - Yêu cầu kỹ thuật chung khi cung cấp; TCVN 6287 : 1997 (ISO 10065: 1990) Thép cốt bê tông - Thử uốn và thử uốn lại không hoàn toàn; TCVN 6288 : 1997 (ISO 10544: 1992) Dây thép gia công nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn làm cốt;

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6394:2014 về Mương bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn

nặng - Phương ph�p x�c định cường độ n�n. TCVN 4506:2012 Nước cho b� t�ng v� vữa - Y�u cầu kỹ thuật. TCVN 6067:2004, Xi măng po�c lăng bền sun ph�t - Y�u cầu kỹ thuật. TCVN 6260:2009, Xi măng po�c lăng hỗn hợp - Y�u cầu kỹ thuật. TCVN 6288:1997, D�y th�p vuốt nguội để l�m cốt b� t�ng v� sản xuất lưới th�p h�n l�m cốt.

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2016

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9392:2012 về Thép cốt bê tông - Hàn hồ quang

Tiêu chuẩn áp dụng cho hàn thép cốt bê tông theo các tiêu chuẩn TCVN 1651-1:2008, TCVN 1651-2:2008, TCVN 6288:1997. Tiêu chuẩn cũng áp dụng cho hàn liên kết thép cốt với chi tiết thép xây dựng khác. Ngoài các yêu cầu được quy định ở trên, các yêu cầu chi tiết nêu trong điều 4 cũng phải được ghi trong hồ sơ. Các quy trình hàn trong tiêu

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2013

7

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7381:2004 về lò đốt chất thải rắn y tế - Phương pháp đánh giá thẩm định do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Phương pháp sau khi vô cơ hóa với pemanganat – pesunfat. TCVN 6002:1995 (ISO 6333:1986) Chất lượng nước – Xác định mangan. Phương pháp trắc quang dùng focmaldoxim. TCVN 6182:1996 (ISO 6595:1982 (E)) Chất lượng nước – Xác định asen tổng – Phương pháp quang phổ dùng bạc dietyldithiocacbamat. TCVN 6193:1996 (ISO 6288:1986 (E)) Chất lượng

Ban hành: 14/01/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10798:2015 về Tấm bê tông cốt thép đúc sẵn gia cố mái kênh và lát mặt đường

tông nặng - Phương pháp xác định cường độ kéo khi uốn. TCVN 4506:2012, Nước cho bê tông và vữa - Yêu cầu kĩ thuật. TCVN 6067:2004, Xi măng poóc lăng bền sun phát - Yêu cầu kĩ thuật. TCVN 6260:2009, Xi măng poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kĩ thuật. TCVN 6288:1997, Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép làm

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2015

Ban hành: Năm 1963

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10800:2015 về Bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn - Bể lọc chậm và bể chứa nước sinh hoạt

TCVN 6067:2004, Xi măng poóc lăng bền sun phát - Yêu cầu kĩ thuật. TCVN 6151-2:2002 (ISO 4422-2:1996), Ống và phụ tùng nối bằng polyvinyl clorua không hóa dẻo (PVC-U) dùng để cấp nước - Yêu cầu kỹ thuật. Phần 2: ống (có hoặc không có đầu nong). TCVN 6260:2009, Xi măng poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 6288:1997, Dây thép

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2015

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10799:2015 về Gối cống bê tông đúc sẵn

- Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử. TCVN 3118:1993, Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ nén. TCVN 4506:2012, Nước cho bê tông và vữa - Yêu cầu kĩ thuật. TCVN 6260:2009, Xi măng poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kĩ thuật. TCVN 6288:1997, Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép làm cốt TCVN

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2015

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9116:2012 về Cống hộp bê tông cốt thép

6067:2004, Xi măng poóc lăng bền sun phát - Yêu cầu kỹ thuật. TCVN 6260:2009, Xi măng poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật. TCVN 6288:1997, Thép cuộn các bon thấp kéo nguội dùng làm cốt thép phân bố, cấu tạo. TCVN 7570:2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật. TCVN 7711:2007, Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát - Yêu

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

13

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4894:1989 (ST SEV 2039-79) về Vật liệu dệt - Xơ bông - Danh mục chỉ tiêu chất lượng do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

Hệ số chính Kz Z 2. Độ bền kéo đứt, cN hoặc mN F F 3. Độ dài phẩm chất theo khối lượng, mm lP lpc 4. Độ ẩm, % W W 5. Tỷ lệ tạp

Ban hành: 25/12/1989

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

14

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5098:1990 về Bít tất - Phương pháp xác định độ nén cổ chun

rộng cổ chun tất qui định phù hợp với chủng loại bít tất, tính bằng centimét 1.3. Chiều rộng cổ chun giới hạn (Lgh) là chiều rộng cổ chun tất đo ở lực kéo giới hạn qui định phù hợp với cỡ và chủng loại bít tất. 1.4. Lực kéo cơ bản (Fcb) tính bằng cN là lực cần thiết để kéo vòng chun cho tới khi đạt chiều rộng cổ chun cơ bản. 1.5. Lực

Ban hành: Năm 1990

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

15

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5238:1990 về Chỉ khâu - Phương pháp xác định độ giãn khi may trên máy khâu công nghiệp do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

khi may là tỉ số phần trăm của hiệu độ dài chỉ ở lực căng ban đầu và độ dài chỉ ở lực kéo căng ban đầu và độ dài chỉ ở lực kéo khi may so với độ dài chỉ ở lực căng ban đầu. 2. Phương tiện thử Máy thử độ bền kéo đứt sợi đơn làm việc theo nguyên lý tốc độ giãn không đổi Cặp tạo lực căng ban đầu theo qui định 0,5 ± 0,1 cN ứng với 1tex

Ban hành: 31/12/1990

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10322:2014 về Đá xây dựng - Phương pháp xác định khối lượng thể tích trong phòng thí nghiệm

lập phương được chuẩn bị d�ng cho th� nghiệm x�c định độ bền n�n hoặc độ bền cắt của đ�. b/ phương ph�p th� nghiệm c�n thủy tĩnh thường được �p dụng cho c�c mẫu thử c� h�nh dạng bất kỳ. 4.3. T�y theo y�u cầu cụ thể, khối lượng đơn vị thể t�ch của đ� c� thể được x�c định ở c�c trạng th�i sau: + Khối lượng thể t�ch của đ� ở trạng

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2016

17

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6284-1:1997 (ISO 6394/1 : 1991) về thép cốt bê tông dự ứng lực - phần 1: yêu cầu chung do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

Khi sự mô tả các đặc tính hình học bằng đường kính danh nghĩa là không đủ rõ ràng hoặc không thích hợp thì các đặc tính hình học có thể được xác định bởi diện tích mặt cắt ngang với dung sai và các chi tiết thích hợp về hình dạng của dây, dảnh hoặc thanh được qui định (xem TCVN 6288-2 : 1997 đến TCVN 6284-5 : 1997). 6.3 Tính chất cơ học

Ban hành: Năm 1997

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10409:2014 (ISO 749:1977) về Khô dầu - Xác định hàm lượng tro tổng số

Thuật ngữ v� định nghĩa Tro tổng số (total ash) Lượng chất c�n lại sau khi nung th�nh tro ở 550 �C � 15 �C theo c�c điều kiện quy định trong ti�u chuẩn n�y. 4. Nguy�n tắc Nung phần mẫu thử ở 550 �C � 15 �C trong l� nung gia nhiệt bằng điện, cho đến khi đạt được khối lượng gần như kh�ng đổi. 5. Thiết bị, dụng cụ 5.1.

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2016

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10880:2015 (ISO 8334:2007) về Máy lâm nghiệp - Cưa xích cầm tay - Xác định độ cân bằng và mômen giữ cực đại

TI�U CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10880:2015 ISO 8334:2007 M�Y L�M NGHIỆP - CƯA X�CH CẦM TAY - X�C ĐỊNH ĐỘ C�N BẰNG V� MOMEN GIỮ CỰC ĐẠI Forestry machinery - Portable chain-saws - Determination of balance and maximum holding moment Lời n�i đầu TCVN 10880:2015 ho�n to�n tương đương với ISO 8334:2007. TCVN

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status