Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 5160/BYT-KCB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 1544 công văn

1

Công văn 5160/BYT-KCB năm 2013 tăng cường rà soát, chấn chỉnh và báo cáo thực hiện quy định, quy chế chuyên môn về xét nghiệm do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5160/BYT-KCB V/v tăng cường rà soát, chấn chỉnh và báo cáo về việc thực hiện các quy định, quy chế chuyên môn về xét nghiệm. Hà Nội, ngày 21 tháng

Ban hành: 21/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2013

2

Công văn 3567/BYT-KCB năm 2014 thực hiện Nghị định 102/2011/NĐ-CP về bảo hiểm trách nhiệm do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3567/BYT-KCB V/v triển khai thực hiện Nghị định 102/2011/NĐ-CP về BH trách nhiệm Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2014

Ban hành: 10/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2014

3

Công văn 8620/BYT-KCB năm 2013 thực hiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2014 đối với cơ sở khám, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8620/BYT-KCB V/v thực hiện khám bệnh, chữa bệnh BHYT năm 2014 đối với các cơ sở KBCB Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013 Kính gửi: Bảo

Ban hành: 31/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2014

4

Công văn 1754/BYT-KCB năm 2014 giải quyết tình trạng quá tải bệnh nhân nặng tại Bệnh viện Nhi Trung ương do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1754/BYT-KCB V/v giải quyết tình trạng quá tải bệnh nhân nặng tại BV Nhi Trung ương Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2014

Ban hành: 08/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2014

5

Công văn 2357/BYT-KCB năm 2014 tích cực triển khai giải pháp phòng chống bệnh tay chân miệng do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2357/BYT-KCB V/v tích cực triển khai các giải pháp phòng chống bệnh tay chân miệng Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2014

Ban hành: 29/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2014

6

Công văn 2229/BYT-KCB năm 2014 tăng cường khám sức khỏe cho người lái xe do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2229/BYT-KCB V/v tăng cường khám sức khỏe cho người lái xe Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2014 Kính gửi: -

Ban hành: 24/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2014

7

Công văn 2299/BYT-KCB năm 2014 tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra thực hiện Quy chế kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2299/BYT-KCB V/v tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Quy chế kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2014

Ban hành: 28/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2014

8

Công văn 2674/BYT-KCB năm 2014 tăng cường công tác khám chữa bệnh, phòng tránh tác hại nắng nóng mùa hè do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2674/BYT-KCB V/v tăng cường công tác khám chữa bệnh, phòng tránh tác hại nắng nóng mùa hè Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2014

Ban hành: 15/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2014

9

Công văn 453/BYT-KCB năm 2014 thực hiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 453/BYT-KCB V/v thực hiện khám bệnh, chữa bệnh BHYT đối với các cơ sở KBCB Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2014 Kính gửi: Bảo hiểm xã

Ban hành: 08/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2014

10

Công văn 6087/BYT-KCB năm 2013 thực hiện cấp chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6087/BYT-KCB V/v thực hiện cấp chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2013

Ban hành: 27/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2014

11

Công văn 8427/BYT-KCB năm 2013 quản lý cán bộ, viên chức hành nghề khám chữa bệnh ngoài giờ do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8427/BYT-KCB V/v quản lý cán bộ, viên chức hành nghề KBCB ngoài giờ. Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2013 Kính gửi: Sở Y tế các

Ban hành: 25/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2014

12

Công văn 1903/BYT-KCB năm 2014 về quản lý công tác khám sức khỏe theo Thông tư 14/2013/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1903/BYT-KCB V/v quản lý công tác KSK theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2014 Kính

Ban hành: 11/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2014

13

Công văn 1928/BYT-KCB năm 2014 về khám, chữa bệnh cho người cao tuổi do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1928/BYT-KCB V/v khám, chữa bệnh cho người cao tuổi Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2014 Kính gửi: - Sở Y

Ban hành: 14/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2014

14

Công văn 7164/BYT-KCB tăng cường thực hiện quản lý và xử lý chất thải y tế do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7164/BYT-KCB V/v tăng cường triển khai thực hiện quản lý và xử lý chất thải y tế Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2008

Ban hành: 20/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2013

15

Công văn 1194/BYT-KCB tăng cường quản lý khám, xác nhận bệnh, tật liên quan tới phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin kèm theo Quyết định 09/2008/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1194/BYT-KCB V/v tăng cường quản lý khám, xác nhận bệnh, tật liên quan tới phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin được ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT

Ban hành: 11/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2013

16

Công văn 1240/BYT-KCB về tăng cường quản lý khám, xác nhận bệnh, tật liên quan tới Quyết định 09/2008/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1240/BYT-KCB V/v tăng cường quản lý khám, xác nhận bệnh, tật liên quan tới Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2012

Ban hành: 09/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

17

Công văn 4635/BYT-KCB giải quyết môi giới trong khám, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 4635/BYT-KCB V/v giải quyết môi giới trong khám bệnh, chữa bệnh Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2012 Kính gửi:

Ban hành: 17/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2012

18

Công văn 6705/BYT-KCB giải quyết vướng mắc thực hiện cấp chứng chỉ hành khám, chữa bệnh theo quy định của Luật Khám, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 6705/BYT-KCB V/v giải quyết vướng mắc khi thực hiện cấp chứng chỉ hành khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh. Hà Nội, ngày

Ban hành: 04/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2012

19

Công văn 4418/BYT-KCB về tăng cường quản lý giám định y khoa liên quan tới Quyết định 09/2008/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4418/BYT-KCB V/v tăng cường quản lý giám định y khoa liên quan tới Quyết định số 9/2008/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2011

Ban hành: 28/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2012

20

Công văn 1503/BYT-KCB về tăng cường quản lý khám, xác nhận bệnh, tật liên quan tới Quyết định 09/2008/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1503/BYT-KCB V/v tăng cường quản lý khám, xác nhận bệnh, tật liên quan tới Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2011

Ban hành: 23/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/08/2009, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ