Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 5160/BYT-KCB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 2058 công văn

1

Công văn 5160/BYT-KCB năm 2013 tăng cường rà soát, chấn chỉnh và báo cáo thực hiện quy định, quy chế chuyên môn về xét nghiệm do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5160/BYT-KCB V/v tăng cường rà soát, chấn chỉnh và báo cáo về việc thực hiện các quy định, quy chế chuyên môn về xét nghiệm. Hà Nội, ngày 21 tháng

Ban hành: 21/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2013

2

Công văn số 602/BYT-KCB về việc tăng cường công tác phòng chống rét cho người bệnh do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do -Hạnh phúc ------- Số: 602/BYT-KCB Vv Tăng cường công tác phòng chống rét cho người bệnh. Hà Nội, ngày 15 tháng 2 năm 2008 Kính gửi:

Ban hành: 15/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2008

3

Công văn 6315/BYT-KCB về việc hướng dẫn triển khai phòng chống đại dịch cúm tại các cơ sở khám, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 6315/BYT-KCB V/v hướng dẫn triển khai phòng chống đại dịch cúm tại các cơ sở khám, chữa bệnh Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2009

Ban hành: 16/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2009

4

Công văn số 1517/BYT-KCB về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BYT-KCB V/v Hướng dẫn thực hiện Quy chế kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú. Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2008

Ban hành: 06/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2008

5

Công văn 7469/BYT-KCB về việc thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác điều trị sốt Dengue và sốt xuất huyết Dengue (SD/SXHD) do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 7469/BYT-KCB V/v thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác điều trị SD/SXHD Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2009 HOẢ TỐC

Ban hành: 29/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2009

6

Công văn 6705/BYT-KCB giải quyết vướng mắc thực hiện cấp chứng chỉ hành khám, chữa bệnh theo quy định của Luật Khám, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 6705/BYT-KCB V/v giải quyết vướng mắc khi thực hiện cấp chứng chỉ hành khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh. Hà Nội, ngày

Ban hành: 04/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2012

7

Công văn 4418/BYT-KCB về tăng cường quản lý giám định y khoa liên quan tới Quyết định 09/2008/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4418/BYT-KCB V/v tăng cường quản lý giám định y khoa liên quan tới Quyết định số 9/2008/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2011

Ban hành: 28/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2012

8

Công văn 2950/BYT-KCB năm 2010 về hướng dẫn xây dựng quy trình chuyển giao kỹ thuật y tế trong thực hiện Đề án 1816 do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2950/BYT-KCB V/v hướng dẫn xây dựng quy trình chuyển giao kỹ thuật y tế trong thực hiện Đề án 1816 Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2010

Ban hành: 10/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2013

9

Công văn 8162/BYT-KCB năm 2013 cấp chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh thuộc ngành Công an do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8162/BYT-KCB V/v cấp CCHN và GPHĐ đối với cơ sở KBCB thuộc ngành Công an. Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2013 Kính gửi: Sở Y

Ban hành: 13/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2013

10

Công văn 2413/BYT-KCB về khám, chữa bệnh cho người cao tuổi do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2413/BYT-KCB V/v: Khám, chữa bệnh cho người cao tuổi Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2013 Kính gửi: - Sở

Ban hành: 26/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2013

11

Công văn 2958/BYT-KCB năm 2009 triển khai hoạt động phòng chống dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2958/BYT-KCB V/v triển khai các hoạt động phòng chống dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2009

Ban hành: 14/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2013

12

Công văn 2299/BYT-KCB năm 2014 tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra thực hiện Quy chế kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2299/BYT-KCB V/v tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Quy chế kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2014

Ban hành: 28/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2014

13

Công văn 2229/BYT-KCB năm 2014 tăng cường khám sức khỏe cho người lái xe do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2229/BYT-KCB V/v tăng cường khám sức khỏe cho người lái xe Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2014 Kính gửi: -

Ban hành: 24/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2014

14

Công văn 2357/BYT-KCB năm 2014 tích cực triển khai giải pháp phòng chống bệnh tay chân miệng do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2357/BYT-KCB V/v tích cực triển khai các giải pháp phòng chống bệnh tay chân miệng Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2014

Ban hành: 29/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2014

15

Công văn 1754/BYT-KCB năm 2014 giải quyết tình trạng quá tải bệnh nhân nặng tại Bệnh viện Nhi Trung ương do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1754/BYT-KCB V/v giải quyết tình trạng quá tải bệnh nhân nặng tại BV Nhi Trung ương Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2014

Ban hành: 08/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2014

16

Công văn 8620/BYT-KCB năm 2013 thực hiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2014 đối với cơ sở khám, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8620/BYT-KCB V/v thực hiện khám bệnh, chữa bệnh BHYT năm 2014 đối với các cơ sở KBCB Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013 Kính gửi: Bảo

Ban hành: 31/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2014

17

Công văn 1928/BYT-KCB năm 2014 về khám, chữa bệnh cho người cao tuổi do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1928/BYT-KCB V/v khám, chữa bệnh cho người cao tuổi Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2014 Kính gửi: - Sở Y

Ban hành: 14/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2014

18

Công văn 1903/BYT-KCB năm 2014 về quản lý công tác khám sức khỏe theo Thông tư 14/2013/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1903/BYT-KCB V/v quản lý công tác KSK theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2014 Kính

Ban hành: 11/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2014

19

Công văn 8427/BYT-KCB năm 2013 quản lý cán bộ, viên chức hành nghề khám chữa bệnh ngoài giờ do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8427/BYT-KCB V/v quản lý cán bộ, viên chức hành nghề KBCB ngoài giờ. Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2013 Kính gửi: Sở Y tế các

Ban hành: 25/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2014

20

Công văn 3675/BYT-KCB năm 2015 tăng cường công tác khám chữa bệnh do thời tiết nắng nóng và phòng chống dịch bệnh mùa hè do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3675/BYT-KCB V/v tăng cường công tác khám chữa bệnh do thời tiết nắng nóng và phòng chống dịch bệnh mùa hè Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2015

Ban hành: 01/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2015 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 37/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ