Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 5013/CT-TTHT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 13767 công văn

1

Công văn 5013/CT-TTHT về chính sách thuế đối với hoạt động quản lý nhà chung cư do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5013/CT-TTHT V/v: Chính sách thuế đối với hoạt động quản lý nhà chung cư. TP.Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 7 năm 2012

Ban hành: 02/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2012

2

Công văn số 5013/TCT-KK về việc hoàn trả tiền thuế nộp thừa do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 5013/TCT-KK V/v hoàn trả tiền thuế nộp thừa Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2007 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 03/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2007

3

Công văn số 5013/VPCP-QHQT ngày 13/10/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc Quy chế doanh nghiệp chế xuất của công ty TNHH Samyang Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 5013/VPCP-QHQT V/v Quy chế doanh nghiệp chế xuất của Công ty TNHH Samyang Việt Nam Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2003 Kính gửi: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, - Bộ Tài chính,

Ban hành: 13/10/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

4

Công văn số 5013/VPCP-KTTH ngày 11/09/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt kinh phí phân giới cắm mốc năm 2002

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 5013/VPCP-KTTH V/v phê duyệt kinh phí Phân giới cắm mốc năm 2002 Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2002 Kính gửi: - Bộ Tài chính, - Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Văn phòng

Ban hành: 11/09/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2009

5

Công văn số 5013/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục tạm nhập – tái xuất phương tiện của khách du lịch

TỔNG CỤC HẢI QUAN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 5013/TCHQ-GSQL V/v: thủ tục tạm nhập – tái xuất phương tiện của khách du lịch Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2005 Kính gửi Cục hải quan Tây Ninh Ngày 22/11/2005, Sở Du lịch thành phố Hồ

Ban hành: 28/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

6

Công văn số 5013/VPCP-KNTN về việc kiểm điểm trách nhiệm Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 5013/VPCP-KNTN V/v kiểm điểm trách nhiệm Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2008

Ban hành: 31/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2008

7

Công văn 5013/BGDĐT-GDĐH tổng kết thực hiện Chỉ thị 296/CT-TTg về đổi mới quản lý đại học giai đoạn 2010-2012 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 5013/BGDĐT-GDĐH V/v: Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 296/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới quản lý đại học giai đoạn 2010-2012 Hà

Ban hành: 03/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2012

8

Công văn 5013/TCHQ-TXNK vướng mắc phân loại và áp dụng mức thuế máy bơm phòng nổ dùng trong hầm lò do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5013/TCHQ-TXNK V/v vướng mắc phân loại và áp dụng mức thuế máy bơm phòng nổ dùng trong hầm lò Hà Nội, ngày 20 tháng 09

Ban hành: 20/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2012

9

Công văn 6306/CT-TTHT năm 2013 về hóa đơn, chứng từ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6306/CT-TTHT V/v Hóa đơn, chứng từ TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 09 năm 2013

Ban hành: 04/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2014

10

Công văn 6414/CT-TTHT năm 2013 chính sách thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6414/CT-TTHT V/v Chính sách thuế TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 09 năm 2013

Ban hành: 06/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2013

11

Công văn 6417/CT-TTHT năm 2013 chính sách thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6417/CT-TTHT V/v Chính sách thuế Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 09 năm 2013

Ban hành: 06/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2013

12

Công văn 6426/CT-TTHT năm 2013 lập hóa đơn bằng ngoại tệ do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6426/CT-TTHT V/v Lập hóa đơn bằng ngoại tệ. TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 09 năm 2013

Ban hành: 06/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2013

13

Công văn 6521/CT-TTHT năm 2013 về hóa đơn, chứng từ do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6521/CT-TTHT V/v Hóa đơn, chứng từ TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 09 năm 2013

Ban hành: 10/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2013

14

Công văn 7167/CT-TTHT năm 2013 về trích khấu hao tài sản cố định do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7167/CT-TTHT V/v Trích khấu hao tài sản cố định TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 09 năm 2013

Ban hành: 20/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2013

15

Công văn 7206/CT-TTHT năm 2013 thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7206/CT-TTHT V/v Thuế giá trị gia tăng TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 09 năm 2013

Ban hành: 23/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2013

16

Công văn 7333/CT-TTHT năm 2013 về hóa đơn, chứng từ xuất vật tư, sản phẩm hàng hóa bảo hành do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7333/CT-TTHT V/v hóa đơn, chứng từ xuất vật tư, sản phẩm hàng hóa bảo hành TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 09 năm

Ban hành: 25/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2013

17

Công văn 7335/CT-TTHT năm 2013 thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7335/CT-TTHT V/v Thuế giá trị gia tăng TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 09 năm 2013

Ban hành: 25/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2013

18

Công văn 4663/CT-TTHT năm 2013 ghi tên và địa chỉ viết tắt trên hóa đơn do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4663/CT-TTHT V/v: Hóa đơn, chứng từ Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2013  

Ban hành: 25/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2013

19

Công văn 5494/CT-TTHT năm 2013 về chính sách thuế do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5494/CT-TTHT  V/v: chính sách thuế Tp.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 08 năm 2013 Kính

Ban hành: 19/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2013

20

Công văn 5537/CT-TTHT năm 2013 thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số : 5537/CT-TTHT V/v thuế suất thuế giá trị gia tăng TP. Hồ Chí Minh , ngày 19 tháng 08 năm 2013

Ban hành: 19/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/6/2009, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ