Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 5013/CT-TTHT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 20446 công văn

1

Công văn 5013/CT-TTHT về chính sách thuế đối với hoạt động quản lý nhà chung cư do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5013/CT-TTHT V/v: Chính sách thuế đối với hoạt động quản lý nhà chung cư. TP.Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 7 năm 2012

Ban hành: 02/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2012

2

Công văn 5013/TCHQ-TXNK năm 2015 về miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo Điều ước quốc tế do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc ------------------ Số: 5013/TCHQ-TXNK v/v miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo Điều ước quốc tế Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2015

Ban hành: 02/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2015

3

Công văn 5013/TCT-CS năm 2014 vướng mắc xác định đối tượng được gia hạn nộp tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5013/TCT-CS V/v: vướng mắc xác định đối tượng được gia hạn nộp tiền sử dụng đất. Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2014

Ban hành: 13/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2014

4

Công văn 7224/CT-TTHT năm 2016 về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7224/CT-TTHT V/v: Chính sách thuế Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2016 Kính gửi:

Ban hành: 28/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2016

5

Công văn 7211/CT-TTHT năm 2016 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7211/CT-TTHT V/v: Thuế suất thuế giá trị gia tăng Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 7 năm 2016

Ban hành: 28/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2016

6

Công văn 7218/CT-TTHT năm 2016 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7218/CT-TTHT V/v: Thuế suất thuế giá trị gia tăng Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2016

Ban hành: 28/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2016

7

Công văn 7212/CT-TTHT năm 2016 về kê khai nộp thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7212/CT-TTHT V/v: Kê khai thuế. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2016 Kính gửi: Công

Ban hành: 28/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2016

8

Công văn 7223/CT-TTHT năm 2016 về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7223/CT-TTHT V/v: Thuế thu nhập cá nhân Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2016 Kính

Ban hành: 28/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2016

9

Công văn 7178/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế khi thay đổi vốn điều lệ của công ty do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7178/CT-TTHT V/v: Chính sách thuế Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 7 năm 2016 Kính gửi: Công

Ban hành: 27/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2016

10

Công văn 7189/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế đối với nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7189/CT-TTHT V/v: Chính sách thuế Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2016 Kính gửi: Công

Ban hành: 27/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2016

11

Công văn 7191/CT-TTHT năm 2016 về thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7191/CT-TTHT V/v: Thuế giá trị gia tăng Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2016 Kính

Ban hành: 27/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2016

12

Công văn 7180/CT-TTHT năm 2016 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7180/CT-TTHT V/v: Thuế giá trị gia tăng Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2016 Kính

Ban hành: 27/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2016

13

Công văn 7142/CT-TTHT năm 2016 về chính sách kê khai thuế khi thực hiện chuyển nhượng quyền thuê đất và tài sản trên đất do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7142/CT-TTHT V/v: Chính sách thuế Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 7 năm 2016 Kính gửi: Công

Ban hành: 26/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2016

14

Công văn 7165/CT-TTHT năm 2016 về lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7165/CT-TTHT V/v: Lập hóa đơn Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 7 năm 2016 Kính gửi: Công ty

Ban hành: 26/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2016

15

Công văn 7141/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế đối với lập hóa đơn giá trị gia tăng khi cho thuê văn phòng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7141/CT-TTHT V/v: Chính sách thuế Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 7 năm 2016 Kính

Ban hành: 26/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2016

16

Công văn 7167/CT-TTHT năm 2016 về chính sách kê khai thuế đối với hóa đơn chi phí vận chuyển do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7167/CT-TTHT V/v: Chính sách thuế Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 7 năm 2016 Kính gửi: Công

Ban hành: 26/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2016

17

Công văn 7048/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7048/CT-TTHT V/v: Chính sách thuế Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 7 năm 2016 Kính

Ban hành: 22/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2016

18

Công văn 7051/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế đối với các trường hợp không tính và kê khai nộp thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7051/CT-TTHT V/v: Chính sách thuế Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2016 Kính gửi: Công

Ban hành: 22/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2016

19

Công văn 6993/CT-TTHT năm 2016 về chi phí được trừ thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6993/CT-TTHT V/v: Chi phí được trừ Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 7 năm 2016 Kính gửi:

Ban hành: 21/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2016

20

Công văn 7022/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế đối với xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7022/CT-TTHT V/v: Chính sách thuế Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 7 năm 2016 Kính gửi: Công

Ban hành: 21/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status