Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 5013/CT-TTHT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 20674 công văn

1

Công văn 5013/CT-TTHT về chính sách thuế đối với hoạt động quản lý nhà chung cư do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5013/CT-TTHT V/v: Chính sách thuế đối với hoạt động quản lý nhà chung cư. TP.Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 7 năm 2012

Ban hành: 02/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2012

2

Công văn 5013/TCHQ-TXNK năm 2015 về miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo Điều ước quốc tế do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc ------------------ Số: 5013/TCHQ-TXNK v/v miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo Điều ước quốc tế Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2015

Ban hành: 02/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2015

3

Công văn 5013/TCT-CS năm 2014 vướng mắc xác định đối tượng được gia hạn nộp tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5013/TCT-CS V/v: vướng mắc xác định đối tượng được gia hạn nộp tiền sử dụng đất. Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2014

Ban hành: 13/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2014

4

Công văn 73173/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 73173/CT-TTHT V/v giải đáp chính sách thuế Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2016 Kính gửi: Trung tâm

Ban hành: 28/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2016

5

Công văn 73023/CT-TTHT năm 2016 chính sách thuế về mã số thuế do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 73023/CT-TTHT V/v trả lời chính sách thuế. Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH

Ban hành: 28/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2016

6

Công văn 73026/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế đối với dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng hệ thống đường sắt đô thị do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 73026/CT-TTHT V/v giải đáp chính sách thuế Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH

Ban hành: 28/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2016

7

Công văn 72860/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế đối với hoạt động bán thẻ dịch vụ của khách sạn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 72860/CT-TTHT V/v giải đáp chính sách thuế Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH

Ban hành: 25/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2016

8

Công văn 72148/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế đối với hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu và phát triển hoa, cây cảnh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 72148/CT-TTHT V/v giải đáp chính sách thuế Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2016 Kính gửi: Trung tâm

Ban hành: 22/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2016

9

Công văn 72147/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế hướng dẫn nội dung trên hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 72147/CT-TTHT V/v giải đáp chính sách thuế Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH

Ban hành: 22/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2016

10

Công văn 72149/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 72149/CT-TTHT V/v giải đáp chính sách thuế Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2016 Kính gửi: Chi cục Thuế

Ban hành: 22/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2016

11

Công văn 71983/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng dự án đầu tư do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 71983/CT-TTHT V/v giải đáp chính sách thuế Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2016 Kính gửi: Công ty Cổ

Ban hành: 21/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2016

12

Công văn 71973/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế đối với khoản chi về phương tiện phục vụ đưa đón người lao động do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 71973/CT-TTHT V/v trả lời chính sách thuế Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH

Ban hành: 21/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2016

13

Công văn 71618/CT-TTHT năm 2016 chính sách thuế về đối tượng không chịu thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 71618/CT-TTHT V/v giải đáp chính sách thuế Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2016 Kính gửi: Công ty

Ban hành: 18/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2016

14

Công văn 71442/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 71442/CT-TTHT V/v trả lời chính sách thuế Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2016 Kính gửi: Công

Ban hành: 17/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2016

15

Công văn 70934/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế đối với chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70934/CT-TTHT V/v trả lời chính sách thuế Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2016 Kính gửi: Cổng thông tin

Ban hành: 16/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2016

16

Công văn 70996/CT-TTHT năm 2016 về chỉ dẫn khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70996/CT-TTHT V/v trả lời chính sách thuế Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2016 Kính gửi: Hiệp hội Bảo hiểm

Ban hành: 16/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2016

17

Công văn 70931/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế đối với việc tiếp tục sử dụng hóa đơn khi thay đổi địa điểm kinh doanh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70931/CT-TTHT V/v giải đáp chính sách thuế Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH

Ban hành: 16/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2016

18

Công văn 70138/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70138/CT-TTHT V/v giải đáp chính sách thuế Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH ABB

Ban hành: 11/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2016

19

Công văn 70146/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế đối với khấu hao tài sản cố định do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70146/CT-TTHT V/v trả lời chính sách thuế Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2016 Kính gửi: Cổng thông tin

Ban hành: 11/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2016

20

Công văn 70211/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế đối với hoạt động thuê xe ô tô phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Ngân hàng do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70211/CT-TTHT V/v trả lời chính sách thuế. Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2016 Kính gửi: Ngân hàng The

Ban hành: 11/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status