Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 5013/CT-TTHT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 19546 công văn

1

Công văn 5013/CT-TTHT về chính sách thuế đối với hoạt động quản lý nhà chung cư do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5013/CT-TTHT V/v: Chính sách thuế đối với hoạt động quản lý nhà chung cư. TP.Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 7 năm 2012

Ban hành: 02/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2012

2

Công văn số 5013/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục tạm nhập – tái xuất phương tiện của khách du lịch

TỔNG CỤC HẢI QUAN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 5013/TCHQ-GSQL V/v: thủ tục tạm nhập – tái xuất phương tiện của khách du lịch Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2005 Kính gửi Cục hải quan Tây Ninh Ngày 22/11/2005, Sở Du lịch thành phố Hồ

Ban hành: 28/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

3

Công văn số 5013/VPCP-QHQT ngày 13/10/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc Quy chế doanh nghiệp chế xuất của công ty TNHH Samyang Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 5013/VPCP-QHQT V/v Quy chế doanh nghiệp chế xuất của Công ty TNHH Samyang Việt Nam Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2003 Kính gửi: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, - Bộ Tài chính,

Ban hành: 13/10/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

4

Công văn số 5013/VPCP-KTTH ngày 11/09/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt kinh phí phân giới cắm mốc năm 2002

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 5013/VPCP-KTTH V/v phê duyệt kinh phí Phân giới cắm mốc năm 2002 Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2002 Kính gửi: - Bộ Tài chính, - Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Văn phòng

Ban hành: 11/09/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2009

5

Công văn số 5013/VPCP-KNTN về việc kiểm điểm trách nhiệm Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 5013/VPCP-KNTN V/v kiểm điểm trách nhiệm Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2008

Ban hành: 31/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2008

6

Công văn số 5013/TCT-KK về việc hoàn trả tiền thuế nộp thừa do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 5013/TCT-KK V/v hoàn trả tiền thuế nộp thừa Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2007 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 03/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2007

7

Công văn 5013/TCHQ-TXNK vướng mắc phân loại và áp dụng mức thuế máy bơm phòng nổ dùng trong hầm lò do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5013/TCHQ-TXNK V/v vướng mắc phân loại và áp dụng mức thuế máy bơm phòng nổ dùng trong hầm lò Hà Nội, ngày 20 tháng 09

Ban hành: 20/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2012

8

Công văn 5013/TCT-CS năm 2014 vướng mắc xác định đối tượng được gia hạn nộp tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5013/TCT-CS V/v: vướng mắc xác định đối tượng được gia hạn nộp tiền sử dụng đất. Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2014

Ban hành: 13/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2014

9

Công văn 5013/TCHQ-TXNK năm 2015 về miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo Điều ước quốc tế do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc ------------------ Số: 5013/TCHQ-TXNK v/v miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo Điều ước quốc tế Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2015

Ban hành: 02/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2015

10

Công văn 5013/BGDĐT-GDĐH tổng kết thực hiện Chỉ thị 296/CT-TTg về đổi mới quản lý đại học giai đoạn 2010-2012 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 5013/BGDĐT-GDĐH V/v: Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 296/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới quản lý đại học giai đoạn 2010-2012

Ban hành: 03/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2012

Ban hành: 05/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2007

12

Công văn số 11652/CT-TTHT về việc kê khai thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số: 11652/CT-TTHT V/v: Kê khai thuế TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2007 Kính

Ban hành: 15/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2007

13

Công văn số 11768/CT-TTHT về việc thu thuế đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số: 11768/CT-TTHT V/v: Thu thuế đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2007

Ban hành: 16/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2007

14

Công văn số 11185/CT-TTHT về việc khấu hao tài sản cố định do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số: 11185/CT-TTHT V/v: Giải đáp chính sách Thuế TP. HCM, ngày 02 tháng 11 năm 2007 Kính

Ban hành: 02/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2007

15

Công văn số 3051/CT-TTHT về việc thuế thu nhập cá nhân đối với nhân viên người Nhật Bản do Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 3051/CT-TTHT V/v thuế thu nhập cá nhân đối với nhân viên người Nhật Bản Vĩnh Phúc, ngày 14 tháng 07 năm 2008

Ban hành: 14/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2009

16

Công văn số 2122/CT-TTHT về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 2122/CT-TTHT V/v thuế suất thuế GTGT TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2009 Kính

Ban hành: 24/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2009

17

Công văn số 11539/CT-TTHT về việc đề nghị xử lý số thuế GTGT chênh lệch trên tờ khai thuế GTGT và số liệu theo dõi của Cục Thuế TP do Cục Thuế TP Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số: 11539/CT-TTHT V/v: xử lý số thuế GTGT không được hoàn TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 2007

Ban hành: 13/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2007

18

Công văn số 5111/CT-TTHT về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với ủy thác gia công xuất khẩu do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 5111/CT-TTHT V/v: thuế suất thuế GTGT đối với ủy thác gia công xuất khẩu TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 05  năm 2008

Ban hành: 14/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2008

19

Công văn số 5481/CT-TTHT về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HCM ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 5481/CT-TTHT V/v: ưu đãi thuế TNDN đối với DNNN cổ phần hoá TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 5 năm 2008 Kính

Ban hành: 21/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2008

20

Công văn số 13010/CT-TTHT về việc chính sách thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 13010/CT-TTHT V/v chính sách thuế TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 12 năm 2007

Ban hành: 17/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status