Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 4897/TCT-TNCN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 23147 công văn

1

Công văn số 4897/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xin thanh lý tài sản cố định, nộp thuế nhập khẩu hàng tạm nhập tái xuất

TỔNG CỤC HẢI QUAN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 4897/TCHQ-KTTT V/v: Xử lý thuế hàng hóa NK Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2005 Kính gửi Công ty cổ phần xây dựng Số 4 Thăng Long (Xã Xuân Đỉnh - huyện Từ Liêm - thành phố

Ban hành: 22/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

2

Công văn 4897/CT-TTHT về hóa đơn chứng từ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4897/CT-TTHT V/v hóa đơn chứng từ TP.Hố Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2012

Ban hành: 26/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2012

3

Công văn 4897/TCHQ-TXNK về hoàn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4897/TCHQ-TXNK V/v hoàn thuế nhập khẩu Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2012 Kính gửi: Cục Hải quan

Ban hành: 17/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2012

4

Công văn 4897/BHXH-BT năm 2015 về lập danh sách tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4897/BHXH-BT V/v lập danh sách tham gia BHYT theo hộ gia đình Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2015 Kính

Ban hành: 04/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2015

5

Công văn số 3796/TCT-TNCN về việc hướng dẫn về kê khai, nộp thuế TNCN do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 3796/TCT-TNCN V/v: hướng dẫn về kê khai, nộp thuế TNCN Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2007 Kính gửi: Công

Ban hành: 14/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2007

6

Công văn số 1029TCT/TNCN về việc trả lời chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------- Số: 1029TCT/TNCN V/v: trả lời về chính sách thuế Hà Nội, ngày 6 tháng 4 năm 2005 Kính gửi:

Ban hành: 06/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2008

7

Công văn số 1006TCT/TNCN về việc thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản tiền được chi trả hộ do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------- Số: 1006TCT/TNCN V/v: Thuế TNCN đối với các khoản tiền được chi trả hộ Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2005 Kính gửi:

Ban hành: 04/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2008

8

Công văn số 1260TCT/TNCN về việc xác định tổ chức chi trả thực hiện khấu trừ tại nguồn thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------- Số: 1260TCT/TNCN V/v: xác định tổ chức chi trả khấu trừ tại nguồn thuế TNCN Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2005 Kính

Ban hành: 28/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2008

9

Công văn số 4087 TCT/TNCN ngày 07/12/2004 của Tổng cục thuế về việc thuế thu nhập cá nhân đối với các đơn vị sự nghiệp có thu

TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 4087 TCT/TNCN V/v thuế thu nhập cá nhân đối với các đơn vị sự nghiệp có thu Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2004 Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thời gian qua việc

Ban hành: 07/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

10

Công văn số 3910 TCT/TNCN ngày 24/11/2004 của Tổng cục thuế về việc nộp thuế TNCN

TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3910 TCT/TNCN V/v nộp thuế TNCN Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2004 Kính gửi: Công ty TNHH KPMG Tổng cục Thuế nhận được văn thư ngày 8/9/2004 của Công ty TNHH KPMG về việc nộp thuế TNCN của

Ban hành: 24/11/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

11

Công văn số 4009 TCT/TNCN ngày 30/11/2004 của Tổng cục thuế về việc thuế TNCN của thuyền viên làm việc trên tàu biển nước ngoài

TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 4009 TCT/TNCN V/v thuế TNCN của thuyền viên làm việc trên tàu biển nước ngoài Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2004 Kính gửi: Công ty APM - Sài Gòn Shipping Co. Ltd Tổng cục Thuế nhận được văn

Ban hành: 30/11/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

12

Công văn số 3331 TCT/TNCN ngày 13/10/2004 của Tổng cục thuế về việc quản lý, sử dụng thù lao thuế TNCN

TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3331 TCT/TNCN V/v quản lý sử dụng thù lao thuế TNCN Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2004 Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Khánh Hoà Trả lời công văn số 2174/STC-TTr ngày 23/9/2004 của Sở Tài chính

Ban hành: 13/10/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

13

Công văn số 3347 TCT/TNCN ngày 14/10/2004 của Tổng cục thuế về việc nộp thuế TNCN

TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3347 TCT/TNCN V/v nộp thuế TNCN Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2004 Kính gửi: Tổ chức giáo dục và đào tạo Apollo Việt Nam Trả lời văn thư không số ngày 3/9/2004 của Tổ chức giáo dục Apollo

Ban hành: 14/10/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

14

Công văn số 3466 TCT/TNCN ngày 22/10/2004 của Tổng cục thuế về việc nộp thuế TNCN

TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3466 TCT/TNCN V/v nộp thuế TNCN Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2004 Kính gửi: Trường đại học Quốc tế RMIT Việt Nam Tổng cục thuế nhận được văn thư ngày 26/7/2004 của trường đại học Quốc tế

Ban hành: 22/10/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

15

Công văn số 2837 TCT/TNCN ngày 06/09/2004 của Tổng cục thuế về việc xác định thu nhập chịu thuế TNCN

TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2837 TCT/TNCN V/v Xác định thu nhập chịu thuế TNCN Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2004 Kính gửi: Ngân hàng VID Public Bank Trả lời công văn đề ngày 23/6/2004 của Ngân hàng VID Public Bank hỏi

Ban hành: 06/09/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

16

Công văn số 2835 TCT/TNCN ngày 06/09/2004 của Tổng cục thuế về việc khấu trừ thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2835 TCT/TNCN V/v khấu trừ thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2004 Kính gửi: Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Thương mại Quỳnh Anh Địa chỉ:

Ban hành: 06/09/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

17

Công văn số 2955 TCT/TNCN ngày 14/09/2004 của Tổng cục thuế về việc chính sách TNCN

TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2955 TCT/TNCN V/v chính sách thuế TNCN Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2004 Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Trả lời công văn số 2422CT/ĐTNN ngày 18 tháng 6 năm 2004 của Cục thuế tỉnh

Ban hành: 14/09/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

18

Công văn số 3025 TCT/TNCN ngày 17/09/2004 của Tổng cục thuế về việc hướng dẫn chính sách thuế

TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3025 TCT/TNCN V/v hướng dẫn chính sách thuế Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2004 Kính gửi: Công ty TNHH KPMG Địa chỉ: tầng 16, toà nhà VIETCOMBANK, số 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

Ban hành: 17/09/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

19

Công văn số 2018 TCT/TNCN ngày 02/07/2004 của Tổng cục Thuế về việc thuế thu nhập cá nhân

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2018 TCT/TNCN V/v thuế thu nhập cá nhân Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2004 Kính gửi: Ngân hàng MIZUHO Corporate Bank, Limited - Chi nhánh tại Hà Nội Tổng cục Thuế nhận được công văn

Ban hành: 02/07/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

20

Công văn số 1909 TCT/TNCN ngày 24/06/2004 của Tổng cục thuế về việc chính sách thuế TNCN

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1909 TCT/TNCN V/v chính sách thuế TNCN Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2004 Kính gửi: Cục Tin học và Thống kê tài chính Trả lời công văn số 3/6/2004 của Cục Tin học và Thống kê tài

Ban hành: 24/06/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status