Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 4897/TCT-TNCN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 19468 công văn

1

Công văn 4897/TCHQ-TXNK về hoàn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4897/TCHQ-TXNK V/v hoàn thuế nhập khẩu Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2012 Kính gửi: Cục Hải quan

Ban hành: 17/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2012

2

Công văn 4897/CT-TTHT về hóa đơn chứng từ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4897/CT-TTHT V/v hóa đơn chứng từ TP.Hố Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2012

Ban hành: 26/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2012

3

Công văn số 4897/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xin thanh lý tài sản cố định, nộp thuế nhập khẩu hàng tạm nhập tái xuất

TỔNG CỤC HẢI QUAN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 4897/TCHQ-KTTT V/v: Xử lý thuế hàng hóa NK Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2005 Kính gửi Công ty cổ phần xây dựng Số 4 Thăng Long (Xã Xuân Đỉnh - huyện Từ Liêm - thành phố

Ban hành: 22/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

4

Công văn 2412/TCT-TNCN năm 2014 vướng mắc về giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc của cục Thuế tỉnh Kiên Giang do Tổng Cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2412/TCT-TNCN V/v Vướng mắc về giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2014

Ban hành: 26/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2014

5

Công văn 2465/TCT-TNCN năm 2014 về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với khoản chi trả thu nhập cho cá nhân kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2465/TCT-TNCN V/v khấu trừ thuế TNCN đối với khoản chi trả thu nhập cho cá nhân kinh doanh Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2014

Ban hành: 30/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2014

6

Công văn 2466/TCT-TNCN năm 2014 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với hộ, cá nhân cho thuê tài sản do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2466/TCT-TNCN V/v chính sách thuế TNCN đối với hộ, cá nhân cho thuê tài sản Hà Nội, ngày 30  tháng 6  năm 2014

Ban hành: 30/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2014

7

Công văn 1018/TCT-TNCN năm 2014 về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với trả cổ tức bằng tiền do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1018/TCT-TNCN V/v : khấu trừ thuế TNCN đối với trả cổ tức bằng tiền Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2014 Kính

Ban hành: 27/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2014

8

Công văn 2324/TCT-TNCN năm 2014 về nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2324/TCT-TNCN V/v: nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2014 Kính gửi: Chi nhánh

Ban hành: 20/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2014

9

Công văn 2329/TCT-TNCN năm 2014 về thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2329/TCT-TNCN V/v thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2014

Ban hành: 20/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2014

10

Công văn 1473/TCT-TNCN năm 2014 về chính sách thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1473/TCT-TNCN V/v chính sách thuế TNCN và LPTB khi cấp giấy CNQSDĐ Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2014

Ban hành: 29/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2014

11

Công văn 2151/TCT-TNCN năm 2014 về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng cầu thủ bóng đá do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2151/TCT-TNCN V/v: thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng cầu thủ bóng đá Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2014

Ban hành: 10/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2014

12

Công văn 2169/TCT-TNCN năm 2014 miễn thuế thu nhập cá nhân đối với nhà ở, đất ở duy nhất do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2169/TCT-TNCN V/v Miễn thuế TNCN đối với nhà ở, đất ở duy nhất Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2014 Kính gửi: Cục

Ban hành: 11/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2014

13

Công văn 2269/TCT-TNCN năm 2014 về thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2269/TCT-TNCN V/v: Thuế TNCN đối với các chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2014

Ban hành: 18/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2014

14

Công văn 2268/TCT-TNCN năm 2014 về hồ sơ miễn giảm thuế thu nhập cá nhân đối với người nộp thuế bị mắc bệnh hiểm nghèo do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2268/TCT-TNCN V/v: hồ sơ miễn giảm thuế TNCN bệnh hiểm nghèo Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2014 Kính gửi: Cục

Ban hành: 18/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2014

15

Công văn 2978/TCT-TNCN năm 2013 khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2012 do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2978/TCT-TNCN V/v khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2012 Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2013

Ban hành: 12/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2013

16

Công văn 3126/TCT-TNCN năm 2013 tính thuế thu nhập cá nhân cho người chưa được cấp mã số thuế do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3126/TCT-TNCN V/v tính thuế TNCN cho người chưa được cấp MST. Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2013 Kính

Ban hành: 23/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2013

17

Công văn 3862/TCT-TNCN năm 2013 đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2012 do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3862/TCT-TNCN V/v Đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc khi quyết toán thuế TNCN năm 2012 Hà Nội, ngày 15 tháng 11

Ban hành: 15/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2013

18

Công văn 4092/TCT-TNCN năm 2013 thuế thu nhập cá nhân đối với đất ở và đất sản xuất nông nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4092/TCT-TNCN V/v thuế TNCN đối với đất ở và đất sản xuất nông nghiệp Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2013

Ban hành: 27/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2013

19

Công văn 3966/TCT-TNCN năm 2013 thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3966/TCT-TNCN V/v thuế TNCN đối với các chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA. Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2013

Ban hành: 22/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2013

20

Công văn 3969/TCT-TNCN năm 2013 kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3969/TCT-TNCN V/v Kê khai quyết toán thuế TNCN Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2013 Kính gửi: Công ty TNHH

Ban hành: 22/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/08/2009, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ