Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 4897/TCT-TNCN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 19008 công văn

1

Công văn số 4897/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xin thanh lý tài sản cố định, nộp thuế nhập khẩu hàng tạm nhập tái xuất

TỔNG CỤC HẢI QUAN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 4897/TCHQ-KTTT V/v: Xử lý thuế hàng hóa NK Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2005 Kính gửi Công ty cổ phần xây dựng Số 4 Thăng Long (Xã Xuân Đỉnh - huyện Từ Liêm - thành phố

Ban hành: 22/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

2

Công văn 4897/CT-TTHT về hóa đơn chứng từ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4897/CT-TTHT V/v hóa đơn chứng từ TP.Hố Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2012

Ban hành: 26/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2012

3

Công văn 4897/TCHQ-TXNK về hoàn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4897/TCHQ-TXNK V/v hoàn thuế nhập khẩu Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2012 Kính gửi: Cục Hải quan

Ban hành: 17/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2012

4

Công văn 3476/TCT-TNCN năm 2013 kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng văn phòng làm việc do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3476/TCT-TNCN V/v Kê khai, nộp thuế TNCN đối với chuyển nhượng văn phòng làm việc Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2013

Ban hành: 21/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2013

5

Công văn 3477/TCT-TNCN năm 2013 chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3477/TCT-TNCN V/v chính sách thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài. Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2013

Ban hành: 21/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2013

6

Công văn 3593/TCT-TNCN năm 2013 về Giấy ủy quyền trong giao dịch với cơ quan thuế do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3593/TCT-TNCN V/v Giấy ủy quyền trong giao dịch với cơ quan thuế Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2013 Kính

Ban hành: 29/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2013

7

Công văn 3594/TCT-TNCN năm 2013 về thuế thu nhập cá nhân đối với tiền công tác phí do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3594/TCT-TNCN V/v: thuế TNCN đối với tiền công tác phí. Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2013

Ban hành: 29/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2013

8

Công văn 2713/TCT-TNCN năm 2013 nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2713/TCT-TNCN V/v nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2013 Kính gửi: Cục

Ban hành: 19/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2013

9

Công văn 2899/TCT-TNCN năm 2013 thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2899/TCT-TNCN V/v thuế TNCN đối với các chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA. Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2013

Ban hành: 04/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2013

10

Công văn 2223/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có hai nguồn thu nhập do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2223/TCT-TNCN V/v thuế TNCN đối với cá nhân có hai nguồn thu nhập. Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2013 Kính

Ban hành: 12/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2013

11

Công văn 2490/TCT-TNCN năm 2013 vướng mắc về giảm trừ gia cảnh do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2490/TCT-TNCN V/v vướng mắc về giảm trừ gia cảnh Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2013 Kính gửi: Cục

Ban hành: 05/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2013

12

Công văn 2493/TCT-TNCN năm 2013 xác định thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2493/TCT-TNCN V/v xác định thuế TNCN đối với thu nhập từ thừa kế Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2013 Kính gửi:

Ban hành: 05/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2013

13

Công văn 2503/TCT-TNCN năm 2013 vướng mắc về tiền ăn giữa ca do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2503/TCT-TNCN V/v Vướng mắc về tiền ăn giữa ca. Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2013 Kính gửi: Cục thuế tỉnh

Ban hành: 06/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2013

14

Công văn 2222/TCT-TNCN năm 2013 thuế thu nhập cá nhân đối với khoản lãi phát sinh từ tiền đặt cọc ký quỹ do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2222/TCT-TNCN V/v thuế TNCN đối với khoản lãi phát sinh từ tiền đặt cọc ký quỹ Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2013

Ban hành: 11/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2013

15

Công văn 2267/TCT-TNCN năm 2013 Thuế thu nhập cá nhân Công ty TNHH Hanesbrands Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2267/TCT-TNCN V/v Thuế TNCN Công ty TNHH Hanesbrands Việt Nam Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2013

Ban hành: 16/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2013

16

Công văn 2427/TCT-TNCN năm 2013 chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ hợp đồng dịch vụ do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2427/TCT-TNCN V/v Chính sách thuế TNCN đối với thu nhập từ hợp đồng dịch vụ Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2013

Ban hành: 30/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2013

17

Công văn 4507/TCT-TNCN giải đáp vướng mắc trong việc kê khai thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4507/TCT-TNCN V/v giải đáp vướng mắc trong việc kê khai thuế thu nhập cá nhân Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2012

Ban hành: 18/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2012

18

Công văn 4656/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân đối với khoản chi tiền vé máy bay, lưu trú khách sạn do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4656/TCT-TNCN V/v: thuế TNCN đối với khoản chi tiền vé máy bay, lưu trú khách sạn Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2012

Ban hành: 26/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2012

19

Công văn 4657/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ hợp đồng dịch vụ của Viện Quản lý Toàn cầu do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4657/TCT-TNCN V/v: Thuế TNCN đối với thu nhập từ hợp đồng dịch vụ của Viện QL Toàn cầu Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2012

Ban hành: 26/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2012

20

Công văn 2147/TCT-TNCN năm 2013 hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2147/TCT-TNCN V/v hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân, thuế TNDN Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2013

Ban hành: 02/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/6/2009, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ