Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 4897/TCT-TNCN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 21497 công văn

1

Công văn 4897/TCHQ-TXNK về hoàn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4897/TCHQ-TXNK V/v hoàn thuế nhập khẩu Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2012 Kính gửi: Cục Hải quan

Ban hành: 17/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2012

2

Công văn 4897/CT-TTHT về hóa đơn chứng từ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4897/CT-TTHT V/v hóa đơn chứng từ TP.Hố Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2012

Ban hành: 26/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2012

3

Công văn số 4897/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xin thanh lý tài sản cố định, nộp thuế nhập khẩu hàng tạm nhập tái xuất

TỔNG CỤC HẢI QUAN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 4897/TCHQ-KTTT V/v: Xử lý thuế hàng hóa NK Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2005 Kính gửi Công ty cổ phần xây dựng Số 4 Thăng Long (Xã Xuân Đỉnh - huyện Từ Liêm - thành phố

Ban hành: 22/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

4

Công văn 4858/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân Nhật Bản có thu nhập được trả tại Nhật Bản cho công việc tại Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4858/TCT-TNCN V/v thuế TNCN đối với cá nhân Nhật Bản có thu nhập được trả tại Nhật Bản cho công việc tại Việt Nam Hà Nội,

Ban hành: 30/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2012

5

Công văn 1533/TCT-TNCN nơi nộp hồ sơ Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2011 do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1533/TCT-TNCN V/v Nơi nộp hồ sơ Quyết toán thuế TNCN năm 2011 Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2012 Kính

Ban hành: 09/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2012

6

Công văn 1534/TCT-TNCN hướng dẫn nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1534/TCT-TNCN V/v Hướng dẫn nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2012 Kính

Ban hành: 09/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2012

7

Công văn 1535/TCT-TNCN phương pháp xác định thu nhập tính thuế từ lương NET do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1535/TCT-TNCN V/v Phương pháp xác định thu nhập tính thuế từ lương NET Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2012

Ban hành: 09/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2012

8

Công văn 1560/TCT-TNCN về Báo Tuổi trẻ nêu “Vừa dạy vừa lo … hoàn thuế" do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1560/TCT-TNCN V/v Báo Tuổi trẻ nêu “Vừa dạy vừa lo … hoàn thuế”. Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2012

Ban hành: 11/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2012

9

Công văn 1565/TCT-TNCN về miễn thuế thu nhập cá nhân đối với quà tặng là bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1565/TCT-TNCN V/v miễn thuế TNCN đối với quà tặng là bất động sản. Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2012

Ban hành: 11/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2012

10

Công văn 1566/TCT-TNCN miễn giảm thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1566/TCT-TNCN V/v miễn giảm thuế thu nhập cá nhân Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2012 Kính gửi: Cục Thuế

Ban hành: 11/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2012

11

Công văn 1250/TCT-TNCN trả lời đơn khiếu nại do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1250/TCT-TNCN V/v: Trả lời đơn khiếu nại. Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2012 Kính gửi:

Ban hành: 11/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2012

12

Công văn 536/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 536/TCT-TNCN V/v: thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng BĐS. Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2011 Kính

Ban hành: 17/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2012

13

Công văn 1312/TCT-TNCN Hướng dẫn thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1312/TCT-TNCN V/v: Hoàn thuế TNCN năm 2011. Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2012 Kính gửi: Cục thuế tỉnh

Ban hành: 18/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2012

14

Công văn 1313/TCT-TNCN về đăng ký giảm trừ gia cảnh do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1313/TCT-TNCN V/v: đăng ký giảm trừ gia cảnh. Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2012 Kính gửi: Cục thuế

Ban hành: 18/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2012

15

Công văn 1314/TCT-TNCN về sử dụng chứng từ hoàn thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1314/TCT-TNCN V/v: Sử dụng chứng từ hoàn thuế TNCN. Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2012 Kính gửi: Cục

Ban hành: 18/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2012

16

Công văn 1319/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng nhà ở, đất ở duy nhất do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1319/TCT-TNCN V/v: thuế TNCN đối với chuyển nhượng nhà ở duy nhất. Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2012

Ban hành: 18/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2012

17

Công văn 1320/TCT-TNCN về hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2011 do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1320/TCT-TNCN V/v: Hoàn thuế TNCN năm 2011 Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2012 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh

Ban hành: 18/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2012

18

Công văn 1330/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân được trừ khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1330/TCT-TNCN V/v xác định chi phí thuế thu nhập TNCN được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Hà Nội, ngày 18 tháng 04

Ban hành: 18/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2012

19

Công văn 1358/TCT-TNCN về phụ cấp độc hại, nguy hiểm được trừ khi xác định thuế thu nhập cá nhân của người nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1358/TCT-TNCN V/v: Phụ cấp độc hại, nguy hiểm được trừ khi xác định thuế TNCN của người nước ngoài. Hà Nội, ngày 20 tháng 04

Ban hành: 20/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2012

20

Công văn 1417/TCT-TNCN trả lời đơn thư của ông Hoàng Chiến Thắng về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng quyền sử dụng và tài sản gắn liền với đất do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1417/TCT-TNCN V/v Trả lời đơn thư của ông Hoàng Chiến Thắng. Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2012

Ban hành: 25/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2015 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 37/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ