Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 4897/TCT-TNCN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 23848 công văn

1

Công văn 4897/BHXH-BT năm 2015 về lập danh sách tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4897/BHXH-BT V/v lập danh sách tham gia BHYT theo hộ gia đình Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2015 Kính

Ban hành: 04/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2015

2

Công văn 5093/TCT-TNCN năm 2016 về chính sách thuế đối với hoạt động hợp tác kinh doanh vận tải Grab Car do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5093/TCT-TNCN V/v Chính sách thuế đối với hoạt động hợp tác kinh doanh vận tải Grab Car Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2016

Ban hành: 03/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2016

3

Công văn 5015/TCT-TNCN năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5015/TCT-TNCN V/v chính sách thuế TNDN Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thái

Ban hành: 28/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2016

4

Công văn 4911/TCT-TNCN năm 2016 về miễn thuế thu nhập cá nhân đối với nhân viên nước ngoài làm việc cho Văn phòng đại diện của tổ chức phi Chính phủ tại Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4911/TCT-TNCN V/v miễn thuế TNCN đối với nhân viên nước ngoài làm việc cho Văn phòng đại diện của tổ chức phi Chính phủ tại Việt Nam

Ban hành: 24/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2016

5

Công văn 4888/TCT-TNCN năm 2016 về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân chuyển nhượng vốn năm 2007 do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4888/TCT-TNCN V/v thuế TNDN đối với cá nhân chuyển nhượng vốn năm 2007. Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2016

Ban hành: 21/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2016

6

Công văn 4565/TCT-TNCN năm 2016 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4565/TCT-TNCN V/v chính sách thuế TNCN Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2016 Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và

Ban hành: 03/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2016

7

Công văn 4398/TCT-TNCN năm 2016 vướng mắc thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4398/TCT-TNCN V/v Vướng mắc thuế TNCN. Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh

Ban hành: 22/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2016

8

Công văn 4345/TCT-TNCN năm 2016 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4345/TCT-TNCN V/v: chính sách thuế TNCN Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2016 Kính gửi: Công ty

Ban hành: 20/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2016

9

Công văn 4347/TCT-TNCN năm 2016 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với bảo hiểm sức khỏe do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4347/TCT-TNCN V/v chính sách thuế TNCN Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2016 Kính gửi: Công ty

Ban hành: 20/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2016

10

Công văn 4217/TCT-TNCN năm 2016 về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế chứng khoán do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4217/TCT-TNCN V/v thuế TNCN đối với thu nhập từ thừa kế chứng khoán. Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2016

Ban hành: 15/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2016

11

Công văn 4159/TCT-TNCN năm 2016 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4159/TCT-TNCN V/v chính sách thuế TNCN Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2016 Kính gửi: Cục thuế tỉnh

Ban hành: 13/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2016

12

Công văn 4153/TCT-TNCN năm 2016 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4153/TCT-TNCN V/v chính sách thuế TNCN Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2016 Kính gửi: Cục thuế tỉnh

Ban hành: 13/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2016

13

Công văn 4076/TCT-TNCN năm 2016 vướng mắc chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4076/TCT-TNCN V/v vướng mắc chính sách thuế thu nhập cá nhân. Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2016   Kính gửi: Cục

Ban hành: 08/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2016

14

Công văn 4070/TCT-TNCN năm 2016 về thuế thu nhập cá nhân đối với bán tài sản thế chấp để thi hành án do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4070/TCT-TNCN V/v thuế thu nhập cá nhân đối với bán tài sản thế chấp để thi hành án. Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2016

Ban hành: 07/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2016

15

Công văn 3848/TCT-TNCN năm 2016 giới thiệu nội dung mới Thông tư 97/2016/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3848/TCT-TNCN V/v: giới thiệu một số nội dung mới của Thông tư số 97/2016/TT-BTC. Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2016

Ban hành: 23/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2016

16

Công văn 3847/TCT-TNCN năm 2016 giới thiệu nội dung mới Thông tư 96/2016/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3847/TCT-TNCN V/v: giới thiệu một số nội dung mới của Thông tư số 96/2016/TT-BTC. Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2016

Ban hành: 23/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2016

17

Công văn 3789/TCT-TNCN năm 2016 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú làm môi giới bán hàng hóa tại nước ngoài cho doanh nghiệp Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3789/TCT-TNCN V/v: Chính sách thuế TNCN đối với cá nhân không cư trú làm môi giới bán hàng hóa tại nước ngoài cho DN Việt Nam

Ban hành: 19/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2016

18

Công văn 3652/TCT-TNCN năm 2016 giải đáp chính sách thuế đối với trường hợp cán bộ nghỉ hưu do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3652/TCT-TNCN V/v Giải đáp chính sách thuế. Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế TP Hà Nội.

Ban hành: 15/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2016

19

Công văn 3629/TCT-TNCN năm 2016 về chính sách miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản là nhà ở, đất ở duy nhất do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3629/TCT-TNCN V/v: thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là nhà ở, đất ở duy nhất. Hà Nội, ngày

Ban hành: 12/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2016

20

Công văn 3571/TCT-TNCN năm 2016 về chính sách thuế đối với cá nhân kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3571/TCT-TNCN V/v chính sách thuế đối với cá nhân kinh doanh Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2016 Kính

Ban hành: 10/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status