Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 4897/TCT-TNCN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 24205 công văn

21

Công văn 5849/TCT-TNCN năm 2016 về chính sách thuế đối với dịch vụ thuê nông dân cày đất, tưới nước phục vụ sản xuất nông nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5849/TCT-TNCN V/v Chính sách thuế Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2016 Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng

Ban hành: 16/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2017

22

Công văn 5769/TCT-TNCN năm 2016 trao đổi ý kiến về thuế đối với chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet không qua đấu giá do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5769/TCT-TNCN V/v trao đổi ý kiến về thuế đối với chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet không qua đấu giá Hà

Ban hành: 13/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2016

23

Công văn 5765/TCT-TNCN năm 2016 xác định thu nhập chịu thuế cá nhân nước ngòai làm việc tại Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5765/TCT-TNCN V/v Vướng mắc về thuế TNCN Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2016 Kính gửi: Cục

Ban hành: 13/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2017

24

Công văn 5741/TCT-TNCN năm 2016 vướng mắc về quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh vận tải nộp thuế theo phương pháp khoán theo Thông tư 92/2015/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5741/TCT-TNCN V/v Vướng mắc về quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh vận tải nộp thuế theo phương pháp khoán theo Thông tư số

Ban hành: 12/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2016

25

Công văn 5742/TCT-TNCN năm 2016 về nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân đã nghỉ việc do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5742/TCT-TNCN V/v chính sách thuế TNCN Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế

Ban hành: 12/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2017

26

Công văn 5671/TCT-TNCN năm 2016 về cấp hóa đơn lẻ cho hộ gia đình, cá nhân kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5671/TCT-TNCN V/v cấp hóa đơn lẻ cho hộ gia đình, cá nhân kinh doanh Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2016

Ban hành: 08/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2016

27

Công văn 5672/TCT-TNCN năm 2016 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản trợ cấp nghỉ hưu trước tuổi theo chế độ tinh giản biên chế do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5672/TCT-TNCN V/v chính sách thuế TNCN Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2016 Kính gửi: Cục thuế

Ban hành: 08/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2016

28

Công văn 5459/TCT-TNCN năm 2016 hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân đối với giá vốn hoạt động chuyển nhượng vốn do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5459/TCT-TNCN V/v hướng dẫn thuế TNCN đối với giá vốn hoạt động chuyển nhượng vốn Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm

Ban hành: 25/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2016

29

Công văn 5093/TCT-TNCN năm 2016 về chính sách thuế đối với hoạt động hợp tác kinh doanh vận tải Grab Car do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5093/TCT-TNCN V/v Chính sách thuế đối với hoạt động hợp tác kinh doanh vận tải Grab Car Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2016

Ban hành: 03/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2016

30

Công văn 4897/CT-TTHT về hóa đơn chứng từ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4897/CT-TTHT V/v hóa đơn chứng từ TP.Hố Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2012

Ban hành: 26/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2012

31

Công văn 5015/TCT-TNCN năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5015/TCT-TNCN V/v chính sách thuế TNDN Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thái

Ban hành: 28/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2016

32

Công văn 4911/TCT-TNCN năm 2016 về miễn thuế thu nhập cá nhân đối với nhân viên nước ngoài làm việc cho Văn phòng đại diện của tổ chức phi Chính phủ tại Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4911/TCT-TNCN V/v miễn thuế TNCN đối với nhân viên nước ngoài làm việc cho Văn phòng đại diện của tổ chức phi Chính phủ tại Việt Nam

Ban hành: 24/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2016

33

Công văn 4888/TCT-TNCN năm 2016 về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân chuyển nhượng vốn năm 2007 do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4888/TCT-TNCN V/v thuế TNDN đối với cá nhân chuyển nhượng vốn năm 2007. Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2016

Ban hành: 21/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2016

34

Công văn 4565/TCT-TNCN năm 2016 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4565/TCT-TNCN V/v chính sách thuế TNCN Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2016 Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và

Ban hành: 03/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2016

35

Công văn 4398/TCT-TNCN năm 2016 vướng mắc thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4398/TCT-TNCN V/v Vướng mắc thuế TNCN. Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh

Ban hành: 22/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2016

36

Công văn 4345/TCT-TNCN năm 2016 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4345/TCT-TNCN V/v: chính sách thuế TNCN Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2016 Kính gửi: Công ty

Ban hành: 20/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2016

37

Công văn 4347/TCT-TNCN năm 2016 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với bảo hiểm sức khỏe do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4347/TCT-TNCN V/v chính sách thuế TNCN Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2016 Kính gửi: Công ty

Ban hành: 20/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2016

38

Công văn 4217/TCT-TNCN năm 2016 về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế chứng khoán do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4217/TCT-TNCN V/v thuế TNCN đối với thu nhập từ thừa kế chứng khoán. Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2016

Ban hành: 15/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2016

39

Công văn 4159/TCT-TNCN năm 2016 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4159/TCT-TNCN V/v chính sách thuế TNCN Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2016 Kính gửi: Cục thuế tỉnh

Ban hành: 13/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2016

40

Công văn 4153/TCT-TNCN năm 2016 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4153/TCT-TNCN V/v chính sách thuế TNCN Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2016 Kính gửi: Cục thuế tỉnh

Ban hành: 13/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status