Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 4897/TCT-TNCN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 23988 công văn

21

Công văn 4398/TCT-TNCN năm 2016 vướng mắc thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4398/TCT-TNCN V/v Vướng mắc thuế TNCN. Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh

Ban hành: 22/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2016

22

Công văn 4345/TCT-TNCN năm 2016 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4345/TCT-TNCN V/v: chính sách thuế TNCN Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2016 Kính gửi: Công ty

Ban hành: 20/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2016

23

Công văn 4347/TCT-TNCN năm 2016 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với bảo hiểm sức khỏe do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4347/TCT-TNCN V/v chính sách thuế TNCN Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2016 Kính gửi: Công ty

Ban hành: 20/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2016

24

Công văn 4217/TCT-TNCN năm 2016 về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế chứng khoán do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4217/TCT-TNCN V/v thuế TNCN đối với thu nhập từ thừa kế chứng khoán. Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2016

Ban hành: 15/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2016

25

Công văn 4159/TCT-TNCN năm 2016 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4159/TCT-TNCN V/v chính sách thuế TNCN Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2016 Kính gửi: Cục thuế tỉnh

Ban hành: 13/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2016

26

Công văn 4153/TCT-TNCN năm 2016 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4153/TCT-TNCN V/v chính sách thuế TNCN Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2016 Kính gửi: Cục thuế tỉnh

Ban hành: 13/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2016

27

Công văn 4076/TCT-TNCN năm 2016 vướng mắc chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4076/TCT-TNCN V/v vướng mắc chính sách thuế thu nhập cá nhân. Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2016   Kính gửi: Cục

Ban hành: 08/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2016

28

Công văn 4070/TCT-TNCN năm 2016 về thuế thu nhập cá nhân đối với bán tài sản thế chấp để thi hành án do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4070/TCT-TNCN V/v thuế thu nhập cá nhân đối với bán tài sản thế chấp để thi hành án. Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2016

Ban hành: 07/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2016

29

Công văn 3848/TCT-TNCN năm 2016 giới thiệu nội dung mới Thông tư 97/2016/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3848/TCT-TNCN V/v: giới thiệu một số nội dung mới của Thông tư số 97/2016/TT-BTC. Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2016

Ban hành: 23/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2016

30

Công văn 3847/TCT-TNCN năm 2016 giới thiệu nội dung mới Thông tư 96/2016/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3847/TCT-TNCN V/v: giới thiệu một số nội dung mới của Thông tư số 96/2016/TT-BTC. Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2016

Ban hành: 23/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2016

31

Công văn 3789/TCT-TNCN năm 2016 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú làm môi giới bán hàng hóa tại nước ngoài cho doanh nghiệp Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3789/TCT-TNCN V/v: Chính sách thuế TNCN đối với cá nhân không cư trú làm môi giới bán hàng hóa tại nước ngoài cho DN Việt Nam

Ban hành: 19/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2016

32

Công văn 3652/TCT-TNCN năm 2016 giải đáp chính sách thuế đối với trường hợp cán bộ nghỉ hưu do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3652/TCT-TNCN V/v Giải đáp chính sách thuế. Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế TP Hà Nội.

Ban hành: 15/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2016

33

Công văn 3629/TCT-TNCN năm 2016 về chính sách miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản là nhà ở, đất ở duy nhất do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3629/TCT-TNCN V/v: thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là nhà ở, đất ở duy nhất. Hà Nội, ngày

Ban hành: 12/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2016

34

Công văn 3571/TCT-TNCN năm 2016 về chính sách thuế đối với cá nhân kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3571/TCT-TNCN V/v chính sách thuế đối với cá nhân kinh doanh Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2016 Kính

Ban hành: 10/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2016

35

Công văn 3568/TCT-TNCN năm 2016 về cấp mã số thuế người phụ thuộc do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3568/TCT-TNCN V/v cấp mã số thuế người phụ thuộc Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2016 Kính gửi:

Ban hành: 10/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2016

36

Công văn 3569/TCT-TNCN năm 2016 hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3569/TCT-TNCN V/v hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân. Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2016 Kính

Ban hành: 10/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2016

37

Công văn 3520/TCT-TNCN năm 2016 về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là nhà ở, đất ở duy nhất do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3520/TCT-TNCN V/v: thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là nhà ở, đất ở duy nhất. Hà Nội, ngày 08

Ban hành: 08/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2016

38

Công văn 3471/TCT-TNCN năm 2016 về hồ sơ xác định người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3471/TCT-TNCN V/v hồ sơ xác định người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2016

Ban hành: 04/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2016

39

Công văn 3458/TCT-TNCN năm 2016 về phụ cấp ưu đãi cho nhà giáo do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3458/TCT-TNCN V/v phụ cấp ưu đãi cho nhà giáo Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình

Ban hành: 03/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2016

40

Công văn 3437/TCT-TNCN năm 2016 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3437/TCT-TNCN V/v chính sách thuế TNCN Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2016 Kính gửi: Cục thuế

Ban hành: 02/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status