Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 4897/TCT-TNCN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 21-40 trong 19483 công văn

21

Công văn 4087/TCT-TNCN năm 2013 chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4078/TCT-TNCN V/v: Chính sách thuế TNCN Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2013 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Ban hành: 27/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2013

22

Công văn 1664/TCT-TNCN năm 2014 về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1664/TCT-TNCN V/v: thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn. Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2014 Kính gửi: Công

Ban hành: 12/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2014

23

Công văn 1381/TCT-TNCN năm 2014 về Danh mục tổng hợp khoản phụ cấp, trợ cấp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành làm cơ sở xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1381/TCT-TNCN V/v: Danh mục tổng hợp các khoản phụ cấp, trợ cấp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành làm cơ sở xác định thu nhập

Ban hành: 24/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2014

24

Công văn 1746/TCT-TNCN năm 2014 về hoàn thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1746/TCT-TNCN V/v hoàn thuế thu nhập cá nhân Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2014 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long

Ban hành: 15/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2014

25

Công văn 1733/TCT-TNCN năm 2014 về hoàn thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1733/TCT-TNCN V/v hoàn thuế TNCN từ hoạt động chuyển nhượng BĐS. Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2014

Ban hành: 15/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2014

26

Công văn 1834/TCT-TNCN năm 2014 về thuế thu nhập cá nhân đối với khoản phụ cấp Bệnh viện Việt Pháp do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1834/TCT-TNCN V/v: thuế TNCN đối với một số khoản phụ cấp Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2014

Ban hành: 20/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2014

27

Công văn 1905/TCT-TNCN năm 2014 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng vốn của các cá nhân là thành viên góp vốn thành lập trong công ty trách nhiệm hữu hạn do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1905/TCT-TNCN V/v: Chính sách thuế TNCN. Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2014 Kính gửi: Cục thuế

Ban hành: 23/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2014

28

Công văn 1906/TCT-TNCN năm 2014 về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1906/TCT-TNCN V/v: thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn. Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2014 Kính gửi: Công

Ban hành: 23/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2014

29

Công văn 1389/TCT-TNCN năm 2014 về hoàn thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1389/TCT-TNCN V/v hoàn thuế thu nhập cá nhân. Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2014 Kính gửi: Cục

Ban hành: 25/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2014

30

Công văn 1423/TCT-TNCN năm 2014 về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1423/TCT-TNCN V/v khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2014 Kính gửi:

Ban hành: 26/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2014

31

Công văn 1482/TCT-TNCN năm 2014 về thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1482/TCT-TNCN V/v thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS. Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2014

Ban hành: 29/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2014

32

Công văn 1348/TCT-TNCN năm 2014 về thuế thu nhập cá nhân của ông Uetake Norihiro do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1348/TCT-TNCN V/v Thuế TNCN của ông Uetake Norihiro Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2014 Kính gửi: VPĐD Công ty

Ban hành: 23/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2014

33

Công văn 1572/TCT-TNCN năm 2014 về thuế thu nhập cá nhân đối với lãi tiền vay do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1572/TCT-TNCN V/v: thuế TNCN đối với lãi tiền vay. Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2014 Kính gửi: Công

Ban hành: 07/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2014

34

Công văn 1880/TCT-TNCN năm 2014 về hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1880/TCT-TNCN V/v hồ sơ hoàn thuế TNCN Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2014 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nam Định Trả

Ban hành: 22/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2014

35

Công văn 1930/TCT-TNCN năm 2014 về thẩm quyền xác nhận trong hồ sơ đề nghị miễn thuế Chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA tại Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1930/TCT-TNCN V/v thẩm quyền xác nhận trong hồ sơ đề nghị miễn thuế các Chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA tại VN. Hà Nội,

Ban hành: 26/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2014

36

Công văn 2089/TCT-TNCN năm 2014 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ hoạt động bảo lãnh tín dụng do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2089/TCT-TNCN V/v Chính sách thuế TNCN đối với thu nhập từ hoạt động bảo lãnh tín dụng. Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm

Ban hành: 05/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2014

37

Công văn 623/TCT-TNCN năm 2014 hồ sơ giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 623/TCT-CS V/v: hồ sơ giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2014 Kính gửi: Cục Thuế

Ban hành: 28/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2014

38

Công văn 811/TCT-TNCN năm 2014 về miễn thuế thu nhập cá nhân đối với nhà ở, đất ở duy nhất do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 811/TCT-TNCN V/v: Miễn thuế TNCN đối với nhà ở, đất ở duy nhất Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2014   Kính gửi:

Ban hành: 13/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2014

39

Công văn 812/TCT-TNCN năm 2014 về chính sách thuế thu nhập cá nhân, thuế nhà thầu do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 812/TCT-TNCN V/v chính sách thuế TNCN, thuế nhà thầu Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2014   Kính gửi: Công ty

Ban hành: 13/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2014

40

Công văn 813/TCT-TNCN năm 2014 về thuế thu nhập cá nhân đối với khoản bồi thường cho người lao động do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 813/TCT-TNCN V/v: Thuế TNCN đối với khoản bồi thường cho người lao động Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2014

Ban hành: 13/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/08/2009, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ