Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 4897/TCT-TNCN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 21-40 trong 18992 công văn

21

Công văn 2083/TCT-TNCN năm 2013 thuế thu nhập cá nhân đối với các chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2083/TCT-TNCN V/v thuế TNCN đối với các chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA. Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2013

Ban hành: 26/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2013

22

Công văn 1950/TCT-TNCN năm 2013 nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1950/TCT-TNCN V/v nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN. Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2013

Ban hành: 12/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2013

23

Công văn 3583/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không hiện diện tại Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3583/TCT-TNCN V/v thuế TNCN đối với cá nhân không hiện diện tại Việt Nam Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2012

Ban hành: 12/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2012

24

Công văn 3650/TCT-TNCN về quản lý thuế thu nhập cá nhân đối với đại lý xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3650/TCT-TNCN V/v quản lý thuế TNCN đối với đại lý xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2012

Ban hành: 17/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2012

25

Công văn 3672/TCT-TNCN về miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3672/TCT-TNCN V/v miến thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2012

Ban hành: 19/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2012

26

Công văn 3758/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3758/TCT-TNCN V/v chính sách thuế TNCN Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2012 Kính gửi:

Ban hành: 29/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2012

27

Công văn 465/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân đối với trợ cấp thâm niên nhà giáo do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 465/TCT-TNCN V/v thuế TNCN đối với trợ cấp thâm niên nhà giáo Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2013 Kính

Ban hành: 01/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2013

28

Công văn 588/TCT-TNCN về thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 588/TCT-TNCN V/v thủ tục hoàn thuế TNCN từ đầu tư vốn Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2013 Kính gửi: Cục Thuế

Ban hành: 21/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2013

29

Công văn 177/TCT-TNCN về khoản tiền lương làm việc trong ngày nghỉ phép năm do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 177/TCT-TNCN V/v khoản tiền lương làm việc trong ngày nghỉ phép năm Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2013

Ban hành: 15/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2013

30

Công văn 185/TCT-TNCN về thu thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 185/TCT-TNCN V/v thu thuế TNCN từ hoạt động chuyển nhượng BĐS. Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2013 Kính

Ban hành: 15/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2013

31

Công văn 4534/TCT-TNCN về miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn năm 2009 do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 4534/TCT-TNCN V/v miễn thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn năm 2009. Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2012

Ban hành: 19/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2012

32

Công văn 187/TCT-TNCN hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2012 do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 187/TCT-TNCN V/v hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2012. Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2013

Ban hành: 15/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2013

33

Công văn 4540/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4540/TCT-TNCN V/v: Chính sách thuế TNCN Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2012 Kính gửi: Tập đoàn Dầu khí

Ban hành: 19/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2012

34

Công văn 1640/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản phụ cấp, trợ cấp do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1640/TCT-TNCN V/v Thuế TNCN đối với các khoản phụ cấp, trợ cấp Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2013 Kính

Ban hành: 20/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2013

35

Công văn 1670/TCT-TNCN về truy thu thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1670/TCT-TNCN V/v truy thu thuế thu nhập cá nhân Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2013 Kính gửi: Cục Thuế

Ban hành: 21/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2013

36

Công văn 3803/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3803/TCT-TNCN V/v: thuế TNCN theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần. Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2012

Ban hành: 31/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2012

37

Công văn 4017/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân với khoản bồi dưỡng giám định tư pháp do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 4017/TCT-TNCN V/v thuế TNCN với khoản bồi dưỡng giám định tư pháp. Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2012

Ban hành: 12/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2012

38

Công văn 4209/TCT-TNCN về miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4209/TCT-TNCN V/v miễn thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA. Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2012

Ban hành: 26/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2012

39

Công văn 4181/TCT-TNCN về miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn theo Nghị quyết 32/2009/QH12 do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 4181/TCT-TNCN V/v miễn thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn theo Nghị quyết số 32/2009/QH12. Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2012

Ban hành: 23/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2012

40

Công văn 622/TCT-TNCN về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 622/TCT-TNCN V/v: khấu trừ thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán Hà Nội, ngày 26 tháng 2 năm 2009

Ban hành: 26/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/6/2009, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ