Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 4897/TCT-TNCN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 23218 công văn

21

Công văn 1783/TCT-TNCN năm 2016 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương dạy thêm giờ do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1783/TCT-TNCN V/v chính sách thuế thu nhập cá nhân Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2016 Kính gửi: Trường

Ban hành: 28/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2016

22

Công văn 1785/TCT-TNCN năm 2016 về chính sách thuế đối với cá nhân ký hợp đồng tham gia chương trình cho thuê căn hộ/biệt thự với Công ty Cổ phần Khu Du lịch Biển Ngũ Hành Sơn do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1785/TCT-TNCN V/v Chính sách thuế đối với cá nhân ký hợp đồng tham gia chương trình cho thuê căn hộ/biệt thự với Công ty Cổ phần Khu Du

Ban hành: 28/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2016

23

Công văn 1754/TCT-TNCN năm 2016 về khấu trừ, kê khai thuế thu nhập cá nhân tại hội sở ngân hàng do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1754/TCT-TNCN V/v Khấu trừ, kê khai Thuế TNCN tại hội sở ngân hàng Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2016

Ban hành: 27/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2016

24

Công văn 1710/TCT-TNCN năm 2016 về miễn thuế thu nhập cá nhân đối với hộ, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất nông nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1710/TCT-TNCN V/v miễn thuế TNCN đối với hộ, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất nông nghiệp. Hà Nội, ngày 25

Ban hành: 25/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2016

25

Công văn 1405/TCT-TNCN năm 2016 về vướng mắc trong việc kê khai quyết toán thuế, hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2015 do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1405/TCT-TNCN V/v chính sách thuế TNCN Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2016 Kính gửi: Cục thuế

Ban hành: 05/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2016

26

Công văn 1163/TCT-TNCN năm 2016 về chính sách thuế đối với khoản chi trả thu nhập cho cá nhân kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1163/TCT-TNCN V/v: chính sách thuế đối với Khoản chi trả thu nhập cho cá nhân kinh doanh Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2016

Ban hành: 21/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2016

27

Công văn 1166/TCT-TNCN năm 2016 hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với tiền công tác phí, tiền điện thoại do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1166 /TCT-TNCN V/v hướng dẫn về thuế TNCN đối với tiền công tác phí, tiền điện thoại. Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2016

Ban hành: 21/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2016

28

Công văn 1162/TCT-TNCN năm 2016 hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1162/TCT-TNCN V/v: hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế

Ban hành: 21/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2016

29

Công văn 1164/TCT-TNCN năm 2016 về chính sách thuế đối với khoản chi trả thu nhập cho cá nhân kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1164/TCT-TNCN V/v: chính sách thuế đối với khoản chi trả thu nhập cho cá nhân kinh doanh Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2016

Ban hành: 21/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2016

30

Công văn 1014/TCT-TNCN năm 2016 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với người phụ thuộc do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1014/TCT-TNCN V/v chính sách thuế thu nhập cá nhân. Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2016 Kính gửi: Ông Bùi Kim

Ban hành: 15/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2016

31

Công văn 1022/TCT-TNCN năm 2016 hướng dẫn khai tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức chi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1022/TCT-TNCN V/v hướng dẫn khai tờ khai QTT TNCN đối với tổ chức chi trả thu nhập từ TLTC. Hà Nội, ngày 15

Ban hành: 15/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2016

32

Công văn 834/TCT-TNCN năm 2016 về thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia không cư trú do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 834/TCT-TNCN V/v Thuế TNCN đối với chuyên gia không cư trú. Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2016

Ban hành: 03/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2016

33

Công văn 801/TCT-TNCN năm 2016 hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015 và cấp mã số thuế cho người phụ thuộc do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 801/TCT- TNCN V/v hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2015 và cấp MST NPT. Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2016

Ban hành: 02/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2016

34

Công văn 728/TCT-TNCN năm 2016 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 728/TCT-TNCN V/v chính sách thuế thu nhập cá nhân Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2016 Kính gửi: Công

Ban hành: 25/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2016

35

Công văn 739/TCT-TNCN năm 2016 về thuế thu nhập cá nhân làm việc tại văn phòng công ty nằm ngoài khu kinh tế do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 739/TCT-TNCN V/v chính sách thuế thu nhập cá nhân Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2016 Kính gửi: Cục

Ban hành: 25/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2016

36

Công văn 267/TCT-TNCN năm 2016 về chính sách thuế đối với cá nhân kinh doanh theo hướng dẫn tại Thông tư 92/2015/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 267/TCT-TNCN V/v vướng mắc khi thực hiện TT 92/2015/TT-BTC. Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2016 Kính

Ban hành: 20/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2016

37

Công văn 268/TCT-TNCN năm 2016 vướng mắc khi quản lý hộ khoán có kèm theo cho thuê tài sản do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 268/TCT-TNCN V/v vướng mắc khi quản lý hộ khoán có kèm theo cho thuê tài sản. Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2016

Ban hành: 20/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2016

38

Công văn 223/TCT-TNCN năm 2016 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 223/TCT-TNCN V/v chính sách thuế thu nhập cá nhân Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2016

Ban hành: 19/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2016

39

Công văn 195/TCT-TNCN năm 2016 về xác định doanh thu tính thuế đối với hộ kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 195/TCT-TNCN V/v xác định doanh thu tính thuế đối với hộ kinh doanh. Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2016

Ban hành: 18/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2016

40

Công văn 135/TCT-TNCN năm 2016 về triển khai thí điểm ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán tại các Cục Thuế các thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và 04 đơn vị do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 135/TCT-TNCN V/v triển khai thí điểm ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán Hà Nội, ngày

Ban hành: 12/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status