Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 4897/TCT-TNCN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 23848 công văn

21

Công văn 3568/TCT-TNCN năm 2016 về cấp mã số thuế người phụ thuộc do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3568/TCT-TNCN V/v cấp mã số thuế người phụ thuộc Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2016 Kính gửi:

Ban hành: 10/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2016

22

Công văn 3569/TCT-TNCN năm 2016 hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3569/TCT-TNCN V/v hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân. Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2016 Kính

Ban hành: 10/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2016

23

Công văn 3520/TCT-TNCN năm 2016 về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là nhà ở, đất ở duy nhất do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3520/TCT-TNCN V/v: thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là nhà ở, đất ở duy nhất. Hà Nội, ngày 08

Ban hành: 08/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2016

24

Công văn 3471/TCT-TNCN năm 2016 về hồ sơ xác định người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3471/TCT-TNCN V/v hồ sơ xác định người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2016

Ban hành: 04/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2016

25

Công văn 3458/TCT-TNCN năm 2016 về phụ cấp ưu đãi cho nhà giáo do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3458/TCT-TNCN V/v phụ cấp ưu đãi cho nhà giáo Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình

Ban hành: 03/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2016

26

Công văn 3437/TCT-TNCN năm 2016 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3437/TCT-TNCN V/v chính sách thuế TNCN Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2016 Kính gửi: Cục thuế

Ban hành: 02/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2016

27

Công văn 3436/TCT-TNCN năm 2016 về đăng ký giảm trừ gia cảnh do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3436/TCT-TNCN V/v đăng ký giảm trừ gia cảnh. Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2016 Kính gửi: Cục

Ban hành: 02/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2016

28

Công văn 3419/TCT-TNCN năm 2016 về nộp thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng chứng khoán do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3419/TCT-TNCN V/v: nộp thuế TNCN đối với chuyển nhượng chứng khoán Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2016

Ban hành: 01/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2016

29

Công văn 3420/TCT-TNCN năm 2016 về cấp mã số thuế người phụ thuộc do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3420/TCT-TNCN V/v Cấp MST người phụ thuộc. Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế

Ban hành: 01/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2016

30

Công văn 3418/TCT-TNCN năm 2016 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản là tài sản gắn liền với đất do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3418/TCT-TNCN V/v chính sách thuế TNCN đối với chuyển nhượng BĐS là tài sản gắn liền với đất. Hà Nội, ngày 01

Ban hành: 01/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2016

31

Công văn 3235/TCT-TNCN năm 2016 về quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3235/TCT-TNCN V/v Quyết toán thuế TNCN. Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hòa

Ban hành: 20/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2016

32

Công văn 3198/TCT-TNCN năm 2016 hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ hợp tác kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3198/TCT-TNCN V/v hướng dẫn thuế TNCN đối với thu nhập từ hợp tác kinh doanh. Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2016

Ban hành: 18/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2016

33

Công văn 2940/TCT-TNCN năm 2016 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2940/TCT-TNCN V/v chính sách thuế TNCN Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2016 Kính gửi:

Ban hành: 30/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2016

34

Công văn 2880/TCT-TNCN năm 2016 về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là nhà ở, đất ở duy nhất do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2880/TCT-TNCN V/v: thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là nhà ở, đất ở duy nhất. Hà Nội, ngày 27 tháng 06

Ban hành: 27/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2016

35

Công văn 2882/TCT-TNCN năm 2016 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2882/TCT-TNCN V/v chính sách thuế thu nhập cá nhân. Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế

Ban hành: 27/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2016

36

Công văn 2883/TCT-TNCN năm 2016 về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ trúng thưởng casino do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2883/TCT-TNCN V/v Thuế TNCN đối với thu nhập từ trúng thưởng casino. Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2016

Ban hành: 27/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2016

37

Công văn 2872/TCT-TNCN năm 2016 về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là nhà ở, đất ở duy nhất do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2872/TCT-TNCN V/v: thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là nhà ở, đất ở duy nhất. Hà Nội,

Ban hành: 27/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2016

38

Công văn 2801/TCT-TNCN năm 2016 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản trợ cấp chuyển vùng một lần do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2801/TCT-TNCN V/v: Chính sách thuế TNCN đối với khoản trợ cấp chuyển vùng một lần Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2016

Ban hành: 23/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2016

39

Công văn 2700/TCT-TNCN năm 2016 hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2700/TCT-TNCN V/v hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân. Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2016 Kính

Ban hành: 17/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2016

40

Công văn 2697/TCT-TNCN năm 2016 về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh trông giữ xe do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2697/TCT-TNCN V/v Quản lý thuế đối với hộ kinh doanh trông giữ xe. Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2016

Ban hành: 17/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status