Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 4897/TCT-TNCN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 21460 công văn

21

Công văn 1418/TCT-TNCN về miễn thuế thu nhập cá nhân đối với quà tặng là bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1418/TCT-TNCN V/v miễn thuế TNCN đối với quà tặng là bất động sản. Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2012

Ban hành: 25/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2012

22

Công văn 1419/TCT-TNCN giải đáp chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1419/TCT-TNCN V/v Giải đáp chính sách thuế thu nhập cá nhân Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2012

Ban hành: 25/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2012

23

Công văn 3367/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3367/TCT-TNCN V/v chính sách thuế TNCN. Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2012 Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành

Ban hành: 24/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2012

24

Công văn 2930/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2930/TCT-TNCN V/v chính sách thuế TNCN Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2012 Kính gửi: Cục thuế tỉnh

Ban hành: 16/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2012

25

Công văn 3109/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân bên nhận chuyển nhượng nộp thay do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3109/TCT-TNCN V/v thuế TNCN bên nhận chuyển nhượng nộp thay Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2012 Kính

Ban hành: 30/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2012

26

Công văn 3279/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng cổ phần của cá nhân trong Công ty cổ phần Tràng An do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3279/TCT-TNCN V/v chính sách thuế TNCN đối với chuyển nhượng cổ phần của cá nhân trong Cty CP Tràng An Hà Nội, ngày 13

Ban hành: 13/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2012

27

Công văn 2243/TCT-TNCN kiểm tra sau hoàn thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2243/TCT-TNCN V/v Kiểm tra sau hoàn thuế TNCN Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2012 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh

Ban hành: 26/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2012

28

Công văn 2296/TCT-TNCN nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân bán hàng đa cấp do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2296/TCT-TNCN V/v Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN của các cá nhân bán hàng đa cấp. Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2012

Ban hành: 28/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2012

29

Công văn 2327/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2327/TCT-TNCN V/v Chính sách thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2012

Ban hành: 02/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2012

30

Công văn 817/TCT-TNCN về thủ tục hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân thay đổi tình trạng cư trú do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 817/TCT-TNCN V/v thủ tục hồ sơ hoàn thuế TNCN đối với cá nhân thay đổi tình trạng cư trú. Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2012

Ban hành: 08/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2012

31

Công văn 865/TCT-TNCN giải đáp vướng mắc trong việc kê khai thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 865/TCT-TNCN V/v giải đáp vướng mắc trong việc kê khai thuế thu nhập cá nhân Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2012

Ban hành: 13/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2012

32

Công văn 866/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 866/TCT-TNCN V/v Thuế TNCN đối với chuyển nhượng bất động sản. Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2012

Ban hành: 13/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2012

33

Công văn 4263/TCT-TNCN hướng dẫn về nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài có thu nhập phát sinh từ công việc tại Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 4263/TCT-TNCN V/v hướng dẫn về nghĩa vụ thuế TNCN đối với người nước ngoài có thu nhập phát sinh từ công việc tại Việt Nam. Hà

Ban hành: 24/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2012

34

Công văn 241/TCT-TNCN về nghĩa vụ tài chính khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 241/TCT-TNCN V/v nghĩa vụ tài chính khi cấp Giấy chứng nhận QSD đất Hà Nội, ngày 18 tháng 1 năm 2012

Ban hành: 18/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2012

35

Công văn 586/TCT-TNCN xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 586/TCT-TNCN V/v: xác định thu nhập chịu thuế TNCN Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2012 Kính gửi: Công ty TNHH

Ban hành: 22/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2012

36

Công văn 597/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân đối với cho, tặng bất động sản thông qua hợp đồng có ủy quyền do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 597/TCT-TNCN V/v: thuế TNCN đối với cho, tặng bất động sản thông qua hợp đồng có ủy quyền Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2012

Ban hành: 23/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2012

37

Công văn 599/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 599/TCT-TNCN V/v: chính sách thuế TNCN Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2012 Kính gửi: Cục Thuế Thành Phố Hà Nội

Ban hành: 23/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2012

38

Công văn 625/TCT-TNCN về chứng từ khấu trừ thuế trong hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 625/TCT-TNCN V/v: chứng từ khấu trừ thuế trong hồ sơ quyết toán thuế TNCN Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2012

Ban hành: 27/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2012

39

Công văn 952/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 952/TCT-TNCN V/v hướng dẫn chính sách thuế TNCN Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2012 Kính gửi: Cục thuế

Ban hành: 16/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2012

40

Công văn 974/TCT-TNCN xác định đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân đối với trường hợp chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 974/TCT-TNCN V/v vướng mắc xác định đối tượng được miễn thuế TNCN đối với chuyển nhượng BĐS Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2012

Ban hành: 20/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2015 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 37/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ