Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 4897/TCT-TNCN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 23039 công văn

21

Công văn số 2018 TCT/TNCN ngày 02/07/2004 của Tổng cục Thuế về việc thuế thu nhập cá nhân

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2018 TCT/TNCN V/v thuế thu nhập cá nhân Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2004 Kính gửi: Ngân hàng MIZUHO Corporate Bank, Limited - Chi nhánh tại Hà Nội Tổng cục Thuế nhận được công văn

Ban hành: 02/07/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

22

Công văn số 1909 TCT/TNCN ngày 24/06/2004 của Tổng cục thuế về việc chính sách thuế TNCN

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1909 TCT/TNCN V/v chính sách thuế TNCN Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2004 Kính gửi: Cục Tin học và Thống kê tài chính Trả lời công văn số 3/6/2004 của Cục Tin học và Thống kê tài

Ban hành: 24/06/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

23

Công văn số 2243 TCT/TNCN ngày 23/07/2004 của Tổng cục Thuế về việc nộp thuế TNCN

TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2243 TCT/TNCN V/v nộp thuế TNDN Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2004 Kính gửi: Công ty bia San Miguel Việt Nam Trả lời công văn số 13/CV-SMBVL-04 ngày 08 tháng 7 năm 2004 của Công ty bia San

Ban hành: 23/07/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

24

Công văn số 4903/TCT-TNCN về việc chính sách thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với chương trình “Đấu giá ngược” của Công ty cổ phần phát triển công nghệ Hà Thành do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số: 4903/TCT-TNCN V/v: Chính sách thuế thu nhập không thường xuyên Hà Nội, ngày 23  tháng 11 năm 2007 Kính gửi: Cục thuế

Ban hành: 23/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2007

25

Công văn số 5283/TCT-TNCN về việc trả lời kiến nghị về mức phụ cấp đi biển do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 5283/TCT-TNCN V/v Trả lời kiến nghị về mức phụ cấp đi biển Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2007 Kính

Ban hành: 20/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2007

26

Công văn số 173/TCT-TNCN về việc chính sách thuế đối với thu nhập từ quyền mua cổ phiếu do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 173/TCT-TNCN V/v: chính sách thuế đối với thu nhập từ cổ phiếu Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2008

Ban hành: 11/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2008

27

Công văn số 873TCT/TNCN về việc xác định thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao năm 2004 do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------- Số: 873TCT/TNCN V/v: xác định thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao năm 2004 Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2005

Ban hành: 25/03/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2008

28

Công văn số 2741/TCT-TNCN về việc xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với khoản trợ cấp trong thời gian nghỉ thai sản do Bảo hiểm xã hội chi trả do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 2741/TCT-TNCN V/v xác định thu nhập chịu thuế TNCN đối với khoản trợ cấp trong thời gian nghỉ thai sản do BHXH chi trả. Hà Nội,

Ban hành: 17/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2008

29

Công văn số 1799/TCT-TNCN về việc hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 1799/TCT-TNCN V/v: Hướng dẫn thuế TNCN Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2008 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Sơn La Trả lời công văn

Ban hành: 12/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2008

30

Công văn 3395/TCT/TNCN của Tổng cục Thuế về thuế thu nhập cá nhân

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3395/TCT/TNCN V/v: Thuế thu nhập cá nhân Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2004 CÔNG VĂN CỦA BỘ TÀI CHÍNH - TỔNG CỤC THUẾ SỐ 3395 TCT/TNCN NGÀY 18 THÁNG 10 NĂM 2004 VỀ VIỆC THUẾ THU

Ban hành: 18/10/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2009

31

Công văn số: 2694/TCT-TNCN về việc nộp thuế thu nhập cá nhân năm 2004 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2694/TCT-TNCN v/v: nộp thuế thu nhập cá nhân Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2005 Kính gửi: Công ty Tân Cảng

Ban hành: 09/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

32

Công văn số 2046/TCT-TNCN của Tổng Cục thuế về việc thuế thu nhập cá nhân

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2046/TCT-TNCN V/v: Trả lời chính sách thuế thu nhập cá nhân Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2006 Kính gửi: Công ty TNHH PRIME GROUP Trả lời công văn số 202/CV-VPG ngày 8/05/2006

Ban hành: 09/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2006

33

Công văn số 1813/TCT-TNCN của Tổng Cục thuế về việc quyết toán thu nhập cá nhân năm 2005 của Công ty Lever Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1813/TCT-TNCN V/v: Quyết toán thuế TNCN năm 2005 Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2006 Kính gửi: Cục thuế TP. Hà Nội Trả lời công văn số 3693 CT/ĐTNN ngày 10/04/2005 của Cục thuế

Ban hành: 24/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2006

34

Công văn số 1233/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc tính thuế thu nhập cá nhân

TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1233/TCT-TNCN V/v: Thuế TNCN Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2006 Kính gửi: Văn phòng đại diện FRP SERVICES & COMPANY tại Hà Nội Trả lời văn thư ngày 08/3/2006 của Văn phòng đại diện FRP

Ban hành: 06/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

35

Công văn số 3662/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc vướng mắc khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3662/TCT-TNCN V/v: Hướng dẫn vướng mắc khi thực hiện quyết toán thuế TNCN Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2006 Kính gửi: - Cục thuế tỉnh Đắk Lắk - Cục thuế tỉnh Kiên

Ban hành: 29/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2006

36

Công văn số 1328 TCT/TNCN ngày 06/05/2004 của Tổng cục thuế về việc thuế thu nhập cá nhân

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1328 TCT/TNCN V/v Thuế thu nhập cá nhân Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2004 Kính gửi: Công ty TNHH dầu nhờn CALTEX Việt Nam Tổng cục Thuế nhận được công văn số 50403/CLVL ngày

Ban hành: 06/05/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2009

37

Công văn số 1856/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc Thu nhập chịu thuế đối với khoản trúng thưởng xổ số

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1856/TCT-TNCN V/v Thu nhập chịu thuế đối với khoản trúng thưởng xổ số Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2006 Kính gửi: Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Lâm Đồng Tổng cục Thuế nhận được

Ban hành: 30/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2006

38

Công văn số 518/TCT-TNCN của Tổng Cục Thuế về việc thuế thu nhập cá nhân của tình nguyện viên là nhân viên của Văn phòng

TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 518/TCT-TNCN V/v: Thuế TNCN của tình nguyện viên Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2006 Kính gửi:

Ban hành: 08/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

39

Công văn số 894/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc tính thuế đối với người nước ngoài không hiện diện ở Việt Nam nhưng có thu nhập phát sinh tại Việt Nam

TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 894/TCT-TNCN V/v: Tính thuế đối với người nước ngoài không hiện diện ở VN nhưng có thu nhập phát sinh tại VN Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2006 Kính gửi: Công ty cổ phần truyền thông Trí Việt

Ban hành: 13/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

40

Công văn số 4314/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài

TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 4314/TCT-TNCN V/v: Quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2005 Kính gửi : Công ty TNHH Đà Nẵng Steel Center Trả lời công

Ban hành: 28/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status