Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 4723/BKHĐT-TH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 13156 công văn

1

Công văn 4723/BKHĐT-TH xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4723/BKHĐT-TH V/v xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2012

Ban hành: 29/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2012

2

Công văn 3719/BKHĐT-TH triển khai Quyết định 102/QĐ-TTg do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3719/BKHĐT-TH V/v triển khai thực hiện Quyết định số 102/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2012

Ban hành: 25/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2012

3

Công văn 5477/BKHĐT-TH về nhu cầu ứng trước vốn ngân sách trung ương và vốn trái phiếu Chính phủ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 5477/BKHĐT-TH V/v nhu cầu ứng trước vốn ngân sách trung ương và vốn trái phiếu Chính phủ Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2012

Ban hành: 26/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2012

4

Công văn 4726/BKHĐT-TH hướng dẫn xây dựng Kế hoạch đầu tư nguồn Ngân sách Nhà nước 2013-2015 và năm 2013, trái phiếu Chính phủ năm 2013 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4726/BKHĐT-TH V/v hướng dẫn xây dựng KH đầu tư nguồn NSNN 2013-2015 và năm 2013, KH đầu tư nguồn TPCP năm 2013 Hà Nội, ngày 29

Ban hành: 29/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2012

5

Công văn 1791/BKHĐT-TH về báo cáo giải ngân khoản ứng trước được chuyển thành vốn cấp từ nguồn vượt thu và bội chi ngân sách nhà nước năm 2009 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ----------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 1791/BKHĐT-TH V/v báo cáo giải ngân các khoản ứng trước được chuyển thành vốn cấp từ nguồn vượt thu và bội chi NSNN năm 2009 Hà

Ban hành: 25/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2011

6

Công văn 1818/BKHĐT-TH về rà soát, điều chỉnh kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2011 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1818/BKHĐT-TH V/v rà soát, điều chỉnh kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2011 Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2011

Ban hành: 25/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2011

7

Công văn 3809/BKHĐT-TH hướng dẫn rà soát, cắt giảm, điều chuyển vốn đầu tư phát triển kế hoạch năm 2011 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 3809/BKHĐT-TH V/v hướng dẫn rà soát, cắt giảm, điều chuyển vốn ĐTPT kế hoạch năm 2011 Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2011

Ban hành: 15/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2011

8

Công văn 4106/BKHĐT-TH về khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4106/BKHĐT-TH V/v khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2011

Ban hành: 24/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2011

9

Công văn 7356/BKHĐT-TH hướng dẫn Chỉ thị về tăng cường quản lý đầu tư từ Ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 7356/BKHĐT-TH V/v hướng dẫn thực hiện Chỉ thị của TTCP về tăng cường quản lý đầu tư từ NSNN và TPCP Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2011

Ban hành: 28/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2011

10

Công văn 3367/BKHĐT-TH triển khai dự án khởi công mới kế hoạch 2013 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3367/BKHĐT-TH V/v triển khai các dự án khởi công mới kế hoạch 2013 Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2013

Ban hành: 23/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

11

Công văn 10052/BKHĐT-TH điều chỉnh dự kiến kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2013 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10052/BKHĐT-TH V/v điều chỉnh dự kiến KH vốn TPCP năm 2013 Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2012

Ban hành: 30/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2013

12

Công văn 4041/BKHĐT-TH năm 2014 đính chính khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 4041/BKHĐT-TH V/v đính chính khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2014

Ban hành: 27/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2014

13

Công văn 5316/BKHĐT-TH năm 2014 hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5316/BKHĐT-TH V/v hướng dẫn xây dựng KH phát triển KTXH 5 năm 2016 - 2020 Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2014

Ban hành: 15/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2014

14

Công văn 8516/BKHĐT-TH về dự kiến kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ năm 2013 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8516/BKHĐT-TH V/v dự kiến KH đầu tư nguồn NSNN và TPCP năm 2013 Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm2012

Ban hành: 24/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2012

15

Công văn 9005/BKHĐT-TH hướng dẫn ứng chi và điều chuyển vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch 2012 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 9005/BKHĐT-TH V/v hướng dẫn ứng chi và điều chuyển vốn NSNN và vốn TPCP KH 2012 Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2012

Ban hành: 02/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2012

16

Công văn 697/BKHĐT-TH năm 2014 báo cáo dự án đầu tư công dàn trải, không hiệu quả, lãng phí do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 697/BKHĐT-TH V/v báo cáo các dự án đầu tư công dàn trải, không hiệu quả, lãng phí Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2014

Ban hành: 12/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2014

17

Công văn 3433/BKHĐT-TH về hướng dẫn thu hồi vốn ứng trước và thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2014 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3433/BKHĐT-TH V/v hướng dẫn thu hồi vốn ứng trước và thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2014 Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm

Ban hành: 03/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2014

18

Công văn 3979/BKHĐT-TH năm 2014 về lập kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH V� ĐẦU TƯ ------- CỘNG H�A X� HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh ph�c --------------- Số: 3979/BKHĐT-TH V/v lập kế hoạch đầu tư ph�t triển năm 2015 H� Nội, ng�y 24 th�ng 6 năm 2014

Ban hành: 24/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2014

19

Công văn 4686/BKHĐT-TH năm 2013 về thông báo và hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2014-2015 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4686/BKHĐT-TH V/v thông báo và hướng dẫn xây dựng KH đầu tư nguồn NSNN giai đoạn 2014-2015 Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2013

Ban hành: 06/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2013

20

Công văn 4669/BKHĐT-TH năm 2013 hướng dẫn triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng kế hoạch năm 2014 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4669/BKHĐT-TH V/v hướng dẫn triển khai các Chỉ thị của TTCP và xây dựng KH năm 2014 Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2013

Ban hành: 05/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2015 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 37/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ