Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 4723/BKHĐT-TH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 13660 công văn

1

Công văn 4723/BKHĐT-TH xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4723/BKHĐT-TH V/v xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2012

Ban hành: 29/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2012

2

Công văn 7356/BKHĐT-TH hướng dẫn Chỉ thị về tăng cường quản lý đầu tư từ Ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 7356/BKHĐT-TH V/v hướng dẫn thực hiện Chỉ thị của TTCP về tăng cường quản lý đầu tư từ NSNN và TPCP Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2011

Ban hành: 28/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2011

3

Công văn 697/BKHĐT-TH năm 2014 báo cáo dự án đầu tư công dàn trải, không hiệu quả, lãng phí do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 697/BKHĐT-TH V/v báo cáo các dự án đầu tư công dàn trải, không hiệu quả, lãng phí Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2014

Ban hành: 12/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2014

4

Công văn 3367/BKHĐT-TH triển khai dự án khởi công mới kế hoạch 2013 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3367/BKHĐT-TH V/v triển khai các dự án khởi công mới kế hoạch 2013 Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2013

Ban hành: 23/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

5

Công văn 10052/BKHĐT-TH điều chỉnh dự kiến kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2013 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10052/BKHĐT-TH V/v điều chỉnh dự kiến KH vốn TPCP năm 2013 Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2012

Ban hành: 30/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2013

6

Công văn 3340/BKHĐT-TH năm 2015 xây dựng Đề án Hệ thống chỉ tiêu kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và hằng năm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3340/BKHĐT-TH V/v xây dựng Đề án Hệ thống chỉ tiêu kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và hằng năm Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2015

Ban hành: 29/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2015

7

Công văn 1266/BKHĐT-TH thực hiện kế hoạch vốn nước ngoài (ODA) năm 2015 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1266/BKHĐT-TH V/v thực hiện kế hoạch vốn nước ngoài (ODA) năm 2015 Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2015   Kính

Ban hành: 09/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2015

8

Công văn 3137/BKHĐT-TH năm 2015 hướng dẫn bổ sung báo cáo nợ đọng xây dựng cơ bản theo Chỉ thị 07/CT-TTg do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3137/BKHĐT-TH V/v hướng dẫn bổ sung báo cáo nợ đọng xây dựng cơ bản theo Chỉ thị số 07/CT-TTg Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2015

Ban hành: 22/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2015

9

Công văn 3564/BKHĐT-TH năm 2015 báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài (ODA) năm 2014 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3564/BKHĐT-TH V/v báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài (ODA) năm 2014 Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2015

Ban hành: 05/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2015

10

Công văn 3809/BKHĐT-TH hướng dẫn rà soát, cắt giảm, điều chuyển vốn đầu tư phát triển kế hoạch năm 2011 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 3809/BKHĐT-TH V/v hướng dẫn rà soát, cắt giảm, điều chuyển vốn ĐTPT kế hoạch năm 2011 Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2011

Ban hành: 15/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2011

11

Công văn 4106/BKHĐT-TH về khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4106/BKHĐT-TH V/v khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2011

Ban hành: 24/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2011

12

Công văn 1791/BKHĐT-TH về báo cáo giải ngân khoản ứng trước được chuyển thành vốn cấp từ nguồn vượt thu và bội chi ngân sách nhà nước năm 2009 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ----------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 1791/BKHĐT-TH V/v báo cáo giải ngân các khoản ứng trước được chuyển thành vốn cấp từ nguồn vượt thu và bội chi NSNN năm 2009 Hà

Ban hành: 25/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2011

13

Công văn 1818/BKHĐT-TH về rà soát, điều chỉnh kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2011 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1818/BKHĐT-TH V/v rà soát, điều chỉnh kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2011 Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2011

Ban hành: 25/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2011

14

Công văn 9005/BKHĐT-TH hướng dẫn ứng chi và điều chuyển vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch 2012 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 9005/BKHĐT-TH V/v hướng dẫn ứng chi và điều chuyển vốn NSNN và vốn TPCP KH 2012 Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2012

Ban hành: 02/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2012

15

Công văn 9598/BKHĐT-TH về báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9598/BKHĐT-TH V/v báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2012

Ban hành: 20/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2012

16

Công văn 9461/BKHĐT-TH điều chỉnh kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước năm 2013 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 9461/BKHĐT-TH V/v điều chỉnh KH đầu tư nguồn NSNN năm 2013 Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2012

Ban hành: 15/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2012

17

Công văn 9590/BKHĐT-TH về báo cáo nợ đọng xây dựng cơ bản và danh mục dự án phải đình hoãn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9590/BKHĐT-TH V/v báo cáo nợ đọng XDCB và danh mục các dự án phải đình hoãn Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2012

Ban hành: 20/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2012

18

Công văn 4041/BKHĐT-TH năm 2014 đính chính khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 4041/BKHĐT-TH V/v đính chính khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2014

Ban hành: 27/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2014

19

Công văn 3979/BKHĐT-TH năm 2014 về lập kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH V� ĐẦU TƯ ------- CỘNG H�A X� HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh ph�c --------------- Số: 3979/BKHĐT-TH V/v lập kế hoạch đầu tư ph�t triển năm 2015 H� Nội, ng�y 24 th�ng 6 năm 2014

Ban hành: 24/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2014

20

Công văn 1100/BKHĐT-TH năm 2015 hướng dẫn bổ sung lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1100/BKHĐT-TH V/v hướng dẫn bổ sung lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2015

Ban hành: 27/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2015 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 37/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ

DMCA.com Protection Status