Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 46/BBBG-CCK/2013 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 45917 văn bản

61

Kế hoạch 46/KH-UBND tổ chức tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2013, tỉnh Thanh Hóa

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 46/KH-UBND Thanh Hóa, ngày 23 tháng 04 năm 2013 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUẦN LỄ QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ

Ban hành: 23/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2013

62

Kế hoạch 46/KH-UBND năm 2013 xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020 tỉnh Hòa Bình

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 46/KH-UBND Hòa Bình, ngày 10 tháng 09 năm 2013 KẾ HOẠCH XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP GIAI ĐOẠN

Ban hành: 10/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2013

63

Quyết định 1663/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 46/NQ-CP do tỉnh Thái Bình ban hành

HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 46/NQ-CP NGÀY 29/3/2013 CỦA CHÍNH PHỦ. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 22/6/2000; Căn cứ Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện

Ban hành: 08/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2013

64

Quyết định 46/QĐ-UBND về công bố công khai số liệu dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013 do tỉnh Ninh Thuận ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 46/QĐ-UBND Ninh Thuận, ngày 05 tháng 3 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU

Ban hành: 05/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2013

65

Quyết định 46/2012/QĐ-UBND về Quy định giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 46/2012/QĐ-UBND Bà Rịa, ngày 20 tháng 12 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ CÁC

Ban hành: 20/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2013

66

Quyết định 46/QĐ-CTN năm 2013 về cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 46/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC

Ban hành: 08/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2013

67

Quyết định 46/2012/QĐ-UBND về chuẩn hộ nghèo áp dụng cho giai đoạn 2013 - 2017 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 46/2012/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 11 tháng 10 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHUẨN HỘ NGHÈO

Ban hành: 11/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2012

68

Kế hoạch 46/KH-UBND năm 2014 triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 do thành phố Cần Thơ ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 46/KH-UBND Cần Thơ, ngày 12 tháng 5 năm 2014 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013

Ban hành: 12/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2014

69

Nghị quyết 46/2014/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2013

CHỦ TỊCH Vũ Hồng Bắc BIỂU SỐ 01 QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 TỈNH THÁI NGUYÊN (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 46/2014/NQ-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên) ĐVT: Triệu đồng Số TT Chỉ tiêu Dự

Ban hành: 25/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2014

70

Quyết định 46/QĐ-BC năm 1997 về Quy chế cấp giấy phép, kiểm tra xử lý vi phạm việc thu chương trình truyền hình nước ngoài từ vệ tinh (TVRO) do Bộ trưởng Bộ Văn hoá-Thông tin ban hành

BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 46/QĐ-BC Hà Nội, ngày 10 tháng 1 năm 1997 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ CẤP GIẤY PHÉP; KIỂM TRA XỬ LÝ VI PHẠM VIỆC THU CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NƯỚC NGOÀI TỪ VỆC TINH (TVRO) BỘ TRƯỞNG

Ban hành: 10/01/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

71

Thông tư 46-TC/CĐKT năm 1991 hướng dẫn chế độ hạch toán kế toán tiền hàng viện trợ quốc tế do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 46-TC/CĐKT Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 1991 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 46-TC/CĐKT NGÀY 15-8-1991 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIỀN, HÀNG VIỆN TRỢ QUỐC TẾ. Thực hiện chức năng quản

Ban hành: 15/08/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2012

72

Nghị quyết 46-NQ/TW về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới do Bộ Chính trị ban hành

BỘ CHÍNH TRỊ ****** ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ******** Số: 46-NQ/TW Hà Nội , ngày 23 tháng 02 năm 2005 NGHỊ QUYẾT CỦA BỘ CHÍNH TRỊ SỐ 46-NQ/TW NGÀY 23 THÁNG 02 NĂM 2005 VỀ CÔNG TÁC BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ NÂNG CAO SỨC KHOẺ NHÂN DÂN

Ban hành: 23/02/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2010

73

Thông báo số 46/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sơn La do Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------- Số: 46/TB-BGTVT Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2008 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGÔ THỊNH ĐỨC TẠI BUỔI LÀM

Ban hành: 05/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2008

74

Thông tư 46/TC/TCDN-1996 hướng dẫn chế độ thu nộp và phân bổ các khoản thu từ đấu thầu khai thác đá quý và thu theo hợp đồng khai thác phân chia sản phẩm đá quý do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 46/TC/TCDN Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 1996 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 46 TC/TCDN NGÀY 9 THÁNG 8 NĂM 1996 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THU NỘP VÀ PHÂN BỔ CÁC KHOẢN THU TỪ ĐẤU THẦU KHAI THÁC ĐÁ QUÝ VÀ

Ban hành: 09/08/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

75

Thông tư 46/TC-QLCS-1995 hướng dẫn tiếp nhận, bàn giao, đánh giá lại giá trị nhà và đất thuộc trụ sở làm việc dôi ra do sắp xếp lại Quỹ nhà làm việc của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đang quản lý, sử dụng do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 46/TC-QLCS Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 1995 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 46/TC-QLCS NGÀY 14 THÁNG 06 NĂM 1995 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN VIỆC TIẾP NHẬN, BÀN GIAO, ĐÁNH GIÁ LẠI GIÁ TRỊ NHÀ VÀ ĐẤT

Ban hành: 14/06/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

76

Thông tư 46-TC/TCT năm 1993 hướng dẫn chế độ quản lý thu phí, lệ phí ở xã phường do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 46-TC/TCT Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 1993 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 46 TC/TCT NGÀY 24 THÁNG 6 NĂM 1993 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ THU PHÍ, LỆ PHÍ Ở XÃ PHƯỜNG Thi hành Quyết định số 276/CT

Ban hành: 24/06/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

77

Thông tư 46-TC/ĐT năm 1992 hướng dẫn Quyết định 314-CT 1992 về việc đền bù thiệt hại về đất đai và tài sản, hoa màu cho các đối tượng sử dụng đất có đường dây tải điện 500KV đi qua do Bộ tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 46-TC/ĐT Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 1992 THÔNG TƯ SỐ 46-TC/ĐT NGÀY 23-9-1992 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 314-CT NGÀY 24-8-1992 CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG VỀ VIỆC

Ban hành: 23/09/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

78

Quyết định 46/QĐ-TTg năm 2008 về tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 46/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn

Ban hành: 10/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2008

79

Hiệp định số 46/2005/LPQT về dẫn độ giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đại hàn Dân quốc

BỘ TÀI CHÍNH ****** Số: 46/2005/LPQT Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2003 Hiệp định về dẫn độ giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đại hàn Dân quốc có hiệu lực từ ngày 19 tháng 4 năm 2005./.

Ban hành: 15/09/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

80

Thông tư 46-TT-ĐTBD-1964 hướng dẫn việc thành lập trường bồi dưỡng cán bộ giáo viên do Bộ Giáo dục ban hành

BỘ GIÁO DỤC ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 46-TT-ĐTBD Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 1964 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ GIÁO VIÊN BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC Kính gửi: Đồng kính gửi: -Ủy ban hành

Ban hành: 01/09/1964

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2015 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 37/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ