Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 457/2005/QĐ-NHNN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 118759 văn bản

1

Quyết định 457/2005/QĐ-NHNN về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng” do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 457/2005/QĐ-NHNN Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ

Ban hành: 19/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2012

2

Quyết định 34/2008/QĐ-NHNN sửa đổi Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng kèm theo Quyết định 457/2005/QĐ-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

CỦA QUY ĐỊNH VỀ CÁC TỶ LỆ BẢO ĐẢM AN TOÀN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 457/2005/QĐ-NHNN NGÀY 19/4/2005 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003;

Ban hành: 05/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

3

Quyết định 03/2007/QĐ-NHNN sửa đổi quy định về tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của Tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định 457/2005/QĐ-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

ĐỊNH VỀ CÁC TỶ LỆ BẢO ĐẢM AN TOÀN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 457/2005/QĐ-NHNN NGÀY 19/04/2005 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt

Ban hành: 19/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2007

4

Quyết định 457/2003/QĐ-NHNN ban hành Quy trình kỹ thuật nghiệp vụ thanh toán bù trừ điện tử liên Ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 457/2003/QĐ-NHNN Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ

Ban hành: 12/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2012

5

Thông báo 457/TB-NHNN áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tổ chức tín dụng có tỷ trọng cho vay nông nghiệp nông thôn lớn theo Thông tư 20/2010/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM   ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 457/TB-NHNN Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2010 THÔNG BÁO VỀ VIỆC ÁP DỤNG TỶ LỆ DỰ TRỮ BẮT BUỘC

Ban hành: 08/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2011

6

Quyết định 457/QĐ-TTg năm 2008 về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 457/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Ban hành: 28/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2008

7

Quyết định 457/QĐ-TTg năm 2009 phê duyệt kế hoạch vay và trả nợ nước ngoài năm 2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 457/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH VAY VÀ TRẢ NỢ

Ban hành: 09/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2009

8

Quyết định 457/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 457/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày 04 tháng 4 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI

Ban hành: 04/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2013

9

Quyết định 457/QĐ-UBND năm 2007 quy định tạm thời chế độ luyện tập, thi đấu thể dục thể thao của ngành Giáo dục và Đào tạo do tỉnh Bắc Kạn ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 457/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 26 tháng 3 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TẠM THỜI CHẾ ĐỘ TẬP LUYỆN,

Ban hành: 26/03/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2015

10

Quyết định 457/QĐ-UBND năm 2014 kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Nghệ An

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 457/QĐ-UBND Nghệ An, ngày 25 tháng 01 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA

Ban hành: 25/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2015

11

Quyết định số 457/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế thành phố Cần Thơ.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 457/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 24 tháng 02 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH

Ban hành: 24/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2012

12

Quyết định 457/QĐ-BKHĐT năm 2014 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 457/QĐ-BKHĐT Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ

Ban hành: 10/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2014

13

Quyết định 457/QĐ-UBND năm 2014 công nhận lại và cấp bằng công nhận Trường Tiểu học Như Cố I, huyện Chợ Mới đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 457/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 19 tháng 3 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN LẠI VÀ CẤP BẰNG CÔNG NHẬN

Ban hành: 19/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2014

14

Quyết định 457/QĐ-UBND năm 2015 ban hành Bảng xếp loại đường bộ để tính cước vận tải đường bộ bằng ô tô năm 2015 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 457/QĐ-UBND Phú Yên, ngày 16 tháng 3 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG XẾP LOẠI ĐƯỜNG BỘ ĐỂ

Ban hành: 16/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2015

15

Quyết định 457/QĐ-QLD năm 2015 về thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 457/QĐ-QLD Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THU HỒI SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ

Ban hành: 17/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2015

16

Quyết định 457/QĐ-QLCL năm 2013 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014 do Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 457/QĐ-QLCL Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2013

Ban hành: 29/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2014

17

Quyết định 457/QĐ-BNV năm 2010 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trang thông tin điện tử của Bộ Nội vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 457/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRANG THÔNG

Ban hành: 04/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2010

18

Quyết định 457/QĐ-BKHĐT năm 2011 về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng biển đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 457/QĐ-BKHĐT Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN

Ban hành: 05/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2011

19

Quyết định 457/2004/QĐ-UB về Quy định Khuyến khích phát triển Tiểu, Thủ công nghiệp Lào Cai

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 457/2004/QĐ-UB Lào Cai, ngày 23 tháng 8 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH "QUY ĐỊNH VỀ KHUYẾN

Ban hành: 23/08/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2012

20

Quyết định 457/2008/QĐ-UBND quy định chế độ chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo quản lý của tỉnh được điều động, luân chuyển do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 457/2008/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH

Ban hành: 26/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status