Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 3993/2009/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 111132 văn bản

1

Quyết định 3993/2009/QĐ-UBND ban hành tập đơn giá chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 3993/2009/QĐ-UBND Hạ Long, ngày 08 tháng 12 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TẬP ĐƠN GIÁ CHI PHÍ DỊCH VỤ

Ban hành: 08/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2010

2

Quyết định 3993/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống Đô thị và Điểm dân cư nông thôn tỉnh Phú Thọ Đến năm 2020

TỊCH Đặng Đình Vượng PHỤ LỤC 1 CÁC CHỈ TIÊU VỀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG XÃ HỘI VÀ KỸ THUẬT ĐÔ THỊ (Kèm theo Quyết Định số: 3993/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2008) TT Hạng mục Đơn vị tính Hiện trạng 2004 Năm 2010

Ban hành: 26/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2014

3

Quyết định 3993/QĐ-UBND năm 2013 ủy quyền xem xét, chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3993/QĐ-UBND Đồng Nai, ngày 05 tháng 12 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ỦY QUYỀN XEM XÉT, CHẤP THUẬN NHU

Ban hành: 05/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2013

4

Quyết định 3993/QĐ-BKHCN năm 2011 công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (Lĩnh vực: năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân) do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3993/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ

Ban hành: 29/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2012

5

Quyết định 3993/QĐ-BGTVT năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch - Đầu tư do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3993/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2011

6

Quyết định 3993/QĐ-TCHQ năm 2013 công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất, nhập khẩu ở biên giới thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Tà Lùng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3993/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN ĐỊA ĐIỂM TẬP KẾT,

Ban hành: 05/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2013

7

Quyết định 3993/QĐ-BVHTTDL năm 2013 xếp hạng di tích quốc gia do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3993/QĐ-BVHTTDL Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XẾP HẠNG DI TÍCH

Ban hành: 12/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2013

8

Quyết định 2009/QĐ-UBND năm 2012 hỗ trợ lãi suất đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2012-2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2009/QĐ-UBND Quảng Ninh, ngày 13 tháng 08 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ LÃI SUẤT ĐẦU TƯ

Ban hành: 13/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2012

9

Quyết định 2009/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt “Đề án thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X và Chương trình số 18-CTr/TU về nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030” do tỉnh Hưng Yên ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2009/QĐ-UBND Hưng Yên, ngày 01 tháng 12 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT “ĐỀ ÁN THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

Ban hành: 01/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2013

10

Quyết định 2009/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn quốc gia về y tế do tỉnh Bạc Liêu ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2009/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 16 tháng 8 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN ĐƠN VỊ ĐẠT

Ban hành: 16/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2013

11

Quyết định 2009/QĐ-UBND năm 2009 về công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2009/QĐ-UBND Bến Tre, ngày 24 tháng 8 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH

Ban hành: 24/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2011

12

Quyết định 2009/QĐ-UBND năm 2011 về “Kế hoạch thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 của Chính phủ” do tỉnh Cà Mau ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2009/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 28 tháng 12 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH “KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Ban hành: 28/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2015

13

Quyết định 2474/2010/QĐ-UBND ban hành tập đơn giá duy tu sửa chữa đường giao thông nội thị, thị xã Uông Bí do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành

việc ban hành quy định về quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”; Căn cứ Quyết định số 3993/2009/QĐ-UBND ngày 08/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành tập đơn giá chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1134/TTr-SXD ngày 29/7/2010,

Ban hành: 18/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2010

14

Quyết định 04/2009/QĐ-UBND sửa đổi "Quy chế quản lý và khai thác vận tải khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Bình Dương ” kèm theo Quyết định 60/2007/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 04/2009/QĐ-UBND Thủ Dầu Một, ngày 21 tháng 1 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG “ QUY CHẾ

Ban hành: 21/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2012

15

Quyết định 17/2009/QĐ-UBND sửa đổi Đề án xây dựng thiết chế Văn hoá - thông tin - thể thao đồng bộ và phát triển đời sống văn hoá ở cơ sở tỉnh Nghệ An thời kỳ 2002-2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/2009/QĐ-UBND Vinh, ngày 20 tháng 01 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH BỔ SUNG, SỬA ĐỔI MỘT SỐ NỘI DUNG ĐỀ

Ban hành: 20/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2012

16

Quyết định 4801/2009/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Phú Thọ đến năm 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4801/2009/QĐ-UBND Việt Trì, ngày 31 tháng 12 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH

Ban hành: 31/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2012

17

Quyết định 55/2009/QĐ-UBND sửa đổi quy định về quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông và sử dụng tạm thời bãi sông chứa cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định 31/2005/-UB

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 55/2009/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày 14 tháng 07 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT

Ban hành: 14/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2012

18

Quyết định 25/2009/QĐ-UBND về Quy định chế độ đãi ngộ đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên Lương Thế Vinh do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/2009/QĐ-UBND Biên Hòa, ngày 13 tháng 4 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHẾ

Ban hành: 13/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2012

19

Quyết định 19/2009/QĐ-UBND về Quy định chế độ chính sách đối với cán bộ, công, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng; Chính sách thu hút nguồn nhân lực trình độ cao do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2009/QĐ-UBND Phủ Lý, ngày 08 tháng 6 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHẾ

Ban hành: 08/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2012

20

Quyết định 79/2009/QĐ-UBND về Quy định tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi, Người có công đưa nghề mới về Ninh Thuận

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 79/2009/QĐ-UBND Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 09 tháng 3 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY

Ban hành: 09/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ