Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 38-HD/BTCTW "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 21953 văn bản

1

Hướng dẫn 38-HD/BTCTW xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức của tổ chức cơ sở đảng do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 38-HD/BTCTW Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2010 HƯỚNG DẪN VỀ XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN MÔ HÌNH TỔ CHỨC CỦA MỘT SỐ LOẠI HÌNH TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG Thực

Ban hành: 09/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2012

2

Hướng dẫn 11/HD-BTCTW về kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 11/HD-BTCTW Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2012 HƯỚNG DẪN VỀ KIỂM ĐIỂM, TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH THEO KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XI

Ban hành: 14/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2012

3

Hướng dẫn 09-HD/BTCTW về sinh hoạt chi bộ do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 09-HD/BTCTW Ngày 02 tháng 3 năm 2012 HƯỚNG DẪN VỀ NỘI DUNG SINH HOẠT CHI BỘ Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư Trung

Ban hành: 02/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2012

4

Hướng dẫn 33/HD-BTCTW về công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TỔ CHỨC -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 33-HD/BTCTW Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2009 HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC NHÂN SỰ CẤP ỦY TẠI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU

Ban hành: 25/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2012

5

Hướng dẫn 37-HD/BTCTW thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra đảng các cấp do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TỔ CHỨC ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------- Số: 37-HD/BTCTW Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2010 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THÂM NIÊN NGHỀ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC

Ban hành: 25/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2010

6

Hướng dẫn 52/HD-BTCTW điều chỉnh đối tượng khám, chữa bệnh tại cơ sở y tế của Trung ương do Ban Tổ chức Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TỔ CHỨC ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 52 HD/BTCTW Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2005 HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐỐI TƯỢNG KHÁM, CHỮA BỆNH TẠI MỘT SỐ CƠ SỞ Y

Ban hành: 02/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2010

7

Hướng dẫn 03-HD/BTCTW về thi hành Điều lệ Đảng do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------- Số: 03-HD/BTCTW Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2006 HƯỚNG DẪN VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỤ THỂ THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG - Căn cứ Điều lệ Đảng; - Căn cứ Quy định

Ban hành: 29/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2011

8

Hướng dẫn 16-HD/BTCTW về nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức cơ quan đảng, đoàn thể và việc cán bộ, công chức thôi tham gia cấp uỷ các cấp do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------- Số: 16-HD/BTCTW Hà Nội, ngày 7 năm 5 năm 2008 HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC NGHỈ HƯU ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CƠ QUAN ĐẢNG, ĐOÀN THỂ VÀ VIỆC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THÔI

Ban hành: 07/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2011

9

Hướng dẫn 21-HD/BTCTW việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình hằng năm đối với tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp do Ban Tổ chức Trung ương Đảng ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TỔ CHỨC ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 21-HD/BTCTW Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2008 HƯỚNG DẪN VIỆC KIỂM ĐIỂM, TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH HẰNG NĂM ĐỐI VỚI TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN

Ban hành: 10/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2011

10

Hướng dẫn 05-HD/BTCTW thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức cơ quan đảng, đoàn thể chính trị - xã hội và tiền lương của Hội Cựu chiến binh Việt Nam theo Thông báo 13-TB/TW do Ban Tổ chức Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TỔ CHỨC -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------- Số: 05-HD/BTCTW Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2011 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CƠ QUAN ĐẢNG, ĐOÀN THỂ CHÍNH

Ban hành: 01/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2011

11

Hướng dẫn 01-HD/BTCTW về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 do Ban Tổ chức Trung ương Đảng ban hành

BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 01-HD/BTCTW Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2011 HƯỚNG DẪN VỀ CÔNG TÁC NHÂN SỰ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XIII VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ

Ban hành: 14/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2012

12

Hướng dẫn 40-HD/BTCTW thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử theo nhiệm kỳ Đại hội Đảng các cấp do Ban Tổ chức Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TỔ CHỨC -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------- Số: 40-HD/BTCTW Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2010 HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ KHÔNG ĐỦ TUỔI TÁI CỬ

Ban hành: 29/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2012

13

Hướng dẫn 02-HD/BTCTW về xây dựng, củng cố tổ chức đảng trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 02-HD/BTCTW Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2006 HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC XÂY DỰNG, CỦNG CỐ TỔ CHỨC ĐẢNG TRONG HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ Tại Công

Ban hành: 10/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2013

14

Hướng dẫn 05/HD-BTCTW về nội dung sinh hoạt chi bộ trong loại hình tổ chức cơ sở đảng do Ban Tổ chức Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TỔ CHỨC -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 05-HD/BTCTW Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2007 HƯỚNG DẪN NỘI DUNG SINH HOẠT CHI BỘ TRONG CÁC LOẠI HÌNH TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG Thực hiện Chỉ thị số

Ban hành: 25/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2012

15

Hướng dẫn 22-HD/BTCTW thực hiện Nghị quyết 42/NQ/TW về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TỔ CHỨC -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 22–HD/BTCTW Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2008 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 42/NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ CÔNG TÁC QUY HOẠCH CÁN BỘ

Ban hành: 21/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2012

16

Hướng dẫn 01-HD/BTCTW đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 01-HD/BTCTW V/v: đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2006 HƯỚNG DẪN A- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU Đánh giá

Ban hành: 14/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2012

17

Hướng dẫn 15-HD/BTCTW về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo tinh thần Nghị quyết 42-NQ/TW và Kết luận 24-KL/TW do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TỔ CHỨC ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 15-HD/BTCTW Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2012 HƯỚNG DẪN VỀ CÔNG TÁC QUY HOẠCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ THEO TINH THẦN NGHỊ

Ban hành: 05/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2012

18

Hướng dẫn 21-HD/BTCTW năm 2013 xây dựng mô hình tổ chức đảng ở khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, cụm công nghiệp do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TỔ CHỨC -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 21-HD/BTCTW Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2013 HƯỚNG DẪN VIỆC XÂY DỰNG MÔ HÌNH TỔ CHỨC ĐẢNG Ở KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT, KHU

Ban hành: 17/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2013

19

Hướng dẫn 24/HD-BTCTW năm 2009 thực hiện thí điểm chủ trương đại hội Đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư của Ban Tổ chức Trung ương

BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 24/HD-BTCTW Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2009 HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM CHỦ TRƯƠNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CƠ SỞ TRỰC TIẾP BẦU BAN THƯỜNG VỤ, BÍ THƯ,

Ban hành: 06/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2014

20

Hướng dẫn 26-HD/BTCTW năm 2014 về công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 26-HD/BTCTW Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2014 HƯỚNG DẪN VỀ CÔNG TÁC NHÂN SỰ CẤP ỦY TẠI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ

Ban hành: 18/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ