Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 3589/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 97429 văn bản

1

Quyết định 3589/QĐ-UBND năm 2009 quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sơn La áp dụng từ ngày 01/01/2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 3589/QĐ-UBND Sơn La, ngày 29 tháng 12 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Ban hành: 29/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2010

2

Quyết định 3589/QĐ-UBND năm 2009 ban hành Quy định về quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 3589/QĐ-UBND Hạ Long, ngày 12 tháng 11 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHI PHÍ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH

Ban hành: 12/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2010

3

Quyết định 3816/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3589/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2020

3589/QĐ-UBND NGÀY 27/12/2010 CỦA UBND TỈNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN VÀ SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2011 ĐẾN NĂM 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Khoáng sản có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2011;

Ban hành: 24/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2013

4

Quyết định 3589/QĐ-BCT năm 2012 bổ sung quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, vonfram và antimon giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3589/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÂN VÙNG THĂM DÒ, KHAI THÁC,

Ban hành: 25/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2012

5

Quyết định 3993/2009/QĐ-UBND ban hành tập đơn giá chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành

CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/03/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị; Căn cứ Quyết định số 3589/QĐ-UBND ngày 12/11/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh “về việc ban

Ban hành: 08/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2010

6

Chỉ thị 3589/CT-BNN-TL năm 2007 triển khai giải pháp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------- Số: 3589/CT-BNN-TL Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2007 CHỈ

Ban hành: 28/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2008

7

Quyết định 2474/2010/QĐ-UBND ban hành tập đơn giá duy tu sửa chữa đường giao thông nội thị, thị xã Uông Bí do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành

DUY TU, SỬA CHỮA ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI THỊ, THỊ XÃ UÔNG BÍ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/03/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị; Căn cứ Quyết định số 3589/QĐ-UBND ngày 12/11/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh “về

Ban hành: 18/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2010

8

Quyết định 1784/2011/QĐ-UBND về tập đơn giá công tác vệ sinh môi trường trên Quốc lộ 18A, tại bàn huyện Đông Triều, thành phố Uông Bí và huyện Yên Hưng do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Quyết định số 3589/QĐ-UBND ngày 12/11/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh “về việc ban hành quy định về quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Căn cứ Quyết định số 3993/2009/QĐ-UBND ngày 08/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành tập đơn giá chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

Ban hành: 06/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2013

9

Quyết định 100- năm 1981 ban hành bốn tiêu chuẩn Nhà nước về Máy khoan do Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành

UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 100- Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 1981 QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC SỐ

Ban hành: 23/05/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2012

10

Quyết định 438/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Đề án phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước cho thanh niên tỉnh Bình Phước năm 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 438/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 06 tháng 03 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

Ban hành: 06/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2014

11

Quyết định 2620/QĐ-UBND năm 2013 giao kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản tập trung năm 2014 tỉnh Bình Phước

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2620/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 27 tháng 12 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH GIAO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB TẬP TRUNG

Ban hành: 27/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2014

12

Quyết định 6675/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ Quyết định 3498/2005/-UB do quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 6675/QĐ-UBND Bình Tân, ngày 19 tháng 06 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ỦY BAN

Ban hành: 19/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2014

13

Quyết định 757/QĐ-UBND năm 2014 về Quy chế hoạt động của Tổ công tác thực hiện Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Quảng Ninh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 757/QĐ-UBND Quảng Ninh, ngày 21 tháng 04 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG TỔ CÔNG TÁC

Ban hành: 21/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2014

14

Quyết định 708/QĐ-UBND năm 2014 về Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ninh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 708/QĐ-UBND Quảng Ninh, ngày 14 tháng 04 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN

Ban hành: 14/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2014

15

Quyết định 3872/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3872/QĐ-UBND Long An, ngày 07 tháng 11 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC

Ban hành: 07/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2014

16

Quyết định 1596/QĐ-UBND năm 2009 bãi bỏ Quyết định 45/2003/-UBBT về chính sách hỗ trợ nông dân mua máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, đẩy nhanh tốc độ cơ giới hóa nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2003-2005 tỉnh Bình Thuận

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1596/QĐ-UBND Phan Thiết, ngày 12 tháng 6 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ

Ban hành: 12/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2014

17

Quyết định 2569/QĐ-UBND năm 2008 bãi bỏ Quyết định 83/2003/-UBBT về chính sách phát triển chăn nuôi bò sữa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2003 – 2010

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2569/QĐ-UBND Phan Thiết, ngày 25 tháng 9 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ

Ban hành: 25/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2014

18

Quyết định 1097/QĐ-UBND năm 2014 về Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Bến Tre

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1097/QĐ-UBND Bến Tre, ngày 04 tháng 6 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN CHỈ ĐẠO

Ban hành: 04/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2014

19

Quyết định 210/QĐ-UBND năm 2014 thành lập và giao chỉ tiêu biên chế cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 210/QĐ-UBND Bình Dương, ngày 22 tháng 01 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP VÀ GIAO CHỈ TIÊU

Ban hành: 22/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2014

20

Quyết định 211/QĐ-UBND năm 2014 thành lập và giao chỉ tiêu biên chế cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 211/QĐ-UBND Bình Dương, ngày 22 tháng 01 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP VÀ GIAO CHỈ TIÊU BIÊN

Ban hành: 22/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/08/2009, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ