Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 31/2013/QH13 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 35564 công văn

1

Công văn 16485/BTC-CST năm 2013 thực hiện quy định tại Nghị quyết 54/2013/QH13 và 57/2013/QH13 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16485/BTC-CST V/v Triển khai thực hiện một số quy định tại Nghị quyết số 54/2013/QH13 và số 57/2013/QH13 của Quốc hội Hà Nội, ngày 27 tháng 11

Ban hành: 27/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2013

2

Công văn 5796/VPCP-KTN năm 2013 Nghị định hướng dẫn Nghị quyết 49/2013/QH13 do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5796/VPCP-KTN V/v ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 49/2013/QH13 của Quốc hội Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2013

Ban hành: 16/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2013

3

Công văn 2615/TCT-TVQT năm 2014 thực hiện Luật Đấu thầu 43/2013/QH13 do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2615/TCT-TVQT V/v thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2014 Kính gửi: Cục Thuế

Ban hành: 10/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2014

4

Công văn 5384/TCHQ-TXNK năm 2013 thực hiện Luật 21/2012/QH13 do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5384/TCHQ-TXNK V/v: thực hiện Luật số 21/2012/QH13 Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2013 Kính

Ban hành: 11/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2013

5

Công văn 4054/BKHĐT-QLĐT năm 2014 thực hiện Luật đấu thầu 43/2013/QH13 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 4054/BKHĐT-QLĐT V/v thực hiện Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2014

Ban hành: 27/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2014

6

Công văn 4683/VPCP-KTN năm 2014 hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 66/2013/QH13 về đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4683/VPCP-KTN V/v hoàn thiện Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 66/2013/QH13 về đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh Hà Nội, ngày 24 tháng 06

Ban hành: 24/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2014

7

Công văn 9559/BTC-HCSN năm 2014 thực hiện Luật Đấu thầu 43/2013/QH13 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9559/BTC-HCSN V/v thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2014

Ban hành: 15/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2014

8

Công văn 5113/TCHQ-TXNK năm 2013 về kiến nghị Luật Quản lý thuế 21/2012/QH13 do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5113/TCHQ-TXNK V/v kiến nghị Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2013

Ban hành: 28/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2013

9

Công văn 4544/TCHQ-TXNK năm 2013 vướng mắc triển khai Luật 21/2012/QH13 và Thông tư 205/2010/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

2013 Kính gửi: Công ty Kinh doanh sản phẩm khí (PVGAS Trading) (Tòa nhà PVGAS tower, số 673 Nguyễn Hữu Thị, xã Phước Kiến, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí inh) Trả lời công văn số 2515/KDK-XNK ngày 15/07/2013 của Công ty Kinh doanh sản phẩm khí (PVGAS Trading) về vướng mắc triển khai Luật số 21/2013/QH13 và Thông tư

Ban hành: 07/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2013

10

Công văn 4526/TCHQ-TXNK năm 2013 vướng mắc khi thực hiện Luật Quản lý thuế 21/2012/QH13 do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 4526/TCHQ-TXNK V/v vướng mắc khi thực hiện Luật QLT số 21/2012/QH13 Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2013

Ban hành: 07/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2013

11

Công văn 4633/TCHQ-TXNK năm 2013 thực hiện Luật 21/2012/QH13 sửa đổi Luật Quản lý thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4633/TCHQ-TXNK V/v thực hiện Luật số 21/2012/QH13 Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2013 Kính

Ban hành: 09/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2013

12

Công văn 5378/TCHQ-TXNK năm 2013 thời hạn nộp thuế xuất khẩu theo Luật 21/2012/QH13 do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5378/TCHQ-TXNK V/v: thời hạn nộp thuế xuất khẩu theo Luật số 21/2012/QH13 Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2013

Ban hành: 11/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2013

13

Công văn 6984/VP-QLDA năm 2014 thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 về lựa chọn nhà đầu tư do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6984/VP-QLDA Về thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 về lựa chọn nhà đầu tư

Ban hành: 28/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2014

14

Công văn 2133/UBND-XD năm 2014 hướng dẫn thực hiện Luật đấu thầu 43/2013/QH13 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP do tỉnh Hà Giang ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2133/UBND-XD V/v Hướng dẫn thực hiện Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP Hà Giang, ngày 07 tháng 07

Ban hành: 07/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2014

15

Công văn 3371/BHXH-KHĐT năm 2014 thực hiện Luật Đấu thầu 43/2013/QH13 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3371/BHXH-KHĐT V/v: thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2014

Ban hành: 11/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2014

16

Công văn 12802/TCHQ-TXNK năm 2014 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

tại Chương III Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 và Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013; Chương III Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT; Chương III Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày

Ban hành: 21/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2014

17

Công văn 1017/BXD-KTXD năm 2014 hướng dẫn tính thuế giá trị gia tăng vào trong dự toán dịch vụ công ích đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

06/2008/TT-BXD ngày 20/03/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Đối với các dịch vụ công ích là đối tượng chịu thuế theo quy định của Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, thì dự toán chi phí được tính bổ sung thuế giá trị

Ban hành: 22/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2014

18

Công văn 4240/TCT-CS năm 2013 chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

đối với nhà thầu nước ngoài đã quy định về tỷ lệ (%) GTGT tính trên doanh thu tính thuế; tại Khoản 2a Điều 13 Thông tư số 60/2012/TT-BTC nêu trên quy định về tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT số 31/2013/QH13 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT số

Ban hành: 06/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2013

19

Công văn 10790/BTC-CST triển khai Nghị quyết 08/2011/QH13 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 10790/BTC-CST V/v Triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2011

Ban hành: 12/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2011

20

Công văn 3958/TCT-TNCN thực hiện Nghị quyết 08/2011/QH13 do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3958/TCT-TNCN V/v thực hiện Nghị quyết số 08/2011/QH13 Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2011 Kính gửi: Cục

Ban hành: 03/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ