Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 3073/QĐ-BNN-KHCN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 100169 văn bản

1

Quyết định 3073/QĐ-BNN-KHCN năm 2009 về định mức tạm thời áp dụng cho chương trình, dự án khuyến nông, khuyến ngư do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3073/QĐ-BNN-KHCN Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CÁC ĐỊNH MỨC TẠM THỜI ÁP

Ban hành: 28/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2011

2

Quyết định 3073/QĐ-BNN-QLCL năm 2013 phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn trên phạm vi toàn quốc do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3073/QĐ-BNN-QLCL Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN "XÂY

Ban hành: 27/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2014

3

Quyết định 3073/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tư pháp được áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lào Cai

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 3073/QĐ-UBND Lào Cai, ngày 29 tháng 10 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH V/V CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ban hành: 29/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2014

4

Quyết định 3073/2014/QĐ-UBND quy định giá tính lệ phí trước bạ các loại nhà do tỉnh Thanh Hóa ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 3073/2014/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 22 tháng 09 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ TÍNH LỆ

Ban hành: 22/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2014

5

Quyết định 3073/2014/QĐ-UBND Quy định quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm thành phố Hải Phòng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3073/2014/QĐ-UBND Hải Phòng, ngày 31 tháng 12 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY

Ban hành: 31/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2015

6

Quyết định 2081/QĐ-BNN-KHCN năm 2011 giao nhiệm vụ thực hiện Khung ma trận chính sách chu kỳ 3 (năm 2011) thuộc Chương trình hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu (SP-RCC) do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2081/QĐ-BNN-KHCN Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH GIAO NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KHUNG

Ban hành: 09/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2012

7

Quyết định 220/QĐ-BNN-KHCN năm 2012 phê duyệt điều chỉnh nội dung đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ giai đoạn 2012-2016 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 220/QĐ-BNN-KHCN Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2012   QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH

Ban hành: 08/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2012

8

Quyết định 1265/QĐ-BNN-KHCN năm 2012 phê duyệt dự án khuyến nông Trung ương: "Phát triển mô hình nuôi cá-lúa" do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1265/QĐ-BNN-KHCN Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG

Ban hành: 29/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2012

9

Quyết định 1274/QĐ-BNN-KHCN năm 2012 phê duyệt dự án khuyến nông Trung ương: "Xây dựng mô hình phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm quy mô xã" do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1274/QĐ-BNN-KHCN Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG

Ban hành: 29/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2012

10

Quyết định 1275/QĐ-BNN-KHCN năm 2012 phê duyệt dự án khuyến nông Trung ương: "Phát triển kỹ thuật chăn nuôi và vỗ béo gia súc lớn tại một số đơn vị quân đội" do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1275/QĐ-BNN-KHCN Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG

Ban hành: 29/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2012

11

Quyết định 1276/QĐ-BNN-KHCN năm 2012 phê duyệt dự án khuyến nông Trung ương: "Xây dựng mô hình chăn nuôi thỏ quy mô nông hộ" do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1276/QĐ-BNN-KHCN Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG

Ban hành: 29/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2012

12

Quyết định 1277/QĐ-BNN-KHCN năm 2012 phê duyệt dự án khuyến nông Trung ương: "Phát triển chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học và áp dụng VietGAHP tại một số đơn vị quân đội" do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1277/QĐ-BNN-KHCN Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG

Ban hành: 29/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2012

13

Quyết định 1278/QĐ-BNN-KHCN năm 2012 phê duyệt dự án khuyến nông Trung ương: "Chăn nuôi dê, cừu sinh sản" do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1278/QĐ-BNN-KHCN Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG

Ban hành: 29/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2012

14

Quyết định 1285/QĐ-BNN-KHCN năm 2012 công bố định mức trong xây dựng công trình thủy lợi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1285/QĐ-BNN-KHCN Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ ĐỊNH MỨC TRONG XÂY DỰNG

Ban hành: 30/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2012

Ban hành: 18/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2012

16

Quyết định 929/QĐ-BNN-KHCN năm 2012 phê duyệt Danh mục nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động và nghiên cứu thường xuyên của Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về động lực học sông biển do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 929/QĐ-BNN-KHCN Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC NHIỆM VỤ

Ban hành: 26/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2012

17

Quyết định 957/QĐ-BNN-KHCN năm 2012 kéo dài thời gian Dự án “Quản lý lâm sinh tối ưu và năng suất rừng trồng keo cho gỗ xẻ chất lượng cao” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 957/QĐ-BNN-KHCN Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH CHO PHÉP KÉO DÀI THỜI GIAN

Ban hành: 02/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2012

18

Quyết định 1384/QĐ-BNN-KHCN năm 2012 phê duyệt đề cương, nhiệm vụ: Xây dựng mô hình thu gom, xử lý phế phụ phẩm trồng trọt nhằm giảm phát thải khí nhà kính nông thôn ở vùng đồng bằng sông Hồng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1384/QĐ-BNN-KHCN Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG

Ban hành: 20/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2012

19

Quyết định 2269/QĐ-BNN-KHCN năm 2012 thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược Quy hoạch công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2269/QĐ-BNN-KHCN Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI

Ban hành: 20/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2012

20

Quyết định 3244/QĐ-BNN-KHCN năm 2010 phê duyệt Đề án tăng cường năng lực quan trắc môi trường nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2011-2020 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3244/QĐ-BNN-KHCN Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC

Ban hành: 02/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2015 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 37/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ