Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 269-TM/QLTT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 63294 văn bản

1

Quyết định 269-TM/QLTT năm 1995 quy định về quản lý và sử dụng biển hiệu quản lý thị trường, thẻ kiểm tra thị trường và vũ khí quân dụng trong lực lượng quản lý thị trường do Bộ trưởng Bộ Thương Mại ban hành

BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 269-TM/QLTT Hà Nội , ngày 30 tháng 3 năm 1995 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢN QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG BIỂN HIỆU QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG, THẺ KIỂM TRA THỊ TRƯỜNG VÀ VŨ KHÍ QUÂN DỤNG TRONG

Ban hành: 30/03/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

2

Quyết định 270-TM/QLTT năm 1995 ban hành mẫu ấn chỉ sử dụng trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát và xử phạt hành chính của Quản lý thị trường do Bộ trưởng Bộ Thương Mại ban hành

BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 270-TM/QLTT Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 1995 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CÁC MẪU ẤN CHỈ SỬ DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, KIỂM SOÁT VÀ XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH CỦA QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG. BỘ TRƯỞNG

Ban hành: 30/03/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

3

Báo cáo số 2821/TM-QLTT ngày 22/07/2002 của Bộ Thương mại về việc báo cáo sơ kết công tác quản lý thị trường 6 tháng đầu năm 2002

BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2821/TM-QLTT Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2002 BÁO CÁO SƠ KẾT CÔNG TÁC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2002 I. TÌNH

Ban hành: 22/07/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2012

4

Báo cáo số 1157 TM/QLTT ngày 24/3/2003 của Bộ Thương mại về việc báo cáo kết quả kiểm tra và xử lý vi phạm về kinh doanh xăng dầu từ ngày 13/2-17/2/2003

BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1157TM/QLTT Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2003 BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM VỀ KINH DOANH XĂNG DẦU TỪ NGÀY

Ban hành: 24/03/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2008

5

Thông tư 05/TM-QLTT-1996 hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị định 01/CP-1996 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại do Bộ Thương mại ban hành

BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 05/TM-QLTT Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 1996 THÔNG TƯ CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 05/TM-QLTT NGÀY 08-3-1996 HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 01/CP NGÀY 03-01-1996 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XỬ PHẠT VI

Ban hành: 08/03/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

6

Quyết định 880-TM/QLTT năm 1996 về Quy chế công tác của Công chức kiểm soát thị trường do Bộ trưởng Bộ thương mại ban hành

BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 880-TM/QLTT Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 1996 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG TÁC CỦA CÔNG CHỨC KIỂM SOÁT THỊ TRƯỜNG BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI Căn cứ các Nghị định của Chính phủ

Ban hành: 05/10/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

7

Thông tư 10/TM-QLTT-1995 hướng dẫn về tổ chức quản lý thị trường ở địa phương do Bộ Thương mại ban hành

BỘ THƯƠNG MẠI ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 10/TM-QLTT Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 1995 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG Ở ĐỊA PHƯƠNG Ngày 23/1/1995,

Ban hành: 19/04/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2008

8

Quyết định 587/1997/TM-QLTT về việc giải thể các trạm kiểm soát cố định liên ngành do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 587/1997/TM-QLTT Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 1997 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIẢI THỂ CÁC TRẠM KIỂM SOÁT CỐ ĐỊNH LIÊN NGÀNH BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI Căn cứ Quyết định 96-TTg ngày 18/2/1995 của

Ban hành: 14/08/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

9

Quyết định 1068/2001/TM-QLTT về Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1068/2001/TM-QLTT Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI - TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO CHỐNG BUÔN LẬU, HÀNG GIẢ VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI SỐ 1068/2001/TM-QLTT NGÀY 5

Ban hành: 05/10/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

10

Quyết định 04/QLTT năm 1992 về tổ chức và hoạt động của bộ phận ở phía Nam của Ban Chỉ đạo quản lý thị trường Trung ương do Ban chỉ đạo Quản lý thị trường trung ương ban hành

BAN CHỈ ĐẠO QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TRUNG ƯƠNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 04/QLTT Hà Nội, ngày 07 tháng 1 năm 1992 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BẢN QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN Ở PHÍA NAM CỦA BAN Căn cứ Nghị định số 398/HĐBT

Ban hành: 07/01/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

11

Chỉ thị 269-CT năm 1988 thi hành bộ luật tố tụng hình sự do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 269-CT Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 1988 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI HÀNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ Quốc hội đã thông qua Bộ Luật tố tụng hình sự và quyết định cho thi

Ban hành: 19/10/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

12

Chỉ thị 269-CT năm 1987 về kiểm kê vật tư, hàng hoá, quỹ bằng tiền trong khu vực kinh tế quốc doanh đợt 1-10-1987 do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 269-CT Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 1987 CHỈ THỊ VỀ KIỂM KÊ VẬT TƯ, HÀNG HOÁ, QUỸ BẰNG TIỀN TRONG KHU VỰC KINH TẾ QUỐC DOANH ĐỢT 1-10-1987 Thi hành Nghị quyết Hội nghị

Ban hành: 22/09/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

13

Quyết định 269-QĐ năm 1965 sửa đổi quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông áp dụng trong năm học 1964 – 1965 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục ban hành

BỘ GIÁO DỤC ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 269-QĐ Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 1965 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG QUY CHẾ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ÁP DỤNG TRONG NĂM HỌC 1964 – 1965 BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC Căn cứ Nghị định số 596-NĐ

Ban hành: 03/05/1965

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2007

14

Quyết định 269-QĐ năm 1986 sửa đổi ba tiêu chuẩn nhà nước do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuât nhà nước ban hành

UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 269-QĐ Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 1986 QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC SỐ 269-QĐ NGÀY 10-4-1986 BAN HÀNH SỬA ĐỔI 3 TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC CHỦ

Ban hành: 10/04/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2012

15

Quyết định 269-NV năm 1969 về việc phê chuẩn việc hợp nhất xã thuộc tỉnh Tuyên-quang do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

BỘ NỘI VỤ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 269-NV Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 1969 QUYẾT ĐỊNH PHÊ CHUẨN VIỆC HỢP NHẤT XÃ THUỘC TỈNH TUYÊN-QUANG BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ Căn cứ nghị định số 130-CP ngày 29-9-1961 và các quyết định bổ sung của Hội

Ban hành: 22/05/1969

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2007

16

Quyết định 269-NV năm 1967 phê chuẩn việc thành lập 2 thị trấn nông trường thuộc tỉnh Hòa-bình do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

BỘ NỘI VỤ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 269-NV Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 1967 QUYẾT ĐỊNH PHÊ CHUẨN VIỆC THÀNH LẬP 2 THỊ TRẤN NÔNG TRƯỜNG THUỘC TỈNH HÒA-BÌNH BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ Căn cứ nghị định số 130-CP ngày 29-9-1961 của Hội đồng

Ban hành: 13/07/1967

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2007

17

Quyết định 269-CP năm 1978 về việc hợp nhất một số xã thuộc huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Thái do Hội đồng Chính phủ ban hành

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 269-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 1978 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỢP NHẤT MỘT SỐ XÃ THUỘC HUYỆN NGÂN SƠN, TỈNH BẮC THÁI

Ban hành: 23/10/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2007

18

Quyết định 269/TTg năm 1996 về quy hoạch hệ thống các đài thông tin Duyên Hải Việt Nam đến năm 2000 và định hướng đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 269/TTg Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 1996 QUYẾT ĐỊNH VỀ QUY HOẠCH HỆ THỐNG CÁC ĐÀI THÔNG TIN DUYÊN HẢI VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2000 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2010. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ

Ban hành: 26/04/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2011

19

Quyết định 269-CP năm 1977 về việc thành lập Ủy ban phân vùng kinh tế trung ương do Hội đồng Chính phủ ban hành

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 269-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 1977 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP ỦY BAN PHÂN VÙNG KINH TẾ TRUNG ƯƠNG HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày

Ban hành: 30/09/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

20

Thông tư 7-TMDL/QLTT năm 1992 hướng dẫn Nghị định 66/HĐBT trong lĩnh vực kinh doanh thương mại và dịch vụ do Bộ Thương mại và du lịch ban hành

BỘ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 7-TMDL/QLTT Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 1992 THÔNG TƯ SỐ 7-TMDL/QLTT NGÀY 18-5-1992 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

Ban hành: 18/05/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status