Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 22TCN 237-01 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 5156 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 237:2001 về điều lệ báo hiệu đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 22TCN 237:2001 ĐIỀU LỆ BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ Bản "Điều lệ báo hiệu đường bộ" này thay thế cho Điều lệ báo hiệu đường bộ (22-TCN 237-97) ban hành theo Quyết định số 3618/QĐ-BGTVT ngày 31-12-1998 của Bộ Giao thông vận tải . MỤC LỤC 1 Điều lệ báo hiệu đường bộ

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

2

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 63:1984 về quy trình thí nghiệm vật liệu nhựa đường

TIÊU CHUẨN NGÀNH 22TCN 63:1984 QUI TRÌNH THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU NHỰA ĐƯỜNG (Ban hành theo quyết định số 2916/KHKT ngày 21-12-1984) I. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Nhựa đường là một loại chất dính kết hữu cơ được dùng trong xây dựng các lớp áo đường dưới 3 hình thức khác nhau: - Nhựa đặc. - Nhựa lỏng (được chế

Ban hành: 21/12/1984

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

3

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 62:1984 về quy trình thí nghiệm bê tông nhựa

TIÊU CHUẨN NGÀNH 22TCN 62:1984 QUY TRÌNH THÍ NGHIỆM BÊ TÔNG NHỰA (Ban hành theo quyết định số 2916/KHKT ngày 21-12-1984) I- QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Quy trình này quy định một số phương pháp thí nghiệm cần thiết và các chỉ tiêu cơ lý của bê tông nhựa để xác định thành phần phối hợp hợp lý và chất lượng

Ban hành: 21/12/1984

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

4

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 220:1995 về tính toán các đặc trưng dòng chảy lũ

TIÊU CHUẨN NGÀNH 22TCN 220-95 TÍNH TOÁN CÁC ĐẶC TRƯNG DÒNG CHẢY LŨ (Ban hành theo Quyết định 759/KHKT ngày 11-3-1995) Chương 1. NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG 1.1. Tiêu chuẩn này qui định các nguyên tắc và phương pháp cơ bản trong việc tính toán các đặc trưng dòng chảy lũ do mưa rào phục vụ thiết kế các công

Ban hành: 11/03/1995

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

5

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 68:1984 về quy trình thí nghiệm cường độ kháng ép của bê tông bằng dụng cụ HPS

TIÊU CHUẨN NGÀNH 22TCN 68:1984 QUY TRÌNH THÍ NGHIỆM CƯỜNG ĐỘ KHÁNG ÉP CỦA BÊ TÔNG BẰNG DỤNG CỤ HPS Có hiệu lực từ 21-12-1984 (Ban hành theo quyết định số 2916 ngày 21-12-1984) I- Quy định chung 1.1. Quy trình này quy định một phương pháp xác định cường độ chịu ép của bê tông trong kết cấu công trình bằng

Ban hành: 21/12/1984

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

6

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 218:1994 về yêu cầu kỹ thuật đường cứu nạn ô tô do Bộ Giao thông vận tải ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 22TCN 218:1994 YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐƯỜNG CỨU NẠN Ô TÔ BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI (Ban hành theo Quyết định số 1412 QĐ/KHKT ngày 31/08/1994) Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Định nghĩa thuật ngữ đường cứu nạn: Đường cứu nạn là đoạn đường được thiết kế và thi công trên các đoạn đường

Ban hành: Năm 1994

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

7

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 331:2005 về biển chỉ dẫn trên đường cao tốc do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 22TCN 331:2005 BIỂN CHỈ DẪN TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC Điều 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này chủ yếu quy định các biển chỉ dẫn trên đường cao tốc, các loại báo hiệu đường bộ khác tuân thủ theo quy định của "Điều lệ báo hiệu đường bộ 22 TCN - 237 - 01. Điều 2. Thuật ngữ đường cao tốc Thuật ngữ

Ban hành: 25/07/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 223:1995 về áo đường cứng đường ô tô - tiêu chuẩn thiết kế

TIÊU CHUẨN NGÀNH 22TCN 223:1995 ÁO ĐƯỜNG CỨNG ĐƯỜNG Ô TÔ TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ (Ban hành theo quyết định số 3590 QĐ/KHKT ngày 24 tháng 7 năm 1995) Chương 1. CÁC QUI ĐỊNH CHUNG 1.1. Áo đường cứng là kết cấu áo đường có lớp mặt hoặc lớp móng làm bằng bê tông xi măng- loại vật liệu có độ cứng cao, đặc

Ban hành: 24/07/1995

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

9

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 18:1979 về quy trình thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn

TIÊU CHUẨN NGÀNH 22TCN 18-79 QUY TRÌNH THIẾT KẾ CẦU CỐNG THEO TRẠNG THÁI GIỚI HẠN Ban hành theo Quyết định số 2057 QĐ/KT4 ngày 19/9/1979 Chương 1. QUY TRÌNH CƠ BẢN 1. CHỈ DẪN CHUNG: 1.1. Bản quy trình kỹ thuật này được ban hành để thiết kế cầu làm mới vĩnh cửu (trong đó có cầu cạn, cầu vượt, cầu

Ban hành: 19/09/1979

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 342:2005 về Quy trình chạy tàu và công tác dồn đường sắt

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QUY TRÌNH CHẠY TÀU VÀ CÔNG TÁC DỒN ĐƯỜNG SẮT 22TCN-342-05 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Ban hành kèm theo Quyết định số: 75/2005/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Bộ

Ban hành: 30/12/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

11

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 59:1984 về quy trình thí nghiệm đất gia cố bằng chất kết dính vôi xi măng

TIÊU CHUẨN NGÀNH 22TCN 59:1984 QUY TRÌNH THÍ NGHIỆM ĐẤT GIA CỐ BẰNG CHẤT KẾT DÍNH VÔI XI MĂNG (Ban hành theo quyết định số 2916/QĐ ngày 21-12-1984) I. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Quy trình này quy định cách tiến hành thí nghiệm một số chỉ tiêu cơ lý có liên quan đến công tác thiết kế và thi công gia cố đất bằng chất

Ban hành: 21/12/1984

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

12

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 57:1984 về quy trình thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của đá

TIÊU CHUẨN NGÀNH 22TCN 57:1984 QUY TRÌNH THÍ NGHIỆM CÁC CHỈ TIÊU CƠ LÝ CỦA ĐÁ Có hiệu lực từ 21-12-1984 (Ban hành theo quyết định số 2916/KHKT ngày 21-12-84) I. Quy định chung 1.1. Đá là một loại vật liệu quan trọng và được dùng phổ biến trong các công trình kiến trúc, xây dựng dân dụng, xây dựng công

Ban hành: 21/12/1984

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

13

Ban hành: 21/09/1995

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

14

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 339:2006 về dụng cụ nổi cứu sinh do Bộ Giao thông vận tải ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 22TCN 339:2006 DỤNG CỤ NỔI CỨU SINH (Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2006/QĐ-BGTVT ngày 05/01/2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) LỜI NÓI ĐẦU Tiêu chuẩn Ngành Dụng cụ nổi cứu sinh (22 TCN 339 - 06) được biên soạn trên cơ sở Tiêu chuẩn Quốc tế ISO 4001 - 1977 (E), Quy phạm Trang bị

Ban hành: 05/01/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

15

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 256:1999 về ô tô khách liên tỉnh - yêu cầu chung do Bộ Giao thông vận tải ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 22TCN 256:1999 Ô TÔ KHÁCH LIÊN TỈNH - YÊU CẦU CHUNG Phần 1: QUI ĐỊNH CHUNG I- PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG Tiêu chuẩn này áp dụng cho thiết kế, cải tạo, sản xuất, lắp ráp, thực hiện nghiệm thu chất lượng kỹ thuật, kiểm định an toàn và khai thác sử dụng đối với ô tô khách liên tỉnh.

Ban hành: 12/04/1999

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

16

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 219:1994 về Công trình bến cảng sông - Tiêu chuẩn thiết kế

TIÊU CHUẨN NGÀNH 22 TCN 219-94 CÔNG TRÌNH BẾN CẢNG SÔNG - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ 1. NGUYÊN TẮC CHUNG 1.1. Tiêu chuẩn này dùng để thiết kế mới và thiết kế cải tạo các công trình bến của cảng sông và của nhà máy đóng mới hoặc sửa chữa tàu sông (sau đây gọi chung là công trình bến cảng sông). Ghi chú: 1. Cảng

Ban hành: Năm 1994

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

17

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 244:1998 về Quy trình thiết kế xử lý đất yếu bằng bấc thấm trong xây dựng nền đường

chiều dài khác và một số giải pháp khác xử lý đất yếu khác để so sánh hiệu quả kinh tế kỹ thuật. 1.6. Ngoài việc thực hiện các yêu cầu của tiêu chuẩn này, các đơn vị tư vấn thiết kế phải tuân thủ các quy định hiện hành trong khảo sát thiết kế xây dựng đường và tiêu chuẩn ngành 22TCN 236-97. 2. THIẾT KẾ XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG BẤC THẤM

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

18

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 247:1998 về quy trình thi công và nghiệm thu dầm cầu bê tông dự ứng lực

TIÊU CHUẨN NGÀNH 22TCN 247-98 QUY TRÌNH THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU DẦM CẦU BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG I-1. PHẠM VI ỨNG DỤNG 1.1.1. Quy trình này quy định những điều cơ bản của công tác thi công và nghiệm thu dầm cầu bê tông dự ứng lực (BTDƯL), không đề cập đến những vấn đề

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

19

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 211:1993 về quy trình thiết kế áo đường mềm do Bộ Giao thông vận tải ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 22TCN 211:1993 QUY TRÌNH THIẾT KẾ ÁO ĐƯỜNG MỀM BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI (Ban hành theo Quyết định số 1293/KHKT ngày 29/6/1993) Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi áp dụng của quy trình  – Quy trình này bao gồm các quy định về cấu tạo và tính toán cường độ áo đường mềm trong

Ban hành: 29/06/1993

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

20

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 79:1984 về quy trình thi công vật liệu xi măng lưới thép

TIÊU CHUẨN NGÀNH 22TCN 79:1984 QUY TRÌNH THI CÔNG VẬT LIỆU XI MĂNG LƯỚI THÉP Chương I QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Quy trình này quy định kỹ thuật thi công vật liệu xi măng lưới thép (XMLT) để làm các kết cấu như; tàu, thuyền, sà lan, ụ nổi mái nhà, tường ngăn, bản mặt cầu v.v… trong ngành giao thông vận tải. 1.2.

Ban hành: Năm 1984

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status