Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 2147/BHXH-CSYT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 1601 công văn

1

Công văn 2147/BHXH-CSYT giải quyết vướng mắc khi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi chưa có thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 2147/BHXH-CSYT V/v: giải quyết vướng mắc khi KCB BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi chưa có thẻ BHYT Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2010

Ban hành: 31/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2010

2

Công văn số 4652/BHXH-CSYT về việc thanh toán chi phí các loại vật tư y tế tiêu hao (VTYTTH), vật tư y tế thay thế (VTYTTT) theo chế độ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 4652/BHXH-CSYT V/v: Thanh toán chi phí VTYTTH, VTYTTT theo chế độ KCB BHYT Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2008

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 26/07/2013

Cập nhật: 16/02/2009

3

Công văn 4662/BHXH-CSYT đăng ký khám chữa bệnh ban đầu và xác định nguồn kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2010 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIẺM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 4662/BHXH-CSYT V/v: Đăng ký KCB ban đầu và xác định nguồn kinh phí KCB BHYT năm 2010. Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2009

Ban hành: 10/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 26/07/2013

Cập nhật: 16/12/2009

4

Công văn số 2421/BHXH-CSYT về việc thanh toán trực tiếp chi phí vật tư y tế tiêu hao, vật tư y tế thay thế theo quyết định số 21/2008/QĐ-BHYT do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------ Số: 2421/BHXH-CSYT V/v: Thanh toán trực tiếp chi phí VTYTTH, VTYTTT theo quyết định số 21 Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2009

Ban hành: 17/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 08/01/2014

Cập nhật: 20/08/2009

5

Công văn 3209/BHXH-CSYT về phê duyệt giá thu một phần viện phí các dịch vụ kỹ thuật do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------- Số: 3209/BHXH-CSYT V/v phê duyệt giá thu một phần viện phí các DVKT Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2009 Kính gửi :

Ban hành: 08/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2009

6

Công văn 02/BHXH-CSYT đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh do Bảo hiểm xã hội ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 02/BHXH-CSYT V/v: đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT khi đi khám chữa bệnh Hà Nội, ngày 04 tháng 1 năm 2010

Ban hành: 04/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2010

7

Công văn 5623/BHXH-CSYT giải quyết quyền lợi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5623/BHXH-CSYT V/v giải quyết quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2011 Kính

Ban hành: 29/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2012

8

Công văn 1612/BHXH-CSYT áp dụng mức lương tối thiểu trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1612/BHXH-CSYT V/v áp dụng mức lương tối thiểu trong thanh toán chi phí KCB BHYT Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2010

Ban hành: 06/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 26/07/2013

Cập nhật: 19/03/2012

9

Công văn 4590/BHXH-CSYT về kiểm soát giá thuốc Cefixim trúng thầu năm 2010 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4590/BHXH-CSYT V/v kiểm soát giá thuốc Cefixim trúng thầu năm 2010 Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2011  

Ban hành: 31/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 26/07/2013

Cập nhật: 29/11/2011

10

Công văn 1800/BHXH-CSYT áp dụng mức lương tối thiểu theo Nghị định 31/2012/NĐ-CP trong thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1800/BHXH-CSYT V/v áp dụng mức lương tối thiểu theo Nghị định số 31/2012/NĐ-CP của CP trong thanh toán chi phí KCB BHYT Hà

Ban hành: 15/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2012

11

Công văn 279/BHXH-CSYT hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh do bị tai nạn giao thông do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 279/BHXH-CSYT V/v hướng dẫn thực hiện thanh toán chi phí KCB do bị tai nạn giao thông Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2012

Ban hành: 19/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2012

12

Công văn 3643/BHXH-CSYT về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Ưu tú do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3643/BHXH-CSYT V/v xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2011

Ban hành: 06/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2011

13

Công văn 3276/BHXH-CSYT về thanh toán xét nghiệm HIV do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3276/BHXH-CSYT V/v thanh toán xét nghiệm HIV Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2011 Kính gửi: Bảo hiểm xã hội

Ban hành: 08/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2011

14

Công văn 2920/BHXH-CSYT thông báo đa tuyến quý I/2011 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2920/BHXH-CSYT V/v thông báo đa tuyến quý I/2011 Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2011 Kính

Ban hành: 13/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2011

15

Công văn 531/BHXH-CSYT hướng dẫn về ứng dụng tin học trong thống kê khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm y tế ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 531/BHXH-CSYT V/v hướng dẫn một số vấn đề về ứng dụng tin học trong thống kê khám chữa bệnh BHYT Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm

Ban hành: 10/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2011

16

Công văn 2585/BHXH-CSYT sử dụng kinh phí kết dư quỹ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2010 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2585/BHXH-CSYT V/v sử dụng kinh phí kết dư quỹ KCB BHYT năm 2010 Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2011

Ban hành: 21/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2011

17

Công văn 1880/BHXH-CSYT báo cáo tình hình khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thuộc Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1880/BHXH-CSYT V/v báo cáo tình hình KCB BHYT thuộc Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2012

Ban hành: 21/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2012

18

Công văn 5037/BHXH-CSYT báo cáo chi phí khám chữa bệnh quý 3/2011 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5037/BHXH-CSYT V/v báo cáo chi phí khám chữa bệnh quý 3/2011 Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2011 Kính

Ban hành: 29/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2011

19

Công văn 1513/BHXH-CSYT Hướng dẫn triển khai Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-BYT-BTC do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1513/BHXH-CSYT V/v hướng dẫn triển khai Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2012

Ban hành: 20/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 01/07/2014

Cập nhật: 27/04/2012

20

Công văn 2333/BHXH-CSYT Hướng dẫn thanh toán chi phí thuốc y học cổ truyền do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 2333/BHXH-CSYT V/v: Hướng dẫn thanh toán chi phí thuốc YHCT Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2010 Kính gửi: Bảo hiểm xã

Ban hành: 11/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2015 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 37/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ

DMCA.com Protection Status