Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 2147/BHXH-CSYT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 1112 công văn

1

Công văn 2147/BHXH-CSYT giải quyết vướng mắc khi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi chưa có thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 2147/BHXH-CSYT V/v: giải quyết vướng mắc khi KCB BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi chưa có thẻ BHYT Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2010

Ban hành: 31/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2010

2

Công văn 3189/BHXH-CSYT năm 2013 chấn chỉnh thanh toán chi phí phẫu thuật Phaco do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3189/BHXH-CSYT V/v chấn chỉnh việc thanh toán chi phí phẫu thuật Phaco Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2013

Ban hành: 12/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2013

3

Công văn 3244/BHXH-CSYT năm 2013 chấn chỉnh công tác giám định và thanh toán chi phí dịch vụ xét nghiệm do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3244/BHXH-CSYT V/v chấn chỉnh công tác giám định và thanh toán chi phí dịch vụ xét nghiệm Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2013

Ban hành: 19/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2013

4

Công văn 3238/BHXH-CSYT năm 2013 thanh toán chi phí xét nghiệm đông máu cơ bản và thuốc hỗ trợ gan do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3238/BHXH-CSYT V/v thanh toán chi phí xét nghiệm đông máu cơ bản và thuốc hỗ trợ gan Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2013

Ban hành: 19/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2013

5

Công văn 2695/BHXH-CSYT năm 2013 áp dụng mức lương cơ sở trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2695/BHXH-CSYT V/v áp dụng mức lương cơ sở trong thanh toán chi phí KCB BHYT Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2013

Ban hành: 15/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2013

6

Công văn 245/BHXH-CSYT năm 2012 hướng dẫn tổ chức khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 245/BHXH-CSYT V/v hướng dẫn một số nội dung trong tổ chức KCB BHYT Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2012

Ban hành: 18/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2013

7

Công văn 5699/BHXH-CSYT về ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở khám chữa bệnh tư nhân năm 2013 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5699/BHXH-CSYT V/v ký hợp đồng KCB BHYT với cơ sở KCB tư nhân năm 2013 Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012

Ban hành: 28/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2013

8

Công văn 2380/BHXH-CSYT hướng dẫn nghiệp vụ sau giao ban và tập huấn chính sách bảo hiểm y tế năm 2013 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

tỉnh đề nghị cơ sở KCB xây dựng cơ cấu giá mới có chi phí phát sinh và đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt giá nhưng tối đa không vượt quá giá quy định tại Thông tư số 04. 3. Về việc KCB của trẻ em dưới 6 tuổi chưa có thẻ BHYT Ngày 31/05/2010, BHXH Việt Nam đã có Công văn số 2147/BHXH-CSYT về việc giải quyết vướng mắc khi KCB BHYT cho

Ban hành: 26/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2013

9

Công văn 4912/BHXH-CSYT về thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế vượt trên tuyến 2 năm 2010 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4912/BHXH-CSYT V/v thanh toán chi phí KCB BHYT vượt trên tuyến 2 năm 2010 Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2011

Ban hành: 22/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2013

10

Công văn 4955/BHXH-CSYT tổ chức hợp đồng khám chữa bệnh, thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trạm y tế xã do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4955/BHXH-CSYT V/v tổ chức hợp đồng KCB, thanh toán chi phí KCB BHYT tại Trạm y tế xã Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2011

Ban hành: 23/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2013

11

Công văn 4464/BHXH-CSYT về giãn thời gian điều chỉnh giá dịch vụ y tế mới theo Thông tư 04 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4464/BHXH-CSYT V/v giãn thời gian điều chỉnh giá một số dịch vụ y tế mới theo Thông tư 04 Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2012

Ban hành: 05/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2012

12

Công văn 4999/BHXH-CSYT về khảo sát, ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2013 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4999/BHXH-CSYT V/v khảo sát, ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT năm 2013 Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2012

Ban hành: 03/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2012

13

Công văn 910/BHXH-CSYT đánh giá tình hình thực hiện Thông tư liên tịch 39/2011/TTLT-BYT-BTC do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 910/BHXH-CSYT V/v đánh giá tình hình thực hiện TTLT số 39/2011/TTLT-BYT-BTC Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2013

Ban hành: 08/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

14

Công văn 545/BHXH-CSYT thực hiện Đề án thí điểm quân nhân tham gia bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 545/BHXH-CSYT V/v thực hiện Đề án thí điểm quân nhân tham gia BHYT Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2013

Ban hành: 01/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

15

Công văn 1564/BHXH-CSYT hướng dẫn bổ sung thực hiện Công văn 2050/BYT-KHTC do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1564/BHXH-CSYT V/v hướng dẫn bổ sung thực hiện Công văn 2050/BYT-KHTC ngày 11/4/2013 của Bộ Y tế Hà Nội, ngày 03 tháng

Ban hành: 03/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2013

16

Công văn 1135/BHXH-CSYT xử lý hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1135/BHXH-CSYT V/v xử lý hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHYT Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2013

Ban hành: 28/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2013

17

Công văn 5693/BHXH-CSYT hướng dẫn phối hợp thực hiện Đề án thí điểm chăm sóc sức khỏe quân nhân theo hình thức bảo hiểm y tế của Bộ Quốc phòng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5693/BHXH-CSYT V/v hướng dẫn phối hợp thực hiện Đề án thí điểm CSSK quân nhân theo hình thức BHYT của Bộ Quốc phòng Hà Nội,

Ban hành: 28/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2013

18

Công văn 5700/BHXH-CSYT về đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5700/BHXH-CSYT V/v đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012

Ban hành: 28/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2013

19

Công văn 812/BHXH-CSYT thanh toán chi phí phẫu thuật Phaco tại cơ sở, chữa bệnh tuyến huyện do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 812/BHXH-CSYT V/v thanh toán chi phí phẫu thuật Phaco tại các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến huyện Hà Nội, ngày 04 tháng 03

Ban hành: 04/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2013

20

Công văn 2048/BHXH-CSYT hướng dẫn bổ sung thực hiện Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-BYT-BTC do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2048/BHXH-CSYT V/v hướng dẫn bổ sung triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC Hà Nội, ngày 01

Ban hành: 01/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/6/2009, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ