Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 199/TCDN-KHTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 4164 công văn

1

Công văn số 199/BTP-KHTC về việc hướng dẫn chi trả phụ cấp trách nhiệm đối với cấp uỷ viên các cấp do Bộ Tư pháp ban hành

BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 199/BTP-KHTC V/v: Hướng dẫn chi trả phụ cấp trách nhiệm đối với cấp uỷ viên các cấp Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2009

Ban hành: 07/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2009

2

Công văn 2158/TCDN-KHTC năm 2013 hướng dẫn chỉ tiêu chuyên môn phân bổ kinh phí năm 2013 các Dự án Dạy nghề thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về Việc làm và Dạy nghề do Tổng cục Dạy nghề ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỔNG CỤC DẠY NGHỀ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2158/TCDN-KHTC V/v: Hướng dẫn chỉ tiêu chuyên môn phân bổ kinh phí năm 2013 các Dự án Dạy nghề thuộc CTMTQG

Ban hành: 23/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2013

3

Công văn 1158/TCDN-KHTC triển khai kinh phí Dự án “Đổi mới và phát triển dạy nghề” năm 2011 và xây dựng dự án đầu tư giai đoạn 2011-2015 do Tổng cục Dạy nghề ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỔNG CỤC DẠY NGHỀ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1158/TCDN-KHTC V/v triển khai, thực hiện kinh phí Dự án “Đổi mới và phát triển dạy nghề” năm 2011 và xây dựng dự

Ban hành: 13/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2011

4

Công văn 1866/TCDN-KHTC hướng dẫn dự án đầu tư nghề trọng điểm giai đoạn 2011-2015 do Tổng cục Dạy nghề ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỔNG CỤC DẠY NGHỀ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1866/TCDN-KHTC V/v hướng dẫn dự án đầu tư nghề trọng điểm giai đoạn 2011-2015. Hà Nội, ngày 21

Ban hành: 21/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2011

5

Công văn 2158/TCDN-KHTC năm 2013 hướng dẫn chỉ tiêu chuyên môn phân bổ kinh phí năm 2013 Dự án Dạy nghề thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về Việc làm và Dạy nghề do Tổng cục Dạy nghề ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỔNG CỤC DẠY NGHỀ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2158/TCDN-KHTC V/v: Hướng dẫn chỉ tiêu chuyên môn phân bổ kinh phí năm 2013 các Dự án Dạy nghề thuộc CTMTQG

Ban hành: 23/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2013

6

Công văn số 462/BXD-TCCB về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh học nghề năm 2009 do Bộ Xây dựng ban hành

199/TCDN-KHTC ngày 06/4/2007 của Tổng cục Dạy nghề - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Bộ yêu cầu các trường khẩn trương triển khai các nội dung nói trên và gửi báo cáo về Bộ (Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 01/11/2008 để kịp tổng hợp ./. Nơi nhận: - Như trên; KT. Vụ trưởng vụ tổ chức cán bộ - TT Nguyễn Văn

Ban hành: 17/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2008

7

Công văn 199/SXD về tăng biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong các đơn vị thuộc ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh do Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên ban hành

UBND TỈNH PHÚ YÊN SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số :199/SXD “V/v tăng các biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong các đơn vị thuộc ngành XD trên địa bàn tỉnh ” Tuy Hòa , ngày 09

Ban hành: 09/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2010

8

Công văn 199/CP-KTTH của Chính phủ về việc thuế đối với ôtô mua trong nước cho dự án ODA không hoàn lại, viện trợ nhân đạo

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 199/CP-KTTH Hà Nội, ngày 25 tháng 2 năm 2002 CÔNG VĂN CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 199CP-KTTH NGÀY 25 THÁNG 02 NĂM 2002VỀ VIỆC THUẾ ĐỐI VỚI Ô TÔ MUA TRONG NƯỚCCHO DỰ ÁN ODA KHÔNG HOÀN LẠI, VIỆN TRỢ NHÂN ĐẠO

Ban hành: 25/02/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

9

Công văn về việc báo cáo tình hình bán hàng miễn thuế

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 199-TC/TCT Hà Nội, ngày 21 tháng 1 năm 1997 CÔNG VĂN CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 199 TC/TCT NGÀY 21 THÁNG 01 NĂM 1997 VỀ VIỆC BÁO CÁO TÌNH HÌNH BÁNHÀNG MIỄN THUẾ Kính gửi: -

Ban hành: 21/01/1997

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

10

Công văn số 199/BXD-KTTC về việc hướng dẫn áp dụng Thông tư số 03/2005/TT-BXD do Bộ xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 199/BXD-KTTC V/v: Hướng dẫn áp dụng Thông tư số 03/2005/TT-BXD Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2007 Kính gửi: Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Ngọc Hồi Trả lời Văn bản số 102/CV-CT ngày

Ban hành: 17/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2007

11

Công văn 199/TXNK-QLN xác nhận nợ thuế do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 199/TXNK-QLN V/v Xác nhận nợ thuế Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2012 Kính gửi: Sở Kế

Ban hành: 28/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2012

12

Công văn 199/UBND-THKH đính chính Chỉ thị 01/2012/CT- UBND do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 199/UBND-THKH Về đính chính Chỉ thị số 01/2012/CT- UBND ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố

Ban hành: 16/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2012

13

Công văn 199/BXD-KTXD về hệ số phụ cấp khu vực khi lập dự toán xây dựng công trình thuỷ điện Đồng Nai 4 do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 199/BXD-KTXD V/v: hệ số phụ cấp khu vực khi lập dự toán xây dựng công trình thuỷ điện Đồng Nai 4. Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2012

Ban hành: 10/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2012

14

Công văn 199/BXD-TCCB thông báo kế hoạch huấn luyện thí sinh dự thi tay nghề Quốc gia - 2010 do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 199/BXD-TCCB V/v: Thông báo kế hoạch huấn luyện thí sinh dự thi tay nghề Quốc gia - 2010 Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2010

Ban hành: 12/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2010

15

Công văn 199/VPCP-KTTH về ưu đãi thuế đối với Dự án tổng thể, sắp xếp dân cư, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai vùng ven biển tỉnh Quảng Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 199/VPCP-KTTH V/v ưu đãi thuế đối với Dự án tổng thể, sắp xếp dân cư, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai vùng ven biển tỉnh Quảng Nam Hà Nội,

Ban hành: 11/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2011

16

Công văn số 199/TCT-CS về việc chứng từ đối với tài sản chuyển nhượng vốn do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 199/TCT-CS V/v: chứng từ đối với tài sản chuyển nhượng vốn Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2008 Kính gửi: Cục

Ban hành: 14/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2008

17

Công văn 199/BXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng trung tâm truyền hình Việt Nam tại Phú Yên do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 199/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng trung tâm truyền hình Việt Nam tại Phú Yên Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2011

Ban hành: 09/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2011

18

Công văn 199/BXD-VLXD về báo cáo tình hình sản xuất các sản phẩm cơ khí do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 199/BXD-VLXD V/v: Báo cáo tình hình sản xuất các sản phẩm cơ khí Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2011 Kính gửi:

Ban hành: 15/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2011

19

Công văn 199/BXD-KTXD về chi phí tư vấn thẩm tra dự toán thiết kế công trình do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 199/BXD-KTXD V/v: Chi phí tư vấn thẩm tra dự toán thiết kế công trình. Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2010 Kính gửi:

Ban hành: 29/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2011

20

Công văn 199/BYT-YDCT đính chính Thông tư 49/2011/TT-BYT hướng dẫn áp dụng tỷ lệ hư hao đối với vị thuốc y học cổ truyền trong chế biến, bảo quản và cân chia do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 199/BYT-YDCT V/v đính chính Thông tư số 49/2011/TT-BYT ngày 30/12/2011 Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2012

Ban hành: 16/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status
Hỗ trợ online X

Chào mừng bạn đến với THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.

Hãy để nội dung bạn cần hỗ trợ bên dưới để Chúng Tôi được hỗ trợ Bạn.

THƯ VIỆN PHÁP LUẬTCùng bạn giải quyết vướng mắc!
Xin chào ! Thư Viện có thể giúp gì cho a/c?