Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 1725/CT-TTHT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 20137 công văn

1

Công văn 6185/CT-TTHT năm 2016 về kê khai thuế giá trị gia tăng đối với chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6185/CT-TTHT V/v: Kê khai thuế giá trị gia tăng đối với chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh Thành phố Hồ Chí Minh,

Ban hành: 30/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2016

2

Công văn 6179/CT-TTHT năm 2016 về chi phí được trừ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6179/CT-TTHT V/v: Chi phí được trừ Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2016 Kính gửi:

Ban hành: 30/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2016

3

Công văn 6087/CT-TTHT năm 2016 về giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6087/CT-TTHT V/v: Giảm trừ gia cảnh Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2016

Ban hành: 29/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2016

4

Công văn 6061/CT-TTHT năm 2016 về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6061/CT-TTHT V/v: thuế thu nhập cá nhân Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2016 Kính

Ban hành: 29/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2016

5

Công văn 6010/CT-TTHT năm 2016 về thuế nhà thầu do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6010/CT-TTHT V/v: thuế nhà thầu Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2016 Kính gửi: Công

Ban hành: 28/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2016

6

Công văn 5991/CT-TTHT năm 2016 về thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5991/CT-TTHT V/v: Thuế giá trị gia tăng Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2016

Ban hành: 27/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2016

7

Công văn 5862/CT-TTHT năm 2016 về thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5862/CT-TTHT V/v: Thuế giá trị gia tăng Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2016 Kính

Ban hành: 23/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2016

8

Công văn 5874/CT-TTHT năm 2016 về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng khô dầu đậu tương dùng làm thức ăn chăn nuôi do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5874/CT-TTHT V/v: Thuế giá trị gia tăng Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2016 Kính

Ban hành: 23/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2016

9

Công văn 5863/CT-TTHT năm 2016 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5863/CT-TTHT V/v: hoàn thuế giá trị gia tăng. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2016

Ban hành: 23/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2016

10

Công văn 5736/CT-TTHT năm 2016 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5736/CT-TTHT V/v: Thuế suất thuế giá trị gia tăng Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 06 năm 2016

Ban hành: 21/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2016

11

Công văn 5427/CT-TTHT năm 2016 về kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5427/CT-TTHT V/v kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2016

Ban hành: 13/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2016

12

Công văn 5379/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5379/CT-TTHT V/v: Chính sách thuế Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2016 Kính gửi:

Ban hành: 10/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2016

13

Công văn 5375/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ được cung cấp và tiêu dùng ở nước ngoài do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5375/CT-TTHT V/v chính sách thuế Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2016 Kính gửi:

Ban hành: 10/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2016

14

Công văn 5386/CT-TTHT năm 2016 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5386/CT-TTHT V/v thuế suất thuế giá trị gia tăng Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2016

Ban hành: 10/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2016

15

Công văn 5381/CT-TTHT năm 2016 về kê khai nộp thuế đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc cùng địa bàn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5381/CT-TTHT V/v: Kê khai thuế Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2016 Kính gửi: Công

Ban hành: 10/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2016

16

Công văn 5394/CT-TTHT năm 2016 về kê khai thuế của đơn vị trực thuộc do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5394/CT-TTHT V/v: Kê khai thuế của đơn vị trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2016

Ban hành: 10/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2016

17

Công văn 5387/CT-TTHT năm 2016 về thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5387/CT-TTHT V/v: Thuế giá trị gia tăng Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2016 Kính

Ban hành: 10/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2016

18

Công văn 5329/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5329/CT-TTHT V/v: Chính sách thuế Thành phố. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2016 Kính gửi:

Ban hành: 09/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2016

19

Công văn 5306/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5306/CT-TTHT V/v: chính sách thuế Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2016 Kính gửi:

Ban hành: 09/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2016

20

Công văn 4973/CT-TTHT năm 2016 về chi phí được trừ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4973/CT-TTHT V/v: Chi phí được trừ. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2016. Kính

Ban hành: 31/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status