Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 1725/CT-TTHT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 14553 công văn

1

Công văn 6167/CT-TTHT năm 2013 viết tắt một số chỉ tiêu trên hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6167/CT-TTHT V/v: viết tắt một số chỉ tiêu trên hóa đơn TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 08 năm 2013

Ban hành: 29/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2013

2

Công văn 7732/CT-TTHT năm 2013 về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7732/CT-TTHT V/v Thuế thu nhập cá nhân TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2013

Ban hành: 04/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2014

3

Công văn 3166/CT-TTHT năm 2014 về thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3166/CT-TTHT V/v: Thuế giá trị gia tăng TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2014

Ban hành: 29/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2014

4

Công văn 3180/CT-TTHT năm 2014 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3180/CT-TTHT V/v: Thuế suất thuế giá trị gia tăng Tp Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2014

Ban hành: 29/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2014

5

Công văn 3154/CT-TTHT năm 2014 về chính sách thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3154/CT-TTHT V/v: chính sách thuế TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2014

Ban hành: 29/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2014

6

Công văn 3157/CT-TTHT năm 2014 về hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3157/CT–TTHT V/v hóa đơn TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2014 Kính gửi:

Ban hành: 29/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2014

7

Công văn 3158/CT-TTHT năm 2014 về thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3158/CT-TTHT V/v : thuế giá trị gia tăng Tp Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2014

Ban hành: 29/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2014

8

Công văn 3160/CT-TTHT năm 2014 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3160/CT-TTHT V/v: Khấu trừ thuế GTGT Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2014

Ban hành: 29/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2014

9

Công văn 3163/CT-TTHT năm 2014 về thuế suất thuế Giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3163/CT-TTHT V/v: Thuế suất thuế Giá trị gia tăng Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2014

Ban hành: 29/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2014

10

Công văn 3165/CT-TTHT năm 2014 về thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3165/CT-TTHT V/v: Thuế giá trị gia tăng Tp Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2014

Ban hành: 29/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2014

11

Công văn 4093/CT-TTHT năm 2014 về chính sách thuế giá trị gia tăng về hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4093/CT-TTHT V/v: Chính sách thuế TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2014

Ban hành: 02/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2014

12

Công văn 4095/CT-TTHT năm 2014 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hàng nông sản do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4095/CT-TTHT V/v: Thuế suất thuế giá trị gia tăng. TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 6 năm 2014.

Ban hành: 02/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2014

13

Công văn 4102/CT-TTHT năm 2014 về chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4102/CT-TTHT V/v: chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 6 năm 2014

Ban hành: 02/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2014

14

Công văn 4103/CT-TTHT năm 2014 về chính sách thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4103/CT-TTHT V/v: Chính sách thuế Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 6 năm 2014

Ban hành: 02/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2014

15

Công văn 4104/CT-TTHT 2014 về chính sách thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4104/CT-TTHT V/v: Chính sách thuế  TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 6 năm 2014

Ban hành: 02/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2014

16

Công văn 4106/CT-TTHT năm 2014 về cấp hóa đơn lẻ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4106/CT-TTHT V/v: Cấp hóa đơn lẻ TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 6 năm 2014

Ban hành: 02/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2014

17

Công văn 4107/CT-TTHT 2014 về lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số : 4107/CT-TTHT V/v: Lập hóa đơn TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 6 năm 2014   Kính

Ban hành: 02/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2014

18

Công văn 4109/CT-TTHT 2014 về chính sách thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4109/CT-TTHT V/v: Chính sách thuế  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 6 năm 2014   Kính

Ban hành: 02/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2014

19

Công văn 4112/CT-TTHT năm 2014 về Hiệp định tránh đánh thuế giữa Australia và Việt Nam do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4112/CT-TTHT V/v: Hiệp định tránh đánh thuế TP. HCM, ngày 02 tháng 6 năm 2014  

Ban hành: 02/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2014

20

Công văn 4113/CT-TTHT năm 2014 về thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4113/CT-TTHT V/v: Thuế giá trị gia tăng TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 6 năm 2014  

Ban hành: 02/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ