Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 1725/CT-TTHT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 20354 công văn

1

Công văn 7224/CT-TTHT năm 2016 về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7224/CT-TTHT V/v: Chính sách thuế Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2016 Kính gửi:

Ban hành: 28/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2016

2

Công văn 6811/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6811/CT-TTHT V/v: Chính sách thuế Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 7 năm 2016 Kính gửi: Công

Ban hành: 19/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2016

3

Công văn 6813/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế đối với doanh thu hoa hồng của đại lý bảo hiểm do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6813/CT-TTHT V/v: Chính sách thuế Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2016 Kính gửi:

Ban hành: 19/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2016

4

Công văn 6825/CT-TTHT năm 2016 về thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6825/CT-TTHT V/v: Thuế giá trị gia tăng. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2016 Kính

Ban hành: 19/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2016

5

Công văn 6824/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế đối với hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6824/CT-TTHT V/v: Chính sách thuế Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2016 Kính gửi:

Ban hành: 19/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2016

6

Công văn 6802/CT-TTHT năm 2016 về thuế nhà thầu do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6802/CT-TTHT V/v: Thuế nhà thầu Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2016 Kính gửi: Công

Ban hành: 18/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2016

7

Công văn 6636/CT-TTHT năm 2016 về thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6636/CT-TTHT V/v: Thuế giá trị gia tăng Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2016 Kính

Ban hành: 13/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2016

8

Công văn 6579/CT-TTHT năm 2016 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng hạt đậu tương do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6579/CT-TTHT V/v: Thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hạt đậu tương Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 07 năm

Ban hành: 12/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2016

9

Công văn 6530/CT-TTHT năm 2016 về thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6530/CT-TTHT V/v: Thuế giá trị gia tăng Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 07 năm 2016   Kính gửi:

Ban hành: 11/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2016

10

Công văn 6185/CT-TTHT năm 2016 về kê khai thuế giá trị gia tăng đối với chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6185/CT-TTHT V/v: Kê khai thuế giá trị gia tăng đối với chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh Thành phố Hồ Chí Minh,

Ban hành: 30/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2016

11

Công văn 6165/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế đối với các khoản chi có tính chất phúc lợi do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6165/CT-TTHT V/v chính sách thuế Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2016 Kính gửi:

Ban hành: 30/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2016

12

Công văn 6179/CT-TTHT năm 2016 về chi phí được trừ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6179/CT-TTHT V/v: Chi phí được trừ Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2016 Kính gửi:

Ban hành: 30/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2016

13

Công văn 6153/CT-TTHT năm 2016 về thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6153/CT-TTHT V/v: Thuế Thu nhập doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2016

Ban hành: 30/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2016

14

Công văn 6156/CT-TTHT năm 2016 về chính sách lưu trữ hồ sơ, tài liệu, chứng từ kế toán do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6156/CT-TTHT V/v: Chính sách thuế Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2016 Kính gửi:

Ban hành: 30/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2016

15

Công văn 6155/CT-TTHT năm 2016 về chính sách xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6155/CT-TTHT V/v chính sách thuế Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2016 Kính gửi:

Ban hành: 30/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2016

16

Công văn 6154/CT-TTHT năm 2016 về chính sách khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa tổn thất không được bồi thường do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6154/CT-TTHT V/v: Chính sách thuế Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2016 Kính gửi:

Ban hành: 30/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2016

17

Công văn 6087/CT-TTHT năm 2016 về giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6087/CT-TTHT V/v: Giảm trừ gia cảnh Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2016

Ban hành: 29/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2016

18

Công văn 6061/CT-TTHT năm 2016 về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6061/CT-TTHT V/v: thuế thu nhập cá nhân Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2016 Kính

Ban hành: 29/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2016

19

Công văn 6077/CT-TTHT năm 2016 về chính sách khấu trừ thuế giá trị gia tăng hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6077/CT-TTHT V/v: Chính sách thuế Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2016 Kính gửi:

Ban hành: 29/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2016

20

Công văn 6063/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế đối với doanh nghiệp bị sáp nhập do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6063/CT-TTHT V/v: Chính sách thuế Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2016 Kính gửi:

Ban hành: 29/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status