Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 1725/CT-TTHT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 15016 công văn

1

Công văn 8474/CT-TTHT về ủy nhiệm lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8474/CT-TTHT V/v: Ủy nhiệm lập hóa đơn TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2011

Ban hành: 04/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2012

2

Công văn 160/CT-TTHT về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 160/CT-TTHT V/v: thuế suất thuế GTGT Tp.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2012

Ban hành: 06/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2012

3

Công văn 163/CT-TTHT kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 163 /CT-TTHT V/v: Kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2012

Ban hành: 06/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2012

4

Công văn 392/CT-TTHT về chính sách thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 392/CT-TTHT V/v: Chính sách thuế Tp.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2012 Kính

Ban hành: 12/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2012

5

Công văn 108/CT-TTHT về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 108/CT-TTHT V/v: Thuế thu nhập cá nhân TP.HCM, ngày 05 tháng 01 năm 2012 Kính

Ban hành: 05/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2012

6

Công văn 420/CT-TTHT về chính sách thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 420/CT-TTHT V/v chính sách thuế Tp Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2012

Ban hành: 13/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2012

7

Công văn 460/CT-TTHT về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:460/CT-TTHT V/v: Thuế thu nhập cá nhân TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2012

Ban hành: 16/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2012

8

Công văn 104/CT-TTHT điều chỉnh hoá đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 104/CT-TTHT V/v Điều chỉnh hóa đơn. TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2012.

Ban hành: 05/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2012

9

Công văn 105/CT-TTHT về thuế nhà thầu do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 105/CT-TTHT V/v Thuế nhà thầu Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2012 Kính

Ban hành: 05/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2012

10

Công văn 358/CT-TTHT kê khai và nộp thuế môn bài do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 358/CT-TTHT V/v: Kê khai và nộp thuế môn bài TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2012.

Ban hành: 12/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2012

11

Công văn 441/CT-TTHT về chính sách thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 441/CT-TTHT V/v: chính sách thuế TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2012

Ban hành: 16/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2012

12

Công văn 453/CT-TTHT về thuế bảo vệ môi trường đối với sản phẩm túi nylon do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 453/CT-TTHT V/v: Thuế bảo vệ môi trường TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2012

Ban hành: 16/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2012

13

Công văn 458/CT-TTHT về thuế nhà thầu do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 458/CT-TTHT V/v: Thuế nhà thầu TP.HCM, ngày 16 tháng 01 năm 2012 Kính gửi:

Ban hành: 16/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2012

14

Công văn 112/CT-TTHT về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 112/CT-TTHT V/v giảm thuế TNDN năm 2011 TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2012

Ban hành: 05/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2012

15

Công văn 117/CT-TTHT về thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 117/CT-TTHT V/v thuế thu nhập doanh nghiệp. TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2012

Ban hành: 05/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2012

16

Công văn 3500/CT-TTHT về sử dụng hóa đơn, chứng từ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3500/CT-TTHT V/v Sử dụng hóa đơn, chứng từ TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2010 Kính

Ban hành: 07/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2012

17

Công văn 1867/CT-TTHT về chính sách thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1867/CT-TTHT V/v: Chính sách thuế TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2010

Ban hành: 31/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2012

18

Công văn 3227/CT-TTHT về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3227/CT-TTHT V/v thuế suất thuế GTGT TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2009

Ban hành: 28/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2012

19

Công văn 2789/CT-TTHT về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2789/CT-TTHT V/v thuế suất thuế GTGT TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2009

Ban hành: 14/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2012

20

Công văn 3153/CT-TTHT áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3153/CT-TTHT V/v áp dụng thuế suất thuế GTGT TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2010

Ban hành: 25/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ