Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 1725/CT-TTHT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 20988 công văn

1

Công văn 74312/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế xác định mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 74312/CT-TTHT V/v trả lời chính sách thuế. Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2016 Kính gửi: Công

Ban hành: 05/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2017

2

Công văn 74296/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế khi xác định thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 74296/CT-TTHT V/v trả lời chính sách thuế. Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2016 Kính gửi: Công ty

Ban hành: 05/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2017

3

Công văn 74284/CT-TTHT năm 2016 về xuất hóa đơn đối với tiền thanh toán tạm ứng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 74284/CT-TTHT V/v trả lời chính sách thuế. Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2016 Kính gửi: Công ty

Ban hành: 05/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2017

4

Công văn 74303/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế khi mất hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 74303/CT-TTHT V/v giải đáp chính sách thuế Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2016 Kính gửi: Báo Thể

Ban hành: 05/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2017

5

Công văn 74298/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế đối với các khoản giảm trừ thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 74298/CT-TTHT V/v trả lời chính sách thuế. Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2016 Kính gửi: Cổng

Ban hành: 05/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2017

6

Công văn 74297/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế đối với hóa đơn hợp lệ do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 74297/CT-TTHT V/v trả lời chính sách thuế. Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2016 Kính gửi: Cổng

Ban hành: 05/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2017

7

Công văn 74302/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 74302/CT-TTHT V/v giải đáp chính sách thuế Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2016 Kính gửi: Công ty Cổ phần

Ban hành: 05/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2016

8

Công văn 74128/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế đối với khai thuế của các đơn vị hạch toán phụ thuộc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 74128/CT-TTHT V/v giải đáp chính sách thuế Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2016 Kính gửi: Ngân hàng

Ban hành: 02/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2017

9

Công văn 74122/CT-TTHT năm 2016 về điều kiện khấu trừ thuế Gía trị gia tăng đầu vào và giá tính thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 74122/CT-TTHT V/v trả lời chính sách thuế Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2016 Kính gửi: Cổng thông

Ban hành: 02/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2017

10

Công văn 74129/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế đối với đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 74129/CT-TTHT V/v giải đáp chính sách thuế Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2016 Kính gửi: Công ty

Ban hành: 02/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2017

11

Công văn 74123/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 74123/CT-TTHT V/v trả lời chính sách thuế Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2016 Kính gửi: Công ty JFE

Ban hành: 02/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2016

12

Công văn 74116/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế khi công ty lập hóa đơn không đúng quy định do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 74116/CT-TTHT V/v giải đáp chính sách thuế Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2016 Kính gửi: Công ty Cổ

Ban hành: 02/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2016

13

Công văn 74120/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp trong khu chế xuất do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 74120/CT-TTHT V/v giải đáp chính sách thuế Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH

Ban hành: 02/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2016

14

Công văn 74118/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 74118/CT-TTHT V/v trả lời chính sách thuế Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2016 Kính gửi: Văn phòng đại diện

Ban hành: 02/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2016

15

Công văn 74115/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế về lập hóa đơn hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 74115/CT-TTHT V/v giải đáp chính sách thuế Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH Dịch

Ban hành: 02/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2016

16

Công văn 74114/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế về kê khai thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 74114/CT-TTHT V/v trả lời chính sách thuế Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2016 Kính gửi: Xí nghiệp 319.15 -

Ban hành: 02/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2016

17

Công văn 74119/CT-TTHT năm 2016 về áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với doanh thu thẻ tập hội viên, gói tập kèm huấn luyện viên, thẻ tập Yoga... do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 74119/CT-TTHT V/v giải đáp chính sách thuế Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2016 Kính gửi: Chi cục Thuế quận

Ban hành: 02/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2016

18

Công văn 74113/CT-TTHT năm 2016 về xác định mối quan hệ và trách nhiệm nuôi dưỡng của người nộp thuế và người phụ thuộc do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 74113/CT-TTHT V/v trả lời chính sách thuế Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH Cốc

Ban hành: 02/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2016

19

Công văn 74105/CT-TTHT năm 2016 hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 74105/CT-TTHT V/v trả lời chính sách thuế Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH

Ban hành: 02/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2016

20

Công văn 74121/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế khi hóa đơn đối với hoạt động xuất khẩu ra nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 74121/CT-TTHT V/v giải đáp chính sách thuế Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2016 Kính gửi: Công ty Cổ phần

Ban hành: 02/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status