Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 1725/CT-TTHT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 21221 công văn

1

Công văn 5421/CT-TTHT năm 2017 trả lời chính sách thuế đối với khoản có tính chất tiền lương, tiền công do Cục thuế thành phố Hà Nội

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5421/CT-TTHT V/v trả lời chính sách thuế. Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2017 Kính gửi: Công

Ban hành: 16/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2017

2

Công văn 849/CT-TTHT năm 2017 vướng mắc đối tượng nộp lệ phí môn bài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 849/CT-TTHT V/v giải đáp vướng mắc đối tượng nộp lệ phí môn bài Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2017

Ban hành: 09/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2017

3

Công văn 858/CT-TTHT năm 2017 về nhận chuyển nhượng vốn từ nhà thầu nước ngoài do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 858/CT-TTHT V/v trả lời chính sách thuế. Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: Tổng công ty cổ

Ban hành: 09/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2017

4

Công văn 856/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 856/CT-TTHT V/v trả lời chính sách thuế. Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: Công

Ban hành: 09/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2017

5

Công văn 938/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 938/CT-TTHT V/v giải đáp chính sách thuế Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: Công ty TNHH NCI

Ban hành: 09/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2017

6

Công văn 845/CT-TTHT năm 2017 về nộp thuế thu nhập cá nhân đối với trường hợp chuyển quyền thuê nhà ở được quy định tại Nghị định 99/2015/NĐ-CP do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 845/CT-TTHT V/v trả lời chính sách thuế Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: Sở Xây Dựng Trả

Ban hành: 09/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2017

7

Công văn 848/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 848/CT-TTHT V/v trả lời chính sách thuế. Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: Tổng công ty đầu tư

Ban hành: 09/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2017

8

Công văn 844/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 844/CT-TTHT V/v trả lời chính sách thuế. Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2017 Kính gửi:

Ban hành: 09/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2017

9

Công văn 842/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 842/CT-TTHT V/v trả lời chính sách thuế. Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: Trường đại học thủ

Ban hành: 09/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2017

10

Công văn 851/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 851/CT-TTHT V/v giải đáp chính sách thuế Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: Công ty TNHH Bảo

Ban hành: 09/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2017

11

Công văn 850/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế đối với sản phẩm trồng trọt chưa qua chế biến do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 850/CT-TTHT V/v trả lời chính sách thuế. Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: Công ty CP cung ứng

Ban hành: 09/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2017

12

Công văn 857/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế hóa đơn, chứng từ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 857/CT-TTHT V/v giải đáp chính sách thuế Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: Công ty TNHH MTV

Ban hành: 09/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2017

13

Công văn 855/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 855/CT-TTHT V/v giải đáp chính sách thuế Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: Công ty TNHH Trung

Ban hành: 09/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2017

14

Công văn 853/CT-TTHT năm 2017 về trả lời chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản trợ cấp thôi việc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 853/CT-TTHT V/v trả lời chính sách thuế Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: Hội Đồng Anh Việt

Ban hành: 09/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2017

15

Công văn 854/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 854/CT-TTHT V/v trả lời chính sách thuế. Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: Công ty Cổ phần

Ban hành: 09/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2017

16

Công văn 852/CT-TTHT năm 2017 về chính sách hoàn thuế đối với tổ chức Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 852/CT-TTHT V/v giải đáp chính sách thuế Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: Tổ chức Stichting

Ban hành: 09/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2017

17

Công văn 482/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế chuyển nhượng chứng khoán do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 482/CT-TTHT V/v trả lời chính sách thuế Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: Công ty cổ phần đầu

Ban hành: 05/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2017

18

Công văn 47/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế đối với hóa đơn bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 47/CT-TTHT V/v giải đáp chính sách thuế. Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: Chi nhánh Công ty

Ban hành: 03/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2017

19

Công văn 46/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế khi xây dựng nhà ở cá nhân do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 46/CT-TTHT V/v trả lời chính sách thuế. Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: Cổng thông tin

Ban hành: 03/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2017

20

Công văn 83/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế đối với việc xuất hóa đơn tiền điện cho đơn vị thuê nhà do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 83/CT-TTHT V/v giải đáp chính sách thuế Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: Tổng công ty đầu tư

Ban hành: 03/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status