Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 1725/CT-TTHT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 19844 công văn

1

Công văn về một số biện pháp đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà ở

BỘ XÂY DỰNG; TỔNG CỤC ĐỊA CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1725/LB-QLN Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 1996 CÔNG VĂN CỦA LIÊN BỘ: XÂY DỰNG - TỔNG CỤC ĐỊA CHÍNH SỐ 1725/LB-QLN NGÀY 17 THÁNG 12 NĂM 1996 VỀ VIỆC MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH

Ban hành: 17/12/1996

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

2

Công văn số 1725/VPCP-KTTH về việc thay đổi danh mục trụ sở dôi dư của các cơ quan chuyển giao cho Ngân hàng chính sách xã hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 1725/VPCP-KTTH V/v thay đổi danh mục trụ sở dôi dư của các cơ quan chuyển giao cho Ngân hàng chính sách xã hội Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2008

Ban hành: 19/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2008

3

Công văn 1725/BCT-XNK về tạm nhập tái xuất hàng hóa do Bộ Công thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1725/BCT-XNK V/v tạm nhập tái xuất hàng hóa Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2012 Kính gửi:

Ban hành: 06/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 01/10/2012

Cập nhật: 14/03/2012

4

Công văn 1725/TTg-QHQT phê duyệt tín dụng ưu đãi của Phần Lan và điều kiện cho vay lại dự án “Cấp nước phụ cận thành phố Vinh” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1725/TTg-QHQT V/v Phê duyệt tín dụng ưu đãi của Phần Lan và điều kiện cho vay lại dự án “Cấp nước phụ cận thành phố Vinh” Hà Nội, ngày 27

Ban hành: 27/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2010

5

Công văn 1725/BXD-KTXD áp dụng định mức chi phí giám sát thi công xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 1725/BXD-KTXD V/v áp dụng định mức chi phí giám sát thi công xây dựng công trình Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2010 Kính gửi : Ban Quản lý

Ban hành: 11/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2010

6

Công văn số 1725/CP-QHQT ngày 17/12/2003 của Chính phủ về việc vay vốn nước ngoài cho Dự án xi măng Bình Phước

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1725/CP-QHQT V/v vay vốn nước ngoài cho Dự án xi măng Bình Phước Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2003 Kính gửi: - Bộ Tài chính - Tổng công ty Xi măng Việt Nam. Xét đề nghị

Ban hành: 17/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

7

Công văn số 1725/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc kê khai, khấu trừ thuế Giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1725/TCT-DNNN V/v: Kê khai, khấu trừ thuế GTGT Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2007 Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Bình Định Trả lời công văn số 3580/CT-DN1 ngày 30/11/2006 của Cục

Ban hành: 07/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2007

8

Công văn số 1725/BXD-KTXD về vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 1725/BXD-KTXD V/v: về vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2009 Kính gửi:

Ban hành: 19/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2009

9

Công văn 1725/TCT-CS về miễn tiền thuê đất đối với dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1725/TCT-CS V/v miễn tiền thuê đất đối với dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư. Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2012

Ban hành: 22/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2012

10

Công văn 1725/BTTTT-ƯDCNTT hướng dẫn các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật cho hệ thống một cửa điện tử do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 1725/BTTTT-ƯDCNTT V/v Hướng dẫn các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật cho hệ thống một cửa điện tử. Hà Nội, ngày

Ban hành: 04/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2010

11

Công văn 1725/TTg-PL năm 2013 văn bản hướng dẫn Luật xử lý vi phạm hành chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1725/TTg-PL V/v ban hành các văn bản quy định chi tiết Luật xử lý vi phạm hành chính Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2013

Ban hành: 23/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2013

12

Công văn 1725/LĐTBXH-PCTNXH về hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2011 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1725/LĐTBXH-PCTNXH V/v hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2011 Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2011

Ban hành: 01/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2011

13

Công văn 1725/BNV-TL về chế độ phụ cấp thu hút do Bộ Nội vụ ban hành

BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1725/BNV-TL V/v chế độ phụ cấp thu hút Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2011 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Ban hành: 20/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2011

14

Công văn 1725/LĐTBXH-VP xin ý kiến tham khảo xét đề nghị danh hiệu Nhà giáo ưu tú 2012 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1725/LĐTBXH-VP V/v: xin ý kiến tham khảo xét đề nghị danh hiệu Nhà giáo ưu tú 2012 Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm

Ban hành: 29/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2012

15

Công văn số 1725/BXD-HĐXD về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 1725/BXD-HĐXD V/v: Phê duyệt bản vẽ thi công Hà nội, ngày 22 tháng 8 năm 2008 Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng Bộ Xây

Ban hành: 22/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2008

16

Công văn 1725/BXD-KTXD xây dựng và quản lý giá dịch vụ chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1725/BXD-KTXD V/v: Xây dựng và quản lý giá dịch vụ chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2012

Ban hành: 05/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2012

17

Công văn 1725/TCHQ-KTTT về việc giá tính thuế ô tô nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1725/TCHQ-KTTT V/v giá tính thuế ô tô NK Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2009 Kính gửi: Cục

Ban hành: 01/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2013

Ban hành: 05/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2007

19

Công văn số 11652/CT-TTHT về việc kê khai thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số: 11652/CT-TTHT V/v: Kê khai thuế TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2007 Kính

Ban hành: 15/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2007

20

Công văn số 11768/CT-TTHT về việc thu thuế đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số: 11768/CT-TTHT V/v: Thu thuế đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2007

Ban hành: 16/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status