Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 1725/CT-TTHT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 20031 công văn

1

Công văn 4973/CT-TTHT năm 2016 về chi phí được trừ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4973/CT-TTHT V/v: Chi phí được trừ. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2016. Kính

Ban hành: 31/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2016

2

Công văn 4950/CT-TTHT năm 2016 về đồng tiền ghi trên hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4950/CT-TTHT V/v: Đồng tiền ghi trên hóa đơn Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2016

Ban hành: 31/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2016

3

Công văn 4952/CT-TTHT năm 2016 về lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4952/CT-TTHT V/v: Lập hóa đơn Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2016 Kính gửi: Công ty Cổ

Ban hành: 31/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2016

4

Công văn 4959/CT-TTHT năm 2016 về hóa đơn đặt in do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4959/CT-TTHT V/v: Hóa đơn TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2016 Kính gửi: Văn Phòng Đại

Ban hành: 31/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2016

5

Công văn 4960/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4960/CT-TTHT V/v: Chính sách thuế Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2016 Kính gửi: Công

Ban hành: 31/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2016

6

Công văn 4932/CT-TTHT năm 2016 về lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4932/CT-TTHT V/v: Lập hóa đơn Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2016 Kính gửi: Công Ty

Ban hành: 31/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2016

7

Công văn 4971/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế nhà thầu do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4971/CT-TTHT V/v: chính sách thuế TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH

Ban hành: 31/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2016

8

Công văn 4877/CT-TTHT năm 2016 về lập hóa đơn khi bán hàng có tờ khai chưa được thông quan do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4877/CT-TTHT V/v: Lập hóa đơn TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH MTV

Ban hành: 30/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2016

9

Công văn 4768/CT-TTHT năm 2016 về hóa đơn khi xuất khẩu cà phê cho khách hàng nước ngoài do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4768/CT-TTHT V/v: hóa đơn Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH

Ban hành: 26/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2016

10

Công văn 4697/CT-TTHT năm 2016 về hóa đơn giá trị gia tăng khi thay đổi địa chỉ kinh doanh do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4697/CT-TTHT V/v: Hóa đơn GTGT. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2016 Kính gửi: Công

Ban hành: 25/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2016

11

Công văn 4649/CT-TTHT năm 2016 về lập hóa đơn điều chỉnh do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4649/CT-TTHT V/v: Lập hóa đơn Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2016 Kính gửi: Công ty

Ban hành: 24/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2016

12

Công văn 4579/CT-TTHT năm 2016 về lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4579/CT-TTHT V/v: Lập hóa đơn Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2016 Kính gửi: Công Ty

Ban hành: 20/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2016

13

Công văn 4566/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế đối với hóa đơn thu phí dịch vụ nhà chung cư do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4566/CT-TTHT V/v: Chính sách thuế Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2016 Kính gửi:

Ban hành: 20/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2016

14

Công văn 4498/CT-TTHT năm 2016 về hóa đơn, chứng từ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4498/CT-TTHT V/v: Hóa đơn, chứng từ TP. HCM, ngày 19 tháng 05 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH

Ban hành: 19/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2016

15

Công văn 4499/CT-TTHT năm 2016 về thu hồi hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4499/CT-TTHT V/v: Hóa đơn Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2016 Kính gửi: Công ty

Ban hành: 19/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2016

16

Công văn 4513/CT-TTHT năm 2016 về lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4513/CT-TTHT V/v: Lập hóa đơn Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2016 Kính gửi: Công ty CP

Ban hành: 19/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2016

17

Công văn 4450/CT-TTHT năm 2016 về xử lý hóa đơn bị mờ và không thấy rõ nội dung do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4450/CT-TTHT V/v: Hóa đơn, chứng từ Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2016 Kính gửi:

Ban hành: 18/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2016

18

Công văn 4437/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế đối với lập hóa đơn điều chỉnh do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4437/CT-TTHT V/v: Chính sách thuế. TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2016 Kính gửi: Công ty

Ban hành: 18/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2016

19

Công văn 4397/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế dịch vụ khảo sát hiện trạng sử dụng máy nông nghiệp tại Việt Nam do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4397/CT-TTHT V/v chính sách thuế Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 5 năm 2016 Kính

Ban hành: 17/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2016

20

Công văn 4401/CT-TTHT năm 2016 về lập hóa đơn và kê khai nộp thuế hoạt động cho thuê lại xưởng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4401/CT-TTHT V/v: chính sách thuế Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 5 năm 2016 Kính gửi:

Ban hành: 17/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status