Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 171/1998/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 2204 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-171:1998 về đồng hồ chủ trong mạng đồng bộ - Yêu cầu kỹ thuật do Tổng cục Bưu điện ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 68-171:1998 ĐỒNG HỒ CHỦ TRONG MẠNG ĐỒNG BỘ - YÊU CẦU KỸ THUẬT MÃ SỐ: TCN 68-171:1998. MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện 1. Phạm vi áp dụng 2. Định nghĩa và thuật ngữ 2.1. Định nghĩa, thuật ngữ 2.2. Các từ viết tắt 3. Yêu cầu kỹ thuật 3.1. Độ chính xác tần số 3.2. Phát sinh nhiễu 3.2.1.

Ban hành: 29/09/1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

3

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 171:1993 về Vec ni dùng trong đồ hộp thực phẩm

TIÊU CHUẨN NGÀNH 10 TCN 171:1993 VEC NI DÙNG TRONG ĐỒ HỘP THỰC PHẨM Tiêu chuẩn này áp dụng cho vec - ni và sắt lá tráng vec - ni dùng để chế tạo bao bì đựng đồ hộp thực phẩm. 1. Yêu cầu kỹ thuật Vec - ni và màng tráng vec - ni trên sắt lá làm bao bì đựng đồ hộp rau quả, thịt cá phải đạt những yêu cầu sau: 1.1. Vật liệu vec - ni 1.1.1. Trạng thái:

Ban hành: Năm 1993

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

4

Tiêu chuẩn ngành 28TCN 171:2001 về quy trình công nghệ nuôi thâm canh tôm sú do Bộ Thủy sản ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 28TCN 171:2001 QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ NUÔI THÂM CANH TÔM SÚ#11;The procedure for intensive culture of Tiger shrimp 1 Ðối tượng và phạm vi áp dụng 1.1 Quy trình này quy định trình tự, nội dung và những yêu cầu kỹ thuật để nuôi thâm canh tôm sú (Penaeus monodon Fabricus 1798). 1.2 Quy trình áp dụng cho các cơ sở nuôi thâm canh tôm sú

Ban hành: 21/08/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

5

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6337:1998 về dây điện từ bằng đồng mặt cắt tròn, tráng poly seter (PEW) cấp chiụ nhiệt 155oC do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6337 : 1998 DÂY ĐIỆN TỪ BẰNG ĐỒNG MẶT CẮT TRÒN, TRÁNG POLYESTER (PEW) CẤP CHỊU NHIỆT 155 0C Polyester enamelled round copper wire (PEW) Class 155 0C Lời nói đầu TCVN 6337 : 1998 được xây dựng trên cơ sở tham khảo IEC 317-3 : 1990, IEC 851 (1, 2, 3, 4, 5), JISC 3214 : 1978; TCVN 6337 : 1998 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

6

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6438:1998 về chất lượng không khí - Khí thải phương tiện giao thông đường bộ - Giới hạn tối đa cho phép

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCNV 6438:1998 CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ - KHÍ THẢI PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP Air quality - Exhaust gas of road vehicles - Maximum permitted emission limits 1. Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này quy định giới hạn tối đa cho phép của các thành phần: Cacbonmonoxit (CO), hydrocacbon (HC) và độ khói

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

7

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6447:1998 về cáp điện vặn xoắn cách điện bằng XLPE điện áp làm việc đến 0,6KV do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6447 : 1998 CÁP ĐIỆN VẶN XOẮN CÁCH ĐIỆN BẰNG XLPE ĐIỆN ÁP LÀM VIỆC ĐẾN 0,6/1 KV Electric cables - XLPE insulated - Aerial bundled for working voltages up to 0,6/1 kV Lời nói đầu TCVN 6447 : 1998 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/E4 Dây và cáp điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học,

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2013

8

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 311:1998 về giống lúa lai - yêu cầu kỹ thuật

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 311:1998 Thay thế 10TCN 217-95 GIỐNG LÚA LAI - YÊU CẦU KỸ THUẬT Oryza sativa L. - (Hybrid) 1. Phạm vi áp dụng - Tiêu chuẩn này áp dụng cho lúa lai “3 dòng” (Three lines) khi sản xuất hạt giống và nhập hạt giống trong phạm vi cả nước. - Tiêu chuẩn này áp dụng trong việc nhập nội, nhân và phục tráng (làm thuần) dòng bất

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

9

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD 218:1998 về Hệ thống phát hiện cháy và báo động cháy - Quy định chung

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TCXD 218 : 1998 (ISO 7240-1 : 1988) HỆ THỐNG PHÁT HIỆN CHÁY VÀ BÁO ĐỘNG CHÁY - QUY ĐỊNH CHUNG Fire detection and alarm system - General 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các bộ phận của hệ thống phát hiện cháy và báo động cháy, các yêu cầu để nối, lắp đặt, các đặc trưng kỹ thuật, cách thử nghiệm và vận hành từng bộ

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

11

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6416:1998 về Vật liệu chịu lửa - Vữa samôt do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6416 : 1998 VẬT LIỆU CHỊU LỬA - VỮA SAMỐT Refractory materials - Fireclay mortar Lời nói đầu TCVN 6416 : 1998 thay thế cho TCVN 4710 - 89. TCVN 6416 : 1998 do Ban kỹ thuật TCVN/TC 33 hoàn chỉnh trên cơ sở dự thảo đề nghị của Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2013

12

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6369:1998 về Cáp thép thông dụng - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6369 : 1998 CÁP THÉP THÔNG DỤNG - YÊU CẦU KỸ THUẬT Steel wire ropes for general purposes - Technical requirement 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định các dạng, tải trọng làm việc giới hạn, chế tạo và lắp ráp bộ nối cáp thông dụng. Các bộ nối cáp nhiều móc qui định trong tiêu chuẩn này là loại móc có chiều dài danh

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2013

13

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6370:1998 về Cáp thép thông dụng - Lõi sợi chính - Đặc tính kỹ thuật do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6370 : 1998 CÁP THÉP THÔNG DỤNG - LÕI SỢI CHÍNH - ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT Steel wire ropes for general purposes - Fibre main cores - Specification 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định kết cấu và yêu cầu kỹ thuật áp dụng cho lõi sợi chính cáp thép theo hai dạng: a) tự nhiên; b) nhân tạo. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho cáp

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2013

15

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6417:1998 về phụ gia thực phẩm - Chất tạo hương do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6417 : 1998; TCVN 6448 : 1998; TCVN 6467 : 1998 PHỤ GIA THỰC PHẨM - CHẤT TẠO HƯƠNG#11;Food additive - Flavouring agents Lời nói đầu TCVN 6417 : 1998; TCVN 6448 : 1998 và TCVN 6467 : 1998 hoàn toàn tương đương với CAC tập 1 A - 1995. Các tiêu chuẩn này do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN / TC / F5 Vệ sinh thực phẩm biên soạn, Tổng

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

16

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6454:1998 về Phụ gia thực phẩm - Phẩm màu Tatrazin do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6454 : 1998 PHỤ GIA THỰC PHẨM - PHẨM MÀU#11;Food additive - Food colours Lời nói đầu TCVN 6454 : 1998 ÷ TCVN 6462 : 1998 hoàn toàn tương đương JECFA số 31/1 - 1984. Trong đó TCVN 6460 : 1998 hoàn toàn tương đương với JECFA số 52. Add. 3 - 1996. Các tiêu chuẩn này do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN / TC / F5 Vệ sinh thực phẩm

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

17

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6463:1998 về Phụ gia thực phẩm - Chất tạo ngọt - Kali sacarin do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6463 : 1998 ÷ TCVN 6466 : 1998 PHỤ GIA THỰC PHẨM - CHẤT TẠO NGỌT#11;Food additive - Sweetener Lời nói đầu TCVN 6463 : 1998 ữ TCVN 6466 : 1998 hoàn toàn tương đương JECFA số 52, Add .4 1996. Các tiêu chuẩn này do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN / TC / F5 Vệ sinh thực phẩm biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng đề

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

18

Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 216:1998 về phòng cháy chữa cháy - từ vựng - thiết bị chữa cháy

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TCXD 216 : 1998 (ISO 8421-4 : 1990) PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - TỪ VỰNG - THIẾT BỊ CHỮA CHÁY#11;Fire protection - Vocabulary - Fire extinction equipment 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này đưa ra các thuật ngữ và định nghĩa có liên quan tới: - Các chất chữa cháy; - Bình chữa cháy di động; - Hệ thống chữa cháy cố định. Phần 1 của ISO

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

19

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 14001:1998 về hệ thống quản lý môi trường - Quy định và hướng dẫn sử dụng do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN ISO 14001 : 1998 ISO 14001 : 1996 HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG - QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG#11;Environmental management systems - Specification with guidance for use Mục lục Lời nói đầu 3 0 Giới thiệu 4 1 Phạm vi 7 2 Tiêu chuẩn trích dẫn 8 3 Định nghĩa ........................................................ 8 4 Các

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

20

Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 217:1998 về phòng cháy chữa cháy - Từ vựng - Thuật ngữ chuyên dùng cho phòng cháy chữa cháy, cứu nạn và xử lý vật liệu nguy hiểm

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TCXD 217 : 1998 (ISO 8421-8 : 1990) PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - TỪ VỰNG - THUẬT NGỮ CHUYÊN DÙNG CHO PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY, CỨU NẠN VÀ XỬ LÝ VẬT LIỆU NGUY HIỂM#11;Fire protection - Vocabulary - Terms specific to fire-fighting, rescue services and handling hazardous materials 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này đưa ra các thuật ngữ chuyên

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/6/2009, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ