Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 171/1998/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 3369 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-171:1998 về đồng hồ chủ trong mạng đồng bộ - Yêu cầu kỹ thuật do Tổng cục Bưu điện ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 68-171:1998 ĐỒNG HỒ CHỦ TRONG MẠNG ĐỒNG BỘ - YÊU CẦU KỸ THUẬT MÃ SỐ: TCN 68-171:1998. MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện 1. Phạm vi áp dụng 2. Định nghĩa và thuật ngữ 2.1. Định nghĩa, thuật ngữ 2.2. Các từ viết tắt 3.

Ban hành: 29/09/1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

3

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-171:2014/BNNPTNT về Khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực phòng trừ bệnh gỉ sắt (Puccinia chrysanthemi Roze) hại cây hoa cúc của các thuốc trừ bệnh

Lời nói đầu QCVN 01 - 171 : 2014/BNNPTNT do Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật biên soạn, Cục Bảo vệ thực vật trình duyệt, Bộ Nông nghiệp & PTNT ban hành tại Thông tư số 16/TT-BNNPTNT ngày 05 tháng 6 năm 2014. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHẢO NGHIỆM TRÊN ĐỒNG RUỘNG HIỆU LỰC PHÒNG TRỪ BỆNH GỈ SẮT

Ban hành: 05/06/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2014

4

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 171:1987 về Quy trình khảo sát địa chất công trình và thiết kế biện pháp ổn định nền đường vùng có trượt, sụt lở

TIÊU CHUẨN NGÀNH 22 TCN 171-87 QUY TRÌNH KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH VÀ THIẾT KẾ BIỆN PHÁP ỔN ĐỊNH NỀN ĐƯỜNG VÙNG CÓ HOẠT ĐỘNG TRƯỢT, SỤT LỞ (Ban hành theo Quyết định số 2259-KHKT ngày 11 – 12 - 1987) 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Nội dung và phạm vi áp dụng tiêu chuẩn Sau giai đoạn khảo sát tổng hợp để thiết

Ban hành: 11/12/1987

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

5

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 171:2006 về Thành phần, nội dung lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư và báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án của thủy lợi

TIÊU CHUẨN NGÀNH 14 TCN 171:2006 THÀNH PHẦN, NỘI DUNG LẬP BÁO CÁO ĐẦU TƯ, DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT CÁC DỰ ÁN THỦY LỢI Work and Content Requirements for establishing Investment Report, Investment Project and Economic – Technical Report of Water Resources Development Projects Lời nói đầu Tiêu

Ban hành: 17/10/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

6

Tiêu chuẩn ngành 28TCN 171:2001 về quy trình công nghệ nuôi thâm canh tôm sú do Bộ Thủy sản ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 28TCN 171:2001 QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ NUÔI THÂM CANH TÔM SÚ The procedure for intensive culture of Tiger shrimp 1 Ðối tượng và phạm vi áp dụng 1.1 Quy trình này quy định trình tự, nội dung và những yêu cầu kỹ thuật để nuôi thâm canh tôm sú (Penaeus monodon Fabricus 1798). 1.2 Quy trình áp dụng

Ban hành: 21/08/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

7

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 171:1993 về Vec ni dùng trong đồ hộp thực phẩm

TIÊU CHUẨN NGÀNH 10 TCN 171:1993 VEC NI DÙNG TRONG ĐỒ HỘP THỰC PHẨM Tiêu chuẩn này áp dụng cho vec - ni và sắt lá tráng vec - ni dùng để chế tạo bao bì đựng đồ hộp thực phẩm. 1. Yêu cầu kỹ thuật Vec - ni và màng tráng vec - ni trên sắt lá làm bao bì đựng đồ hộp rau quả, thịt cá phải đạt những yêu cầu sau:

Ban hành: Năm 1993

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1451:1998 về Gạch đặc đất sét nung

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1451:1998 GẠCH ĐẶC ĐẤT SÉT NUNG Solid clay bricks 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho gạch đặc sản xuất từ đất sét (có thể có phụ gia) bằng phương pháp dẻo và được nung ở nhiệt độ thích hợp, dùng để xây móng, tường và các bộ phận khác của công trình có trát hoặc ốp

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

9

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6384:1998 về Mã số mã vạch vật phẩm - Mã UPC-A - Yêu cầu kỹ thuật

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6384 : 1998 MÃ SỐ MÃ VẠCH VẬT PHẨM - MÃ UPC-A - YÊU CẦU KỸ THUẬT Article Number and Bar Code - The Universal Product Code (UPC-A) Specification 1. Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu kỹ thuật đối với mã số UPC-A, phù hợp với các qui định của Tổ chức mã số vật

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6395:1998 về thang máy điện - yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6395 – 1998 THANG MÁY ĐIỆN – YÊU CẦU AN TOÀN VỀ CẤU TẠO VÀ LẮP ĐẶT Electric lift – Safety requirements for the construction and installation Mục lục Lời nói đầu………………………………………………………………………………………………….. 0 Lời giới thiệu………………………………………………………………………………………………. 1 Phạm vi áp

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

11

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6396:1998 về thang máy thuỷ lực - yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6396 – 1998 THANG MÁY THỦY LỰC – YÊU CẦU AN TOÀN VỀ CẤU TẠO VÀ LẮP ĐẶT Hydraulic lift – Safety requirements for the construction and installation MỤC LỤC Lời nói đầu 0. Lời giới thiệu 1. Phạm vi áp dụng 2. Tiêu chuẩn trích dẫn 3. Định nghĩa 4. Giếng

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

12

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 14001:1998 về hệ thống quản lý môi trường - Quy định và hướng dẫn sử dụng do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN ISO 14001 : 1998 ISO 14001 : 1996 HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG - QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Environmental management systems - Specification with guidance for use Mục lục Lời nói đầu

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

13

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6415:1998 về Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6415 : 1998 GẠCH GỐM ỐP LÁT - PHƯƠNG PHÁP THỬ Ceramic floor and wall tiles - Test methods Lời nói đầu TCVN 6415 :1998 do Ban kỹ thuật TCVN/TC 189 “Sản phẩm gốm xây dựng” hoàn thiện trên cơ sở dự thảo đề nghị của Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường -

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

14

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 141:1998 về Xi măng - Phương pháp phân tích hoá học do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 141 : 1998 XI MĂNG - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC Cement - Methods of chemical analysis Lời nói đầu TCVN 141 : 1998 thay thế cho TCVN 141 - 86. TCVN 141 : 1998 do Ban kỹ thuật TCVN/TC 74 "Xi măng - vôi" hoàn thiện trên cơ sở dự thảo đề nghị của Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2013

15

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6385:1998 về Yêu cầu an toàn đối với các thiết bị điện tử và các thiết bị có liên quan, sử dụng điện mạng dùng trong gia đình và các nơi tương tự do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6385 : 1998 YÊU CẦU AN TOÀN ĐỐI VỚI CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ VÀ CÁC THIẾT BỊ CÓ LIÊN QUAN, SỬ DỤNG ĐIỆN MẠNG DÙNG TRONG GIA ĐÌNH VÀ CÁC NƠI TƯƠNG TỰ Satety requirements for mains operated electronic and related apparatus for household and similar general use Lời nói đầu TCVN 6385 : 1998

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6371:1998 về Rung cơ học của các máy quay lớn có tốc độ từ 10 đến 200 vòng/giây – Đo và đánh giá cường độ rung tại vị trí làm việc

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6371 : 1998 RUNG CƠ HỌC CỦA CÁC MÁY QUAY LỚN CÓ TỐC ĐỘ TỪ 10 ĐẾN 200 VÒNG/GIÂY - ĐO VÀ ĐÁNH GIÁ CƯỜNG ĐỘ RUNG TẠI VỊ TRÍ LÀM VIỆC Mechanical vibration of large rotating machines with speed range from 10 to 200 rev/s -measurement and evaluation of vibration severity in situ Lời nói đầu

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2015

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6373:1998 về Rung cơ học – Yêu cầu về chất lượng cân bằng rôto – Xác định lượng mất cân bằng dư cho phép

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6373 : 1998 RUNG CƠ HỌC - YÊU CẦU VỀ CHẤT LƯỢNG CÂN BẰNG RÔTO - XÁC ĐỊNH LƯỢNG MẤT CÂN BẰNG DƯ CHO PHÉP Mechanical vibration - Balance quality requirements of rigid rotors- Determination of permissible residual unbalance Lời nói đầu TCVN 6373 : 1998 được biên soạn dựa trên việc tham

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2015

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6452:1998 về Băng vải cacbon

TCVN 6452:1998 BĂNG VẢI CAC BON Carbon napkin Lời nói đầu TCVN 6452:1998 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 61/SC 13 Vật liệu composit và băng cacbon biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành.

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2015

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6411:1998 về Giày ủng bằng chất dẻo đúc - Ủng bằng poly (vinyl clorua) có lót hoặc không có lót dùng chung trong công nghiệp - Yêu cầu kỹ thuật

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6411 : 1998 ISO 4643 : 1992 GIẦY ỦNG BẰNG CHẤT DẺO ĐÚC − ỦNG POLY (VINYLCLORUA) CÓ LÓT HOẶC KHÔNG CÓ LÓT DÙNG CHUNG TRONG CÔNG NGHIỆP − YÊU CẦU KỸ THUẬT Moulded plastics footwear − Lined or unlined poly(vinyl chloride) boots for general industrial use − Specification Lời nói đầu

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2015

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6408:1998 về Giầy, ủng cao su - Ủng công nghiệp bằng cao su lưu hoá có lót - Yêu cầu Kỹ thuật

TCVN 6408:1998 ISO 2023:1994 GIẦY, ỦNG CAO SU - ỦNG CÔNG NGHIỆP BẰNG CAO SU LƯU HÓA CÓ LÓT - YÊU CẦU KỸ THUẬT Rubber footwear - Lined industrial vulcanized-rubber boots - Specification Lời nói đầu TCVN 6408:1998 tương đương với ISO 2023:1994 với các thay đổi biên tập cho phép; TCVN 6408:1998 do

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2015 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 37/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ