Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 171/1998/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 2391 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-171:1998 về đồng hồ chủ trong mạng đồng bộ - Yêu cầu kỹ thuật do Tổng cục Bưu điện ban hành

TI�U CHUẨN NG�NH TCN 68-171:1998 ĐỒNG HỒ CHỦ TRONG MẠNG ĐỒNG BỘ - Y�U CẦU KỸ THUẬT M� SỐ: TCN 68-171:1998. MỤC LỤC LỜI N�I ĐẦU Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện 1. Phạm vi �p dụng 2. Định nghĩa v� thuật ngữ 2.1. Định nghĩa, thuật ngữ 2.2. C�c từ viết tắt 3.

Ban hành: 29/09/1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

3

Tiêu chuẩn ngành 28TCN 171:2001 về quy trình công nghệ nuôi thâm canh tôm sú do Bộ Thủy sản ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 28TCN 171:2001 QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ NUÔI THÂM CANH TÔM SÚ The procedure for intensive culture of Tiger shrimp 1 Ðối tượng và phạm vi áp dụng 1.1 Quy trình này quy định trình tự, nội dung và những yêu cầu kỹ thuật để nuôi thâm canh tôm sú (Penaeus monodon Fabricus 1798). 1.2 Quy trình áp dụng

Ban hành: 21/08/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

4

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-171:2014/BNNPTNT về Khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực phòng trừ bệnh gỉ sắt (Puccinia chrysanthemi Roze) hại cây hoa cúc của các thuốc trừ bệnh

Lời n�i đầu QCVN 01 - 171 : 2014/BNNPTNT do Trung t�m Kiểm định v� Khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật bi�n soạn, Cục Bảo vệ thực vật tr�nh duyệt, Bộ N�ng nghiệp & PTNT ban h�nh tại Th�ng tư số 16/TT-BNNPTNT ng�y 05 th�ng 6 năm 2014. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHẢO NGHIỆM TR�N ĐỒNG RUỘNG HIỆU LỰC PH�NG TRỪ BỆNH GỈ SẮT

Ban hành: 05/06/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2014

5

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 171:1993 về Vec ni dùng trong đồ hộp thực phẩm

TIÊU CHUẨN NGÀNH 10 TCN 171:1993 VEC NI DÙNG TRONG ĐỒ HỘP THỰC PHẨM Tiêu chuẩn này áp dụng cho vec - ni và sắt lá tráng vec - ni dùng để chế tạo bao bì đựng đồ hộp thực phẩm. 1. Yêu cầu kỹ thuật Vec - ni và màng tráng vec - ni trên sắt lá làm bao bì đựng đồ hộp rau quả, thịt cá phải đạt những yêu cầu sau:

Ban hành: Năm 1993

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

6

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6374:1998 về Xích con lăn chính xác bước ngắn và đĩa xích

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6374 : 1998 XÍCH CON LĂN CHÍNH XÁC BƯỚC NGẮN VÀ ĐĨA XÍCH Short pitch transmission precision roller chains and chain wheels 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định yêu cầu kỹ thuật áp dụng cho xích con lăn chính xác bước ngắn một dãy, nhiều dãy và đĩa xích tương ứng dùng trong

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2013

7

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6375:1998 về Xích con lăn chính xác bước kép và đĩa xích dùng cho truyền động và băng tải

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6375 : 1998 XÍCH CON LĂN CHÍNH XÁC BƯỚC KÉP VÀ ĐĨA XÍCH DÙNG CHO TRUYỀN ĐỘNG VÀ BĂNG TẢI Double pitch precision roller chains and sprockets for transmision and conveyors 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định đặc tính kỹ thuật áp dụng cho xích con lăn chính xác bước kép và đĩa xích tương ứng dùng cho truyền động cơ khí

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

8

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6376:1998 về Xích và đĩa xích - Xích bạc lót chính xác bước ngắn và đĩa xích

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6376 : 1998 XÍCH BẠC LÓT CHÍNH XÁC BƯỚC NGẮN VÀ ĐĨA XÍCH Short pitch transmission precision bush chains and chain wheels 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định đặc tính kỹ thuật của xích bạc lót chính xác bước ngắn một dãy, nhiều dãy và đĩa xích tương ứng, dùng trong truyền động cơ khí. Tiêu chuẩn qui định kích thước,

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

9

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4710:1998 về Vật liệu chịu lửa - Gạch samốt do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4710 : 1998 VẬT LIỆU CHỊU LỬA - GẠCH SAMỐT Refractory materials - Fireclay bricks Lời nói đầu TCVN 4710 : 1998 thay thế cho TCVN 4710 - 89. TCVN 4710 : 1998 do Ban kỹ thuật TCVN/TC 33 hoàn chỉnh trên cơ sở dự thảo đề nghị của Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6354:1998 về dầu mỡ động vật và thực vật - Xác định asen bằng phương pháp dùng bạc dietyldithiocacbamat do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6354 : 1998 DẦU, MỠ ĐỘNG VẬT VÀ THỰC VẬT - XÁC ĐỊNH ASEN BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙN BẠC DIETYLDITHIOCACBAMAT Animal and vegetable fats and oils - Determination of arsenic.Sliver diethyldithiocarbamete method Lời nói đầu TCVN 6354 : 1998 dựa theo tài liệu của AOAC 952-13A, 952-13B, 963-21A,

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

11

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6388:1998 về cá ngừ đóng hộp do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6388 : 1998 CODEX STAN 70 - 1981 CÁ NGỪ ĐÓNG HỘP Canned tuna and bonito Lời nói đầu TCVN 6388:1998 hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn Codex stan 70 – 1981; TCVN 6388:1998 do ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F11 Thủy sản biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

12

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6365:1998 về dây thép lò xo cơ khí - dây thép các bon kéo nguội

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6365 : 1998 DÂY THÉP LÒ XO CƠ KHÍ ư DÂY THÉP CÁC BON KÉO NGUỘI Steel wire for mechanical springs ư Cold-drawn carbon steel wire 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định yêu cầu kỹ thuật đối với dây thép các bon kéo nguội dùng để chế tạo lò xo cơ khí có chế độ làm việc động và tĩnh .

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

13

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6399:1998 về âm học - mô tả và đo tiếng ồn môi trường - phần 2: cách lấy các dữ liệu thích hợp để sử dụng vùng đất do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6399 : 1998 ISO 1996-2 : 1987 ÂM HỌC- MÔ TẢ VÀ ĐO TIẾNG ỒN MÔI TRƯỜNG PHẦN 2: CÁCH LẤY CÁC DỮ LIỆU THÍCH HỢP ĐỂ SỬ DỤNG VÙNG ĐẤT Acoustics - Description and measurement of environmental noise Part 2: Acquisition of data pertinent to land use Lời nói đầu TCVN 6399 : 1998 hoàn toàn

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

14

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5455:1998 về chất hoạt động bề mặt - chất tẩy rửa – xác định chất hoạt động anion bằng phương pháp chuẩn độ hai pha trực tiếp

TI�U CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5455:1998 CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT - CHẤT TẨY RỬA � X�C ĐỊNH CHẤT HOẠT ĐỘNG ANION BẰNG PHƯƠNG PH�P CHUẨN ĐỘ HAI PHA TRỰC TIẾP Surface active agent � Detergent � Determination of anionic- active matter by manual or mechanical direct two-phase titration procedure Lời n�i đầu: TCVN 5455: 1998

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

15

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6407:1998 về mũ an toàn công nghiệp

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6407:1998 ISO 3873:1997 MŨ AN TOÀN CÔNG NGHIỆP Industrial safety helmets Lời nói đầu TCVN 6407 : 1998 tương đương với ISO 3873 : 1977 với các thay đổi biên tập cho phép. TCVN 6407 : 1998 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC94 Phương tiện bảo vệ cá nhân biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

16

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6429:1998 về các sản phẩm rau, quả - xác định hàm lượng etanol do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TI�U CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6429:1998 ISO 2448 : 1973 C�C SẢN PHẨM RAU, QUẢ - X�C ĐỊNH H�M LƯỢNG ETANOL Fruit and vegetable products - Determination of ethanol Lời n�i đầu TCVN 6429 : 1998 ho�n to�n tương đương với ISO 2448 : 1973 TCVN 6429 : 1998 do Ban kỹ thuật Ti�u chuẩn TCVN/TC/F10 Rau quả v� sản

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

17

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6433:1998 về phương tiện giao thông đường bộ khí thải gây ô nhiễm phát ra từ mô tô lắp động cơ xăng - phương pháp đo trong thử công nhận kiểu do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN TI�U CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6433:1998 PHƯƠNG TIỆN GIAO TH�NG ĐƯỜNG BỘ KH� THẢI G�Y � NHIỄM PH�T RA TỪ M� T� LẮP ĐỘNG CƠ XĂNG - PHƯƠNG PH�P ĐO TRONG THỬ C�NG NHẬN KIỂU Road vehicles - Gaseous pollutants emitted by motorcycles equipped with a gasoline engine- Measurement method in type approval test Lời n�i đầu

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2013

18

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6441:1998 về mô tô - phanh và cơ cấu phanh - thử và phương pháp đo do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TI�U CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6441:1998 ISO 8710:1995 M� T� - PHANH V� CƠ CẤU PHANH - THỬ V� PHƯƠNG PH�P ĐO Motorcycles - Brakes and braking devices - Tests and measurement methods Lời n�i đầu TCVN 6441:1998 ho�n to�n tương đương với ISO 8710:1995; TCVN 6441:1998 do ban kỹ thuật ti�u chuẩn TCVN/TC22 Phương

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2013

19

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6442:1998 về môtô hai bánh - độ ổn định khi đỗ của chân chống bên và chân chống giữa do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6442:1998 ISO 9565:1990 (E) MÔTÔ HAI BÁNH - ĐỘ ỔN ĐỊNH KHI ĐỖ CỦA CHÂN CHỐNG BÊN VÀ CHÂN CHỐNG GIỮA#11;Two-wheeled motorcycles - Parking stability of side- and centre-stands Lời nói đầu TCVN 6442:1998 hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn ISO 9565:1990 (E); TCVN 6442:1998 do ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC22 "Phương

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

20

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6444:1998 về phương tiện giao thông đường bộ - hệ thống phanh của ôtô khách - đo tính năng kỹ thuật của phanh

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6444:1998 ISO 6597 : 1980 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - HỆ THỐNG PHANH CỦA ÔTÔ KHÁCH -ĐO TÍNH NĂNG KỸ THUẬT CỦA PHANH Road vehicles - Passenger car braking systems- Measurement of the braking perfomance PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - HỆ THỐNG PHANH CỦA ÔTÔ KHÁCH - ĐO TÍNH NĂNG KỸ THUẬT CỦA PHANH Road vehicles -

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/08/2009, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ