Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 171/1998/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 3482 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-171:1998 về đồng hồ chủ trong mạng đồng bộ - Yêu cầu kỹ thuật do Tổng cục Bưu điện ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 68-171:1998 ĐỒNG HỒ CHỦ TRONG MẠNG ĐỒNG BỘ - YÊU CẦU KỸ THUẬT MÃ SỐ: TCN 68-171:1998. MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện 1. Phạm vi áp dụng 2. Định nghĩa và thuật ngữ 2.1. Định nghĩa, thuật ngữ 2.2. Các từ viết tắt 3.

Ban hành: 29/09/1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

2

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD 171:1989 về Bêtông nặng - Phương pháp không phá hoại sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy để xác định cường độ nén

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TCXD 171 : 1989 BÊ TÔNG NẶNG - PHƯƠNG PHÁP KHÔNG PHÁ HOẠI SỬ DỤNG KẾT HỢP MÁY ĐO SIÊU ÂM VÀ SÚNG BẬT NẨY ĐỂ XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ NÉN Heavy concrete - Non_destructive testing by using combination of ultrasonic equipment and hammer gun for determination of compressive strength Tiêu chuẩn này hướng

Ban hành: Năm 1989

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

3

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-171:2014/BNNPTNT về Khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực phòng trừ bệnh gỉ sắt (Puccinia chrysanthemi Roze) hại cây hoa cúc của các thuốc trừ bệnh

Lời nói đầu QCVN 01 - 171 : 2014/BNNPTNT do Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật biên soạn, Cục Bảo vệ thực vật trình duyệt, Bộ Nông nghiệp & PTNT ban hành tại Thông tư số 16/TT-BNNPTNT ngày 05 tháng 6 năm 2014. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHẢO NGHIỆM TRÊN ĐỒNG RUỘNG HIỆU LỰC PHÒNG TRỪ BỆNH GỈ SẮT

Ban hành: 05/06/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2014

4

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 171:1987 về Quy trình khảo sát địa chất công trình và thiết kế biện pháp ổn định nền đường vùng có trượt, sụt lở

TIÊU CHUẨN NGÀNH 22 TCN 171-87 QUY TRÌNH KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH VÀ THIẾT KẾ BIỆN PHÁP ỔN ĐỊNH NỀN ĐƯỜNG VÙNG CÓ HOẠT ĐỘNG TRƯỢT, SỤT LỞ (Ban hành theo Quyết định số 2259-KHKT ngày 11 – 12 - 1987) 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Nội dung và phạm vi áp dụng tiêu chuẩn Sau giai đoạn khảo sát tổng hợp để thiết

Ban hành: 11/12/1987

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

5

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 171:2006 về Thành phần, nội dung lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư và báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án của thủy lợi

TIÊU CHUẨN NGÀNH 14 TCN 171:2006 THÀNH PHẦN, NỘI DUNG LẬP BÁO CÁO ĐẦU TƯ, DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT CÁC DỰ ÁN THỦY LỢI Work and Content Requirements for establishing Investment Report, Investment Project and Economic – Technical Report of Water Resources Development Projects Lời nói đầu Tiêu

Ban hành: 17/10/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

6

Tiêu chuẩn ngành 28TCN 171:2001 về quy trình công nghệ nuôi thâm canh tôm sú do Bộ Thủy sản ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 28TCN 171:2001 QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ NUÔI THÂM CANH TÔM SÚ The procedure for intensive culture of Tiger shrimp 1 Ðối tượng và phạm vi áp dụng 1.1 Quy trình này quy định trình tự, nội dung và những yêu cầu kỹ thuật để nuôi thâm canh tôm sú (Penaeus monodon Fabricus 1798). 1.2 Quy trình áp dụng

Ban hành: 21/08/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

7

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 171:1993 về Vec ni dùng trong đồ hộp thực phẩm

TIÊU CHUẨN NGÀNH 10 TCN 171:1993 VEC NI DÙNG TRONG ĐỒ HỘP THỰC PHẨM Tiêu chuẩn này áp dụng cho vec - ni và sắt lá tráng vec - ni dùng để chế tạo bao bì đựng đồ hộp thực phẩm. 1. Yêu cầu kỹ thuật Vec - ni và màng tráng vec - ni trên sắt lá làm bao bì đựng đồ hộp rau quả, thịt cá phải đạt những yêu cầu sau:

Ban hành: Năm 1993

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6413:1998 (ISO 5730 : 1992) về Nồi hơi cố định ống lò ống lửa cấu tạo hàn (trừ các nồi hơi ống nước)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6413 : 1998 ISO 5730 : 1992 NỒI HƠI CỐ ĐỊNH ỐNG LÒ ỐNG LỬA CẤU TẠO HÀN (TRỪ NỒI HƠI ỐNG NƯỚC) Stationary shell boilers of welded construction (other than water-tube boilers) Lời nói đầu TCVN 6413 : 1998 hoàn toàn tương đương với ISO 5730 : 1992. TCVN 6413 : 1998 do Ban kỹ

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2014

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6336:1998 (ASTM D 2330 : 1988) về Phương pháp thử chất hoạt động bề mặt metylen xanh

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6336 : 1998 ASTM D 2330 : 1988 PHƯƠNG PHÁP THỬ CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT METYLEN XANH Standard test method for methylene blue active substances Lời nói đầu TCVN 6336 : 1998 tương đương với ASTM D 2330 : 1988. TCVN 6336 : 1998 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 47 Hóa chất cơ

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2014

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6423:1998 về vật liệu nổ công nghiệp - Xác định khả năng sinh công bằng bom chì (phương pháp Trauzel) do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6423:1998 VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP – XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG SINH CÔNG BẰNG BOM CHÌ (PHƯƠNG PHÁP TRAUZEL) Industrial explosive matter – Lead block test (Trauzel Test) Lời nói đầu TCVN 6423 : 1998 do Tiểu Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 27/SC Vật liệu nổ công nghiệp biên soạn, Tổng cục Têu

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2014

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6334:1998 (ASTM D 2667 : 1995) về Phương pháp thử độ phân huỷ sinh học của ankylbenzen sunfonat

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6334 : 1998 ASTM D 2667 : 1995 PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐỘ PHÂN HỦY SINH HỌC CỦA ANKYLBENZEN SUNFONAT Standard test method for biodegradability of ankylbenzen sunfonates Lời nói đầu TCVN 6334 : 1998 hoàn toàn tương đương với ASTM D 2667:1995. TCVN 6334 : 1998 do Ban kỹ thuật Tiên

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2015

12

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6369:1998 về Cáp thép thông dụng - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6369 : 1998 CÁP THÉP THÔNG DỤNG - YÊU CẦU KỸ THUẬT Steel wire ropes for general purposes - Technical requirement 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định các dạng, tải trọng làm việc giới hạn, chế tạo và lắp ráp bộ nối cáp thông dụng. Các bộ nối cáp nhiều móc qui định trong tiêu

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2013

13

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6370:1998 về Cáp thép thông dụng - Lõi sợi chính - Đặc tính kỹ thuật do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6370 : 1998 CÁP THÉP THÔNG DỤNG - LÕI SỢI CHÍNH - ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT Steel wire ropes for general purposes - Fibre main cores - Specification 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định kết cấu và yêu cầu kỹ thuật áp dụng cho lõi sợi chính cáp thép theo hai dạng: a) tự nhiên; b)

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2013

14

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6416:1998 về Vật liệu chịu lửa - Vữa samôt do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6416 : 1998 VẬT LIỆU CHỊU LỬA - VỮA SAMỐT Refractory materials - Fireclay mortar Lời nói đầu TCVN 6416 : 1998 thay thế cho TCVN 4710 - 89. TCVN 6416 : 1998 do Ban kỹ thuật TCVN/TC 33 hoàn chỉnh trên cơ sở dự thảo đề nghị của Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng, Tổng cục Tiêu

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2013

15

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6410:1998 về Giày, ủng cao su - Giày ủng cao su chống tĩnh điện có lót - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 6410 : 1998 GIẦY, ỦNG CAO SU - GIẦY, ỦNG CAO SU CHỐNG TĨNH ĐIỆN CÓ LÓT YÊU CẦU KỸ THUẬT Lined antistatic rubber footwear - Specification Lời nói đầu TCVN 6410 : 1998 tương đương với ISO 2251 : 1991 với các thay đổi biên tập cho phép. TCVN 6410 : 1998 do ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/94 Phương tiện

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2013

16

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD 207:1998 bộ lọc bụi tĩnh điện - sai số lắp đặt

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXD 207 : 1998 BỘ LỌC BỤI TĨNH ĐIỆN - SAI SỐ LẮP ĐẶT Electrostatic preciptator – Installation tolerance 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc lắp đặt bộ lọc bụi tính điện cực khô, dạng tĩnh. Tiêu chuẩn này quy định các sai số cho phép lắp đặt bộ lọc bụi tĩnh

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

17

Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 206:1998 về cọc khoan nhồi – yêu cầu về chất lượng thi công do Bộ Xây dựng ban hành

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TCXD 206 : 1998 CỌC KHOAN NHỒI – YÊU CẦU VỀ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG Bored piles – Requirements for quality of construction 1. Nguyên tắc chung 1.1. Tiểu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật chính và tối thiểu trong kiểm tra chất lượng thi công cọc khoan nhồi, dùng làm tài liệu để nghiệm

Ban hành: 06/01/1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

18

Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 217:1998 về phòng cháy chữa cháy - Từ vựng - Thuật ngữ chuyên dùng cho phòng cháy chữa cháy, cứu nạn và xử lý vật liệu nguy hiểm

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TCXD 217 : 1998 (ISO 8421-8 : 1990) PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - TỪ VỰNG - THUẬT NGỮ CHUYÊN DÙNG CHO PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY, CỨU NẠN VÀ XỬ LÝ VẬT LIỆU NGUY HIỂM Fire protection - Vocabulary - Terms specific to fire-fighting, rescue services and handling hazardous materials 1. Phạm vi áp dụng

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

19

Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 205:1998 về móng cọc - tiêu chuẩn thiết kế

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TCXD 205 : 1998 MÓNG CỌC - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Pile foundation - Specifications for design 1. Nguyên tắc chung 1.1. Phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn Tiêu chuẩn thiết kế móng cọc được áp dụng cho các công trình thuộc lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi và

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

20

Tiêu chuẩn xây dựng TCXDVN 213:1998 về Nhà và công trình dân dụng - Từ vựng - Thuật ngữ chung

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TCVN 213:1998 NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG – TỪ VỰNG – THUẬT NGỮ CHUNG Building and civil engineering – Vocabulary – General terms 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này định nghĩa các thuật ngữ chung áp dụng cho nhà và công trình dân dụng. Phần này gồm: a) Các khái niệm cơ bản như “Nhà ở”

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2015 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 37/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ

DMCA.com Protection Status