Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 164/2006/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 129395 văn bản

1

Quyết định 164/2006/QĐ-TTg phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn,xã biên giới,xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010(Chương trình 135 giai đoạn II) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 164/2006/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, XÃ BIÊN GIỚI, XÃ AN TOÀN KHU

Ban hành: 11/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2006

2

Quyết định 164/QĐ-TTg năm 2008 phê chuẩn miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2004-2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 164/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG NHIỆM

Ban hành: 04/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2008

3

Quyết định 164/QĐ-TTg năm 2012 điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 164/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CƠ CẤU VỐN ĐIỀU LỆ CỦA TẬP ĐOÀN XĂNG

Ban hành: 08/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2012

4

Quyết định 164/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt Đề án "Xử lý nợ xấu của Ngân hàng Chính sách xã hội" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 164/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “XỬ LÝ NỢ XẤU CỦA NGÂN

Ban hành: 21/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2014

5

Quyết định 164/2006/QĐ-UBND phê duyệt Đề cương Chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế công nghiệp trên địa bàn thành phố giai đoạn 2006 - 2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 164/2006/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN

Ban hành: 10/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2006

6

Quyết định 164/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế Tổ chức, hoạt động của Trung tâm Điều dưỡng người có công thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 164 /2006/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH "VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG NGƯỜI CÓ

Ban hành: 13/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2006

7

Quyết định 164/2006/QĐ-UBND về Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo phòng, chống tai nạn thương tích tỉnh Bình Dương

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 164/2006/QĐ-UBND Thủ Dầu Một, ngày 06 tháng 7 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM

Ban hành: 06/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2015

8

Quyết định 164/2003/QĐ-TTg thành lập Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Hoà Bình do Thủ tướng chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** Số: 164/2003/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN DÂN TỘC VÀ TÔN

Ban hành: 08/08/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2007

9

Quyết định 164/2003/QĐ-TTg phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam đến năm 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 164/2003/QĐ-TTG Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2005 THỦ

Ban hành: 18/02/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

10

Quyết định 164/2005/QĐ-TTg phê duyệt đề án "Phát triển giáo dục từ xa giai đoạn 2005 - 2010" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 164/2005/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN "PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TỪ XA GIAI ĐOẠN

Ban hành: 04/07/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

11

Quyết định 164/2001/QĐ-TTg phê duyệt đề án cơ cấu lại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam giai đoạn 2001 - 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 164/2001/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CƠ CẤU LẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ

Ban hành: 23/10/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2013

12

Quyết định 164/2008/QĐ-TTg sửa đổi Điều 1 Quyết định 100/2007/QĐ-TTg về sửa đổi Quyết định 661/QĐ-TTg về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng do Thủ tướng Chính phủ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 164/2008/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 1 CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ

Ban hành: 11/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2008

13

Quyết định 164/1999/QĐ-TTg về việc thành lập Ban quản lý các khu công nghiệp Bình Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 164/1999/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 164/1999/QĐ-CP NGÀY

Ban hành: 09/08/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

14

Quyết định 164/2007/QĐ-TTg về việc tổ chức kinh doanh mạng viễn thông nội hạt của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 164/2007/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC KINH DOANH MẠNG VIỄN THÔNG NỘI HẠT CỦA TẬP ĐOÀN

Ban hành: 24/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2007

15

Quyết định 164/2002/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch điều chỉnh phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam dến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 164/2002/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 164/2002/QĐ-TTG NGÀY 18 THÁNG 11 NĂM 2002 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH ĐIỀU CHỈNH PHÁT TRIỂN CÔNG

Ban hành: 18/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2009

16

Quyết định 164-TTg năm 1995 về việc phê duyệt chương trình khuyến lâm từ năm 1995 - 2000 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 164-TTg Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 1995 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN LÂM TỪ NĂM 1995 - 2000. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm

Ban hành: 16/03/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

17

Quyết định 164-TTg năm 1997 về việc thành lập Ban chỉ đạo Nhà nước thực hiện dự án nhà ga quốc tế sân bay Nội Bài và sân bay Tân Sơn Nhất do Thủ tướng chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 164/1997/QĐ-Tg Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 1997 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC THỰCHIỆN

Ban hành: 19/03/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2010

18

Quyết định 164-TTg năm 1978 về việc công nhận chính thức một số trường cao đẳng sư phạm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** Số: 164-TTg Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 1978 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN CHÍNH THỨC MỘT SỐ TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THỦ

Ban hành: 21/03/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2007

19

Quyết định 164-QĐ năm 1981 ban hành 3 tiêu chuẩn Nhà nước về máy nghiền thức ăn gia súc do Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành

UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 164-QĐ Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 1981 QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC SỐ

Ban hành: 14/07/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2012

20

Công ước 164 năm 1987 về bảo vệ sức khoẻ và chăm sóc y tế (thuyền viên)

CÔNG ƯỚC SỐ 164 CÔNG ƯỚC VỀ BẢO VỆ SỨC KHOẺ VÀ CHĂM SÓC Y TẾ (THUYỀN VIÊN), 1987 Hội nghị toàn thể của Tổ chức Lao động quốc tế, Được Hội đồng quản trị Văn phòng Lao động quốc tế triệu tập tại Giơ-ne-vơ ngày 24 tháng 9 năm 1987, trong kỳ họp lần thứ bảy mươi tư, và Đã lưu ý những điều khoản của Công ước về

Ban hành: 08/10/1987

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status