Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 15057/BTC-TCT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 43572 công văn

1

Công văn 15057/BTC-TCT về việc chính sách thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 15057/BTC-TCT V/v chính sách thuế GTGT Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2009 Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực

Ban hành: 27/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2009

2

Công văn 15057/TCHQ-TXNK năm 2014 về phân loại trước mặt hàng vải xuất nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15057/TCHQ-TXNK V/v Phân loại trước mặt hàng XNK Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2014 Kính gửi:

Ban hành: 19/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2014

3

Công văn 796/TCT-CS về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

thành phố Hồ Chí Minh Trả lời công văn số 9928/CT-TTHT ngày 23/12/2009 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc chính sách thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Về thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ do cơ sở kinh doanh nội địa cung cấp cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan, Bộ Tài chính đã có công văn số 15057/BTC-TCT

Ban hành: 17/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2012

4

Công văn 3268/TCT-CS về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Thuế ban hành

với hàng hoá, dịch vụ do cơ sở kinh doanh nội địa cung cấp cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan, Bộ Tài chính đã có công văn số 15057/BTC-TCT ngày 27/10/2009 gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn cụ thể các trường hợp. Theo hướng dẫn tại công văn số 15057/BTC-TCT nêu trên, trường hợp cơ sở kinh doanh nội

Ban hành: 26/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2012

5

Công văn 8302/VPCP-KTTH về ưu đãi tiền thuê đất của dự án Nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất do Văn phòng Chính phủ ban hành

Kính gửi: - Bộ Tài chính; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 15057/BTC-TCT ngày 08 tháng 11 năm 2010 về việc ưu đãi tiền thuê đất của dự án Nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đồng

Ban hành: 15/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2010

6

Công văn 1033/TCT-CS về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

phố Hà Nội. Trả lời công văn số 1578/CT-HTr ngày 02/2/2012 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ vận chuyển hàng hóa cho doanh nghiệp chế xuất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Về nội dung vướng mắc của Cục Thuế thành phố Hà Nội, Bộ Tài chính đã có công văn số 15057/BTC-TCT ngày 27/10/2009 gửi Cục thuế

Ban hành: 23/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2012

7

Công văn 4847/TCT-CS thuế GTGT đối với dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Thuế ban hành

theo hướng dẫn tại Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính và công văn số 15057/BTC-TCT ngày 27/10/2009 của Bộ Tài chính. Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết. Nơi nhận: - Như trên; - Vụ Pháp chế; - Ban PC; - Lưu: VT, CS (3b). KT.

Ban hành: 24/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

8

Công văn 1702/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Thuế ban hành

các chứng từ khác theo quy định của pháp luật; - Có tờ khai hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu. Về việc này Bộ Tài chính đã có công văn số 15057/BTC-TCT ngày 27/10/2009 hướng dẫn như sau: "- Các dịch vụ do cơ sở kinh doanh nội địa cung cấp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan không được áp dụng thuế suất 0% bao gồm: cho

Ban hành: 24/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2010

9

Công văn 4443/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Thuế ban hành

cấp cho doanh nghiệp chế xuất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Ngày 27/10/2009, Bộ Tài chính đã có công văn số 15057/BTC-TCT hướng dẫn chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ do cơ sở kinh doanh nội địa cung cấp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan hướng dẫn như sau: “- Các dịch vụ do cơ sở kinh doanh nội địa cung cấp cho tổ

Ban hành: 08/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2011

10

Công văn 2634/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Thuế ban hành

dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất áp dụng thuế suất 0%, Bộ Tài chính đã có công văn số 15057/BTC-TCT ngày 27/10/2009 hướng dẫn theo đó: “Các dịch vụ do cơ sở kinh doanh nội địa cung cấp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan không được áp dụng thuế suất 0% bao gồm: cho thuê nhà, hội trường, văn phòng, khách sạn, kho bãi;

Ban hành: 01/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2011

11

Công văn 7936/CT-TTHT về thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

sinh hoạt hàng ngày của doanh nghiệp chế xuất gồm: lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng (bao gồm cả bảo hộ lao động: quần, áo, mũ, giầy, ủng, găng tay).” - Căn cứ công văn số 15057/BTC-TCT ngày 27/10/2009 của Bộ Tài chínhvề chính sách thuế GTGT: “... hàng hóa phục vụ sinh hoạt hàng ngày của DNCX do cơ sở kinh doanh nội địa cung cấp không

Ban hành: 16/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2012

12

Công văn 1489/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Thuế ban hành

mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào”. Ngày 27/10/2009, Bộ Tài chính đã có công văn 15057/BTC-TCT hướng dẫn về việc áp dụng thuế suất thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ do cơ sở kinh doanh nội địa cung cấp cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan. Căn cứ các hướng dẫn trên, trường hợp các cơ sở kinh doanh

Ban hành: 05/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2010

13

Công văn 4039/CT-TTHT về chính sách thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

hợp không áp dụng mức thuế suất 0% nêu tại tại điểm 1.3 Mục này.” “ Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ được cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan.” - Căn cứ công văn số 15057/BTC-TCT ngày 27/10/2009 của Bộ Tài chính về chính sách thuế GTGT : “Các dịch vụ do cơ sở kinh doanh nội địa cung cấp

Ban hành: 13/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2011

14

Công văn 428/TCT-CS về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cung cấp cho tổ chức ở trong khu phi thuế quan do Tổng cục Thuế ban hành

đầu ra, đầu vào". Ngày 27/10/2009, Bộ Tài chính đã có công văn 15057/BTC-TCT hướng dẫn về việc áp dụng thuế suất thuế GTGT đối với hàng hóa dịch vụ do cơ sở kinh doanh nội địa cung cấp cho tổ chức cá nhân trong khu phi thuế quan. Căn cứ các hướng dẫn trên, trường hợp các cơ sở kinh doanh nội địa cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp chế

Ban hành: 05/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2010

15

Công văn 118/CT-HTr về chính sách thuế do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

dịch vụ do cơ sở kinh doanh nội địa cung cấp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan nhưng địa cung cấp và tiêu dùng dịch vụ ở ngoài khu phi thuế quan như: cho thuê nhà, hội trường, văn phòng, khách sạn, kho bãi; dịch vụ vận chuyển, đưa đón người lao động". Căn cứ điểm 1 Công văn số 15057/BTC-TCT ngày 27/10/2009 của Bộ Tài chính về

Ban hành: 05/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2010

16

Công văn 8741/CT-TTHT về thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng (bao gồm cả bảo hộ lao động: quần, áo, mũ, giầy, ủng, găng tay).” - Căn cứ công văn số 15057/BTC-TCT ngày 27/10/2009 của Bộ Tài chính về chính sách thuế GTGT: “... hàng hóa phục vụ sinh hoạt hàng ngày của DNCX do cơ sở kinh doanh nội địa cung cấp không phải làm thủ tục hải quan gồm: lương thực, thực phẩm,

Ban hành: 14/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2012

17

Công văn 4653/TCHQ-GSQL trả lời Công ty TNHH Tân Chung về vướng mắc khi xuất hàng vào doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

trường hợp không cần tờ khai hải quan: "Cơ sở kinh doanh cung cấp điện, nước, văn phòng phẩm, hàng hóa phục vụ sinh hoạt hàng ngày của DNCX" - Tại Điểm 2, công văn số 15057/BTC-TCT ngày 27/10/2009 hướng dẫn hàng hóa phục vụ sinh hoạt hàng ngày của DNCX do cơ sở kinh doanh nội địa cung cấp không phải làm thủ tục hải quan gồm: lương thực, thực

Ban hành: 13/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2010

18

Công văn 2223/TCT-CS về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

nhưng địa điểm cung cấp và tiêu dùng dịch vụ ở ngoài khu phi thuế quan như: cho thuê nhà, hội trường, văn phòng, khách sạn, kho bãi; dịch vụ vận chuyển, đưa đón người lao động”. Tại công văn số 15057/BTC-TCT ngày 27/10/2009 của Bộ Tài chính về chính sách thuế GTGT có hướng dẫn: “Các dịch vụ do cơ sở kinh doanh nội địa cung cấp cho tổ

Ban hành: 29/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2011

19

Công văn số 13721/BTC-TCT về chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn do Bộ tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 13721/BTC-TCT V/v chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2007 Kính gửi:

Ban hành: 11/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2007

20

Công văn số 15277/BTC-TCT về việc cấp phát biên lai thu tiền phạt vi phạm hành chính do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do- Hạnh phúc -------------- Số: 15277/BTC-TCT V/v cấp phát biên lai thu tiền phạt Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2007 Kính gửi:

Ban hành: 12/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status