Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 1496/LĐTBXH-TL "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 15933 công văn

1

Công văn số 1496/LĐTBXH-TL ngày 15/05/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội về việc điều chỉnh bổ sung phụ cấp khu vực

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1496/LĐTBXH-TL V/v điều chỉnh bổ sung phụ cấp khu vực Hà Nộingày 15 tháng 5 năm 2003 Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An Trả lời công văn số 758 CV-UB/VX ngày

Ban hành: 15/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2009

2

Công văn số 2224/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn chuyển xếp lương cũ sang lương mới

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2224/LĐTBXH-TL V/v: hướng dẫn chuyển xếp lương cũ sang lương mới. Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2005 Kính gửi: Công ty thương mại dịch vụ thời trang Hà Nội Trả lời công

Ban hành: 13/07/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

3

Công văn số 1550/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc phân phối tiền lương và thu nhập

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1550/LĐTBXH-TL V/v: phân phối tiền lương và thu nhập Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2005 Kính gửi: Tổng Công ty Than Việt Nam Trả lời công văn số 1801/CV-NTX ngày

Ban hành: 25/05/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

4

Công văn số 2376/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vê việc hướng dẫn pháp luật lao động

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2376/LĐTBXH-TL V/v: hướng dẫn pháp luật lao động Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2005 Kính gửi: Công ty liên doanh TNHH KCN Việt nam – Singapore (Toà nhà

Ban hành: 03/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

5

Công văn số 3324/LĐTBXH-TL của Bộ lao động, Thương binh - Xã hội về việc chế độ trả lương trong công ty cổ phần

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3324/LĐTBXH-TL V/v: chế độ trả lương trong công ty cổ phần. Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2005 Kính gửi: Công ty cổ phần may Hưng Yên (Số 83 Trưng Trắc, Minh Khai, TX Hưng

Ban hành: 06/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

6

Công văn số 3281/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về chế độ tiền lương đối với công ty TNHH NN một thành viên

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3281/LĐTBXH-TL V/v: chế độ tiền lương đối với công ty TNHH NN một thành viên Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2005 Kính gửi: Tổng công ty xây dựng công nghiệp Việt Nam Trả

Ban hành: 04/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

7

Công văn số 3291/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc xếp lương ngạch chuyên viên cao cấp trong doanh nghiệp

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3291/LĐTBXH-TL V/v: Xếp lương ngạch chuyên viên cao cấp trong doanh nghiệp Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2005 Kính gửi: Bộ Thương mại Trả lời công văn số 4622/TM-TCCB ngày

Ban hành: 04/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

8

Công văn số 3294/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc tiêu chuẩn CMNV của TCTy cơ điện – Xây dựng nông nghiệp và Thủy lợi

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3294/LĐTBXH-TL V/v: Tiêu chuẩn CMNV của TCTy cơ điện –Xây dựng nông nghiệp và Thủy lợi Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2005 Kính gửi: Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ban hành: 04/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

9

Công văn số 1380/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc vướng mắc trong chuyển xếp lương mới

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1380/LĐTBXH-TL Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2005 Kính gửi: Tổng công ty Xi măng Việt Nam Trả lời công văn số 658/XMVN-TCLĐ ngày 26/4/2005 của Tổng Công ty Xi măng Việt

Ban hành: 12/05/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

10

Công văn số 1400/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc vướng mắc trong chuyển xếp lương mới

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1400/LĐTBXH-TL V/v Vướng mắc trong chuyển xếp lương mới Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2005 Kính gửi: Tổng công ty Xi măng Việt Nam Trả lời công văn số 658/XMVN-TCLĐ ngày

Ban hành: 13/05/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

11

Công văn số 1403/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thoả thuận chế độ phụ cấp đối với công nhân viên khảo sát các công trình điện

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1403/LĐTBXH-TL V/v thoả thuận chế độ phụ cấp đối với công nhân viên khảo sát các công trình điện. Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2005 Kính gửi: Tổng công ty Điện lực Việt Nam

Ban hành: 13/05/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

12

Công văn số 3432/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc chế độ tiền lương đối với công nhân nhân viên, viên chức quản lý khai thác hầm đường bộ đèo Hải vân

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3432/LĐTBXH-TL V/v: chế độ tiền lương đối với công nhân nhân viên, viên chức quản lý khai thác hầm đường bộ đèo Hải vân. Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2005 Kính gửi: Bộ

Ban hành: 13/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

13

Công văn số 3482/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc vận dụng xếp lương theo hạng Tổng công ty và tương đương đối với viên chức quản lý NXB Giáo dục

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3482/LĐTBXH-TL V/v: vận dụng xếp lương theo hạng Tổng công ty và tương đương đối với viên chức quản lý NXB Giáo dục. Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2005 Kính gửi: Bộ giáo

Ban hành: 18/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

14

Công văn số 3380/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc chuyển xếp lương mới

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3380/LĐTBXH-TL V/v: chuyển xếp lương mới Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2005 Kính gửi: Bộ giao thông vận tải Trả lời công văn số 4373/BGTVT-TCCB ngày 18/7/2005 của Bộ

Ban hành: 11/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

15

Công văn số 13597/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc chế độ tiền lương trong công ty cổ phần

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3597/LĐTBXH-TL V/v: chế độ tiền lương trong công ty cổ phần Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2005 Kính gửi: Công ty cổ phần địa ốc Trả lời công văn số 211/CV-VP ngày 7/10/2005

Ban hành: 26/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

16

Công văn số 3635/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc đơn giá tiền lương năm 2005 đối với Tổng công ty Du lịch Sài Gòn

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3635/LĐTBXH-TL V/v: đơn giá tiền lương năm 2005 đối với Tổng công ty Du lịch Sài Gòn Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2005 Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 28/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

17

Công văn số 3644/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc vận dụng xếp hạng công ty

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3644/LĐTBXH-TL V/v: vận dụng xếp hạng công ty đối với A0, A1, A2, A3 Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2005 Kính gửi: Tổng công ty điện lực Việt Nam Trả lời công văn số

Ban hành: 28/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

18

Công văn số 3572/LĐTBXH-TL về việc điều chỉnh quy chế trả lương trong doanh nghiệp do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3572/LĐTBXH-TL V/v: Điều chỉnh qui chế trả lương trong doanh nghiệp Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2005 Kính gửi: Tổng công ty xăng dầu Việt Nam Trả lời công văn số

Ban hành: 25/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

19

Công văn số 3581/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn pháp luật lao động

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3581/LĐTBXH-TL V/v: hướng dẫn pháp luật lao động Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2005 Kính gửi: Công ty TNHH đèn hình orion – hanel (Khu công nghiệp Sài

Ban hành: 25/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

20

Công văn số 3657/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu khi chuyển xếp lương mới

BỘ LAO ĐỘNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3657/LĐTBXH-TL V/v: hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu khi chuyển xếp lương mới Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2005 Kính gửi: Sở lao động - thương binh và xã hội tỉnh Quảng Bình Trả lời công văn số

Ban hành: 31/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2015 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 37/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ