Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 1496/LĐTBXH-TL "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 14003 công văn

1

Công văn số 1496/LĐTBXH-TL ngày 15/05/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội về việc điều chỉnh bổ sung phụ cấp khu vực

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1496/LĐTBXH-TL V/v điều chỉnh bổ sung phụ cấp khu vực Hà Nộingày 15 tháng 5 năm 2003 Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An Trả lời công văn số 758 CV-UB/VX ngày

Ban hành: 15/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2009

2

Công văn 117/LĐTBXH-TL phân phối quỹ tiền lương đối với Giám đốc công ty thành viên hạch toán độc lập do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 117/LĐTBXH-TL V/v phân phối quỹ tiền lương đối với Giám đốc công ty thành viên hạch toán độc lập Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm

Ban hành: 10/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2013

3

Công văn 180/LĐTBXH-TL về việc trả lương khi công ty nhà nước chuyển sang công ty cổ phần do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 180/LĐTBXH-TL V/v trả lương khi công ty nhà nước chuyển sang công ty cổ phần Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2008

Ban hành: 14/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2013

4

Công văn 197/LĐTBXH-TL về tiêu chuẩn viên chức chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 197/LĐTBXH-TL V/v: Tiêu chuẩn viên chức chuyên môn, nghiệp vụ Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2007

Ban hành: 18/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2013

5

Công văn 620/LĐTBXH-TL về giải quyết chế độ theo qui định đối với người lao động trong doanh nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 620/LĐTBXH-TL V/v giải quyết chế độ theo qui định đối với người lao động trong doanh nghiệp Hà nội, ngày 08 tháng 03 năm

Ban hành: 08/03/2001

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2013

6

Công văn 2579/LĐTBXH-TL về đơn giá tiền lương năm 2003 đối với Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng Sông Cửu Long do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2579/LĐTBXH-TL V/v đơn giá tiền lương năm 2003 đối với Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng Sông Cửu Long Hà Nội, ngày 01

Ban hành: 01/08/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

7

Công văn 820/LĐTBXH-TL về xếp lương đối với kế toán trưởng trong công ty cổ phần do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 820/LĐTBXH-TL V/v xếp lương đối với kế toán trưởng trong công ty cổ phần. Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2007

Ban hành: 14/03/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2013

8

Công văn 822/LĐTBXH-TL về chế độ tiền lương trong doanh nghiệp Nhà nước do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 822/LĐTBXH-TL V/v chế độ tiền lương trong doanh nghiệp Nhà nước. Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2007

Ban hành: 14/03/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2013

9

Công văn 823/LĐTBXH-TL về chế độ tiền lương trong doanh nghiệp Nhà nước do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 823/LĐTBXH-TL V/v chế độ tiền lương trong doanh nghiệp Nhà nước. Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2007

Ban hành: 14/03/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2013

10

Công văn 3123/LĐTBXH-TL về chế độ phụ cấp lương trong DN FDI do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3123/LĐTBXH-TL V/v chế độ phụ cấp lương trong DN FDI Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2004 Kính

Ban hành: 13/09/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2013

11

Công văn 1262/LĐTBXH-TL về tiền lương làm thêm giờ đối với lái xe do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1262/LĐTBXH-TL V/v tiền lương làm thêm giờ Hà nội, ngày 15 tháng 5 năm 2001 Kính

Ban hành: 15/05/2001

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2013

12

Công văn số 1559/LĐTBXH-TL của Bộ Lao Động, Thương Binh và Xã Hội về việc xếp hạng I đối với Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1559/LĐTBXH-TL V/v: xếp hạng I đối với CT cổ phần Cao su Sao Vàng Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2007 Kính gửi: Công ty cổ phần cao su sao vàng Trả lời công văn số

Ban hành: 10/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2007

13

Công văn số 1564/LĐTBXH-TL của Bộ Lao Động, Thương Binh và Xã Hội về chế độ đối với người lao động

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1564/LĐTBXH-TL V/v: chế độ đối với người lao động Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2007 Kính gửi: Tổng công ty vận tải Hà Nội Trả lời công văn số 1214/TCT-TCKT ngày

Ban hành: 11/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2007

14

Công văn số 1658/LĐTBXH-TL về việc xếp công ty hạng I do Bộ Lao động, thương binh và xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1658/LĐTBXH-TL V/v: Xếp công ty hạng I Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2007 Kính gửi: Ngân hàng nhà nước việt nam Trả lời công văn số 2965/NHNN-TCCB ngày 05/4/2007 của

Ban hành: 17/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2007

15

Công văn số 1667/LĐTBXH-TL về việc xếp hạng công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên do Bộ Lao động, thương binh và xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1667/LĐTBXH-TL V/v: Xếp hạng công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2007 Kính gửi: Tổng công ty lương thực miền nam Trả lời công văn số

Ban hành: 17/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2007

16

Công văn số 1758/LĐTBXH-TL về chế độ đối với người lao động do Bộ Lao Động, Thương Binh và Xã Hội ban hành.

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1758/LĐTBXH-TL V/v chế độ đối với người lao động Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2007 Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên đầu tư và phát triển khu công nghiệp phú yên

Ban hành: 25/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2007

17

Công văn số 1823/LĐTBXH-TL về xác định quỹ tiền lương của công ty TNHH một thành viên do Bộ Lao Động, Thương Binh và Xã Hội ban hành.

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1823/LĐTBXH-TL V/v xác định quỹ tiền lương của công ty TNHH một thành viên Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2007 Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên cảng

Ban hành: 30/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2007

18

Công văn số 1824/LĐTBXH-TL về chế độ đối với người lao động do Bộ Lao Động, Thương Binh và Xã Hội ban hành.

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1824/LĐTBXH-TL V/v chế độ đối với người lao động Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2007 Kính gửi: Ban quản lý dự án 85 Trả lời công văn số 492/BQL-KHDA2 ngày 15/5/2007 của

Ban hành: 30/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2007

19

Công văn số 1967/LĐTBXH-TL về xếp lương đối với chức danh quản lý công ty do Bộ Lao Động, Thương Binh và Xã Hội ban hành.

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1967/LĐTBXH-TL V/v: xếp lương đối với chức danh quản lý công ty Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2007 Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thuỷ lợi

Ban hành: 07/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2007

20

Công văn số 1985/LĐTBXH-TL về bảo lưu tiền lương làm căn cứ thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội do Bộ Lao Động, Thương Binh và Xã Hội ban hành.

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1985/LĐTBXH-TL V/v: Bảo lưu tiền lương làm căn cứ thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2007 Kính gửi: Công ty cổ phần nước ngầm II Trả lời

Ban hành: 08/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/08/2009, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ