Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 1496/LĐTBXH-TL "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 17057 công văn

1

Công văn số 1496/LĐTBXH-TL ngày 15/05/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội về việc điều chỉnh bổ sung phụ cấp khu vực

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1496/LĐTBXH-TL V/v điều chỉnh bổ sung phụ cấp khu vực Hà Nộingày 15 tháng 5 năm 2003 Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An Trả lời công văn số 758 CV-UB/VX ngày

Ban hành: 15/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2009

2

Công văn về việc thực hiện Quyết định số 113/TTg của Thủ tướng Chính phủ

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3590/LĐTBXH-TL Về việc thực hiện quyết định số 113/TTG của Thủ tướng chính phủ Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 1993 CÔNG VĂN CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ

Ban hành: 21/10/1993

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

3

Công văn số 1241/LĐTBXH-TL về việc hướng dẫn xếp lương do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 1241/LĐTBXH-TL V/v: Hướng dẫn xếp lương Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2005 Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh

Ban hành: 28/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2008

4

Công văn về việc nâng ngạch và chuyển xếp lương đối với viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước

LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 288/LĐTBXH-TL NGÀY 28 THÁNG 01 NĂM 2002 VỀ VIỆC NÂNG NGẠCH VÀ CHUYỂN XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ TRONG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Kính gửi: - Thủ trưởng các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, - Chủ tịch Hội đồng

Ban hành: 28/01/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

5

Công văn 561/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh vã Xã nội về việc thoả thuận áp dụng định mức lao động, tiền lương đối với Thông tấn xã Việt Nam

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 561/LĐTBXH-TL về việc thoả thuận áp dụng định mức lao động, tiền lương đối với thông tấn xã việt nam Hà Nội, ngày 27 tháng 2 năm 2002 CÔNG VĂN CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG

Ban hành: 27/02/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

6

Công văn 572/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc xếp doanh nghiệp hạng I

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 572/LĐTBXH-TL Về việc xếp doanh nghiệp hạng Hà Nội, ngày 27 tháng 2 năm 2002 CÔNG VĂN CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 572/LĐTBXH-TL NGÀY 27 THÁNG 02 NĂM 2002

Ban hành: 27/02/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

7

Công văn 549/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc đơn giá tiền lương năm 2002 đối với doanh nghiệp nhà nước

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 549/LĐTBXH-TL Về việc đơn giá tiền lương năm 2002 đối với doanh nghiệp nhà nước Hà Nội, ngày 26 tháng 2 năm 2002 CÔNG VĂN CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ

Ban hành: 26/02/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

8

Công văn 758/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc đơn giá tiền lương năm 2002 đối với doanh nghiệp nhà nước

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 758/LĐTBXH-TL Về đơn giá tiền lương năm 2002 đối với doanh nghiệp nhà nước Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2002 CÔNG VĂN CỦA BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ

Ban hành: 19/03/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

9

Công văn về việc xếp lương đối với ban lãnh đạo Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3202/LĐTBXH-TL Về việc xếp lương đối với ban lãnh đạo quỹ tín dụng nhân dân trung ương Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2001 CÔNG VĂN CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ

Ban hành: 19/10/2001

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

10

Công văn 3245/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc tiền lương đối với người lao động Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3245/LĐTBXH-TL Về việc tiền lương đối với lao động việt nam làm việc trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2001 CÔNG VĂN CỦA BỘ LAO

Ban hành: 23/10/2001

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

11

Công văn về việc phụ cấp chức vụ đối với chức danh quản lý của các chi nhánh trực thuộc chi nhánh NHTM tỉnh, thành phố

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3322/LĐTBXH-TL Về việc phụ cấp chức vụ đối với chức danh quản lý của các chi nhánh trực thuộc chi nhánh nhtm tỉnh, thành phố Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2001 CÔNG VĂN

Ban hành: 29/10/2001

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

12

Công văn 2464/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc các thông số tính đơn giá tiền lương năm 2001

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2464/LĐTBXH-TL Về việc các thông số tính đơn giá tiền lương năm 2001 Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2001 CÔNG VĂN CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 2464/LĐTBXH-TL

Ban hành: 15/08/2001

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

13

Công văn về việc chế độ phụ cấp đặc biệt

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2324/LĐTBXH-TL Hà Nội , ngày 06 tháng 8 năm 2001 CÔNG VĂN CỦA BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 2324/LĐTBXH-TL NGÀY 6 THÁNG 8 NĂM 2001 VỀ VIỆC CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐẶC BIỆT

Ban hành: 06/08/2001

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

14

Công văn thành lập, củng cố bộ phận chuyên trách làm công tác lao động, tiền lương trong doanh nghiệp Nhà nước

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 980/LĐTBXH-TL Về việc thành lập, củng cố bộ phận chuyên trách làm công tác lao động, tiền lương trong doanh nghiệp nhà nước Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 1999 CÔNG VĂN CỦA

Ban hành: 24/03/1999

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

15

Công văn về việc thẩm định đơn giá tiền lương năm 2000 đối với các ngân hàng thương mại

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2951/LĐTBXH-TL Về việc thẩm định đơn giá tiền lương năm 2000 đối với các ngân hàng thương mại Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2000 CÔNG VĂN CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ

Ban hành: 05/09/2000

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

16

Công văn về việc xếp lương các chức danh cao cấp trong doanh nghiệp

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3883/LĐTBXH-TL Về việc xếp lương các chức danh cao cấp trong doanh nghiệp Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 1994 CÔNG VĂN SỐ 3883/LĐTBXH-TL NGÀY 19 THÁNG 9 NĂM 1994 VỀ VIỆC XẾP

Ban hành: 19/09/1994

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

17

Công văn số 3042/LĐTBXH-TL ngày 06/09/2004 của Bộ Lao động, thương binh và xã hội về việc xếp doanh nghiệp hạng I

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3042/LĐTBXH-TL V/v Xếp doanh nghiệp hạng I Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2004 Kính gửi: Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Trả lời công văn số 2881/UB-CNN ngày

Ban hành: 06/09/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

18

Công văn số 3002/LĐTBXH-TL ngày 01/09/2004 của Bộ Lao động, thương binh xã hội về việc chế độ tiền lương đối với Ban Quản lý dự án

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3002/LĐTBXH-TL V/v Chế độ tiền lương đối với Ban quản lý dự án. Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2004 Kính gửi: Đại học Thái Nguyên Trả lời công văn số 608/VP-QLDA ngày

Ban hành: 01/09/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

19

Công văn số 4105/LĐTBXH-TL ngày 26/11/2004 của Bộ Lao động, thương binh và xã hội về việc bổ sung hệ số khuyến khích đối với thuốc lá điếu xuất khẩu Tcty Thuốc lá Việt Nam

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 4105/LĐTBXH-TL V/v Bổ sung hệ số khuyến khích đối với thuốc lá điếu xuất khẩu TC ty Thuốc lá VN Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2004 Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng công ty thuốc

Ban hành: 26/11/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

20

Công văn số 3132/LĐTBXH-TL ngày 14/09/2004 của Bộ Lao động, thương binh và xã hội về việc chế độ tiền lương và phụ cấp đối với công nhân, viên chức xây dựng Hồ chứa nước Bình Định tỉnh Bình Định

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3132/LĐTBXH-TL V/v Chế độ tiền lương và phụ cấp đối với công nhân, viên chức xây dựng Hồ chứa nước Định Bình tỉnh Bình Định Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2004 Kính gửi: Bộ Nông

Ban hành: 14/09/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status