Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 1496/LĐTBXH-TL "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 13501 công văn

1

Công văn số 1496/LĐTBXH-TL ngày 15/05/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội về việc điều chỉnh bổ sung phụ cấp khu vực

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1496/LĐTBXH-TL V/v điều chỉnh bổ sung phụ cấp khu vực Hà Nộingày 15 tháng 5 năm 2003 Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An Trả lời công văn số 758 CV-UB/VX ngày

Ban hành: 15/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2009

2

Công văn 3123/LĐTBXH-TL về chế độ phụ cấp lương trong DN FDI do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3123/LĐTBXH-TL V/v chế độ phụ cấp lương trong DN FDI Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2004 Kính

Ban hành: 13/09/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2013

3

Công văn 295/LĐTBXH-TL về phụ cấp chức vụ đối với các chức danh tương đương trưởng, phó phòng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 295/LĐTBXH-TL V/v Phụ cấp chức vụ đối với các chức danh tương đương trưởng, phó phòng Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2008

Ban hành: 23/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2013

4

Công văn 182/LĐTBXH-TL về việc nâng ngạch lương do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 182/LĐTBXH-TL V/v nâng ngạch lương Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2008 Kính gửi: Công ty cổ

Ban hành: 14/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2013

5

Công văn 180/LĐTBXH-TL về việc trả lương khi công ty nhà nước chuyển sang công ty cổ phần do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 180/LĐTBXH-TL V/v trả lương khi công ty nhà nước chuyển sang công ty cổ phần Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2008

Ban hành: 14/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2013

6

Công văn 2807/LĐTBXH-TL về thỏa thuận chế độ phụ cấp đối với công nhân viên khảo sát công trình điện do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2807/LĐTBXH-TL V/v thỏa thuận chế độ phụ cấp đối với công nhân viên khảo sát các công trình điện. Hà Nội, ngày 29 tháng

Ban hành: 29/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2013

7

Công văn 1113/LĐTBXH-TL năm 2007 xác định quỹ tiền lương của Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty nhà nước do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1113/LĐTBXH-TL V/v xác định quỹ tiền lương của HĐQT, Giám đốc công ty nhà nước Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2007

Ban hành: 03/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2013

8

Công văn 2164/LĐTBXH-TL hướng dẫn pháp luật lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2164/LĐTBXH-TL V/v hướng dẫn pháp luật lao động Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2006

Ban hành: 26/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2013

9

Công văn 117/LĐTBXH-TL phân phối quỹ tiền lương đối với Giám đốc công ty thành viên hạch toán độc lập do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 117/LĐTBXH-TL V/v phân phối quỹ tiền lương đối với Giám đốc công ty thành viên hạch toán độc lập Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm

Ban hành: 10/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2013

10

Công văn 420/LĐTBXH-TL về việc xếp lương đối với cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần Ong Trung ương do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 420/LĐTBXH-TL V/v xếp lương đối với cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần Ong Trung ương Hà Nội, ngày 01 tháng

Ban hành: 01/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2013

11

Công văn 1262/LĐTBXH-TL về tiền lương làm thêm giờ đối với lái xe do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1262/LĐTBXH-TL V/v tiền lương làm thêm giờ Hà nội, ngày 15 tháng 5 năm 2001 Kính

Ban hành: 15/05/2001

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2013

12

Công văn 197/LĐTBXH-TL về tiêu chuẩn viên chức chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 197/LĐTBXH-TL V/v: Tiêu chuẩn viên chức chuyên môn, nghiệp vụ Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2007

Ban hành: 18/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2013

13

Công văn 620/LĐTBXH-TL về giải quyết chế độ theo qui định đối với người lao động trong doanh nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 620/LĐTBXH-TL V/v giải quyết chế độ theo qui định đối với người lao động trong doanh nghiệp Hà nội, ngày 08 tháng 03 năm

Ban hành: 08/03/2001

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2013

14

Công văn 2579/LĐTBXH-TL về đơn giá tiền lương năm 2003 đối với Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng Sông Cửu Long do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2579/LĐTBXH-TL V/v đơn giá tiền lương năm 2003 đối với Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng Sông Cửu Long Hà Nội, ngày 01

Ban hành: 01/08/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

15

Công văn 820/LĐTBXH-TL về xếp lương đối với kế toán trưởng trong công ty cổ phần do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 820/LĐTBXH-TL V/v xếp lương đối với kế toán trưởng trong công ty cổ phần. Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2007

Ban hành: 14/03/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2013

16

Công văn 822/LĐTBXH-TL về chế độ tiền lương trong doanh nghiệp Nhà nước do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 822/LĐTBXH-TL V/v chế độ tiền lương trong doanh nghiệp Nhà nước. Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2007

Ban hành: 14/03/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2013

17

Công văn 823/LĐTBXH-TL về chế độ tiền lương trong doanh nghiệp Nhà nước do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 823/LĐTBXH-TL V/v chế độ tiền lương trong doanh nghiệp Nhà nước. Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2007

Ban hành: 14/03/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2013

18

Công văn số 2167/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn pháp luật lao động

BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2167/LĐTBXH-TL V/v: hướng dẫn pháp luật lao động Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2006 Kính gửi: Công đoàn công ty TNHH Thủy Tinh Malaya Việt Nam (Số 76 Tôn

Ban hành: 26/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2006

19

Công văn số 2186/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phụ cấp đối với chức vụ GĐ, PGĐ 4 chi nhánh của NXB Giáo dục

BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2186/LĐTBXH-TL V/v: phụ cấp đối với chức vụ GĐ, PGĐ 4 chi nhánh của NXB Giáo dục Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2006 Kính gửi: Nhà xuất bản Giáo dục Trả lời công văn số

Ban hành: 27/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2006

20

Công văn số 2187/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc xếp hạng để xếp lương trong công ty cổ phần

BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2187/LĐTBXH-TL V/v: xếp hạng để xếp lương trong công ty cổ phần Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2006 Kính gửi: Công ty Cổ phần Cơ Điện Vật Tư Trả lời công văn số 357/CV

Ban hành: 27/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/6/2009, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ