Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 1477/BHXH-CSXH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 1625 công văn

1

Công văn 1477/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động 10/2012/QH13 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1477/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13. Hà Nội,

Ban hành: 23/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2013

2

Công văn 1477/BHXH-CSYT báo cáo tình hình thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của người bị tai nạn giao thông do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1477/BHXH-CSYT V/v báo cáo tình hình thanh toán chi phí KCB BHYT của người bị tai nạn giao thông Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2010

Ban hành: 26/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2010

3

Công văn số 2035/BHXH-CSXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành để sửa đổi, bổ sung công văn số 1615/BHXH-CSXH về hướng dẫn thực hiện thu – chi bảo hiểm thất nghiệp

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 2035/BHXH-CSXH V/v: sửa đổi, bổ sung công văn số 1615/BHXH-CSXH về hướng dẫn thực hiện thu – chi bảo hiểm thất nghiệp. Hà Nội, ngày 22

Ban hành: 22/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 26/07/2013

Cập nhật: 04/07/2009

4

Công văn 4101/BHXH-CSXH về việc tính phụ cấp thâm niên cơ yếu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 4101/BHXH-CSXH V/v tính phụ cấp thâm niên cơ yếu Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2009 Kính gửi: Bảo hiểm xã hội

Ban hành: 05/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2009

5

Công văn 634/BHXH-CSXH hướng dẫn điều chỉnh tiền lương, tiền công, thu nhập đã đóng bảo hiểm xã hội theo Thông tư 04/2010/TT-BLĐTBXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 634/BHXH-CSXH V/v: Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công, thu nhập đã đóng BHXH theo Thông tư số 04/2010/TT-BLĐTBXH.

Ban hành: 22/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 26/07/2013

Cập nhật: 22/03/2012

6

Công văn 768/BHXH-CSXH năm 2012 hướng dẫn điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo Thông tư 01/2012/TT-BLĐTBXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 768/BHXH-CSXH Về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH theo Thông tư số 01/2012/TT-BLĐTBXH

Ban hành: 06/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 08/01/2014

Cập nhật: 17/03/2012

7

Công văn 1485/BHXH-CSXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định 28/2010/NĐ-CP và 29/2010/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1485/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH theo NĐ số 28/2010/NĐ-CP và NĐ số 29/2010/NĐ-CP. Hà

Ban hành: 27/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 26/07/2013

Cập nhật: 19/03/2012

8

Công văn 1620/BHXH-CSXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định 35/2012/NĐ-CP và 31/2012/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1620/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH theo NĐ 35/2012/NĐ-CP và NĐ số 31/2012/NĐ-CP Hà

Ban hành: 27/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 08/01/2014

Cập nhật: 02/05/2012

9

Công văn 5431/BHXH-CSXH thời điểm hưởng lương hưu theo Nghị định 132/2007/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5431/BHXH-CSXH V/v thời điểm hưởng lương hưu theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP của Chính phủ Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm

Ban hành: 19/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 26/07/2013

Cập nhật: 23/12/2011

10

Công văn 3157/BHXH-CSXH về cung cấp số liệu xây dựng Niên giám thống kê của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3157/BHXH-CSXH V/v cung cấp số liệu xây dựng Niên giám thống kê của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm

Ban hành: 28/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2011

11

Công văn 2648/BHXH-CSXH kiểm tra rà soát sổ bảo hiểm xã hội trước khi giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2648/BHXH-CSXH V/v kiểm tra rà soát sổ BHXH trước khi giải quyết hưởng các chế độ BHXH Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2012

Ban hành: 09/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2012

12

Công văn 1177/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI V IỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1177/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2012

Ban hành: 04/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2012

13

Công văn 3188/BHXH-CSXH hướng dẫn bảo hiểm xã hội đối với cán bộ, công chức xã theo Nghị định 92/2009/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 3188/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện BHXH đối với cán bộ, công chức xã theo NĐ số 92/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm

Ban hành: 30/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2010

14

Công văn 2864/BHXH-CSXH thực hiện chế độ phụ cấp khu vực một lần do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 2864/BHXH-CSXH V/v: thực hiện chế độ phụ cấp khu vực một lần Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2010 Kính gửi: - Bảo

Ban hành: 13/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2010

15

Công văn 2280/BHXH-CSXH hướng dẫn chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với người tham gia bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 2280/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với người tham gia BHXH Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm

Ban hành: 04/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2010

16

Công văn 2546/BHXH-CSXH triển khai Quyết định 777/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2546/BHXH–CSXH V/v: triển khai Quyết định số 777/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2010

Ban hành: 18/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2010

17

Công văn 2097/BHXH-CSXH hướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người tham gia bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 2097/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người tham gia BHXH. Hà Nội, ngày 25 tháng

Ban hành: 25/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2010

18

Công văn 798/BHXH-CSXH hướng dẫn phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định 122/2008/NĐ-CP và Thông tư 03/2009/TT-BLĐTBXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 798/BHXH- CSXH V/v: Hướng dẫn thực hiện phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH theo NĐ số 122/2008/NĐ-CP và TT số

Ban hành: 30/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2011

19

Công văn 786/BHXH-CSXH năm 2014 hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo Thông tư 02/2014/TT-BLĐTBXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 786/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH theo Thông tư số 02/2014/TT-BLĐTBXH

Ban hành: 12/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2014

20

Công văn 4000/BHXH-CSXH năm 2013 hướng dẫn thực hiện Quyết định 1674/QĐ-TTg do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 4000/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1674/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2013

Ban hành: 10/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2015 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 37/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ

DMCA.com Protection Status