Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 1477/BHXH-CSXH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 1196 công văn

1

Công văn 1477/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động 10/2012/QH13 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1477/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13. Hà Nội,

Ban hành: 23/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2013

2

Công văn 1477/BHXH-CSYT báo cáo tình hình thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của người bị tai nạn giao thông do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1477/BHXH-CSYT V/v báo cáo tình hình thanh toán chi phí KCB BHYT của người bị tai nạn giao thông Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2010

Ban hành: 26/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2010

3

Công văn 2350/BHXH-CSXH năm 2014 đề nghị hướng dẫn về đóng - hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thuộc doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp Nhà nước chuyển đổi do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2350/BHXH-CSXH V/v đề nghị hướng dẫn về đóng - hưởng BHXH đối với người lao động thuộc doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 30/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2014

4

Công văn 891/BHXH-CSXH năm 2014 hướng dẫn giải quyết vướng mắc chế độ trợ cấp đối với nhà giáo theo Quyết định 52/2013/QĐ-TTg do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 891/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn giải quyết vướng mắc chế độ trợ cấp đối với nhà giáo theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg Hà Nội,

Ban hành: 19/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2014

5

Công văn 2786/BHXH-CSXH năm 2013 rà soát, kiểm tra trước khi chi trả trợ cấp thất nghiệp một lần do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2786/BHXH-CSXH V/v rà soát, kiểm tra trước khi chi trả trợ cấp thất nghiệp một lần Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2012

Ban hành: 18/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 18/09/2013

Cập nhật: 25/09/2013

6

Công văn 1683/BHXH-CSXH năm 2014 hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1683/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2014

Ban hành: 20/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2014

7

Công văn 1671/BHXH-CSXH năm 2014 về in, cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1671/BHXH-CSXH V/v in, cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2014

Ban hành: 19/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2014

8

Công văn 2017/BHXH-CSXH năm 2014 hướng dẫn chế độ ốm đau, thai sản do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2017/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn một số nội dung về chế độ ốm đau, thai sản Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2014

Ban hành: 09/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2014

9

Công văn 786/BHXH-CSXH năm 2014 hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo Thông tư 02/2014/TT-BLĐTBXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 786/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH theo Thông tư số 02/2014/TT-BLĐTBXH

Ban hành: 12/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2014

10

Công văn 1203/BHXH-CSXH năm 2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định 29/2013/NĐ-CP và Thông tư 24/2013/TT-BLĐTBXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1203/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 29/2013/NĐ-CP và Thông tư số 24/2013/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2014

Ban hành: 11/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2014

11

Công văn 1313/BHXH-CSXH năm 2014 về lùi thời điểm thực hiện Quyết định 01/QĐ-BHXH đối với Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng và Công an nhân dân do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1313/BHXH-CSXH V/v lùi thời điểm thực hiện Quyết định số 01/QĐ-BHXH đối với BHXH Bộ Quốc phòng và BHXH Công an nhân dân Hà

Ban hành: 21/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2014

12

Công văn 5371/BHXH-CSXH hướng dẫn bổ sung về thực hiện trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 613/QĐ-TTg do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5371/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn bổ sung về thực hiện trợ cấp hàng tháng theo QĐ số 613/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2011

Ban hành: 16/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2011

13

Công văn 2834/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 613/QĐ-TTg đối với người đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 2834/BHXH-CSXH V/v: hướng dẫn thực hiện trợ cấp hàng tháng theo QĐ số 613/QĐ-TTg đối với người đã hết thời hạn hưởng trợ cấp MSLĐ hàng tháng.

Ban hành: 09/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2010

14

Công văn 2864/BHXH-CSXH thực hiện chế độ phụ cấp khu vực một lần do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 2864/BHXH-CSXH V/v: thực hiện chế độ phụ cấp khu vực một lần Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2010 Kính gửi: - Bảo

Ban hành: 13/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2010

15

Công văn 3014/BHXH-CSXH thực hiện giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định tại Quyết định 777/QĐ-BHXH đối với Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Công an nhân dân do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 3014/BHXH-CSXH V/v thực hiện giải quyết hưởng các chế độ BHXH theo quy định tại QĐ số 777/QĐ-BHXH đối với BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an

Ban hành: 20/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 23/03/2011

Cập nhật: 22/07/2010

16

Công văn 481/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 481/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện chính sách BHXH Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2013

Ban hành: 29/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2013

17

Công văn 4886/BHXH-CSXH tổng hợp tiêu thức báo cáo về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4886/BHXH-CSXH V/v tổng hợp tiêu thức một số báo cáo về thực hiện chính sách BHXH Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2011

Ban hành: 18/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2013

18

Công văn 3256/BHXH-CSXH phản ánh vướng mắc trong tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3256/BHXH-CSXH V/v: phản ánh vướng mắc trong tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội. Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm

Ban hành: 13/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2012

19

Công văn 4139/BHXH-CSXH đảm bảo hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với với người lao động do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4139/BHXH-CSXH V/v đảm bảo hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ BHXH đối với với người lao động Hà Nội, ngày 15 tháng 10

Ban hành: 15/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2012

20

Công văn 768/BHXH-CSXH năm 2012 hướng dẫn điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo Thông tư 01/2012/TT-BLĐTBXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 768/BHXH-CSXH Về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH theo Thông tư số 01/2012/TT-BLĐTBXH

Ban hành: 06/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 08/01/2014

Cập nhật: 17/03/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/08/2009, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ