Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 1477/BHXH-CSXH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 1727 công văn

1

Công văn 1477/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động 10/2012/QH13 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1477/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13. Hà Nội,

Ban hành: 23/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2013

2

Công văn 1477/BHXH-CSYT báo cáo tình hình thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của người bị tai nạn giao thông do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1477/BHXH-CSYT V/v báo cáo tình hình thanh toán chi phí KCB BHYT của người bị tai nạn giao thông Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2010

Ban hành: 26/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2010

3

Công văn số 2035/BHXH-CSXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành để sửa đổi, bổ sung công văn số 1615/BHXH-CSXH về hướng dẫn thực hiện thu – chi bảo hiểm thất nghiệp

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 2035/BHXH-CSXH V/v: sửa đổi, bổ sung công văn số 1615/BHXH-CSXH về hướng dẫn thực hiện thu – chi bảo hiểm thất nghiệp. Hà Nội, ngày 22

Ban hành: 22/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 26/07/2013

Cập nhật: 04/07/2009

4

Công văn 4101/BHXH-CSXH về việc tính phụ cấp thâm niên cơ yếu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 4101/BHXH-CSXH V/v tính phụ cấp thâm niên cơ yếu Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2009 Kính gửi: Bảo hiểm xã hội

Ban hành: 05/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2009

5

Công văn 1485/BHXH-CSXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định 28/2010/NĐ-CP và 29/2010/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1485/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH theo NĐ số 28/2010/NĐ-CP và NĐ số 29/2010/NĐ-CP. Hà

Ban hành: 27/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 26/07/2013

Cập nhật: 19/03/2012

6

Công văn 3157/BHXH-CSXH về cung cấp số liệu xây dựng Niên giám thống kê của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3157/BHXH-CSXH V/v cung cấp số liệu xây dựng Niên giám thống kê của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm

Ban hành: 28/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2011

7

Công văn 786/BHXH-CSXH năm 2014 hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo Thông tư 02/2014/TT-BLĐTBXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 786/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH theo Thông tư số 02/2014/TT-BLĐTBXH

Ban hành: 12/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2014

8

Công văn 1019/BHXH-CSXH năm 2012 ngăn chặn tình trạng trục lợi chế độ thai sản do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1019/BHXH-CSXH V/v ngăn chặn tình trạng trục lợi chế độ thai sản Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2012

Ban hành: 23/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2014

9

Công văn 1308/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo Nghị định 159/2006/NĐ-CP, 11/2011/NĐ-CP và 23/2012/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1308/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH theo Nghị định số 159/2006/NĐ-CP, Nghị định số 11/2011/NĐ-CP và Nghị định số

Ban hành: 08/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2013

10

Công văn 1270/BHXH-CSXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định 33/2009/NĐ-CP và 34/2009/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1270/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH theo NĐ số 33/2009/NĐ-CP và NĐ số 34/2009/NĐ-CP Hà

Ban hành: 11/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 26/07/2013

Cập nhật: 04/06/2010

11

Công văn 1895/BHXH-CSXH báo cáo thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1895/BHXH-CSXH V/v báo cáo tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2012

Ban hành: 22/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2012

12

Công văn 3624/BHXH-CSXH năm 2015 về hướng dẫn thực hiện chế độ Bảo hiểm xã hội theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3624/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2015

Ban hành: 22/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2015

13

Công văn 537/BHXH-CSXH năm 2015 hướng dẫn thực hiện Nghị định 09/2015/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với người đang hưởng trước ngày 01/01/2015 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 537/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 09/2015/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với

Ban hành: 14/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2015

14

Công văn 4674/BHXH-CSXH năm 2014 sửa đổi mẫu quyết định tại Công văn 3228/BHXH-CSXH về điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4674/BHXH-CSXH V/v sửa đổi, bổ sung mẫu quyết định quy định tại Công văn số 3228/BHXH- CSXH ngày 04/9/2014 Hà Nội, ngày

Ban hành: 03/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2014

15

Công văn 4612/BHXH-CSXH giải quyết phụ cấp khu vực một lần do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4612/BHXH-CSXH V/v giải quyết phụ cấp khu vực một lần Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2011 Kính gửi:

Ban hành: 02/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2011

16

Công văn 3984/BHXH-CSXH hướng dẫn bổ sung về đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 613/QĐ-TTg do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3984/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn bổ sung về đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 28 tháng

Ban hành: 28/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2011

17

Công văn 2998/BHXH-CSXH năm 2014 về hướng dẫn thực hiện chế độ Bảo hiểm xã hội đối với người lao động do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2998/BHXH-CSXH V/v: hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2014

Ban hành: 19/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2014

18

Công văn 5905/BHXH-CSXH hướng dẫn chế độ bảo hiểm xã hội theo Quyết định 1749/QĐ-TTg và Nghị định 67/2010/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5905/BHXH-CSXH V/v: hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH theo Quyết định số 1749/QĐ-TTg và Nghị định số 67/2010/NĐ-CP. Hà Nội,

Ban hành: 31/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2011

19

Công văn 5123/BHXH-CSXH năm 2014 về tổng hợp vướng mắc trong tổ chức thực hiện Quyết định 52/2013/QĐ-TTg do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5123/BHXH-CSXH V/v tổng hợp vướng mắc trong tổ chức thực hiện Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm

Ban hành: 23/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2015

20

Công văn 4490/BHXH-CSXH năm 2014 cấp lại giấy xác nhận thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng theo mẫu C15-TS do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4490/BHXH-CSXH V/v cấp lại giấy xác nhận thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng theo mẫu C15-TS Hà Nội, ngày 21

Ban hành: 21/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status