Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 1477/BHXH-CSXH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 1496 công văn

1

Công văn 1477/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động 10/2012/QH13 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1477/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13. Hà Nội,

Ban hành: 23/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2013

2

Công văn 1477/BHXH-CSYT báo cáo tình hình thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của người bị tai nạn giao thông do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1477/BHXH-CSYT V/v báo cáo tình hình thanh toán chi phí KCB BHYT của người bị tai nạn giao thông Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2010

Ban hành: 26/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2010

3

Công văn 1895/BHXH-CSXH báo cáo thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1895/BHXH-CSXH V/v báo cáo tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2012

Ban hành: 22/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2012

4

Công văn 1898/BHXH-CSXH cấp giấy chứng nhận nghỉ ốm, thai sản hưởng bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1898/BHXH-CSXH V/v cấp giấy chứng nhận nghỉ ốm, nghỉ thai sản hưởng BHXH   Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2012

Ban hành: 22/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2012

5

Công văn 1177/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI V IỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1177/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2012

Ban hành: 04/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2012

6

Công văn 3256/BHXH-CSXH phản ánh vướng mắc trong tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3256/BHXH-CSXH V/v: phản ánh vướng mắc trong tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội. Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm

Ban hành: 13/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2012

7

Công văn 2648/BHXH-CSXH kiểm tra rà soát sổ bảo hiểm xã hội trước khi giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2648/BHXH-CSXH V/v kiểm tra rà soát sổ BHXH trước khi giải quyết hưởng các chế độ BHXH Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2012

Ban hành: 09/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2012

8

Công văn 2546/BHXH-CSXH triển khai Quyết định 777/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2546/BHXH–CSXH V/v: triển khai Quyết định số 777/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2010

Ban hành: 18/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2010

9

Công văn 2280/BHXH-CSXH hướng dẫn chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với người tham gia bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 2280/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với người tham gia BHXH Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm

Ban hành: 04/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2010

10

Công văn 2834/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 613/QĐ-TTg đối với người đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 2834/BHXH-CSXH V/v: hướng dẫn thực hiện trợ cấp hàng tháng theo QĐ số 613/QĐ-TTg đối với người đã hết thời hạn hưởng trợ cấp MSLĐ hàng tháng.

Ban hành: 09/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2010

11

Công văn 2864/BHXH-CSXH thực hiện chế độ phụ cấp khu vực một lần do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 2864/BHXH-CSXH V/v: thực hiện chế độ phụ cấp khu vực một lần Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2010 Kính gửi: - Bảo

Ban hành: 13/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2010

12

Công văn 3188/BHXH-CSXH hướng dẫn bảo hiểm xã hội đối với cán bộ, công chức xã theo Nghị định 92/2009/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 3188/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện BHXH đối với cán bộ, công chức xã theo NĐ số 92/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm

Ban hành: 30/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2010

13

Công văn 1637/BHXH-CSXH về hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm xã hội theo Nghị định 91/2010/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1637/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện BHXH theo Nghị định số 91/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2011

Ban hành: 26/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2011

14

Công văn 1958/BHXH-CSXH về chế độ tử tuất do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1958/BHXH-CSXH V/v: Chế độ tử tuất Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2011 Kính gửi:

Ban hành: 16/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2011

15

Công văn 1594/BHXH-CSXH về hướng dẫn bổ sung thực hiện trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 613/QĐ-TTg do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1594/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn bổ sung thực hiện trợ cấp hàng tháng theo QĐ số 613/QĐ-TTg. Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2011

Ban hành: 22/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2011

16

Công văn 3157/BHXH-CSXH về cung cấp số liệu xây dựng Niên giám thống kê của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3157/BHXH-CSXH V/v cung cấp số liệu xây dựng Niên giám thống kê của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm

Ban hành: 28/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2011

17

Công văn 5691/BHXH-CSXH hướng dẫn chính sách bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5691/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2010

Ban hành: 20/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2010

18

Công văn 70/BHXH-CSXH về hồ sơ giải quyết trợ cấp khu vực một lần đối với người lao động có thời gian phục vụ trong quân đội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 70/BHXH-CSXH V/v hồ sơ giải quyết trợ cấp khu vực một lần đối với người lao động có thời gian phục vụ trong quân đội Hà Nội, ngày 13

Ban hành: 13/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2011

19

Công văn 798/BHXH-CSXH hướng dẫn phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định 122/2008/NĐ-CP và Thông tư 03/2009/TT-BLĐTBXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 798/BHXH- CSXH V/v: Hướng dẫn thực hiện phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH theo NĐ số 122/2008/NĐ-CP và TT số

Ban hành: 30/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2011

20

Công văn 4520/BHXH-CSXH chế độ trợ cấp mất sức lao động đối với người đồng thời là thương binh do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIẺM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 4520/BHXH-CSXH V/v chế độ trợ cấp mất sức lao động đối với người đồng thời là thương binh Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2009

Ban hành: 03/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2015 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 37/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ