Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 1477/BHXH-CSXH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 1137 công văn

1

Công văn 1477/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động 10/2012/QH13 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1477/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13. Hà Nội,

Ban hành: 23/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2013

2

Công văn 1477/BHXH-CSYT báo cáo tình hình thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của người bị tai nạn giao thông do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1477/BHXH-CSYT V/v báo cáo tình hình thanh toán chi phí KCB BHYT của người bị tai nạn giao thông Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2010

Ban hành: 26/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2010

3

Công văn 4281/BHXH-CSXH năm 2013 hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu theo Quyết định 52/2013/QĐ-TTg do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 4281/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg Hà Nội, ngày

Ban hành: 29/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2013

4

Công văn 3340/BHXH-CSXH hướng dẫn Nghị định 73/2013/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đối với người hưởng trước ngày 01/7/2013 do Bảo hiểm xã hội ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3340/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 73/2013/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người hưởng trước ngày

Ban hành: 27/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2013

5

Công văn 2298/BHXH-CSXH năm 2013 thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo Công văn 3950-CV/BTCTW và 4711-CV/BTCTW do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2298/BHXH-CSXH V/v thực hiện chế độ BHXH theo Công văn số 3950-CV/BTCTW và số 4711-CV/BTCTW Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm

Ban hành: 24/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2013

6

Công văn 2388/BHXH-CSXH năm 2013 tăng cường công tác quản lý nhằm ngăn chặn tình trạng lạm dụng hưởng chế độ ốm đau, thai sản, bảo hiểm xã hội một lần do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2388/BHXH-CSXH V/v tăng cường công tác quản lý nhằm ngăn chặn tình trạng lạm dụng hưởng chế độ ốm đau, thai sản, BHXH một lần

Ban hành: 27/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2013

7

Công văn 4139/BHXH-CSXH đảm bảo hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với với người lao động do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4139/BHXH-CSXH V/v đảm bảo hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ BHXH đối với với người lao động Hà Nội, ngày 15 tháng 10

Ban hành: 15/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2012

8

Công văn 481/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 481/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện chính sách BHXH Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2013

Ban hành: 29/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2013

9

Công văn 4886/BHXH-CSXH tổng hợp tiêu thức báo cáo về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4886/BHXH-CSXH V/v tổng hợp tiêu thức một số báo cáo về thực hiện chính sách BHXH Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2011

Ban hành: 18/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2013

10

Công văn 751/BHXH-CSXH hướng dẫn điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo Thông tư 01/2013/TT-BLĐTBXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 751/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH theo Thông tư số 01/2013/TT-BLĐTBXH

Ban hành: 23/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

11

Công văn 1308/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo Nghị định 159/2006/NĐ-CP, 11/2011/NĐ-CP và 23/2012/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1308/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH theo Nghị định số 159/2006/NĐ-CP, Nghị định số 11/2011/NĐ-CP và Nghị định số

Ban hành: 08/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2013

12

Công văn 4000/BHXH-CSXH năm 2013 hướng dẫn thực hiện Quyết định 1674/QĐ-TTg do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 4000/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1674/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2013

Ban hành: 10/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2013

13

Công văn 4409/BHXH-CSXH hướng dẫn giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 01/7/2013 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 4409/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn giải quyết hưởng một số chế độ BHXH kể từ ngày 01/7/2013 Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm

Ban hành: 06/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2013

14

Công văn 02/BHXH-CSXH năm 2014 đề xuất giải quyết vướng mắc chế độ trợ cấp đối với nhà giáo theo Quyết định 52/2013/QĐ-TTg do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/BHXH-CSXH V/v đề xuất giải quyết vướng mắc chế độ trợ cấp đối với nhà giáo theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg Hà Nội,

Ban hành: 02/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2014

15

Công văn 4533/BHXH-CSXH năm 2013 hướng dẫn thực hiện Quyết định 250/QĐ-TTg do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4533/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số 250/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm

Ban hành: 14/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2013

16

Công văn 4881/BHXH-CSXH năm 2013 đính chính văn bản do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4881/BHXH-CSXH V/v đính chính văn bản Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2013 Kính gửi:

Ban hành: 03/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2013

17

Công văn 4520/BHXH-CSXH chế độ trợ cấp mất sức lao động đối với người đồng thời là thương binh do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIẺM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 4520/BHXH-CSXH V/v chế độ trợ cấp mất sức lao động đối với người đồng thời là thương binh Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2009

Ban hành: 03/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2009

18

Công văn 3606/BHXH-CSXH về việc hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 3606/BHXH-CSXH V/v Hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách BHXH Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2008 Kính gửi:

Ban hành: 22/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2009

19

Công văn 3188/BHXH-CSXH hướng dẫn bảo hiểm xã hội đối với cán bộ, công chức xã theo Nghị định 92/2009/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 3188/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện BHXH đối với cán bộ, công chức xã theo NĐ số 92/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm

Ban hành: 30/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2010

20

Công văn 2834/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 613/QĐ-TTg đối với người đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 2834/BHXH-CSXH V/v: hướng dẫn thực hiện trợ cấp hàng tháng theo QĐ số 613/QĐ-TTg đối với người đã hết thời hạn hưởng trợ cấp MSLĐ hàng tháng.

Ban hành: 09/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/6/2009, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ