Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1426-QĐ "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 112296 văn bản

1

Quyết định 1426-QĐ năm 1966 sửa đổi Quyết định số 174- về chế độ phòng chống hỏa dưới tàu, sà-lan chở dầu do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1426-QĐ Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 1966 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 174- NGÀY 31-1-1962 VỀ CHẾ ĐỘ PHÒNG CHỐNG HỎA DƯỚI TÀU, SÀ-LAN CHỞ DẦU BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG

Ban hành: 09/08/1966

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2007

2

Quyết định 1426/QĐ-TTg năm 2008 về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Hà Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1426/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI TỈNH HÀ NAM

Ban hành: 03/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2008

3

Quyết định 1426/QĐ-NHNN năm 2005 về mức lãi suất cơ bản bằng Đồng Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 1426/QĐ-NHNN Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ MỨC LÃI SUẤT CƠ BẢN BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM

Ban hành: 30/09/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2009

4

Quyết định 1426/QĐ-TTg năm 2012 công nhận bảo vật quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1426/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN BẢO VẬT QUỐC GIA THỦ

Ban hành: 01/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2012

5

Quyết định 1426/QĐ-TTg xuất hàng dự trữ quốc gia phục vụ phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn năm 2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 1426/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XUẤT HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA PHỤC

Ban hành: 09/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2009

6

Quyết định 1426/QĐ-UB năm 1997 về Quy định công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1426/QĐ-UB Ninh Bình, ngày 26 tháng 11 năm 1997 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢN QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC

Ban hành: 26/11/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2012

7

Quyết định 1426/QĐ-UBND năm 2010 thành lập Ban chỉ đạo thực thi Chính sách không hút thuốc lá nơi làm việc và nơi công cộng tỉnh Khánh Hòa

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1426/QĐ-UBND Nha Trang, ngày 04 tháng 6 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO

Ban hành: 04/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2012

8

Quyết định 1426/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Long An

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1426/QĐ-UBND Long An, ngày 09 tháng 5 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ban hành: 09/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2012

9

Quyết định 1426/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Bình Phước

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1426/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 01 tháng 07 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG TỈNH

Ban hành: 01/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2014

10

Quyết định 1426/QĐ-UBND năm 2014 công bố Cửa khẩu Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai được phép tái xuất hàng hóa

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1426/QĐ-UBND Lào Cai, ngày 28 tháng 05 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH V/V CÔNG BỐ CỬA KHẨU MƯỜNG KHƯƠNG, HUYỆN MƯỜNG

Ban hành: 28/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2014

11

Quyết định 1426/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 trường phổ thông dân tộc nội trú huyện năm học 2014 - 2015 tỉnh Sơn La

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1426/QĐ-UBND Sơn La, ngày 05 tháng 6 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 6

Ban hành: 05/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2014

12

Quyết định 1426/QĐ-UBND năm 2015 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế do tỉnh Thái Bình ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1426/QĐ-UBND Thái Bình, ngày 30 tháng 06 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Ban hành: 30/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2015

13

Quyết định 1426/QĐ-BTC năm 2013 đính chính Thông tư liên tịch 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012-2015 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1426/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ

Ban hành: 18/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2013

Ban hành: 17/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2009

15

Quyết định 1426/QĐ-BYT năm 2016 phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở khám, chữa bệnh giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1426/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ KIỂM SOÁT NHIỄM

Ban hành: 15/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2016

16

Quyết định 2256/-KTNN năm 2014 sửa đổi Quyết định 1426/QĐ-KTNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước khu vực IX

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2256/-KTNN Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1426/QĐ-KTNN NGÀY 12/12/2007

Ban hành: 29/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2015

17

Quyết định 1426/2007/QĐ-UBND quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1426/2007/QĐ-UBND Tuy Hòa, ngày 09 tháng 8 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU LỆ PHÍ CẤP GIẤY

Ban hành: 09/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2011

18

Quyết định 2758/-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2758/-UBND Thanh Hoá, ngày 08 tháng 8 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA

Ban hành: 08/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2014

19

Quyết định 1556/-NHNN năm 2005 về mức lãi suất cơ bản bằng Đồng Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

2005 và thay thế Quyết định số 1426/QĐ-NHNN ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về lãi suất cơ bản bằng Đồng Việt Nam. Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Hội đồng quản trị và Tổng giám

Ban hành: 28/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2009

20

Quyết định 1504/-TTg năm 2007 về việc tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 1504/-TTg Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH

Ban hành: 09/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status