Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 1395-CV/BTCQTTW NGÀY 22/11/2005 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 8429 công văn

1

Công văn số 6066/CV-KHCN ngày 22/11/2004 của Bộ Công nghiệp về việc xác nhận điều kiện kỹ thuật, năng lực công nghệ sản xuất và tỷ lệ nội địa hoá

BỘ CÔNG NGHIỆP ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 6066/CV-KHCN V/v Xác nhận điều kiện kỹ thuật năng lực công nghệ sản xuất và tỷ lệ nội địa hoá Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2004 Kính gửi: Công ty TNHH Sản phẩm tiêu dùng TOSHIBA Việt Nam Căn cứ

Ban hành: 22/11/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

2

Công văn số 1395/TCT-TS của Tổng cục Thuế về chứng từ thu phí, lệ phí

việc phát hành biên lai thu phí có mệnh giá, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Theo quy định tại điểm 2.b Điều 1 Quyết định số 85/2005/QĐ-BTC ngày 30/11/2005 của Bộ Tài chính về việc in, phát hành và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thì các loại phí và lệ phí có mức thu từ 1.000 đồng đến 500.000 đồng đều sử dụng thống nhất trong cả

Ban hành: 17/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

3

Công văn số 1395/LĐTBXH-LĐTL về xếp lương viên chức quản lý doanh nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 1395/LĐTBXH-LĐTL V/v Xếp lương viên chức quản lý doanh nghiệp Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2008

Ban hành: 25/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2008

4

Công văn số 1395 TCT/DNK của Tổng cục Thuế về thuế suất thuế GTGT của mặt hàng mực viết và sáp màu

TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1395TCT/DNK V/v: Thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng mực viết và sáp màu Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2005 Kính gửi: Chi nhánh Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Thiên Long

Ban hành: 11/05/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

5

Công văn số 1395/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phụ cấp độc hại, nguy hiểm cho công trình thủy điện A.Vương

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1395/LĐTBXH-TL V/v: Phụ cấp độc hại, nguy hiểm cho công trình thủy điện A.Vương Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2006

Ban hành: 26/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

6

Công văn 1395/TCT-CS về hóa đơn tự in do Tổng cục Thuế ban hành

của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Tổng cục Thuế nhận được công văn số 132/CV-KG-KT ngày 22/3/2011 của Chi nhánh Kiên Giang của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (sau gọi tắt là Vietinbank Chi nhánh Kiên Giang) về mẫu hóa đơn tự in (đặt in) theo quy định tại Thông tư số 120/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Ban hành: 25/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2011

7

Công văn số 1395/TCT-ĐTNN về việc nghĩa vụ thuế của các bên trong hợp đồng hợp tác kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số: 1395/TCT-ĐTNN V/v: nghĩa vụ thuế của các bên trong hợp đồng hợp tác kinh doanh Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2007

Ban hành: 10/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2008

8

Công văn 1395/TCHQ-GSQL xử lý tờ khai thất lạc đã hoàn thành thủ tục hải quan nhưng chưa nhận hàng do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1395/TCHQ-GSQL V/v xử lý vướng mắc tờ khai thất lạc đã hoàn thành thủ tục hải quan nhưng chưa nhận hàng Hà Nội, ngày

Ban hành: 22/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2012

9

Công văn số 1395/VPCP-QHQT về việc Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng tiếp nhận viện trợ của tổ chức GSMM-Mỹ do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 1395/VPCP-QHQT V/v Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng tiếp nhận viện trợ của tổ chức GSMM-Mỹ Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2008

Ban hành: 04/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2008

10

Công văn số 72/CV-CV-TCCB của Cục Đường sông Việt Nam về việc hướng dẫn Quyết định sửa đổi bổ sung quy tắc báo hiệu ĐTNĐ Việt Nam số 11/2005/QĐ-BGTVT-17/01/2005

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỤC ĐƯỜNG SÔNG VN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 72/CV-CV-TCCB V/v hướng dẫn Quyết định sửa đổi bổ sung quy tắc báo hiệu ĐTNĐ Việt Nam số 11/2005/QĐ-BGTVT-17/01/2005 của

Ban hành: 04/02/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

11

Công văn số 5400/CV-TDTP ngày 28/11/2003 của Bộ Công nghiệp về việc gia công tách cọng thuốc lá

BỘ CÔNG NGHIỆP ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 5400/CV-TDTP V/v gia công tách cọng thuốc lá Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2003 Kính gửi: Tổng cục Hải quan Phúc đáp Công văn số 5691/TCHQ-GSQL ngày 11 tháng 11 năm 2003 của Tổng cục Hải quan

Ban hành: 28/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

12

Công văn số 5893/CV-TDTP ngày 11/11/2004 của Bộ Công nghiệp về việc gia công chế biến nguyên liệu TL xuất khẩu

BỘ CÔNG NGHIỆP ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 5893/CV-TDTP V/v Gia công chế biến nguyên liệu TL xuất khẩu Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2004 Kính gửi: Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam Trả lời đề nghị của Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam tại

Ban hành: 11/11/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

13

Công văn số 232/CV-TCCB ngày 14/01/2004 của Bộ Công nghiệp về việc đính chính Quyết định số 227/2003/QĐ-BCN ngày 22/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp

BỘ CÔNG NGHIỆP ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 232/CV-TCCB Hà Nội, ngày 14 tháng 1 năm 2004 CÔNG VĂN CỦA BỘ CÔNG NGHIỆP VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 227/2003/QĐ-BCN NGÀY 22/12/2003 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Do sơ xuất trong khâu

Ban hành: 14/01/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

14

Công văn số 4918/CV-CLH ngày 22/09/2004 của Bộ Công nghiệp về việc xác nhận hạng mục máy chính dây chuyền thiết bị đồng bộ

BỘ CÔNG NGHIỆP ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 4918/CV-CLH V/v Xác nhận hạng mục máy chính dây chuyền thiết bị đồng bộ Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2004 Kính gửi: Công ty Xuất nhập khẩu và đầu tư (IMEXIN) Trả lời công văn số

Ban hành: 22/09/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

15

Công văn 72/CV-TCCB hướng dẫn Quyết định sửa đổi Quy tắc báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam 11/2005/QĐ-BGTVT do Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 72/CV-TCCB V/v hướng dẫn Quyết định sửa đổi bổ sung quy tắc báo hiệu ĐTNĐ Việt Nam số 11/2005/QĐ-BGTVT-17/01/2005 của Bộ GTVT Hà Nội,

Ban hành: 04/02/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2010

16

Công văn 11/CV-TY về kiểm tra, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y đối với nơi kinh doanh sản phẩm động vật do Chi cục Thú y tỉnh Bình Phước ban hành

SỞ NN-PTNT BÌNH PHƯỚC CHI CỤC THÚ Y ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/CV-TY V/v: Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y đối với nơi kinh doanh sản phẩm động vật. Đồng

Ban hành: 16/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2012

17

Công văn 11/CV-BCS về đào tạo nghề cho lao động nông thôn do Ban Cán sự Đảng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BAN CÁN SỰ ĐẢNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI --------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 11-CV/BCS V/v: Đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2010 Kính gửi: Tỉnh uỷ/Thành

Ban hành: 09/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2012

18

Công văn số 242/CV-TA ngày 02/11/2004 của Toà án nhân dân tối cao về công tác đấu tranh chống tham nhũng

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 242/CV-TA Về công tác đấu tranh chống tham nhũng Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2004 Kính gửi: - Thủ trưởng các đơn vị thuộc Toà án nhân dân tối cao; - Chánh án

Ban hành: 02/11/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

19

Công văn số 6049/CV-KHCN ngày 19/11/2004 của Bộ Công nghiệp về việc xác nhận điều kiện kỹ thuật, năng lực công nghệ và tỷ lệ nội địa hoá

BỘ CÔNG NGHIỆP ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 6049/CV-KHCN V/v Xác nhận điều kiện kỹ thuật năng lực công nghệ sản xuất và tỷ lệ nội địa hoá Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2004 Kính gửi: Công ty TNHH CLIPSALViệt Nam Căn cứ Thông tư Liên tịch

Ban hành: 19/11/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

20

Công văn số 6048/CV-KHCN ngày 19/11/2004 của Bộ Công nghiệp về việc xác nhận điều kiện kỹ thuật, năng lực công nghệ sản xuất và tỷ lệ nội địa hoá

BỘ CÔNG NGHIỆP ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 6048/CV-KHCN V/v Xác nhận điều kiện kỹ thuật năng lực công nghệ sản xuất và tỷ lệ nội địa hoá Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2004 Kính gửi: Công ty Điện tử SAMSUNG VINA Căn cứ Thông tư Liên

Ban hành: 19/11/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status