Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1395-CV/BTCQTTW NGÀY 22/11/2005 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 9110 văn bản

1

Quyết định 1395/QĐ-LĐTBXH năm 2015 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đến hết ngày 10 tháng 6 năm 2015

1351/QĐ-LĐTBXH ngày 21/9/2015 đã bãi bỏ QĐ số 764/QĐ-LĐTBXH 14. Thông tư 22/2008/TT-BLĐTBXH; ngày 15/10/2008 Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca trong các công ty nhà nước 01/11

Ban hành: 30/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2015

2

Thông tư liên tịch 225/2004/TTLT-BTCQTTW-BTC hướng dẫn chế độ chi hoạt động công tác Đảng của tổ chức Đảng các cấp do Ban tài chính , quản trị Trung ương - Bộ tài chính ban hành

BAN TÀI CHÍNH - QUẢN TRỊ TRUNG ƯƠNG - BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 225/2004/TTLT-BTCQTTW-BTC Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2004 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC

Ban hành: 05/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2007

3

Quyết định 22/2005/QĐ-UB về việc chuyển giao công tác quản lý Quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam do chiến tranh ở Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 22/2005/QĐ-UB Đà Nẵng, ngày 15 tháng 02 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO CÔNG TÁC QUẢN LÝ QUỸ BẢO TRỢ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM DO CHIẾN TRANH Ở VIỆT NAM TẠI THÀNH

Ban hành: 15/02/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

4

Quyết định 1395/QĐ-TTg năm 2007 về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số

Ban hành: 12/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2007

5

Quyết định 1395/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu chăn nuôi tập trung gia súc, gia cầm Dabaco tại xã Tề Lễ, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ

DỰNG TỶ LỆ 1/500 KHU CHĂN NUÔI TẬP TRUNG GIA SÚC, GIA CẦM DABACO TẠI XÃ TỀ LỄ, HUYỆN TAM NÔNG, TỈNH PHÚ THỌ. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Xây dựng số: 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số: 08/2005/NĐ-CP, ngày 24 tháng 01 năm 2005

Ban hành: 23/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2014

6

Quyết định 1395/QĐ-UBND năm 2013 Quy định quản lý đất đai, xây dựng và hoạt động sản xuất nông nghiệp trong phạm vi ranh giới quy hoạch Tổng kho trung chuyển Miền Đông do tỉnh Đồng Nai ban hành

XÂY DỰNG VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRONG PHẠM VI RANH GIỚI QUY HOẠCH TỔNG KHO TRUNG CHUYỂN MIỀN ĐÔNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 08/2005

Ban hành: 10/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2013

7

Quyết định 11/2005/QĐ-UB cho phép thành lập Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân Quảng Bình

88/2003/NĐ-CP; Căn cứ Công văn số 2027/CV-TU ngày 22/02/2005 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình về việc đồng ý chủ trương thành lập Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân Quảng Bình; Xét Hồ sơ xin thành lập Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân Quảng Bình của Ban vận động thành lập hội; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Bình tại Công văn số

Ban hành: 07/03/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2015

8

Quyết định 1395/QĐ-TCT năm 2011 về Quy trình quản lý nợ thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

60/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 3. Luật phá sản số 21/2004/QH11 ngày 15/6/2004. 4. Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điểm về xử lý ngân sách nhà nước cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm. 5. Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản

Ban hành: 14/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2011

9

Quyết định 11/2005/QĐ-UBBT về Phí bến bãi tại Cảng La Gi - Huyện Hàm Tân và Cảng Phan Rí Cửa - Huyện Tuy Phong do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 11/2005/QĐ-UBBT Phan Thiết, ngày 02 tháng 02 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH VỀ PHÍ BẾN BÃI TẠI

Ban hành: 02/02/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2009

10

Chỉ thị 11/2005/CT-UBND về biện pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến và xuất khẩu khoáng sản do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 11/2005/CT-UB Quy Nhơn, ngày 22 tháng 4 năm 2005 CHỈ THỊ VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Ban hành: 22/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2011

11

Hướng dẫn 1395/ĐKVN-VAR thực hiện Thông tư 21/2010/TT-BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1395/ĐKVN-VAR Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2010 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THÔNG TƯ

Ban hành: 10/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2011

12

Quyết định 1395/QĐ-UBND năm 2012 về quản lý và sử dụng Quỹ Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1395/QĐ-UBND Tiền Giang, ngày 11 tháng 6 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ

Ban hành: 11/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2013

13

Quyết định 1395/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1395/QĐ-UBND Bà Rịa -Vũng Tàu, ngày 20 tháng 7 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG

Ban hành: 20/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

14

Quyết định 1395/QĐ-BTTTT phê duyệt nội dung văn bản hợp đồng (mẫu) về đặt hàng cung ứng dịch vụ viễn thông công ích năm 2008 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1395/QĐ-BTTTT Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CÁC NỘI DUNG CỦA VĂN BẢN

Ban hành: 16/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2013

15

Quyết định 1395/QĐ-UBND năm 2013 về Quy chế giám sát tuyển dụng viên chức của tỉnh Bắc Ninh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1395/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 29 tháng 11 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ GIÁM SÁT

Ban hành: 29/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2015

16

Quyết định 1395/QĐ-TTg năm 2001 về việc Công ty cổ phần Giao nhận vận chuyển container quốc tế (INFACON) bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1395/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN CONTAINER QUỐC TẾ (INFACON) BÁN CỔ PHẦN CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI THỦ TƯỚNG CHÍNH

Ban hành: 29/10/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2007

17

Quyết định 1395/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1395/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BẢO

Ban hành: 13/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2013

18

Kế hoạch 1395/KH-BYT về công tác thanh tra y tế năm 2013 do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1395/KH-BYT Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2012 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THANH TRA Y TẾ NĂM 2013 Căn cứ kế hoạch phát triển sự

Ban hành: 24/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2013

19

Quyết định 11/2005/QĐ-BCN phê duyệt Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Trường Cao đẳng Cơ khí - Luyện kim do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

BỘ CÔNG NGHIỆP ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 11/2005/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ

Ban hành: 15/03/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

20

Quyết định 1395/QĐ-TLĐ năm 2015 về Quy định quản lý hoạt động đối ngoại của Công đoàn Việt Nam do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1395/QĐ-TLĐ Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ

Ban hành: 08/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status