Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1375/QĐ-TLĐ "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 112525 văn bản

1

Quyết định 1375/QĐ-TLĐ năm 2006 về Quy định tuyển sinh và đào tạo cán bộ công đoàn hệ đại học chính quy tập trung do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1375/QĐ-TLĐ Ngày 01 tháng 9 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TUYỂN

Ban hành: 01/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2012

2

Quyết định 1375/QĐ-TLĐ năm 2007 Quy định về nội dung và phạm vi thu - chi ngân sách công đoàn cơ sở do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do- Hạnh phúc ******* Số : 1375/QĐ-TLĐ Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG VÀ PHẠM VI THU - CHI

Ban hành: 16/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2007

3

Quyết định 582/QĐ-TLĐ năm 2009 sửa đổi Quy định về tuyển sinh và đào tạo cán bộ công đoàn hệ đại học chính qui tập trung kèm theo Quyết định 1375/QĐ-TLĐ do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUI TẬP TRUNG, BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1375/QĐ-TLĐ NGÀY 1/9/2006 CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐVN. - Căn cứ Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam; - Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005 và Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui của Bộ Giáo dục và đào tạo;

Ban hành: 19/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2009

4

Quyết định 1375/QĐ-TTg năm 2008 về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Hà Tĩnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1375/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI TỈNH HÀ TĨNH

Ban hành: 26/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2008

5

Quyết định 1375/QĐ-TTg năm 2007 về việc thay đổi nhân sự chủ nhiệm Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 1375/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THAY ĐỔI NHÂN SỰ CHỦ NHIỆM ỦY BAN CÔNG TÁC VỀ CÁC TỔ

Ban hành: 12/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2007

6

Quyết định 1375/QĐ-UBND năm 2011 về việc thành lập trụ sở tiếp công dân tỉnh Thừa Thiên Huế

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1375/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 05 tháng 7 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRỤ SỞ

Ban hành: 05/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2013

7

Quyết định 1375/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Kế hoạch đấu thầu gói thầu: Mua sắm bộ máy sắc ký I on Phục vụ công tác do tỉnh Bắc Giang ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1375/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày 03 tháng 09 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

Ban hành: 03/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2013

8

Quyết định 1375/QĐ-UBND năm 2013 về áp dụng phần mềm một cửa điện tử trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hậu Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1375/QĐ-UBND Hậu Giang, ngày 21 tháng 08 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ ÁP DỤNG PHẦN MỀM

Ban hành: 21/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2013

9

Quyết định 1375/QĐ-UBND năm 2014 về Danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trực tuyến qua mạng Internet ở mức độ 3 do tỉnh Khánh Hòa ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1375/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 04 tháng 6 năm 2014   QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC

Ban hành: 04/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2014

10

Quyết định 1375/QĐ-UBND năm 2015 về Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Ngãi

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1375/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 08 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ

Ban hành: 12/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2015

11

Quyết định 1375/QĐ-BHXH năm 2012 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đào tạo nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1375/QĐ-BHXH Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

Ban hành: 15/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2014

12

Quyết định 1375/QĐ-BTC năm 2012 đính chính Thông tư 67/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1375/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 67/2012/TT-BTC NGÀY

Ban hành: 31/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2012

13

Quyết định 1375/QĐ-UBND năm 2016 hiệu chỉnh số liệu chỉ tiêu sử dụng đất của quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư đường dự án CSEDP, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1375/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 21 tháng 04 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH HIỆU CHỈNH SỐ LIỆU CHỈ TIÊU SỬ

Ban hành: 21/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2016

14

Quyết định 1375/1999/QĐ-BTM về Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất khẩu và giấy chứng nhận xuất xứ mẫu A cho mặt hàng giầy dép xuất khẩu sang thị trường do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

BỘ THƯƠNG MẠI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1375/1999/QĐ-BTM Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT KHẨU VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ MẪU A CHO MẶT HÀNG GIẦY DÉP XUẤT KHẨU SANG THỊ

Ban hành: 23/11/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

15

Quyết định 1375/2007/QĐ-UBND quy định quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1375/2007/QĐ-UBND Thái Nguyên, ngày 13 tháng 7 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY

Ban hành: 13/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2013

16

Quyết định 1375/2004/QĐ-BTM sửa đổi Quyết định 1273/2004/-BTM ban hành Quy chế pha màu xăng dầu thương phẩm do Bộ trưởng Bộ thương mại ban hành

BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1375/2004/QĐ-BTM Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 1375/2004/QĐ-BTM NGÀY

Ban hành: 27/09/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2010

17

Quyết định 1683/QĐ-TLĐ năm 2007 về Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Thủ trưởng cơ quan và Ban chấp hành Công đoàn cơ quan Tổng Liên đoàn do Thủ trưởng Cơ quan Tổng liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 1683/QĐ-TLĐ Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC GIỮA

Ban hành: 31/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2008

18

Quyết định 480/QĐ-TLĐ năm 1989 về việc phân cấp chỉ đạo trực tiếp các cơ sở trong ngành cho công đoàn bưu điện Việt Nam do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 480/QĐ-TLĐ Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 1989 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CẤP CHỈ ĐẠO TRỰC TIẾP CÁC CƠ SỞ TRONG NGÀNH CHO CÔNG ĐOÀN BƯU ĐIỆN VIỆT NAM BAN THƯ KÝ TỔNG LIÊN

Ban hành: 25/09/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

19

Quyết định 1724/QĐ-TLĐ năm 2001 quy định tạm thời về trả lương cho cán bộ Công đoàn chuyên trách đang làm việc tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh do Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1724/QĐ-TLĐ Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM SỐ 1724/QĐ-TLĐ NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2001 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI

Ban hành: 03/12/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2010

20

Quy định tạm thời 02-TLĐ/QĐ về việc tổ chức và hoạt động công đoàn trong các đơn vị kinh tế tập thể, tư nhân và cá thể do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 02-TLĐ/QĐ Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 1992 QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ VIỆC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN TRONG CÁC ĐƠN VỊ KINH TẾ TẬP THỂ, TƯ NHÂN VÀ CÁ THỂ Căn cứ Luật

Ban hành: 28/04/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status