Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 1339/BTC-CĐKT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 34549 công văn

1

Công văn 1339/BTC-CĐKT năm 2014 doanh nghiệp, tổ chức bắt buộc phải kiểm toán do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1339/BTC-CĐKT V/v Các doanh nghiệp, tổ chức bắt buộc phải kiểm toán Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2014 Kính

Ban hành: 24/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2014

2

Công văn 18008/BTC-CĐKT công khai lần 2 danh sách doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2012 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18008/BTC-CĐKT V/v Công khai lần 2 danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2012. Hà Nội, ngày 30 tháng

Ban hành: 30/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2012

3

Công văn 16403/BTC-CĐKT hướng dẫn chuyển đổi đơn vị tiền tệ kế toán do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 16403/BTC-CĐKT V/v hướng dẫn thực hiện chuyển đổi đơn vị tiền tệ kế toán Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2010 Kính gửi:

Ban hành: 01/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2010

4

Công văn số 9540/BTC-CĐKT về việc bổ sung, sửa đổi chế độ kế toán áp dụng do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số: 9540/BTC-CĐKT V/v: Bổ sung, sửa đổi CĐKT áp dụng Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2007 Kính gửi: Công ty TNHH Mitsui Việt Nam Trả

Ban hành: 18/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2007

5

Công văn 13421/BTC-CĐKT về đăng ký hành nghề kiểm toán từ năm 2012 trở đi do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 13421/BTC-CĐKT V/v đăng ký hành nghề kiểm toán từ năm 2012 trở đi Hà Nội, ngày 6 tháng 10 năm 2011 Kinh gửi:

Ban hành: 06/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2011

6

Công văn 16227/BTC-CĐKT công khai lần 1 danh sách doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2012 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16227/BTC-CĐKT V/v Công khai lần 1 danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm

Ban hành: 29/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2011

7

Công văn 1735/BTC-CĐKT về đăng ký áp dụng chế độ kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1735/BTC-CĐKT V/v đăng ký áp dụng chế độ kế toán Việt Nam Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2010 Kính gửi: Công ty cổ phần chế

Ban hành: 05/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2010

8

Công văn 2938/BTC-CĐKT về đăng ký hành nghề kiểm toán do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2938/BTC-CĐKT V/v đăng ký hành nghề kiểm toán Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2013 Kính gửi: Các doanh nghiệp kiểm toán Bộ

Ban hành: 06/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2013

9

Công văn 15103/BTC-CĐKT năm 2013 đăng ký hành nghề kiểm toán do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15103/BTC-CĐKT V/v đăng ký hành nghề kiểm toán Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2013 Kính gửi: Các doanh nghiệp kiểm toán Bộ

Ban hành: 05/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2014

10

Công văn 3616/BTC-CĐKT công khai danh sách doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2012 đợt 3 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3616/BTC-CĐKT V/v Công khai danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2012 đợt 3. Hà Nội, ngày 19

Ban hành: 19/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2013

11

Công văn 825/BTC-CĐKT thời hạn thực hiện chế độ kế toán mới do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 825/BTC-CĐKT V/v: Thời hạn thực hiện chế độ kế toán mới Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2009 Kính gửi: Các công ty chứng

Ban hành: 19/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2013

12

Công văn 2098/BTC-CĐKT tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Luật Kế toán do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2098/BTC-CĐKT V/v Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Luật Kế toán. Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2013

Ban hành: 07/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2013

13

Công văn 16400/BTC-CĐKT năm 2006 hạch toán khoản tiền bán phế liệu, phế phẩm do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 16400/BTC-CĐKT V/v: Hạch toán khoản tiền bán phế liệu, phế phẩm Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2006 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long

Ban hành: 25/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2014

14

Công văn 16702/BTC-CĐKT công khai lần 1 danh sách doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16702/BTC-CĐKT V/v Công khai lần 1 danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2013. Hà Nội, ngày 30

Ban hành: 30/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2012

15

Công văn số 4596/BTC-CĐKT của Bộ Tài chính về vướng mắc trong hạch toán kế toán

BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 4596/BTC-CĐKT V/v: Vướng mắc trong hạch toán kế toán Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2007 Kính gửi: Sở tài chính Đồng Nai Trả lời Công văn số 415/STC-TCDN, ngày 20/3/2007 của Sở Tài chính

Ban hành: 04/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2007

16

Công văn số 5278/BTC-CĐKT của Bộ Tài chính về việc lập báo cáo tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 5278/BTC-CĐKT V/v: Lập báo cáo tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2007 Kính gửi: Công ty tư vấn và đầu tư tài chính TT&T Trả lời công văn số 001-CV/TT&T

Ban hành: 18/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2007

17

Công văn số 5378/BTC-CĐKT của Bộ Tài chính về việc ghi nhận tài sản cố định hữu hình

BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 5378/BTC-CĐKT V/v: Ghi nhận tài sản cố định hữu hình Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2007 Kính gửi: Công ty TNHH Loscam Việt Nam Trả lời Công văn không số, nhận ngày 19/04/2007 của Quý Công

Ban hành: 20/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2007

18

Công văn số 14700/BTC-CĐKT của Bộ Tài chính về việc công khai danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện thực hiện kiểm toán BCTC năm 2005 và 2006

BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 14700/BTC-CĐKT V/v: công khai danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện thực hiện kiểm toán BCTC năm 2005 và 2006 Hà Nội, ngày 18 tháng 11

Ban hành: 18/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

19

Công văn 15805/BTC-CĐKT của Bộ Tài chính về việc công khai bổ sung danh sách 17 công ty kiểm toán đủ điều kiện thực hiện kiểm toán BCTC năm 2005 và 2006

BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 15805/BTC-CĐKT V/v: công khai bổ sung danh sách 17 công ty kiểm toán đủ điều kiện thực hiện kiểm toán BCTC năm 2005 và 2006 Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2005 Kính gửi: - Các

Ban hành: 06/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

20

Công văn 16816/BTC-CĐKT năm 2006 hướng dẫn kế toán tách quỹ chủ hợp đồng bảo hiểm và quỹ chủ sở hữu của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16816/BTC-CĐKT V/v: Hướng dẫn kế toán tách quỹ chủ hợp đồng bảo hiểm và quỹ chủ sở hữu của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ Hà

Ban hành: 29/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ