Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 130/TB-TW "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 41135 văn bản

1

Báo cáo số 50/BC-UBND về sơ kết 02 năm thực hiện Luật Khiếu nại, tố cáo sửa đổi và 01 năm thực hiện thông báo Kết luận số 130-TB/TW của Bộ Chính trị về công tác khiếu nại, tố cáo, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

KHIẾU NẠI, TỐ CÁO SỬA ĐỔI VÀ 01 NĂM THỰC HIỆN THÔNG BÁO KẾT LUẬN SỐ 130-TB/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ CÔNG TÁC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH Trong quá trình thực hiện Luật Khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, các cấp ủy Đảng, các cơ quan

Ban hành: 13/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2009

2

Thông báo 130/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về nhập khẩu trở lại nội tạng trắng đông lạnh do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 130/TB-VPCP Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2013 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC

Ban hành: 27/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2013

3

Thông báo 130/TB-VPCP năm 2015 kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 130/TB-VPCP Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2015 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI BUỔI

Ban hành: 13/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2015

4

Thông báo số 130/TB-VPCP về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện chính sách quốc gia về trang thiết bị y tế và đề án nghiên cứu và sản xuất trang thiết bị y tế do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 130/TB-VPCP Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2009 THÔNG BÁO Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI

Ban hành: 17/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2009

5

Thông báo 130/TB-BTNMT ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển tại buổi làm việc về triển khai Nghị quyết 25/NQ-CP và kế hoạch triển khai Đề án 30 tới ngày 31 tháng 12 năm 2010 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 130/TB-BTNMT Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2010 THÔNG BÁO Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN

Ban hành: 16/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2010

6

Thông báo 130/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp trực tuyến về kết quả thực hiện dự án "trồng mới 5 triệu ha rừng" năm 2009 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch 2010 do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 130/TB-VPCP Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2010 THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN SINH HÙNG

Ban hành: 21/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2010

7

Thông báo số 130/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------ Số: 130/TB-VPCP Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2007 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI BUỔI LÀM

Ban hành: 20/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2008

8

Sắc lệnh số 130 về việc ấn định thể thức thi hành phải ghi trên các bảng toàn sao hay trích sao án hoặc mệnh lệnh do Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà ban hành

SẮC LỆNH SẮC LỆNH SỐ 130 VỀ ẤN ĐỊNH THỂ THỨC THI HÀNH PHẢI GHI TRÊN CÁC BẢNG SAO HAY TRÍCH SAO CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ SỐ 130 NGÀY 19 THÁNG 7 NĂM 1946 CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Chiểu chi Sắc lệnh ngày 10 tháng 10 năm 1945 về việc giữ tạm luật lệ hiện hành; Chiểu lời đề nghị của

Ban hành: 19/07/1946

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2008

9

Thông báo 347-TB/TW kết luận của Bộ Chính trị về sửa đổi Quy định 94-QĐ/TW về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình và Hướng dẫn 11-HD/UBKTTW thực hiện quy định trên do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------- Số: 347-TB/TW Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2010 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH SỐ 94-QĐ/TW, NGÀY 15-10-2007 VỀ XỬ LÝ

Ban hành: 11/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2011

10

Thông báo 74/TB-TW kết luận của Ban Bí thư tiếp tục thực hiện Chỉ thị 32-CT/TƯ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM -------- Số: 74-TB/TW Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2007 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BAN BÍ THƯ TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHỈ THỊ 32-CT/TƯ CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHOÁ IX) VỀ TĂNG CƯỜNG

Ban hành: 11/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2012

11

Thông báo 26/TB-TW kết luận của Ban Bí thư về sơ kết Chỉ thị 49-CT/TW về "Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------- Số: 26-TB/TW Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2011 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BAN BÍ THƯ VỀ VIỆC SƠ KẾT CHỈ THỊ SỐ 49-CT/TW, NGÀY 21/2/2005 CỦA BAN BÍ THƯ

Ban hành: 09/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2011

12

Thông báo 359-TB/TW kết luận của Bộ Chính trị về việc tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ (10/7/1910 - 10/7/2010) do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------- Số: 359-TB/TW Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2010 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ VIỆC TỔ CHỨC KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH NGUYỄN HỮU THỌ

Ban hành: 01/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2010

13

Thông báo 162-TB/TW về kết luận của Ban Bí thư về sắp xếp tổ chức đơn vị nghiên cứu, giảng dạy, sự nghiệp của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và các Ban đảng ở Trung ương do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 162-TB/TW Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2008 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BAN BÍ THƯ VỀ SẮP XẾP TỔ CHỨC CÁC ĐƠN VỊ NGHIÊN CỨU, GIẢNG DẠY, SỰ NGHIỆP CỦA

Ban hành: 10/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2013

14

Thông báo 159-TB/TW năm 2004 về kết quả 6 năm thực hiện Chỉ thị 30- CT/TW và tiếp tục chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ do Ban Bí thư ban hành

BAN BÍ THƯ -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 159-TB/TW Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2004 THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ 6 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 30- CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (KHÓA VIII) VÀ TIẾP TỤC CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG VÀ

Ban hành: 15/11/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2014

15

Thông báo 77-TB/TW năm 2012 kết luận của Ban Bí thư về tổ chức “Tháng Công nhân”

BAN BÍ THƯ -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 77-TB/TW Hà Nội, ngày 24 tháng 2 năm 2012 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TỔ CHỨC "THÁNG CÔNG NHÂN" Tại phiên họp ngày 14-02-2012, sau khi nghe Tổng Liên

Ban hành: 24/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2013

16

Thông báo 93-TB/TW sơ kết thực hiện thí điểm chủ trương đồng chí bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân ở cấp xã và địa phương không tổ chức hội đồng nhân dân do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 93-TB/TW Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2012 THÔNG BÁO VỀ VIỆC SƠ KẾT THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM CHỦ TRƯƠNG ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ CẤP ỦY ĐỒNG THỜI LÀ CHỦ TỊCH ỦY

Ban hành: 07/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2012

17

Thông báo 154-TB/TW năm 2014 kết luận 5 năm thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW về phát triển nền đông y Việt Nam và Hội Đông y trong tình hình mới do Ban Bí thư ban hành

BAN BÍ THƯ -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 154-TB/TW Hà Nội, ngày 20 tháng 2 năm 2014 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BAN BÍ THƯ VỀ 5 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 24-CT/TW, NGÀY 04/7/2008 CỦA BAN BÍ THƯ KHOÁ X VỀ

Ban hành: 20/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2014

18

Thông báo 194-TB/TW năm 2015 kết luận của Bộ Chính trị về thảo luận các văn kiện Đại hội XII tại đại hội đảng bộ các cấp, lấy ý kiến đại biểu Quốc hội, nhân dân và tổng hợp ý kiến đóng góp vào các văn kiện Đại hội XII của Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 194-TB/TW Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2015 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ VIỆC THẢO LUẬN CÁC VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XII TẠI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC

Ban hành: 05/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2015

19

Thông báo 175-TB/TW năm 2014 tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận 48-KL/TW của Bộ Chính trị khoá X về xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và đô thị Huế đến năm 2020 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 175-TB/TW Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2014 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 48-KL/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Ban hành: 01/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2015

20

Thông báo 264-TB/TW kết luận của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------- Số: 264-TB/TW Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2009 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TỔ CHỨC CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM" Tại

Ban hành: 31/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status