Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 130/200/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 51628 công văn

61

Công văn 3742/BTC-TCHQ hướng dẫn sử dụng tờ khai theo Thông tư 15/2012/TT-BTC và 196/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3742/BTC-TCHQ V/v hướng dẫn sử dụng tờ khai theo Thông tư số 15/2012/TT-BTC và Thông tư số 196/2012/TT-BTC Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2013

Ban hành: 27/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

62

Công văn 11798/BTC-KHTC năm 2013 sửa đổi Thông tư 61/2011/TT-BTC, 41/2005/TT- BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 11798/BTC-KHTC V/v sửa đổi, bổ sung Thông tư số 61/2011/TT-BTC ngày 12/5/2011, số 41/2005/TT- BTC ngày 26/5/2005 của Bộ Tài chính Hà

Ban hành: 04/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2013

63

Công văn số 15873/BTC-VP của Bộ Tài Chính về việc đính chính Thông tư số 111/2006/TT-BTC

BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 15873/BTC-VP V/v: Đính chính Thông tư số 111/2006/TT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2006 Kính gửi - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ. - Uỷ ban nhân dân

Ban hành: 15/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2006

64

Công văn 10031/BTC-VP năm 2005 đính chính Thông tư 54/2005/TT/BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 10031/BTC-VP Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2005 CÔNG VĂN CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 10031/BTC-VP NGÀY 10 THÁNG 8 NĂM 2005 VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 54/2005/TT/BTC NGÀY 30/6/2005 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Ban hành: 10/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

65

Công văn 3171/BTC-TCDN về phân phối lợi nhuận theo Thông tư 138/2010/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3171/BTC-TCDN V/v phân phối lợi nhuận theo Thông tư số 138/2010/TT-BTC ngày 17/09/2010 của Bộ Tài chính Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2013

Ban hành: 12/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2013

66

Công văn 3229/BTC-CST xử lý vướng mắc thực hiện Thông tư 61/2006/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3229/BTC-CST V/v xử lý vướng mắc thực hiện Thông tư số 61/2006/TT-BTC ngày 29/6/2006 của Bộ Tài chính Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2013

Ban hành: 13/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2013

67

Công văn 16771/BTC-CST xử lý vướng mắc thực hiện Thông tư 61/2006/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16771/BTC-CST V/v xử lý vướng mắc thực hiện Thông tư số 61/2006/TT-BTC ngày 29/6/2006 của Bộ Tài chính Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2012

Ban hành: 03/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2012

68

Công văn 11525/BTC-TCNH triển khai Thông tư 127/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11525/BTC-TCNH Triển khai thực hiện Thông tư số 127/2012/TT-BTC Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2012 Kính gửi: Các Bộ,

Ban hành: 28/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2012

69

Công văn 9942/BTC-TCHQ vướng mắc Thông tư 194/2010/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9942/BTC-TCHQ V/v vướng mắc Thông tư 194/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2011 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh,

Ban hành: 27/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2011

70

Công văn 5176/BTC-TCT về chế độ hóa đơn theo thông tư 153/2010/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5176/BTC-TCT V/v chế độ hóa đơn theo thông tư 153/2010/TT-BTC. Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2011 Kính gửi: Công ty TNHH DSM

Ban hành: 21/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2011

71

Công văn 7747/BTC-QLG năm 2014 triển khai Thông tư 56/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7747/BTC-QLG V/v triển khai Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2014

Ban hành: 11/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2014

72

Công văn 1052/BTC-TCHQ vướng mắc trong thực hiện Thông tư 62/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1052/BTC-TCHQ V/v vướng mắc trong thực hiện Thông tư số 62/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2013

Ban hành: 21/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2013

73

Công văn 7734/BTC-CST năm 2015 áp dụng Thông tư 122/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc ------------------ Số: 7734/BTC-CST V/v áp dụng Thông tư số 122/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2015 Kính gửi: Công ty TNHH ô

Ban hành: 11/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2015

74

Công văn 438/BTC-TCHQ năm 2014 vướng mắc Điều 56 Thông tư 128/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 438/BTC-TCHQ V/v vướng mắc Điều 56 Thông tư số 128/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2014 Kính gửi: Cục

Ban hành: 10/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2014

75

Công văn 15072/BTC-PC năm 2013 thực hiện Thông tư 153/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15072/BTC-PC V/v: triển khai thực hiện Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 của Bộ Tài chính Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2013

Ban hành: 04/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2014

76

Công văn 4741/BTC-TCHQ năm 2015 vướng mắc thực hiện Thông tư 38/2015/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4741/BTC-TCHQ V/v vướng mắc thực hiện Thông tư 38/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2015 Kính gửi: Liên

Ban hành: 13/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2015

77

Công văn 17716/BTC-TCT hướng dẫn vướng mắc Thông tư 153/2010/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bộ Tài chính nhận được phản ánh của một số Cục thuế và doanh nghiệp nêu một số vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư số 153/2010/TT-BTC, Bộ Tài chính có ý kiến như sau: 1. Về việc tiếp tục sử dụng hóa đơn đã tự in (đặt in) trước năm 2010 Đối với trường hợp

Ban hành: 27/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2010

78

Công văn 593/BTC-CST hướng dẫn thực hiện Thông tư số 85/2003/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 593/BTC-CST V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 85/2003/TT-BTC Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2008

Ban hành: 16/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2013

79

Công văn 9385/BTC-CST thực hiện Thông tư 05/2010/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 9385/BTC-CST V/v thực hiện Thông tư số 05/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2010 Kính gửi: Tổng công ty Đường sắt

Ban hành: 20/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2010

80

Công văn 13263/BTC-CST thực hiện Thông tư 116/2010/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 13263/BTC-CST V/v triển khai thực hiện Thông tư số 116/2010/TT-BTC. Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2010 Kính gửi: Ban Quản

Ban hành: 04/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status