Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 130/200/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 49928 công văn

61

Công văn 3742/BTC-TCHQ hướng dẫn sử dụng tờ khai theo Thông tư 15/2012/TT-BTC và 196/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3742/BTC-TCHQ V/v hướng dẫn sử dụng tờ khai theo Thông tư số 15/2012/TT-BTC và Thông tư số 196/2012/TT-BTC Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2013

Ban hành: 27/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

62

Công văn 11798/BTC-KHTC năm 2013 sửa đổi Thông tư 61/2011/TT-BTC, 41/2005/TT- BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 11798/BTC-KHTC V/v sửa đổi, bổ sung Thông tư số 61/2011/TT-BTC ngày 12/5/2011, số 41/2005/TT- BTC ngày 26/5/2005 của Bộ Tài chính Hà

Ban hành: 04/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2013

63

Công văn số 15873/BTC-VP của Bộ Tài Chính về việc đính chính Thông tư số 111/2006/TT-BTC

BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 15873/BTC-VP V/v: Đính chính Thông tư số 111/2006/TT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2006 Kính gửi - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ. - Uỷ ban nhân dân

Ban hành: 15/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2006

64

Công văn số 8908/BTC-TCHQ về việc thực hiện Thông tư số 79/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 8908/BTC-TCHQ V/v thực hiện Thông tư số 79/2009/TT-BTC Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2009 Kính gửi: Cục Hải quan các

Ban hành: 22/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2009

65

Công văn 10031/BTC-VP năm 2005 đính chính Thông tư 54/2005/TT/BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 10031/BTC-VP Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2005 CÔNG VĂN CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 10031/BTC-VP NGÀY 10 THÁNG 8 NĂM 2005 VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 54/2005/TT/BTC NGÀY 30/6/2005 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Ban hành: 10/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

66

Công văn 9385/BTC-CST thực hiện Thông tư 05/2010/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 9385/BTC-CST V/v thực hiện Thông tư số 05/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2010 Kính gửi: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Ban hành: 20/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2010

67

Công văn 9356/BTC-TCHQ vướng mắc khi thực hiện Thông tư 79/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 9356/BTC-TCHQ Về việc Vướng mắc khi thực hiện thông tư số 79/2009/TT-BTC Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2009 Kính gửi: Ủy ban

Ban hành: 01/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2010

68

Công văn 13263/BTC-CST thực hiện Thông tư 116/2010/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 13263/BTC-CST V/v triển khai thực hiện Thông tư số 116/2010/TT-BTC. Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2010 Kính gửi: Ban Quản lý khu kinh

Ban hành: 04/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2010

69

Công văn 12551/BTC-TCHQ về phân loại hàng hóa theo Thông tư 49/2010/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 12551/BTC-TCHQ V/v phân loại hàng hóa theo TT số 49/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2010 Kính gửi: Cục Hải quan các

Ban hành: 21/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2010

70

Công văn 2671/BTC-QLCS năm 2014 triển khai Thông tư 54/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2671/BTC-QLCS V/v triển khai Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2014

Ban hành: 03/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2014

71

Công văn 17665/BTC-TCT thực hiện Thông tư 03/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

Phần G, Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định: "Trường hợp hoạt động chuyển nhượng bất động sản bị lỗ thì khoản lỗ này không được bù trừ với thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh và thu nhập khác mà được chuyển lỗ vào thu nhập chịu thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản của các năm sau (nếu có), Thời

Ban hành: 16/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2010

72

Công văn 5631/BTC-TCT về việc thực hiện Thông tư số 45/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 5631/BTC-TCT V/v thực hiện Thông tư số 45/2009/TT-BTC Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2009 Kính gửi: Tập đoàn điện lực Việt Nam Trả

Ban hành: 17/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2009

73

Công văn 1806/BTC-CST về việc thực hiện Thông tư số 03/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 1806/BTC-CST V/v thực hiện Thông tư số 03/2009/TT-BTC Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2009 Kính gửi: Cục thuế các tỉnh,

Ban hành: 18/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2009

74

Công văn 16617/BTC-TCT về việc áp dụng Thông tư số 92/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16617/BTC-TCT V/v áp dụng Thông tư số 92/2010/TT-BTC ngày 17/06/2010 của Bộ Tài chính Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2011

Ban hành: 06/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2013

75

Công văn 1987/BTC-VP đính chính Thông tư 193/2011/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1987/BTC-VP V/v đính chính Thông tư số 193/2011/TT-BTC ngày 23/12/2011 Hà Nội, ngày 17 tháng 2 năm 2012 Kính gửi: Các Bộ, cơ

Ban hành: 17/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2013

76

Công văn 9018/BTC-KHTC thực hiện Thông tư 68/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9018/BTC-KHTC V/v thực hiện Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2012 Kính

Ban hành: 05/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2013

77

Công văn 3171/BTC-TCDN về phân phối lợi nhuận theo Thông tư 138/2010/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3171/BTC-TCDN V/v phân phối lợi nhuận theo Thông tư số 138/2010/TT-BTC ngày 17/09/2010 của Bộ Tài chính Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2013

Ban hành: 12/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2013

78

Công văn 3229/BTC-CST xử lý vướng mắc thực hiện Thông tư 61/2006/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3229/BTC-CST V/v xử lý vướng mắc thực hiện Thông tư số 61/2006/TT-BTC ngày 29/6/2006 của Bộ Tài chính Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2013

Ban hành: 13/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2013

79

Công văn 16771/BTC-CST xử lý vướng mắc thực hiện Thông tư 61/2006/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16771/BTC-CST V/v xử lý vướng mắc thực hiện Thông tư số 61/2006/TT-BTC ngày 29/6/2006 của Bộ Tài chính Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2012

Ban hành: 03/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2012

80

Công văn 11525/BTC-TCNH triển khai Thông tư 127/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11525/BTC-TCNH Triển khai thực hiện Thông tư số 127/2012/TT-BTC Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2012 Kính gửi: Các Bộ,

Ban hành: 28/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2015 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 37/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ

DMCA.com Protection Status