Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 13/1999/TT-BTM "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 183415 văn bản

1

Thông tư 13/1999/TT-BTM hướng dẫn kinh doanh dịch vụ cầm đồ do Bộ Thương mại ban hành

13/1999/TT-BTM,Thông tư 13 1999,Bộ Thương mại,Kinh doanh dịch vụ cầm đồ,Dịch vụ cầm đồ,Hướng dẫn,Thương mại BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 13/1999/TT-BTM Hà Nội, ngày 19 tháng 5

Ban hành: 19/05/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

2

Thông tư 13/2006/TT-BTM hướng dẫn thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của nhà thầu trong nước và nhà thầu nước ngoài tại Nghị định 111/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng do Bộ Thương mại ban hành

13/2006/TT-BTM,Thông tư 13 2006,Bộ Thương mại,Xuất nhập khẩu hàng hóa,Nhà thầu trong nước,Hướng dẫn,Xuất nhập khẩu,Xây dựng - Đô thị BỘ THƯƠNG MẠI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 13/2006/TT-BTM

Ban hành: 29/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2006

3

Thông tư 35/1999/TT-BTM hướng dẫn Quyết định 237/1999/QĐ-TTg về điều hành xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón năm 2000 do Bộ Thương mại ban hành

35/1999/TT-BTM,Thông tư 35 1999,Bộ Thương mại,Điều hành xuất khẩu gạo,Điều hành nhập khẩu phân bón,Nhập khẩu phân bón,Xuất khẩu gạo,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 30/12/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

4

Thông tư 34/1999/TT-BTM hướng dẫn Quyết định 178/1999/QĐ-TTg về Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Thương mại ban hành

34/1999/TT-BTM,Thông tư 34 1999,Bộ Thương mại,Quy chế ghi nhãn hàng hóa,Ghi nhãn hàng hóa,Hàng hóa lưu thông trong nước,Hàng hóa xuất nhập khẩu,Hướng dẫn,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Sở hữu trí tuệ BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do-Hạnh phúc

Ban hành: 15/12/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

5

Thông tư 33/1999/TT-BTM hướng dẫn Nghị định 20/1999/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ giám định hàng hoá do Bộ Thương mại ban hành

33/1999/TT-BTM,Thông tư 33 1999,Bộ Thương mại,Kinh doanh dịch vụ giám định hàng hóa,Dịch vụ giám định hàng hóa,Giám định hàng hóa,Hướng dẫn,Doanh nghiệp,Thương mại BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 18/11/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

6

Thông tư 30/1999/TT-BTM hướng dẫn kinh doanh mặc hàng thuốc lá điếu sản xuất trong nước do Bộ Thương mại ban hành

30/1999/TT-BTM,Thông tư 30 1999,Bộ Thương mại,Thuốc lá điếu,Thuốc lá điếu sản xuất trong nước,Kinh doanh thuốc lá điếu,Hướng dẫn,Doanh nghiệp,Thương mại BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 30/1999/TT-BTM

Ban hành: 09/09/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2010

7

Thông tư 28/1999/TT-BTM bổ sung Thông tư 21/1998/TT-BTM hướng dẫn thi hành Quy chế về Cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế do Bộ Thương mại ban hành

28/1999/TT-BTM,Thông tư 28 1999,Bộ Thương mại,Cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế,Cửa hàng kinh doanh miễn thuế,Bổ sung,Doanh nghiệp,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 01/09/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2013

8

Thông tư 27/1999/TT-BTM sửa đổi Thông tư 03/1998/TT-BTM hướng dẫn việc cấp giấy phép nhập khẩu gỗ nguyên liệu có nguồn gốc Campachia do Bộ Thương mại ban hành

02/CP-KTTH-m ngày 13/01/1998 của Chính phủ và văn bản số 3895/VPCP-KTTH ngày 25/08/1999 của Văn phòng Chính phủ về việc nhập khẩu gỗ cao su từ Campuchia, Bộ Thương mại sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/1998/TT/BTM ngày 24/02/1998 hướng dẫn việc cấp giấy phép nhập khẩu gỗ nguyên liệu có nguồn gốc từ Campuchia như sau: 1) Sửa đổi mục II về Hồ sơ xin cấp

Ban hành: 30/08/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

9

Thông tư 26/1999/TT-BTM bổ sung Thông tư 18/1998/TT-BTM hướng dẫn thực hiện Nghị định 57/1998/NĐ-CP thi hành Luật Thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hoá với nước ngoài do Bộ Thương mại ban hành

26/1999/TT-BTM,Thông tư 26 1999,Bộ Thương mại,Gia công hàng hóa,Xuất nhập khẩu hàng hóa,Đại lý mua bán hàng hóa,Bổ sung,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 26/1999/TT-BTM

Ban hành: 19/08/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

10

Thông tư 23/1999/TT-BTM hướng dẫn việc mua, bán hàng hoá với doanh nghiệp chế xuất do Bộ Thương mại ban hành

23/1999/TT-BTM,Thông tư 23 1999,Bộ Thương mại,Mua bán hàng hóa,Doanh nghiệp chế xuất,Hướng dẫn,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 23/1999/TT-BTM Hà Nội, ngày

Ban hành: 26/07/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

11

Thông tư 14/1999/TT-BTM hướng dẫn điều kiện kinh doanh xăng dầu do Bộ Thương mại ban hành

14/1999/TT-BTM, Thông tư 14, Bộ Thương mại, Điều kiện kinh doanh xăng dầu, Kinh doanh xăng dầu, Hướng dẫn, Doanh nghiệp, Thương mại BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 14/1999/TT-BTM

Ban hành: 07/07/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2012

12

Thông tư 22/1999/TT-BTM sửa đổi về việc kiểm tra, kiểm soát và xử lý mặt hàng vải các loại nhập khẩu lưu thông trên thị trường do Bộ Thương mại ban hành

22/1999/TT-BTM,Thông tư 22 1999,Bộ Thương mại,Kiểm tra vải nhập khẩu,Kiểm soát vải nhập khẩu,Vải nhập khẩu lưu thông trên thị trường,Vải nhập khẩu,Sửa đổi,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 28/06/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

13

Thông tư 16/1999/TT-BTM hướng dẫn điều kiện mua bán, vận chuyển thực phẩm tươi sống và chế biến do Bộ Thương mại ban hành

16/1999/TT-BTM,Thông tư 16 1999,Bộ Thương mại,Thực phẩm tươi sống,Thực phẩm chế biến,Điều kiện mua bán thực phẩm,Điều kiện vận chuyển thực phẩm,Mua bán vận chuyển thực phẩm,Hướng dẫn,Thương mại BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 15/06/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

14

Thông tư 15/1999/TT-BTM hướng dẫn kinh doanh khí đốt hoá lỏng do Bộ Thương mại ban hành

15/1999/TT-BTM,Thông tư 15 1999,Bộ Thương mại,Kinh doanh khí đốt hóa lỏng,Khí đốt hóa lỏng,Hướng dẫn,Thương mại,Tài nguyên - Môi trường BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 15/1999/TT-BTM

Ban hành: 19/05/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

15

Thông tư 18/1999/TT-BTM hướng dẫn điều kiện kinh doanh nhà hàng ăn uống, quán ăn uống bình dân do Bộ Thương mại ban hành

18/1999/TT-BTM,Thông tư 18 1999,Bộ Thương mại,Nhà hàng ăn uống,Điều kiện kinh doanh,Kinh doanh nhà hàng ăn uống,Kinh doanh quán ăn uống bình dân,Quán ăn uống bình dân,Hướng dẫn,Doanh nghiệp,Thương mại BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/05/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

16

Thông tư 17/1999/TT-BTM hướng dẫn kinh doanh mặt hàng đá quý do Bộ Thương mại ban hành

Nội, ngày 19 tháng 5 năm 1999 THÔNG TƯ CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 17/1999 /TT-BTM NGÀY 19 THÁNG 5 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN KINH DOANH MẶT HÀNG ĐÁ QUÝ Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 65/ CP ngày 13- 10- 1995 ban hành Quy chế quản lý các hoạt động trong lĩnh vực đá quý; Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 57/1998/ NĐ-CP ngày

Ban hành: 19/05/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

17

Thông tư 12/1999/TT-BTM hướng dẫn kinh doanh mặt hàng rượu do Bộ Thương mại ban hành

12/1999/TT-BTM,Thông tư 12 1999,Bộ Thương mại,Kinh doanh rượu,Hướng dẫn,Doanh nghiệp,Thương mại BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 12/1999/TT-BTM Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 1999

Ban hành: 19/05/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2013

18

Thông tư 11/1999/TT-BTM hướng dẫn Quyết định 219/1999/QĐ-TTg về Quy chế Khu vực khuyến khích phát triển kinh tế và thương mại Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị do Bộ Thương mại ban hành

11/1999/TT-BTM,Thông tư 11 1999,Bộ Thương mại,Quy chế khu thương mại Lao Bảo,Khu thương mại Lao Bảo,Tỉnh Quảng Trị,Hướng dẫn,Doanh nghiệp,Đầu tư BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 11/1999/TT-BTM

Ban hành: 11/05/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

19

Thông tư 07/1999/TT/BTM hướng dẫn thực hiện Quyết định 254/1998/QĐ-TTg về điều hành xuất nhập khẩu năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ đối với việc xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Bộ Thương mại ban hành

07/1999/TT-BTM,Thông tư 07 1999,Bộ Thương mại,Điều hành xuất nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Đầu tư,Thương mại BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 07/1999/TT-BTM

Ban hành: 20/04/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

20

Thông tư 06/1999/TM-BTM điều chỉnh Mục C Thông tư 09/1998/TT-BTM thực hiện việc nhập khẩu miễn thuế đối với các dự án đầu tư do Bộ Thương mại ban hành

06/1999/TT-BTM,Thông tư 06 1999,Bộ Thương mại,Miễn thuế nhập khẩu,Thuế nhập khẩu,Hướng dẫn,Dự án đầu tư ưu đãi,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 23/03/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.101.141