Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1257/2001/QĐ-TCHQ "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 101967 văn bản

1

Quyết định 1257/2001/QĐ-TCHQ ban hành tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, giấy thông báo thuế và quyết định điều chỉnh thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1257/2001/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 1257/2001/QĐ-TCHQ NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 2001 VỀ

Ban hành: 14/12/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2012

2

Quyết định 19/2002/QĐ-TCHQ sửa đổi các Quyết định: 1200/2001/QĐ-TCHQ;1257/2001/QĐ-TCHQ; 1494/2001/QĐ-TCHQ; 1495/2001/QĐ-TCHQ; 1548, 1549, 1550, 1557/2001/QĐ-TCHQ về chế độ quản lý, sử dụng các dấu nghiệp vụ hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

19/2002/QĐ-TCHQ NGÀY 10 THÁNG 01 NĂM 2002 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI CÁC QUYẾT ĐỊNH SỐ 1200/2001/QĐ-TCHQ NGÀY 23/11/2001, SỐ 1257/2001/QĐ-TCHQ NGÀY 04/12/2001, SỐ 1494/2001/QĐ-TCHQ, SỐ 1495/2001/QĐ-TCHQ, SỐ 1548/2001/QĐ-TCHQ, SỐ 1549/2001/QĐ-TCHQ, SỐ 1550/2001/QĐ-TCHQ, SỐ 1557/2001/QĐ-TCHQ NGÀY 28/12/2001 CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Ban hành: 10/01/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2013

3

Quyết định 1257/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1257/QĐ-UBND Đồng Nai, ngày 8 tháng 5 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU XÂY

Ban hành: 08/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2012

4

Quyết định 1257/QĐ-UBND năm 2012 công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1257/QĐ-UBND Phú Yên, ngày 17 tháng 8 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH

Ban hành: 17/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2012

5

Quyết định 1257/QĐ-TTg năm 2007 tạm đình chỉ công tác đối với ông Vũ Đình Thuần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 1257/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẠM ĐÌNH CHỈ CÔNG TÁC ĐỐI VỚI ÔNG VŨ ĐÌNH THUẦN

Ban hành: 19/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2007

6

Quyết định 1257/QĐ-VPCP năm 2007 về việc bổ nhiệm lại cán bộ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 1257/QĐ-VPCP Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ NHIỆM LẠI CÁN BỘ BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH

Ban hành: 22/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2007

7

Quyết định 1257/QĐ-BVHTTDL năm 2011 về xếp hạng di tích quốc gia do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch ban hành

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1257/QĐ-BVHTTDL Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XẾP HẠNG DI TÍCH QUỐC

Ban hành: 14/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2011

8

Quyết định 1257/QĐ-TTg năm 2008 bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Văn Cương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh giữ chức Trưởng ban, Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 1257/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ NHIỆM ĐẠI TÁ NGUYỄN VĂN CƯƠNG, TƯ LỆNH BỘ TƯ LỆNH BẢO

Ban hành: 12/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2008

9

Quyết định 1257/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch hành động cải thiện tình hình thực hiện chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi thời kỳ 2014-2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1257/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CẢI THIỆN TÌNH HÌNH THỰC

Ban hành: 25/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2014

10

Quyết định 1257/QĐ-CTUBND năm 2012 về Quy chế xét thi đua khen thưởng thành tích xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2011 - 2015 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1257/QĐ-CTUBND Bình Định, ngày 19 tháng 6 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT THI

Ban hành: 19/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2012

11

Quyết định 1257/QĐ-BNV năm 2013 công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Vì sức khỏe tim mạch Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1257/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN QUỸ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG VÀ CÔNG NHẬN THÀNH

Ban hành: 11/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2013

12

Quyết định 1257/QĐ-UBND năm 2014 về Quy chế phối hợp công bố, niêm yết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1257/QĐ-UBND Hà Giang, ngày 26 tháng 06 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG BỐ, NIÊM YẾT THỦ

Ban hành: 26/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2014

13

Quyết định 1257/QĐ-BTP năm 2013 phân công bổ sung các lĩnh vực, đơn vị và địa bàn phụ trách đối với các Thứ trưởng kể từ ngày 01/06/2013 do Bộ Tư pháp ban hành

BỘ TƯ PHÁP –--------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:1257/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CÔNG BỔ SUNG CÁC LĨNH VỰC, ĐƠN VỊ VÀ ĐỊA BÀN

Ban hành: 04/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2013

14

Quyết định 1257/QĐ-BNN-TCCB năm 2013 về kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1257/QĐ-BNN-TCCB Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KIỆN TOÀN

Ban hành: 04/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2014

15

Quyết định 1257/2006/QĐ-UBND-QNg về nhiệm vụ chủ yếu tháng 6 năm 2006 do Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do-Hạnh phúc Số: 1257/2006/QĐ-UBND-QNG Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 05 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THÁNG 6 NĂM 2006 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND

Ban hành: 26/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2006

16

Quyết định 1551/2001/QĐ-TCHQ quy định tạm thời thủ tục hải quan, công tác kiểm soát, giám sát hải quan đối với hàng hoá liên vận quốc tế nhập cảnh, xuất cảnh do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1551/2001/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 1551/2001/QĐ-TCHQ NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM 2001 BAN HÀNH BẢN QUY ĐỊNH (TẠM THỜI) THỦ

Ban hành: 26/12/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2009

17

Quyết định 01/2001/QĐ-TCHQ về Quy chế tạm thời đăng ký tờ khai một lần trong quy trình làm thủ tục hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 01/2001/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 03 tháng 1 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ

Ban hành: 03/01/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2010

18

Quyết định 372/2001/QĐ-TCHQ về việc chấm dứt hiệu lực của các văn bản hướng dẫn về thuế GTGT đối với hàng hoá nhập khẩu do Tổng cục trưởng Tổng cụa Hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 372/2001/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 372/2001/QĐ-TCHQ NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2001 VỀ VIỆC CHẤM DỨT HIỆU LỰC CỦA CÁC VĂN BẢN

Ban hành: 14/05/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2013

19

Quyết định 770/2001/QĐ-TCHQ quy định tạm thời về thủ tục hải quan đối với hàng hoá trung chuyển được đóng trong container qua cảng Bến Nghé, cảng Sài Gon, cảng Hải Phòng do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 770/2001/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 770/2001/QĐ-TCHQ NGÀY 21 THÁNG 8 NĂM 2001 BAN HÀNH QUI ĐỊNH TẠM THỜI VỀ THỦ TỤC HẢI

Ban hành: 21/08/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2009

Ban hành: 10/10/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ