Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 1126/TCT-QĐ-AC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 32448 công văn

1

Công văn 1126/QLN-TCT về gia hạn nợ thuế do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1126/QLN-TCT V/v: Gia hạn nợ thuế Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2011 Kính gửi: Công ty Tư vấn Đầu tư Xây dựng

Ban hành: 04/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2011

2

Công văn số 1126 TCT/DNK ngày 19/04/2004 của Tổng cục thuế về việc chứng từ khi góp vốn bằng vật tư, hàng hoá

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1126 TCT/DNK V/v chứng từ khi góp vốn bằng vật tư, hàng hoá Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2004 Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Định Trả lời công văn số 283/CT-DN2 ngày 9 tháng 3 năm 2004

Ban hành: 19/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2009

3

Công văn 551TCT/AC về đăng ký sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 551 TCT/AC V/v: Đăng ký sử dụng PXK liên V/C nội bộ Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2002

Ban hành: 29/01/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2013

4

Công văn 3025TCT/AC về việc xử lý đối với hoá đơn của doanh nghiệp bỏ trốn do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3025 TCT/AC V/v xử lý đối với hoá đơn của doanh nghiệp bỏ trốn Hà Nội, ngày 7 tháng 8 năm 2001

Ban hành: 07/08/2001

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2013

5

Công văn số 1323 TCT/AC ngày 27/03/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc cung cấp bảng kê ấn chỉ thuế đã cấp phát

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1323 TCT/AC V/v cung cấp bảng kê ấn chỉ thuế đã cấp phát Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2002 Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Theo công văn số 3849

Ban hành: 27/03/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2009

6

Công văn số 1506 TCT/AC ngày 08/04/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc thực hiện đăng ký sử dụng hoá đơn tự in

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1506 TCT/AC V/v: Thực hiện đăng ký sử dụng hóa đơn tự in Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2002 Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW Thi hành công văn số 3090 TC/TCT

Ban hành: 08/04/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2009

7

Công văn số 1464 TCT/AC ngày 04/04/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc uỷ quyền giải quyết việc đăng ký sử dụng về Massage - Xông hơi

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1464 TCT/AC V/v: uỷ quyền giải quyết việc đăng ký sử dụng vé Massage - Xông hơi Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2002 Kính gửi: Đồng kính gửi: Doanh nghiệp tư nhân Thanh

Ban hành: 04/04/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2009

8

Công văn số 1477 TCT/AC ngày 04/04/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc chỉ định in hoá đơn

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1477 TCT/AC V/v Chỉ định in hóa đơn Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2002 Kính gửi: Thực hiện Chế độ quản lý hóa đơn bán hàng, ban hành kèm theo Quyết định số 885/1998//BTC ngày

Ban hành: 04/04/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2009

9

Công văn số 2120 TCT/AC ngày 29/05/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc xử lý tổn thất ấn chỉ thuế

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2120 TCT/AC V/v xử lý tổn thất ấn chỉ thuế Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2002 Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Nam Trả lời công văn số 213/CT-AC ngày 15/5/2002 của Cục Thuế tỉnh

Ban hành: 29/05/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2009

10

Công văn số 2376 TCT/AC ngày 20/06/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc quản lý, sử dụng hoá đơn

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2376 TCT/AC V/v: quản lý, sử dụng hoá đơn Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2002 Kính gửi:Cục thuế thành phố Hà Nội Trả lời công văn số 7408CT/AC ngày 6 tháng 6 năm 2002 của Cục

Ban hành: 20/06/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2009

11

Công văn số 2495 TCT/AC ngày 01/07/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc sử dụng hoá đơn

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2495 TCT/AC V/v: sử dụng hóa đơn Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2002 Kính gửi: Công ty sản xuất kinh doanh tổng hợp Cao Bằng Trả lời công văn số 26/CV-CT ngày 17 tháng 6 năm 2002

Ban hành: 01/07/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2009

12

Công văn số 1941 TCT/AC ngày 15/05/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc chỉ định in ấn hoá đơn

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1941 TCT/AC V/v: Chỉ định in ấn hóa đơn Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2002 Kính gửi: Công ty XSKT và Dịch vụ in Đà Nẵng Trả lời công văn số 33/KHKD-CTY ngày 19 tháng 4 năm 2002

Ban hành: 15/05/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2009

13

Công văn số 2012 TCT/AC ngày 22/05/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc xử lý đối với hoá đơn mua hàng của doanh nghiệp bỏ trốn

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2012 TCT/AC V/v: xử lý đối với hóa đơn mua hàng của DN bỏ trốn Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2002 Kính gửi: Cục thuế thành phố Hải Phòng Trả lời công văn số 206 CV/CT-HS ngày

Ban hành: 22/05/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2009

14

Công văn số 2664 TCT/AC ngày 16/07/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc chấn chỉnh công tác xác minh hoá đơn

hóa đơn ban hành kèm theo Quyết định số 1126 TCT/QĐ/AC ngày 12/7/2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế). Nếu không thể thực hiện đúng thời hạn trên, đơn vị nhận yêu cầu xác minh phải thông báo bằng văn bản cho đơn vị yêu cầu xác minh biết và phải thực hiện trong thời gian nhanh nhất. Nếu phát hiện tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong sử

Ban hành: 16/07/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2009

15

Công văn số 3207 TCT/AC ngày 23/08/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc tăng cường biện pháp quản lý, sử dụng hoá đơn

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3207 TCT/AC V/v: Tăng cường biện pháp quản lý, sử dụng hóa đơn Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2002 Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong thời gian qua, cơ

Ban hành: 23/08/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2009

16

Công văn số 3414 TCT/Ac ngày 12/09/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc thông báo phát hành thẻ mã số thuế cá nhân

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3414 TCT/Ac V/v Thông báo phát hành thẻ mã số thuế cá nhân Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2002 Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Căn cứ Thông tư số

Ban hành: 12/09/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2009

17

Công văn số 4601 TCT/AC ngày 3/12/2002 của TCT về việc huỷ các loại hoá đơn, biên lai, vé không còn giá trị sử dụng.

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 4601 TCT/AC V/v Huỷ các loại hoá đơn, biên lai, vé không còn giá trị sử dụng Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2002 Kính gửi: Cục thuế tỉnh Lào Cai Trả lời công văn số 471/CT-AC ngày

Ban hành: 03/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2009

18

Công văn số 4624 TCT/AC ngày 5/12/2002 của TCT về việc in, phát hành về cầu, đường bộ.

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 4624 TCT/AC V/v In phát hành vé cầu, đường bộ Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2002 Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Để thực hiện kịp thời thông tư của Bộ

Ban hành: 05/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2009

19

Công văn 4853TCT/AC về quản lý, sử dụng hoá đơn do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 4853TCT/AC V/v: quản lý sử dụng hoá đơn Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2002 Kính gửi: Cục thuế thành phố

Ban hành: 25/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2011

20

Công văn số 4854TCT/AC ngày 25/12/2002 của Bộ Tài chính-Tổng cục Thuế về việc quản lý, sử dụng hoá đơn

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 4854TCT/AC V/v quản lý sử dụng hoá đơn Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2002 Kính gửi: Công ty xe đạp xe máy Đống Đa Hà Nội Trả lời công văn ngày 10/11/2002 của Công ty xe đạp xe máy

Ban hành: 25/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ