Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 1126/TCT-QĐ-AC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 31204 công văn

1

Công văn số 1126 TCT/DNK ngày 19/04/2004 của Tổng cục thuế về việc chứng từ khi góp vốn bằng vật tư, hàng hoá

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1126 TCT/DNK V/v chứng từ khi góp vốn bằng vật tư, hàng hoá Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2004 Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Định Trả lời công văn số 283/CT-DN2 ngày 9 tháng 3 năm 2004

Ban hành: 19/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2009

2

Công văn 1126/QLN-TCT về gia hạn nợ thuế do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1126/QLN-TCT V/v: Gia hạn nợ thuế Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2011 Kính gửi: Công ty Tư vấn Đầu tư Xây dựng

Ban hành: 04/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2011

3

Công văn 3025TCT/AC về việc xử lý đối với hoá đơn của doanh nghiệp bỏ trốn do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3025 TCT/AC V/v xử lý đối với hoá đơn của doanh nghiệp bỏ trốn Hà Nội, ngày 7 tháng 8 năm 2001

Ban hành: 07/08/2001

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2013

4

Công văn 5074TCT/AC về xử lý tổn thất ấn chỉ do Tổng cục Thuế ban hành

nhẹ hơn đối với hành vi đã xảy ra trước ngày văn bản có hiệu lực, thì áp dụng văn bản mới”. Căn cứ quy định trên và hướng dẫn tại công văn số 1814 TCT/AC ngày 22/5/2001 của Tổng cục Thuế về việc xử lý tổn thất ấn chỉ thuế, các trường hợp tổn thất ấn chỉ thuế xảy ra trước ngày Quyết định số 30/2001/-BTC ngày 13/4/2001 và Quyết định số

Ban hành: 17/12/2001

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2013

5

Công văn 551TCT/AC về đăng ký sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 551 TCT/AC V/v: Đăng ký sử dụng PXK liên V/C nội bộ Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2002

Ban hành: 29/01/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2013

6

Công văn về việc sử dụng tờ khai nguồn gốc xe nhập khẩu

TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 593-TCT/AC Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 1998 CÔNG VĂN CỦA TỔNG CỤC THUẾ SỐ 593 TCT/AC NGÀY 28 THÁNG 2 NĂM 1998 VỀ VIỆC SỬ DỤNG TỜ KHAI NGUỒN GỐC XE NHẬP KHẨU Kính gửi: -

Ban hành: 28/02/1998

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

7

Công văn 1506/TCT/AC của Tổng cục Thuế về việc thực hiện đăng ký sử dụng hoá đơn tự in

TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1506/TCT/AC Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2002 CÔNG VĂN CỦA TỔNG CỤC THUẾ - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 1506 TCT/AC NGÀY 8 THÁNG 4 NĂM 2002 VỀ VIỆC THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN TỰ IN Kính gửi: Cục

Ban hành: 08/04/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

8

Công văn 1890/TCT/AC của Tổng cục Thuế về việc quyết toán sử dụng hoá đơn năm 2001

thành phố trực thuộc Trung ương Thực hiện việc thanh, quyết toán sử dụng hoá đơn năm theo Quyết định số 1126/TCT-QĐ-AC ngày 12/7/2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc ban hành quy trình nghiệp vụ phát hành, quản lý, sử dụng hoá đơn; đến nay đã có 57/61 Cục Thuế các tỉnh, thành phố thực hiện thanh, quyết toán sử dụng hoá đơn năm 2001. Kết

Ban hành: 14/05/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

9

Công văn về việc thông báo phát hàng hoá đơn giá trị gia tăng, hoá đơn bán hàng

TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3562/TCT-AC Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 1998 CÔNG VĂN CỦA BỘ TÀI CHÍNH, TỔNG CỤC THUẾ SỐ 3562-TCT/AC NGÀY 16 THÁNG 10 NĂM 1998 VỀ VIỆC THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HOÁ ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG, HOÁ ĐƠN

Ban hành: 16/10/1998

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

10

Công văn 1445/TCT/AC của Tổng cục Thuế về việc cung cấp bảng kê ấn chỉ thuế đã cấp phát

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc SỐ 1145 TCT/AC Hà nội, ngày 14 tháng 03 năm 2002 CÔNG VĂN CỦA TỔNG CỤC THUẾ SỐ 1145 TCT/AC NGÀY 14 THÁNG 3 NĂM 2002 VỀ VIỆC CUNG CẤP BẢNG

Ban hành: 14/03/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

11

Công văn 2995/TCT/AC của Tổng cục Thuế về việc quản lý sổ sách, biểu mẫu ấn chỉ

Thủ tục bán, giá bán, thực hiện báo cáo và chứng từ sổ sách theo dõi việc bán ấn chỉ, kê khai nộp thuế thực hiện theo Quyết định số 544 TC//CĐKT ngày 02/8/1997 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ thống nhất phát hành và quản lý các biểu mẫu, chứng từ thu chi Ngân sách Nhà nước và Công văn số 1647 TCT/AC ngày 01/4/1999 của Tổng cục

Ban hành: 12/08/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

12

Công văn 4624/TCT/AC của Tổng cục Thuế về việc in, phát hành về cầu, đường bộ

TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 4624/TCT/AC Hà Nội ngày 05 tháng 12 năm 2002 CÔNG VĂN CỦA TỔNG CỤC THUẾ - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 4624/TCT-AC NGÀY 05 THÁNG 12 NĂM 2002 VỀ VIỆC IN, PHÁT HÀNH VÉ CẦU, ĐƯỜNG BỘ Kính gửi: - Cục Thuế

Ban hành: 05/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

13

Công văn 4506/TCT/AC của Tổng cục Thuế về việc quản lý sử dụng biên lai thu tiền phạt CTT45B

gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Căn cứ vào Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính số 44/2002/PL-UBTVQH10 ngày 2/7/2002; Quyết định số 122/2002/-BTC ngày 30/9/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mẫu Biên lai thu tiền phạt vi phạm hành chính và Công văn số 3919 TCT/AC ngày 18/10/2002 về việc thông báo phát hành Biên

Ban hành: 27/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

14

Công văn 101/TCT/AC của Tổng cục Thuế về việc sử dụng hoá đơn, tờ khai hàng xuất khẩu - nhập khẩu tại chỗ

TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 101/TCT/AC Hà Nội, ngày 09 tháng 1 năm 2003 CÔNG VĂN CỦA BỘ TÀI CHÍNH - TỔNG CỤC THUẾ SỐ 101 TCT/AC NGÀY 9 THÁNG 01 NĂM 2003 VỀ VIỆC SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN, TỜ KHAI HÀNG XUẤT KHẨU - NHẬP KHẨU TẠI

Ban hành: 09/01/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

15

Công văn 552/TCT/AC của Tổng cục Thuế về việc thông báo phát vé thu phí đường bộ toàn quốc

TCT/QĐ-AC ngày 21/2/2002 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc ban hành quy trình nghiệp vụ in, quản lý, sử dụng biên lai thuế, thu phí, lệ phí, tiền phạt. Nguyễn Đức Quế (Đã ký)

Ban hành: 12/02/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

16

Công văn 3854/TCT/AC của Tổng cục Thuế về việc xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng hoá đơn

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3854/TCT/AC V/v: xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng hoá đơn Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2003 CÔNG VĂN CỦA BỘ TÀI CHÍNH - TỔNG CỤC THUẾ SỐ 3854 TCT/AC NGÀY 24 THÁNG 10 NĂM 2003

Ban hành: 24/10/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

17

Công văn 4202/TCT/AC của Tổng cục Thuế về việc sử dụng biên lai thu tiền phạt vi phạm hành chính

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 4202/TCT/AC V/v: sử dụng biên lai thu tiền phạt vi phạm hành chính Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2003 CÔNG VĂN CỦA BỘ TÀI CHÍNH - TỔNG CỤC THUẾ SỐ 4202 TCT/AC NGÀY 24 THÁNG 11

Ban hành: 24/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

18

Công văn 1698/TCT/AC của Tổng cục Thuế về việc thông báo phát hành vé thu "phí quốc lộ lượt"

phí đường bộ; Quyết định số: 30/2001/-BTC ngày 13/4/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế và Quyết định số 246 TCT/QĐ/AC ngày 21/2/2002 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc ban hành quy trình nghiệp vụ in, quản lý, sử dụng biên lai thuế, thu phí, lệ phí, tiền phát.

Ban hành: 16/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

19

Công văn 1747/TCT/AC của Tổng cục Thuế thông báo phát hành biên lai thu tiền phạt vi phạm hành chính

lý, sử dụng ấn chỉ thuế ban hành kèm theo Quyết định số 30/2001/-BTC ngày 13/4/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Quyết định số 246 TCT/QĐ-AC ngày 21/2/2002 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc ban hành qui trình nghiệp vụ in, quản lý, sử dụng biên lai thu thuế, thu phí, lệ phí, tiền phạt. 3. Địa điểm cấp phát: Các tỉnh, thành phố từ

Ban hành: 20/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

20

Công văn 3047/TCT/AC của Tổng cục Thuế về việc thủ tục xác minh hoá đơn

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3047/TCT/AC Về thủ tục xác minh hóa đơn Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2003 CÔNG VĂN CỦA BỘ TÀI CHÍNH - TỔNG CỤC THUẾ SỐ 3047 TCT/AC NGÀY 19 THÁNG 8 NĂM 2003 VỀ THỦ TỤC XÁC MINH

Ban hành: 19/08/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/6/2009, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ