Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 1126/TCT-QĐ-AC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 37705 công văn

1

Công văn số 1126 TCT/DNK ngày 19/04/2004 của Tổng cục thuế về việc chứng từ khi góp vốn bằng vật tư, hàng hoá

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1126 TCT/DNK V/v chứng từ khi góp vốn bằng vật tư, hàng hoá Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2004 Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Định Trả lời công văn số 283/CT-DN2 ngày 9 tháng 3 năm 2004

Ban hành: 19/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2009

2

Công văn 1126/QLN-TCT về gia hạn nợ thuế do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1126/QLN-TCT V/v: Gia hạn nợ thuế Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2011 Kính gửi: Công ty Tư vấn Đầu

Ban hành: 04/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2011

3

Công văn 39/TCT/AC của Tổng cục Thuế về việc xử lý tổn thất hoá đơn

TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 39/TCT/AC Hà Nội, ngày 03 tháng 1 năm 2002 CÔNG VĂN CỦA TỔNG CỤC THUẾ SỐ 39 TCT/AC NGÀY 03 THÁNG 01 NĂM 2002 VỀ VIỆC XỬ LÝ TỔN THẤT HOÁ ĐƠN Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Thuận Trả lời

Ban hành: 03/01/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

4

Công văn về việc thực hiện ghi tên, địa chỉ, mã số thuế trên hoá đơn

TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 200/TCT/AC Hà Nội, ngày 11 tháng 1 năm 2002 CÔNG VĂN CỦA TỔNG CỤC THUẾ SỐ 200 TCT/AC NGÀY 11 THÁNG 1 NĂM 2002 VỀ VIỆC THỰC HIỆN GHI TÊN, ĐỊA CHỈ, MÃ SỐ THUẾ TRÊN HOÁ ĐƠN Kính gửi: Cục

Ban hành: 11/01/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

5

Công văn về việc cung cấp bảng kê ấn chỉ thuế đã cấp phát

TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 637/TCT/AC Hà Nội, ngày 01 tháng 2 năm 2002 CÔNG VĂN CỦA TỔNG CỤC THUẾ SỐ 637 TCT/AC NGÀY 01 THÁNG 02 NĂM 2002 VỀ VIỆC CUNG CẤP BẢNG KÊ ẤN CHỈ THUẾ ĐÃ CẤP PHÁT Kính gửi: Cục thuế các

Ban hành: 01/02/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

6

Công văn 754/TCT/AC của Tổng cục Thuế về việc xử lý các vi phạm về sử dụng hoá đơn

TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 754/TCT/AC Hà Nội, ngày 19 tháng 2 năm 2002 CÔNG VĂN CỦA TỔNG CỤC THUẾ SỐ 754 TCT/AC NGÀY 19 THÁNG 2 NĂM 2002 VỀ VIỆC XỬ LÝ CÁC VI PHẠM VỀ SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN Kính gửi: Cục thuế các tỉnh,

Ban hành: 19/02/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

7

Công văn về việc thông báo bổ sung về các loại biên lai thuế, giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 553/TCT/AC Hà Nội, ngày 29 tháng 1 năm 2002 CÔNG VĂN CỦA TỔNG CỤC THUẾ SỐ 553 TCT/AC NGÀY 29 THÁNG 01 NĂM 2002 VỀ VIỆC THÔNG BÁO BỔ SUNG VỀ CÁC LOẠI BIÊN LAI THUẾ, GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH

Ban hành: 29/01/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

8

Công văn 820/TCT/AC của Tổng cục Thuế về việc xử lý hoá đơn không hợp pháp

Trả lời công văn số 62/CT/TTr ngày 18-01-2002 của Cục thuế tỉnh Khánh Hoà về việc xử lý đối với hoá đơn không hợp pháp (hoá đơn giả, hoá đơn chênh lệch giữa các liên, hoá đơn bị cạo sửa, tẩy xoá… ); Tổng cục thuế có ý kiến như sau: Hướng dẫn xử lý đối với hoá đơn bất hợp pháp tại Quyết định số 1126 TCT/QĐ/AC ngày 12-7-2001 của Tổng cục thuế (thay

Ban hành: 21/02/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

9

Công văn 1445/TCT/AC của Tổng cục Thuế về việc cung cấp bảng kê ấn chỉ thuế đã cấp phát

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc SỐ 1145 TCT/AC Hà nội, ngày 14 tháng 03 năm 2002 CÔNG VĂN CỦA TỔNG CỤC THUẾ SỐ 1145 TCT/AC NGÀY 14 THÁNG 3 NĂM 2002 VỀ VIỆC CUNG CẤP BẢNG

Ban hành: 14/03/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

10

Công văn về việc đăng ký sử dụng hoá đơn tự in

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 69-TCT/AC Về việc đăng ký sử dụng hoá đơn tự in Hà Nội, ngày 07 tháng 1 năm 2000 CÔNG VĂN CỦA TỔNG CỤC THUẾ SỐ 69 TCT/AC NGÀY 7 THÁNG 1 NĂM 2000 VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN TỰ

Ban hành: 07/01/2000

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

11

Công văn về việc huỷ biên lai, tem nhập khẩu không còn giá trị sử dụng

TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 4387/TCT/AC Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2001 CÔNG VĂN CỦA TỔNG CỤC THUẾ SỐ 4387/TCT-AC NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 2001 VỀ VIỆC HUỶ BIÊN LAI,TEM NHẬP KHẨU KHÔNG CÒN GIÁ TRỊ SỬ DỤNG Kính gửi:

Ban hành: 31/10/2001

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

12

Công văn về việc đính chính lại công văn số 3168/TCT-AC ngày 14/8/2001

TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3351/TCT-AC Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2001 CÔNG VĂN CỦA TỔNG CỤC THUẾ SỐ 3351 TCT/AC NGÀY 29 THÁNG 8 NĂM 2001 VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH LẠI CÔNG VĂN SỐ 3168 TCT/AC NGÀY 14 THÁNG 8 NĂM 2001 Kính

Ban hành: 29/08/2001

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

13

Công văn về việc thông báo phát hành hoá đơn giá trị gia tăng, hoá đơn bán hàng

TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2599/TCT-AC Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2001 CÔNG VĂN CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ SỐ 2599 TCT/AC NGÀY 11 THÁNG 7 NĂM 2001 VỀ VIỆC THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HOÁ ĐƠN GTGT, HOÁ ĐƠN BÁN HÀNG

Ban hành: 11/07/2001

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

14

Công văn về việc sử dụng tờ khai nguồn gốc xe nhập khẩu

TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 593-TCT/AC Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 1998 CÔNG VĂN CỦA TỔNG CỤC THUẾ SỐ 593 TCT/AC NGÀY 28 THÁNG 2 NĂM 1998 VỀ VIỆC SỬ DỤNG TỜ KHAI NGUỒN GỐC XE NHẬP KHẨU Kính gửi: -

Ban hành: 28/02/1998

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

15

Công văn số 3854 về xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng hoá đơn của Tổng cục Thuế

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3854 TCT/AC V/v xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng hoá đơn Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2003 Kính gửi:

Ban hành: 24/10/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2013

16

Công văn số 1250 TCT/AC ngày 9/4/2003 của Tổng cục Thuế-Bộ Tài chính về việc đăng ký số lượng in tiếp theo của hoá đơn tự in

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1250 TCT/AC V/v Đăng ký số lượng in tiếp theo của hoá đơn tự in Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2003

Ban hành: 09/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2009

17

Công văn số 2123 TCT/AC về xử lý vi phạm quy định về sử dụng hoá đơn của Tổng cục thuế

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2123 TCT/AC V/v xử lý vi phạm quy định về sử dụng hoá đơn Hà Nội , ngày 12 tháng 6 năm 2003 Kính gửi: - Cục thuế tỉnh Hà Giang - Cục thuế tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 12/06/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2013

18

Công văn 1890/TCT/AC của Tổng cục Thuế về việc quyết toán sử dụng hoá đơn năm 2001

thành phố trực thuộc Trung ương Thực hiện việc thanh, quyết toán sử dụng hoá đơn năm theo Quyết định số 1126/TCT-QĐ-AC ngày 12/7/2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc ban hành quy trình nghiệp vụ phát hành, quản lý, sử dụng hoá đơn; đến nay đã có 57/61 Cục Thuế các tỉnh, thành phố thực hiện thanh, quyết toán sử dụng hoá đơn năm 2001. Kết

Ban hành: 14/05/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

19

Công văn 4980/TCT/AC của Tổng cục Thuế hướng dẫn về việc sử dụng hoá đơn.

TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 4980/TCT/AC Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2001 CÔNG VĂN CỦA TỔNG CỤC THUẾ SỐ 4980 TCT/AC NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 2001 VỀ VIỆC SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN Kính gửi: Cục thuế tỉnh Ninh Thuận Trả lời Công

Ban hành: 10/12/2001

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

20

Công văn số 2012 TCT/AC ngày 22/05/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc xử lý đối với hoá đơn mua hàng của doanh nghiệp bỏ trốn

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2012 TCT/AC V/v: xử lý đối với hóa đơn mua hàng của DN bỏ trốn Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2002 Kính gửi: Cục thuế thành phố Hải Phòng Trả lời công văn số 206 CV/CT-HS ngày

Ban hành: 22/05/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status