Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1119/SXD - KTKH ngày 24/12/2007 của Sở xây dựng Lâm Đồng "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 118650 văn bản

1

Thông báo 794/SXD-KTKH về cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng ban hành

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 794/SXD-KTKH Đà Lạt, ngày 03 tháng 09 năm 2008 THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ

Ban hành: 03/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2011

2

Hướng dẫn 155/SXD-KTKH về trình tự, thủ tục, nộp hồ đăng ký cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn ban hành

CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN TRONG HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (Kèm theo văn bản số 155/SXD-KTKH ngày 31 tháng 03 năm 2009 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Ví dụ 1. Họ và tên: Trần Văn A 2. Địa chỉ công tác hoặc chủ đầu tư: Công ty X 3. Quá trình hoạt động liên quan đến tư vấn

Ban hành: 31/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2012

3

Hướng dẫn 631/SXD-KTKH về nội dung, trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An ban hành

UBND TỈNH NGHỆ AN SỞ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 631/SXD-KTKH Vinh, ngày 05 tháng 5 năm 2009 HƯỚNG DẪN NỘI DUNG, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ KỸ

Ban hành: 05/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2011

4

Hướng dẫn 449/SXD-KTKH lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Đăk Nông do Sở Xây dựng tỉnh Đăk Nông ban hành

sát xây dựng đã được Sở Xây dựng công bố tại Công văn 664/SXD-KTKH ngày 03/10/2007, thì: “Cột đơn giá của từng loại công việc khảo sát” được xác định theo công thức sau: Cột đơn giá = [Cột VL + Cột NC x 1,2 x 1,7 x (1 + (1/H x F)) + Cột MTC] x 1,06 Trong đó: + Cột VL: Bao gồm vật liệu trong đơn giá đã công bố cộng (+) bù giá

Ban hành: 01/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2011

5

Thông báo 571/TB-SXD-KTKH về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng ban hành

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 571/TB-SXD-KTKH Đà Lạt, ngày 24 tháng 07 năm 2009 THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

Ban hành: 24/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2011

6

Hướng dẫn 19/SXD-KTKH lập dự toán đơn giá dự toán - phần khảo sát xây dựng khu vực thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông do Sở Xây dựng tỉnh Đăk Nông ban hành

UBND TỈNH ĐĂK NÔNG SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/SXD-KTKH Gia Nghĩa, ngày 10 tháng 01 năm 2007 HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN ĐƠN GIÁ DỰ TOÁN -

Ban hành: 10/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2011

7

Quy chế về hoạt động ngày 07/07/1993 do các Uỷ ban của Quốc hội ban hành

QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 1993 QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC UỶ BAN CỦA QUỐC HỘI Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 và Luật Tổ chức Quốc hội Quy chế này quy định

Ban hành: 14/07/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2008

8

Nghị quyết về việc phê chuẩn Nghị quyết của Hội đồng Nhà nước và tổ chức nhân sự của Hội đồng Bộ trưởng do Quốc hội ban hành

đồng Bộ trưởng làm quyền Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. B. Phê chuẩn Quyết định số 66 NQ/HĐNN8 ngày 24 tháng 3 năm 1988 của Hội đồng Nhà nước về việc thành lập và bãi bỏ một số cơ quan thuộc Hội đồng Bộ trưởng; cử và miễn nhiệm một số thành viên của Hội đồng bộ trưởng như sau: 1- Thành lập Bộ kinh tế đối ngoại trên cơ sở sáp nhập Bộ ngoại thương

Ban hành: 28/06/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

9

Nghị quyết về công tác xây dựng pháp luật từ nay đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khoá IX do Quốc hội ban hành

QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 1995 NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI KHOÁ IX, KỲ HỌP THỨ 8 VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHÁP LUẬT TỪ NAY ĐẾN HẾT NHIỆM KỲ QUỐC HỘI KHOÁ IX QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 28/10/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

10

Nghị quyết về kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1984 do Quốc hội ban hành

- Tổng mức đầu tư xây dựng cơ bản bằng vốn tập trung của Nhà nước tăng 31,4% so với năm 1983; - Khối lượng hàng hoá vận tải tăng 11% về tấn và 9% về tấn km so với năm 1983; - Tổng giá trị hàng hoá bán lẻ trên thị trường có tổ chức tăng 35- 40% so với năm 1983; - Giá trị hàng hoá xuất khẩu tăng 22% so với năm 1983; - Năng suất lao động

Ban hành: 26/12/1983

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

11

Nghị quyết về việc thông qua nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1983 do Quốc hội ban hành

sau đây: - Giá trị tổng sản lượng công nghiệp (kể cả tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp) tăng 10% so với năm 1982. - Giá trị tổng sản lượng nông nghiệp tăng 9% so với năm 1982. - Tổng mức đầu tư xây dựng cơ bản bằng vốn tập trung của Nhà nước tăng 19% so với năm 1982. - Khối lượng hàng hóa vận tải trong nước tăng 9% về tấn và 16% về tấn/km

Ban hành: 28/12/1982

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

12

Nghị quyết về báo cáo chính trị của Chính phủ do Quốc hội ban hành

trước mắt, nhằm tăng cường tiềm lực kinh tế và quốc phòng của nước ta, động viên mọi lực lượng và phát huy mọi khả năng để bảo đảm sản xuất và chiến đấu đều thắng lợi, đồng thời bồi dưỡng sức dân để tiếp tục xây dựngsở vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội và chiến đấu lâu dài cho đến toàn thắng. 3- Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà

Ban hành: 22/04/1966

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

13

Nghị quyết về việc báo cáo của Chính phủ về công tác năm 1959 và những chủ trương công tác lớn trong năm 1960 do Quốc hội ban hành

núi, công nhân, nông dân, quân đội, lao động trí óc, thanh niên, phụ nữ, đồng bào miền Nam tập kết, đã phấn đấu anh dũng, không ngừng củng cố và xây dựng miền Bắc, làmsở vững mạnh cho cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà. Quốc hội nhiệt liệt hoan nghênh tinh thần đấu tranh bất khuất của đồng bào miền Nam chống chính sách xâm lược của đế quốc Mỹ,

Ban hành: 29/12/1959

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

14

Nghị quyết về công tác bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội do Quốc hội ban hành

trạng công bằng xã hội không được bảo đảm, pháp luật không được chấp hành nghiêm chỉnh, ngay ở cả một bộ phận các cơ quan Nhà nước, một số cán bộ ở các cấp thậm chí còn can thiệp một cách sai trái, ngăn cản hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật; các tệ nạn ô dù, bao che, lạm dụng chức quyền, ức hiếp quần chúng, tham ô, hối lộ, chiếm đoạt tài sản

Ban hành: 22/12/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

15

Nghị quyết về việc thành lập Uỷ ban sửa đổi Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Quốc hội ban hành

Trọng Tân 22. Nguyễn Văn Tư 23. Nguyễn Đình Tứ 24. Phùng Văn Tửu 25. Nguyễn Thị Thân 26. Nguyễn Hữu Thọ 27. Đàm Quang Trung 28. Phạm Thị Thanh Vân (tức Bà Ngô Bá Thành). Điều 2: Uỷ ban sửa đổi Hiến pháp có nhiệm vụ xây dựng dự án Luật sửa đổi Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đưa ra trưng cầu ý kiến rộng rãi của

Ban hành: 30/06/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

16

Nghị quyết về công tác xây dựng pháp luật năm 1995 do Quốc hội ban hành

QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 1994 NGHỊ QUYẾT VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHÁP LUẬT NĂM 1995 QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ vào Điều 84 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ

Ban hành: 01/11/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

17

Nghị quyết về vấn đề xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng do Quốc hội ban hành

QUỐC HỘI ******** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 22 tháng 1 năm 1957 NGHỊ QUYẾT VỀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI, CỦNG CỐ QUỐC PHÒNG QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA, HỌP KHOÁ THỨ 6 Sau khi nghe và thảo luận báo cáo của Chính phủ về

Ban hành: 22/01/1957

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

18

Thông tư 14-TT/KTKH năm 1962 áp dụng kỷ luật thanh toán đối với các trường hợp vi phạm hình thức thanh toán nhờ thu nhận trả do Ngân Hàng Nhà Nước ban hành.

thích) hoặc do đơn vị mua chậm trả vì thiếu tiền, làm cho đơn vị bán không có tiền trả nợ vay thanh toán của Ngân hàng và bị Ngân hàng chuyển qua Nợ quá hạn thì đơn vị bán đã được hưởng số tiền bồi thường tài chính của đơn vị mua về những ngày chậm trả và sẽ dùng một phần số tiền bồi thường này để bù đắp phạt nợ quá hạn cho Ngân hàng. - Còn nếu do

Ban hành: 02/06/1962

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2007

19

Nghị Quyết về báo cáo chính trị của Hội đồng Chính phủ do Quốc hội ban hành

tiến lên giành những thắng lợi ngày càng to lớn hơn trong sự nghiệp phát triển kinh tế và văn hoá, xây dựngsở vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, ra sức củng cố miền Bắc và ủng hộ cuộc đấu tranh giải phóng của đồng bào miền Nam, tiến tới thực hiện hoà bình thống nhất nước nhà, góp phần tăng cường phe xã hội chủ nghĩa và ủng hộ cuộc đấu

Ban hành: 03/07/1964

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

20

Hiệp định về việc áp dụng các biện pháp kiểm dịch động thực vật - SPS

thúc đẩy việc xây dựng và rà soát định kỳ các tiêu chuẩn, hướng dẫn và khuyến nghị về mọi khía cạnh của các biện pháp vệ sinh động-thực vật. 5. Uỷ ban về các Biện pháp vệ sinh động-thực vật nêu tại các khoản từ 1 đến 4 của Điều 12 (trong Hiệp định này được gọi là "Uỷ ban") sẽ xây dựng một thủ tục để giám sát quá trình hài hoà quốc tế và điều

Ban hành: 10/12/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ