Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 10521/BCT-TCNL ngày 14/11/2011 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 2733 công văn

1

Công văn 10521/BCT-TCNL hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng theo lương tối thiểu quy định tại Nghị định 70/CP do Bộ Công thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10521/BCT-TCNL V/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng theo LTT quy định tại NĐ 70/CP Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2011

Ban hành: 14/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2011

2

Công văn 8562/BCT-TCNL xin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định thành lập và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Nhà nước về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia do Bộ Công thương ban hành

quốc gia. Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2011 Kính gửi: ………………………………………….. ………………………………………….. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1208/QĐ-TTg ngày 21 tháng 7 năm 2011 phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn

Ban hành: 14/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2011

3

Công văn 3736/BCT-TCNL năm 2014 về xuất khẩu sản phẩm hỗn hợp trộn từ than cám chất lượng thấp và các bon đen qua khu chuyển tải Vạn Gia, tỉnh Quảng Ninh do Bộ Công thương ban hành

ngày 25 tháng 3 năm 2009 của Bộ Công Thương và các quy định có liên quan tại Thông tư số 14/2013/TT-BCT, Thông tư số 15/2013/TT-BCT ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định về điều kiện kinh doanh và xuất khẩu than. Ngoài ra, khi làm thủ tục thông quan để xuất khẩu sản phẩm hỗn hợp trộn từ than cám chất lượng thấp và các bon đen

Ban hành: 06/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2014

4

Công văn 11527/BCT-TCNL năm 2013 xuất khẩu than qua cảng biển quốc tế Hải Phòng do Bộ Công thương ban hành

14/2013/TT-BCT và Thông tư số 15/2013/TT-BCT ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định về điều kiện kinh doanh và xuất khẩu than./. Nơi nhận: - Như trên; - Tổng cục Hải quan; - Hải quan Cảng Hải Phòng; - VINACOMIN; - Lưu: VT, TCNL. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG

Ban hành: 13/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2013

5

Công văn 9225/BCT-TCNL công bố Định mức tỷ lệ chi phí công tác Nghiệm thu đóng điện bàn giao công trình ĐZ & TBA do Bộ Công thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 9225/BCT-TCNL V/v công bố ĐM tỷ lệ chi phí công tác Nghiệm thu đóng điện bàn giao công trình ĐZ & TBA Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2011

Ban hành: 05/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2012

6

Công văn 7048/BCT-TCNL năm 2014 hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư và thực hiện đầu tư dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia do Bộ Công thương ban hành

TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Lê Dương Quang PHỤ LỤC DỰ KIẾN GIAO THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN CẤP ĐIỆN NÔNG THÔN, MIỀN NÚI VÀ HẢI ĐẢO GIAI ĐOẠN 2014 - 2020 (Kèm theo công văn số: 7048/BCT-TCNL ngày 28 tháng 7 năm 2014 của Bộ Công Thương) TT Tên địa phương

Ban hành: 28/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2014

7

Công văn 3854/BCT-TCNL năm 2015 thực hiện Quyết định 11039/QĐ-BCT và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu do Bộ Công thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3854/BCT-TCNL V/v thực hiện Quyết định số 11039/QĐ-BCT và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2015

Ban hành: 21/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2015

8

Công văn 11059/BCT-TCNL hướng dẫn tiêu chí số 4 về điện trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do Bộ Công thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11059/BCT-TCNL V/v hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 4 về điện trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Hà Nội, ngày

Ban hành: 29/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2012

9

Công văn 10041/BCT-TCNL công bố định mức sản xuất kết cấu thép mạ kẽm nhúng nóng công trình điện do Bộ Công thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10041/BCT-TCNL V/v công bố ĐM sản xuất kết cấu thép mạ kẽm nhúng nóng các công trình điện Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2011

Ban hành: 31/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2012

10

Công văn 6134/BCT-TCNL thúc đẩy triển khai nhiệm vụ của Bộ theo quy định tại Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Nghị định có liên quan do Bộ Công thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 6134/BCT-TCNL V/v thúc đẩy triển khai thực hiện nhiệm vụ của các Bộ theo quy định tại Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Nghị định của

Ban hành: 11/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2012

11

Công văn 11121/BCT-TCNL năm 2013 xuất khẩu than mẫu qua cảng biển quốc tế Hải Phòng do Bộ Công thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11121/BCT-TCNL V/v xuất khẩu than mẫu qua cảng biển quốc tế Hải Phòng Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2013 Kính

Ban hành: 02/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2013

12

Công văn 1833/BCT-TCNL năm 2014 thông báo kết quả rà soát quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác các công trình thủy điện báo cáo Quốc hội khóa XIII - kỳ họp thứ 6 do Bộ Công thương ban hành

Lê Dương Quang DANH SÁCH CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG CÓ DỰ ÁN THỦY ĐIỆN (Kèm theo Công văn số 1833/BCT-TCNL ngày 11/3/2014 của Bộ Công Thương) STT Tỉnh, thành phố STT Tỉnh, thành phố 1 Lai Châu

Ban hành: 11/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2014

13

Công văn 8001/BCT-TCNL công bố hiệu chỉnh, bổ sung ĐM - ĐG chuyên ngành xây lắp công trình ĐZ và TBA do Bộ Công thương ban hành

- Lưu: VT, NL. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Hoàng Quốc Vượng PHỤ LỤC (Kèm theo văn bản số 8001/BCT-TCNL ngày 29/8/2011) PHỤ LỤC I ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN HIỆU CHỈNH Phụ lục: 1.1 01.4130 - RẢI ĐÁ CHỐNG LÚN: Hiệu chỉnh Ghi chú: “Ghi chú: Nếu làm ngầm thì định

Ban hành: 29/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2012

14

Công văn 1629/BCT-TCNL năm 2016 về xuất khẩu mặt hàng than Anthracite lọc nước do Bộ Công Thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1629/BCT-TCNL V/v xuất khẩu mặt hàng than Anthracite lọc nước Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2016 Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Ban hành: 26/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2016

15

Công văn 4167/BCT-TCNL năm 2013 công bố hiệu chỉnh đơn giá xây dựng chuyên ngành xây lắp công trình ĐZ và TBA do Bộ Công thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4167/BCT-TCNL V/v công bố hiệu chỉnh đơn giá xây dựng chuyên ngành xây lắp công trình ĐZ và TBA. Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2013

Ban hành: 14/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2014

16

Công văn 306/BCT-TCNL năm 2016 áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu do Bộ Công Thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 306/BCT-TCNL V/v: áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2016 Kính gửi: Tổng

Ban hành: 12/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2016

17

Công văn 6877/BCT-TCNL năm 2014 về xuất khẩu than qua cảng biển quốc tế Hải Phòng do Bộ Công thương

BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 6877/BCT-TCNL V/v xuất khẩu than qua cảng biển quốc tế Hải Phòng Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2014 Kính gửi: Công ty cổ phần

Ban hành: 22/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2014

18

Công văn 9710/BCT-TCNL năm 2013 về thủ tục xuất khẩu than qua cảng biển quốc tế Hải Phòng do Bộ Công thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9710/BCT-TCNL V/v thủ tục xuất khẩu than qua cảng biển quốc tế Hải Phòng Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2013 Kính

Ban hành: 25/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2013

19

Công văn 6910/BCT-TCNL rà soát tổng thể quy hoạch và đầu tư xây dựng dự án thủy điện trên địa bàn cả nước do Bộ Công thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 6910/BCT-TCNL V/v rà soát tổng thể quy hoạch và đầu tư xây dựng các dự án thủy điện trên địa bàn cả nước Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm

Ban hành: 01/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2012

20

Công văn 820/BCT-TCNL về tiêu chuẩn, chất lượng xuất khẩu than cám 5a do Bộ Công thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 820/BCT-TCNL V/v tiêu chuẩn, chất lượng xuất khẩu than cám 5a Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2013 Kính gửi: Tập đoàn

Ban hành: 25/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status