Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 10521/BCT-TCNL ngày 14/11/2011 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 119005 văn bản

1

Thông tư 14/2011/TT-BCT sửa đổi quy chế quản lý kỹ thuật an toàn đối với các máy, thiết bị, hoá chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp kèm theo quyết định 136/2004/QĐ-BCN do Bộ Công thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 14/2011/TT-BCT Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2011 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI QUY

Ban hành: 30/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2011

2

Thông tư 11/2011/TT-BCT sửa đổi Điều 10 của Quy định kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện kèm theo Quyết định 31/2006/QĐ-BCN do Bộ Công thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 11/2011/TT-BCT Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2011 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 10 CỦA QUY ĐỊNH KIỂM TRA HOẠT

Ban hành: 30/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2011

3

Quyết định 14/2011/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý môi trường trong lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/2011/QĐ-UBND An Giang, ngày 13 tháng 4 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ MÔI

Ban hành: 13/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2011

4

Quyết định 14/2011/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp xử lý biến động bất thường của thị trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/2011/QĐ-UBND Sóc Trăng, ngày 30 tháng 3 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI

Ban hành: 30/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2011

5

Quyết định 11/2011/QĐ-UBND Quy định về quản lý, kinh doanh, cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/2011/QĐ-UBND Yên Bái, ngày 13 tháng 4 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ

Ban hành: 13/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2011

6

Quyết định 1379/QĐ/BNN-TCNL năm 2013 công bố diện tích rừng thuộc lưu vực trong phạm vi hai tỉnh trở lên làm cơ sở cho việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

số 99/2010/NĐ-CP; Căn cứ Thông tư số 60/2012/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn quy định về nguyên tắc, phương pháp xác định diện tích rừng trong lưu vực phục vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng; Căn cứ Quyết định số 607/QĐ-TCLN-KHTC ngày 26/03/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển

Ban hành: 18/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2013

7

Quyết định 14/2011/QĐ-UBND về Quy định đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

ngày 30/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số: 947 /TTr-STC ngày 27/5/2011 và ý kiến thẩm định của

Ban hành: 21/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2011

8

Quyết định 11/2011/QĐ-UBND Quy định về Giải thưởng Môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 11/2011/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 05 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ GIẢI

Ban hành: 09/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2011

9

Chỉ thị 05/CTLT-BCT-CDCT năm 2011 phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2011 lập thành tích kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống của ngành Công thương Việt Nam (14/5/1951 – 14/5/2011) do Bộ Công thương - Công đoàn Công thương Việt Nam ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG – CÔNG ĐOÀN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CTLT-BCT-CĐCT Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2011 CHỈ THỊ VỀ VIỆC PHÁT ĐỘNG THI

Ban hành: 11/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2011

10

Luật Doanh nghiệp nhà nước 2003

QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 14/2003/QH11 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2003 LUẬT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ

Ban hành: 26/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

11

Nghị quyết số 14/2002/QH11 về nhiệm vụ năm 2003 do Quốc hội ban hành

QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 14/2002/QH11 Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2002 NGHỊ QUYẾT VỀ NHIỆM VỤ NĂM 2003 QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ vào Điều 84 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ

Ban hành: 16/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

12

Chỉ thị 11/2011/CT-UBND Về việc thực hiện cuộc vận động “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” năm học 2011 - 2012 do Tỉnh Bình Phước ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/2011/CT-UBND Bình Phước, ngày 12 tháng 8 năm 2011 CHỈ THỊ VỀ VIỆC THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG

Ban hành: 12/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2013

13

Nghị định 11/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 159/2006/NĐ-CP về thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2011 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ

Ban hành: 30/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2011

14

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BCT năm 2014 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Cạnh tranh do Bộ Công thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/VBHN-BCT Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2014 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CẠNH TRANH

Ban hành: 25/04/2014

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2014

15

Chỉ thị 14/CT-BCT năm 2008 về việc tăng cướng công tác cung cấp thông tin hỗ trợ xuất khẩu trên cổng thông tin thị trường nước ngoài do Bộ Công thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 14/CT-BCT Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2008 CHỈ THỊ VỀ VIỆC

Ban hành: 20/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2008

16

Thông tư 11/2000/TT-NHNN14 hướng dẫn việc giãn nợ, khoanh nợ và tiếp tục cho vay mới góp phần để khôi phục sản xuất sớm ổn định đời sống nhân dân tại vùng lũ lụt ở đồng bằng sông Cửu Long theo Nghị quyết 15/2000/NQ-CP do Ngân hàng Nhà nước ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 11/2000/TT-NHNN14 Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2000 THÔNG TƯ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 11/2000/TT-NHNN14 NGÀY 13 THÁNG 10 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VIỆC GIÃN NỢ, KHOANH NỢ VÀ

Ban hành: 13/10/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2012

17

Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao năm 2004

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 14/2004/PL-UBTVQH11 Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2004 PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ

Ban hành: 24/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2013

18

Quyết định 14/2011/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 27/2009/QĐ-UBND quy định về bán đấu giá tài sản do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 14/2011/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 10 tháng 6 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ

Ban hành: 10/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2011

19

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BCT năm 2014 hợp nhất Nghị định về phát triển và quản lý chợ do Bộ Công thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/VBHN-BCT Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2014 NGHỊ ĐỊNH VỀ PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ CHỢ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP

Ban hành: 23/01/2014

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2014

20

Nghị quyết 14/2011/NQ-HĐND về cơ chế hỗ trợ và khuyến khích đầu tư xây dựng hạ tầng chợ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011-2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/2011/NQ-HĐND Vĩnh Phúc, ngày 03 tháng 8 năm 2011 NGHỊ QUYẾT VỀ CƠ CHẾ HỖ TRỢ VÀ

Ban hành: 03/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ