Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 1052/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 1634 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1052:1971 về etanola (cồn) tinh chất - yêu cầu kỹ thuật

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1052:1971 ETANOLA (CỒN) TINH CHẤT YÊU CẦU KỸ THUẬT Tiêu chuẩn này áp dụng cho etanola ( cồn ) tinh khiết cao, sản xuất bằng phương pháp lên men từ ngũ cốc, rỉ đường. 1. YÊU CẦU KỸ THUẬT Các chỉ tiêu cảm quan của etanola phải theo đúng các yêu cầu quy định trong bảng 1 Bảng 1

Ban hành: Năm 1971

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1052:2009 về Etanol tinh chế - Yêu cầu kỹ thuật

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1052 : 2009 ETANOL TINH CHẾ - YÊU CẦU KỸ THUẬT Pure ethanol - Specifications Lời nói đầu TCVN 1052 : 2009 thay thế cho TCVN 1052 - 71. TCVN 1052 : 2009 do Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC47 Hóa học biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2014

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8995:2011 (ISO 1052:1982) về Thép kỹ thuật cơ khí thông dụng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8995:2011 ISO 1052:1982 THÉP KỸ THUẬT CƠ KHÍ THÔNG DỤNG Steels for general engineering purposes Lời nói đầu TCVN 8995:2011 hoàn toàn tương đương với ISO 1052:1982. TCVN 8995:2011 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 17 Thép biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2015

4

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7043:2002 rượu trắng - quy định kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

nước. 2 Tiêu chuẩn viện dẫn Quyết định 3742/2001/-BYT: "Qui định danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm". Quyết định 1329/2002/BYT/: "Tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn uống". Quyết định 178/1999/ - TTg: "Qui chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu". TCVN 378 :

Ban hành: 31/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

5

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7044:2002 về rượu mùi - quy định kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Quyết định 178/1999/ - TTg: "Qui chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu". TCVN 378 : 1986 Rượu trắng. Phương pháp thử. TCVN 1052 : 1971 Etanol tinh chế. Yêu cầu kỹ thuật. TCVN 1273 : 1986 Rượu mùi. Phương pháp thử. TCVN 3217 : 1979 Rượu. Phân tích cảm quan. Phương pháp cho điểm.

Ban hành: 31/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

6

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4191:1986 về Rượu Thanh mai 25 độ xuất khẩu - Yêu cầu kỹ thuật

chất lượng Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước. Cơ quan xét duyệt và ban hành: Ủy ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước. Quyết định ban hành số 263/ ngày 10 tháng 4 năm 1986. TCVN 4191 - 86 RƯỢU THANH MAI 25o XUẤT KHẨU YÊU CẦU KỸ THUẬT Apricot liquor for export Technical requirements Tiêu

Ban hành: 10/04/1986

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

7

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4192:1986 về Rượu Hương chanh 40 độ xuất khẩu - Yêu cầu kỹ thuật

1052-71. 1.2. Các chỉ tiêu cảm quan của rượu Hương chanh phải theo đúng các yêu cầu quy định trong bảng sau Tên chỉ tiêu Yêu cầu 1. Dạng bên ngoài Chất lỏng trong suốt không có vẩn đục và tạp chất lạ không màu 2. Màu sắc Thơm chanh

Ban hành: Năm 1986

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2013

8

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1275:1972 về Rượu cà phê - Yêu cầu kỹ thuật

TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC TCVN 1275 - 72 RƯỢU CÀ PHÊ YÊU CẦU KỸ THUẬT Tiêu chuẩn này áp dụng cho rượu Cà phê sản xuất từ các nguyên liệu: Cà phê, etanola, axit xitric, đường kính trắng và vanilin 1. YÊU CẦU KỸ THUẬT 1.1. Etanola để pha rượu Cà phê phải theo đúng TCVN 1052 -71 1.2. Các chỉ tiêu cảm quan và

Ban hành: Năm 1972

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7043:2009 về Rượu trắng - Quy định kỹ thuật

bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi. TCVN 1052:1971, Etanol tinh chế - Yêu cầu kỹ thuật. TCVN 7087:2008 (CODEX STAN 1-2005), Ghi nhãn thực phẩm bao gói sẵn. TCVN 8007:2009 Rượu - Chuẩn bị mẫu và kiểm tra cảm quan TCVN

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2013

10

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6029:1995 về dầu quế

Có vị cay 4.5. Tỷ khối ở 20/20oC Lớn nhất 1,052 Nhỏ nhất 1,070 4.6. Chỉ số khúc xạ ở 20oC Nhỏ nhất 1,6000 Lớn nhất 1,6140 4.7. Tính hòa tan trong etanol 80% ở 20oC Một thể tích dầu hòa tan trong ba thể tích etanol sẽ cho một dung dịch trong suốt. 4.8. Chỉ số axit

Ban hành: Năm 1995

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

11

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5491:1991 (ISO 8212 - 1986) về Xà phòng và chất tẩy rửa - Lấy mẫu trong sản xuất

Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng đề nghị và được Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành theo quyết định số 487/ ngày 8 tháng 8 năm 1991. XÀ PHÒNG VÀ CHẤT TẨY RỬA - LẤY MẪU TRONG SẢN XUẤT Soap and detergents - Techniques of sampling during manufacture Tiêu chuẩn này qui định phương pháp lấy và chuẩn bị mẫu thử đối với xà

Ban hành: 08/08/1991

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Ban hành: Năm 1977

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8101:2009 (ISO 8260 : 2008) về Sữa và sản phẩm sữa - Xác định thuốc bảo vệ thực vật nhóm clo hữu cơ và polyclobiphenyl - Phương pháp sắc ký khí - lỏng mao quản có detector bắt giữ electron

giải. 10.5.2. Nhận biết và định lượng Khi không biết thứ tự giải hấp các hợp chất clo hữu cơ, thì trước tiên bơm dung dịch chuẩn làm việc II (5.15.3) và đo thời gian lưu của mỗi hợp chất quan tâm. Sau đó bơm dung dịch chuẩn làm việc llI (5.15.4). Đo chiều cao pic và thời gian lưu tương ứng của các hợp chất OCP và PCB. Tính toán độ

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2013

14

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 499:2002 về công trình khí sinh học nhỏ - phần 8: thiết kế mẫu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 10TCN 499:2002 CÔNG TRÌNH KHÍ SINH HỌC NHỎ. PHẦN 8: THIẾT KẾ MẪU. Small Size Biogas Plant - Part 8: Standard Designs. (Ban hành kèm theo Quyết định số: 21/2002//BNN  ngày 21 tháng 3 năm 2002) 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho các công trình khí sinh học nhỏ, đơn giản

Ban hành: 21/03/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Ban hành: Năm 1978

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

17

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7044:2009 về rượu mùi - Quy định kỹ thuật

tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi. TCVN 1052:1971, Etanol tinh chế - Yêu cầu kỹ thuật. TCVN 7087:2008 (CODEX STAN 1-2005), Ghi nhãn thực phẩm bao gói sẵn. TCVN 8007:2009 Rượu – Chuẩn bị mẫu và kiểm tra cảm quan. TCVN 8008:2009 Rượu chưng cất – Xác định độ cồn.

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

18

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-65:2011/BNNPTNT về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống lúa do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

nghiệm DUS để công nhận giống lúa mới được thực hiện theo quy định tại Pháp lệnh giống cây trồng ngày 24 tháng 3 năm 2004 và Quyết định số 95/2007/-BNN ngày 27 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công nhận giống cây trồng nông nghiệp mới. V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 5.1. Cục Trồng trọt hướng dẫn và

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7167-3:2009 (ISO 7296-3:2006) về Cần trục - Ký hiệu bằng hình vẽ - Phần 3: Cần trục tháp

ISO 7000-1698 (TCVN 7167-1052) 17 Hướng gió. Wind direction. ISO 7000-1699 (TCVN 7167-1053) 18 Tời cáp. Rope winch ISO 7000-1176 19 Độ mòn má

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2014

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6509:2013 (ISO 11869:2012) về Sữa lên men – Xác định độ axit chuẩn độ - Phương pháp đo điện thế

0,113 Sữa chua trái cây 8,99 0,059 Sữa chua trái cây 10,52 0,090 Sữa chua hương liệu 8,71 0,053 6 Sữa chua trái cây 10,91 0,046

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status