Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 105/2009/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 5549 tiêu chuẩn

21

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4296:2009 về Quặng apatit - Yêu cầu kĩ thuật

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4296 : 2009 QUẶNG APATIT - YÊU CẦU KỸ THUẬT Apatit ores - Specifications Lời nói đầu TCVN 4296 : 2009 thay thế TCVN 4296 - 86. TCVN 4296 : 2009 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC134/SC2 Phân bón hóa học biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2015

22

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2046:2009 về Động cơ điêzen - Vòi phun - Yêu cầu kỹ thuật chung

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 2046 : 2009 ĐỘNG CƠ ĐIÊZEN – VÒI PHUN – YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG Diesel engines – Injectors – General technical requirements Lời nói đầu TCVN 2046 : 2009 thay thế TCVN 2046 : 1990; TCVN 2046 : 2009 được xây dựng trên cơ sở tham khảo GOCT 10579:1988 “Injectors for diesels – General

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2015

23

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3573:2009 về Các chỉ tiêu thống kê về độ chính xác và tính ổn định của các nguyên công công nghệ - Phương pháp tính toán

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 3573: 2009 CÁC CHỈ TIÊU THỐNG KÊ VỀ ĐỘ CHÍNH XÁC VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA CÁC NGUYÊN CÔNG CÔNG NGHỆ - PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN Statistical indexes of precision and stability of technological operations - Methods of calculation Lời nói đầu TCVN 3573: 2009 thay thế cho TCVN 3573-1981;

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2015

24

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1484:2009 về Ổ lăn - Yêu cầu kỹ thuật

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1484: 2009 Ổ LĂN - YÊU CẦU KỸ THUẬT Rolling bearings - Technical requirements Lời nói đầu TCVN 1484:2009 thay thế TCVN 1484:1985 TCVN 1484:2009 Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 4 Ổ lăn, ổ đỡ biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2015

25

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1779:2009 về Ô tô, máy kéo - Thuật ngữ

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1779 : 2009 Ô TÔ, MÁY KÉO - THUẬT NGỮ Automobiles, tractors - Terminology Lời nói đầu TCVN 1779: 2009 thay thế TCVN 1779 : 1976; TCVN 1779 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 22 Phương tiện giao thông đường bộ biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2015

26

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1506:2009 về Ổ lăn - Ổ kim đỡ một dãy - Loạt kích thước 40

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1506 : 2009 Ổ LĂN - Ổ KIM ĐỠ MỘT DÃY - LOẠT KÍCH THƯỚC 40 Rolling bearings - Single row radial needle roller bearings Lời nói đầu TCVN 1506 : 2009 thay thế TCVN 1506 : 1974. TCVN 1506 : 2009 Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 4 Ổ lăn, ổ đỡ biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2015

27

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 142:2009 về Số ưu tiên và dãy số ưu tiên

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 142 : 2009 SỐ ƯU TIÊN VÀ DÃY SỐ ƯU TIÊN Preferred numbers and series of preferred numbers Lời nói đầu TCVN 142 : 2009 thay thế cho TCVN 142-88; TCVN 142 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 12 Đại lượng và đơn vị đo biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2015

28

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1794:2009 về Glyxerin công nghiệp - Phương pháp thử

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1794 : 2009 GLYXERIN CÔNG NGHIỆP – PHƯƠNG PHÁP THỬ Industrial glycerin – Test methods Lời nói đầu TCVN 1794 : 2009 thay thế cho TCVN 1794 – 76 TCVN 1794 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC47 Hóa học biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2015

29

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5224:2009 về Cốc - Phân tích cỡ hạt (kích thước danh nghĩa không lớn hơn 20mm)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5224 : 2009 ISO 2325 : 1986 CỐC - PHÂN TÍCH CỠ HẠT (KÍCH THƯỚC DANH NGHĨA KHÔNG LỚN HƠN 20 MM) Coke - Size analyses (Nominal top size 20 mm or less) Lời nói đầu TCVN 5224 : 2009 thay thế TCVN 5224 : 1990 TCVN 5224 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 2325 :1986. TCVN

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2015

30

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5404:2009 về Ăn mòn kim loại và hợp kim - Nguyên tắc chung đối với thử ăn mòn

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5404: 2009 ISO 11845: 1995 ĂN MÒN KIM LOẠI VÀ HỢP KIM - NGUYÊN TẮC CHUNG ĐỐI VỚI THỬ ĂN MÒN Corrosion of metals and alloys - General principies for corrosion testing Lời nói đầu TCVN 5404: 2009 thay thế TCVN 5404: 1991 TCVN 5404: 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 11845:

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2015

31

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4551:2009 về Thống kê ứng dụng - Phân tích phương sai

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4551 : 2009 THỐNG KÊ ỨNG DỤNG - PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI Applied statistics - Analysis of variances Lời nói đầu TCVN 4551 : 2009 thay thế cho TCVN 4551-1988; TCVN 4551 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 69 Ứng dụng các phương pháp thống kê biên soạn, Tổng cục Tiêu

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2015

32

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2562:2009 về Máy kéo và máy liên hợp - Động cơ điêzen - Yêu cầu kỹ thuật chung

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 2562: 2009 MÁY KÉO VÀ MÁY LIÊN HỢP - ĐỘNG CƠ ĐIÊZEN - YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG Tractors and combines - Diesel engines - General technical requirements Lời nói đầu TCVN 2562: 2009 thay thế TCVN 2562:1978; TCVN 2562: 2009 được biên soạn trên cơ sở tham khảo GOCT 20000:1988" Tractor

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2015

33

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4208:2009 về Bơm cánh – Yêu cầu kỹ thuật chung

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4208 : 2009 BƠM CÁNH - YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG Vane pump - General technical requirements Lời nói đầu TCVN 4208 : 2009 thay thế TCVN 4208 : 1993. TCVN 4208 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 131 Hệ thống truyền dẫn chất lỏng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2015

34

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8306:2009 về công trình thủy lợi – kích thước các lỗ thoát nước có cửa van chắn nước

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8306:2009 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – KÍCH THƯỚC CÁC LỖ THOÁT NƯỚC CÓ CỬA VAN CHẮN NƯỚC Hydraulics structurers – Dimension of weep hole with hydraulic seal 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này dùng để lựa chọn kích thước khi thiết kế các lỗ thoát nước của công trình thủy lợi có cửa van chắn

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

35

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8228:2009 về hỗn hợp bê tông thủy công – yêu cầu kỹ thuật

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8228:2009 HỖN HỢP BÊ TÔNG THỦY CÔNG – YÊU CẦU KỸ THUẬT Hydraulic concrete mixture – Technical requirements 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho hỗn hợp bê tông thủy công chế tạo bằng cốt liệu nặng (không bao gồm hỗn hợp bê tông đầm lăn), được sản xuất ở nhà máy bê tông trộn

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

36

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8218:2009 về bê tông thủy công – yêu cầu kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8218:2009 BÊ TÔNG THỦY CÔNG – YÊU CẦU KỸ THUẬT Hydraulic concrete – Technical requirements 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với bê tông thủy công chế tạo bằng cốt liệu nặng (không bao gồm bê tông đầm lăn), dùng để xây dựng công trình thủy lợi, thủy

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

37

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8304:2009 về công tác thủy văn trong hệ thống thủy lợi

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8304:2009 CÔNG TÁC THỦY VĂN TRONG HỆ THỐNG THỦY LỢI Hydrological works in irrigation system 1.Phạm vi áp dụng 1.1 Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thực hiện và yêu cầu kỹ thuật của công tác thủy văn trong các hệ thống thủy lợi trên phạm vi toàn quốc. 1.2 Khi thực hiện công tác

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2013

38

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8214:2009 về thí nghiệm mô hình thủy lực công trình thủy lợi, thủy điện

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8214:2009 THÍ NGHIỆM MÔ HÌNH THỦY LỰC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI, THỦY ĐIỆN Hydraulics physical model test of water headworks 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định nội dung, phương pháp thí nghiệm mô hình thủy lực cho các công trình thủy công (có lực tác dụng chủ yếu là trọng lực) thuộc

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2013

39

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5977:2009 về Phát thải nguồn tĩnh - Xác định nồng độ khối lượng của bụi bằng phương pháp thủ công

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5977 : 2009 ISO 9096 : 2003 PHÁT THẢI NGUỒN TĨNH – XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ KHỐI LƯỢNG CỦA BỤI BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦ CÔNG Stationary source emissions – Manual determination of mass concentration of particulate matter Lời nói đầu TCVN 5977 : 2009 thay thế TCVN 5977 : 1995 TCVN 5977 :

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

40

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7321:2009 về Ecgônômi môi trường nhiệt - Xác định bằng phương pháp phân tích và giải thích stress nhiệt thông qua tính toán căng thẳng nhiệt dự đoán

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7321:2009 ISO 7933:2004 ECGÔNÔMI MÔI TRƯỜNG NHIỆT - XÁC ĐỊNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ GIẢI THÍCH STRESS NHIỆT THÔNG QUA TÍNH TOÁN CĂNG THẲNG NHIỆT DỰ ĐOÁN Ergonomics of the thermal environment - Analytical determination and interpretation of heat stress using calculation of the

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2015 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 37/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ