Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 105/2009/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 5539 tiêu chuẩn

21

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8245:2009 về mẫu chuẩn - Nguyên tắc chung và nguyên tắc thống kê trong chứng nhận

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8245 : 2009 ISO GUIDE 35 : 2006 MẪU CHUẨN – NGUYÊN TẮC CHUNG VÀ NGUYÊN TẮC THỐNG KÊ TRONG CHỨNG NHẬN Reference materials – General and statistical principles for certification Lời nói đầu TCVN 8245 : 2008 hoàn toàn tương đương với ISO Guide 35 : 2006; TCVN 8890 : 2001 do Ban

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2014

22

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1821:2009 về Thép và gang - Xác định hàm lượng cacbon tổng - Phương pháp phân tích hóa học

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1821:2009 THÉP VÀ GANG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CACBON TỔNG - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC Steel and Iron - Determination of total carbon content - Methods of chemical analysis 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp phân tích để xác định hàm lượng cacbon (C) tổng trong

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

23

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1815:2009 về Thép và gang - Xác định hàm lượng photpho - Phương pháp phân tích hóa học

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1815 : 2009 THÉP VÀ GANG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG PHOTPHO - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC Steel and iron – Determination of phosphorus content – Methods of chemical analysis 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định phương pháp phân tích hóa học để xác định hàm lượng photpho (P)

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

24

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1816:2009 về Thép và gang - Xác định hàm lượng coban - Phương pháp phân tích hóa học

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1816 : 2009 THÉP VÀ GANG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG COBAN - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC Steel and iron – Determination of cobalt content – Methods of chemical analysis 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định phương pháp phân tích hóa học để xác định hàm lượng coban (Co) trong

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

25

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1817:2009 về Thép và gang - Xác định hàm lượng molipden - Phương pháp phân tích hóa học

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1817:2009 THÉP VÀ GANG – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MOLIPDEN - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC Steel and iron – Determination of molipdenum content – Methods of chemical analysis 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp phân tích để xác định hàm lượng molipden (Mo) trong thép và

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

26

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8023:2009 về Trang thiết bị y tế - Áp dụng quản lý rủi ro đối với trang thiết bị y tế

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8023:2009 ISO 14971:2007 TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - ÁP DỤNG QUẢN LÝ RỦI RO ĐỐI VỚI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ Medical devices - Application of risk management to medical devices Lời nói đầu TCVN 8023 : 2008 hoàn toàn tương đương với ISO 14971 : 2007. TCVN 8023 : 2008 do Viện Trang

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2014

27

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4523:2009 về Xuất bản phẩm thông tin - Phân loại, cấu trúc và trình bày

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4523 : 2009 XUẤT BẢN PHẨM THÔNG TIN - PHÂN LOẠI, CẤU TRÚC VÀ TRÌNH BÀY Information publication - Classification, structure and formal presentation Lời nói đầu TCVN 4523 : 2009 thay thế TCVN 4523 : 1988 TCVN 4523: 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC46 Thông tin và tư

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2015

28

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4296:2009 về Quặng apatit - Yêu cầu kĩ thuật

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4296 : 2009 QUẶNG APATIT - YÊU CẦU KỸ THUẬT Apatit ores - Specifications Lời nói đầu TCVN 4296 : 2009 thay thế TCVN 4296 - 86. TCVN 4296 : 2009 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC134/SC2 Phân bón hóa học biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2015

29

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4524:2009 về Tư liệu – Bài tóm tắt cho xuất bản phẩm và tư liệu

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4524 : 2009 ISO 214 : 1976 TƯ LIỆU - BÀI TÓM TẮT CHO XUẤT BẢN PHẨM VÀ TƯ LIỆU Documentation — Abstracts for publications and documentation Lời nói đầu TCVN 4524 : 2009 thay thế TCVN 4524 : 1988 TCVN 4524 : 2009 hoàn toàn tương đương ISO 214 : 1976 TCVN 4524: 2009 do

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2015

30

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2046:2009 về Động cơ điêzen - Vòi phun - Yêu cầu kỹ thuật chung

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 2046 : 2009 ĐỘNG CƠ ĐIÊZEN – VÒI PHUN – YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG Diesel engines – Injectors – General technical requirements Lời nói đầu TCVN 2046 : 2009 thay thế TCVN 2046 : 1990; TCVN 2046 : 2009 được xây dựng trên cơ sở tham khảo GOCT 10579:1988 “Injectors for diesels – General

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2015

31

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3573:2009 về Các chỉ tiêu thống kê về độ chính xác và tính ổn định của các nguyên công công nghệ - Phương pháp tính toán

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 3573: 2009 CÁC CHỈ TIÊU THỐNG KÊ VỀ ĐỘ CHÍNH XÁC VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA CÁC NGUYÊN CÔNG CÔNG NGHỆ - PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN Statistical indexes of precision and stability of technological operations - Methods of calculation Lời nói đầu TCVN 3573: 2009 thay thế cho TCVN 3573-1981;

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2015

32

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1484:2009 về Ổ lăn - Yêu cầu kỹ thuật

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1484: 2009 Ổ LĂN - YÊU CẦU KỸ THUẬT Rolling bearings - Technical requirements Lời nói đầu TCVN 1484:2009 thay thế TCVN 1484:1985 TCVN 1484:2009 Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 4 Ổ lăn, ổ đỡ biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2015

33

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1779:2009 về Ô tô, máy kéo - Thuật ngữ

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1779 : 2009 Ô TÔ, MÁY KÉO - THUẬT NGỮ Automobiles, tractors - Terminology Lời nói đầu TCVN 1779: 2009 thay thế TCVN 1779 : 1976; TCVN 1779 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 22 Phương tiện giao thông đường bộ biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2015

34

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1506:2009 về Ổ lăn - Ổ kim đỡ một dãy - Loạt kích thước 40

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1506 : 2009 Ổ LĂN - Ổ KIM ĐỠ MỘT DÃY - LOẠT KÍCH THƯỚC 40 Rolling bearings - Single row radial needle roller bearings Lời nói đầu TCVN 1506 : 2009 thay thế TCVN 1506 : 1974. TCVN 1506 : 2009 Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 4 Ổ lăn, ổ đỡ biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2015

35

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 142:2009 về Số ưu tiên và dãy số ưu tiên

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 142 : 2009 SỐ ƯU TIÊN VÀ DÃY SỐ ƯU TIÊN Preferred numbers and series of preferred numbers Lời nói đầu TCVN 142 : 2009 thay thế cho TCVN 142-88; TCVN 142 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 12 Đại lượng và đơn vị đo biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2015

36

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1794:2009 về Glyxerin công nghiệp - Phương pháp thử

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1794 : 2009 GLYXERIN CÔNG NGHIỆP – PHƯƠNG PHÁP THỬ Industrial glycerin – Test methods Lời nói đầu TCVN 1794 : 2009 thay thế cho TCVN 1794 – 76 TCVN 1794 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC47 Hóa học biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2015

37

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5224:2009 về Cốc - Phân tích cỡ hạt (kích thước danh nghĩa không lớn hơn 20mm)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5224 : 2009 ISO 2325 : 1986 CỐC - PHÂN TÍCH CỠ HẠT (KÍCH THƯỚC DANH NGHĨA KHÔNG LỚN HƠN 20 MM) Coke - Size analyses (Nominal top size 20 mm or less) Lời nói đầu TCVN 5224 : 2009 thay thế TCVN 5224 : 1990 TCVN 5224 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 2325 :1986. TCVN

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2015

38

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5404:2009 về Ăn mòn kim loại và hợp kim - Nguyên tắc chung đối với thử ăn mòn

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5404: 2009 ISO 11845: 1995 ĂN MÒN KIM LOẠI VÀ HỢP KIM - NGUYÊN TẮC CHUNG ĐỐI VỚI THỬ ĂN MÒN Corrosion of metals and alloys - General principies for corrosion testing Lời nói đầu TCVN 5404: 2009 thay thế TCVN 5404: 1991 TCVN 5404: 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 11845:

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2015

39

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4150:2009 về Ferosilic, Ferosilicomangan và Ferosilicocrom - Xác định hàm lượng Silic - Phương pháp trọng lượng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4150 : 2009 ISO 4158 : 1978 FEROSILIC, FEROSILICOMANGAN VÀ FEROSILICOCROM - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SILIC - PHƯƠNG PHÁP TRỌNG LƯỢNG Ferrosilicon, ferrosilicomanganese and ferrosilicocromium - Determination of silicon content - Gravimetric method Lời nói đầu TCVN 4150 : 2009 thế TCVN

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2015

40

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5014:2009 về Ferotian - Yêu cầu kỹ thuật và điều kiện cung cấp

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5014 : 2009 ISO 5454 :1980 FEROTITAN - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ ĐIỀU KIỆN CUNG CẤP Ferrotitanium - Specification and conditions of delivery Lời nói đầu TCVN 5014 : 2009 thay thế TCVN 5014 : 1989. TCVN 5014 : 2009 hoàn toàn tương với ISO 5454 : 1980. TCVN 5014 : 2009 do Ban kỹ

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2015 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 37/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ