Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 105/2009/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 5658 tiêu chuẩn

21

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6443:2009 (ISO 8644 : 2006) về Mô tô - Vành bánh hợp kim nhẹ - Phương pháp thử

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6443 : 2009 ISO 8644 : 2006 MÔ TÔ - VÀNH BÁNH HỢP KIM NHẸ - PHƯƠNG PHÁP THỬ Motorcycles - Light-alloy wheels - Test method Lời nói đầu TCVN 6443 : 2009 thay thế TCVN 6443 : 1998. TCVN 6443 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 8644 : 2006. TCVN 6443 : 2009 do Ban kỹ

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2015

22

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3782:2009 (ISO 2232 : 1990) về Thép vuốt nguội sợi tròn dùng để chế tạo cáp thép sợi cacbon công dụng chung và cáp thép sợi đường kính lớn - Yêu cầu kỹ thuật

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 3782 : 2009 ISO 2232 : 1990 THÉP VUỐT NGUỘI SỢI TRÒN DÙNG ĐỂ CHẾ TẠO CÁP THÉP SỢI CACBON CÔNG DỤNG CHUNG VÀ CÁP THÉP SỢI ĐƯỜNG KÍNH LỚN - YÊU CẦU KỸ THUẬT Round drawn wire for general purpose non-alloy steel wire ropes and for large diameter steel wire ropes - Specifications Lời nói

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2015

23

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3861:2009 (ISO 7692 : 1983) về Ferotian - Xác định hàm lượng Titan - Phương pháp chuẩn độ

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 3861 : 2009 ISO 7692 : 1983 FEROTITAN - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG TITAN - PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ Ferrotitanium - Determination of titanium content- Titrimetric method Lời nói đầu TCVN 3861 : 2009 thay thế TCVN 3861 : 1983. TCVN 3861 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 7692 : 1983.

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2015

24

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3869:2009 (ISO 4159 : 1978) về Feromangan và Ferosilicomangan - Xác định hàm lượng Mangan - Phương pháp điện thế

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 3869 : 2009 ISO 4159 : 1978 FEROMANGAN VÀ FEROSILICOMANGAN – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MANGAN – PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN THẾ Ferromanganese and ferrosilicomanganese – Determination of manganese content – Potentiometric method Lời nói đầu TCVN 3869 : 2009 thay thế TCVN 3869 : 1983; TCVN

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2015

25

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3938:2009 (ISO 2947 : 1973) về Vật liệu dệt - Bảng chuyển đổi chỉ số sợi sang giá trị quy tròn theo hệ tex

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 3938 : 2009 ISO 2947 : 1973 VẬT LIỆU DỆT - BẢNG CHUYỂN ĐỔI CHỈ SỐ SỢI SANG GIÁ TRỊ QUY TRÒN THEO HỆ TEX Textiles - Integrated conversion table for replacing traditional yarn numbers by rounded values in the Tex System Lời nói đầu TCVN 3938 : 2009 thay thế TCVN 3938:1984. TCVN

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2013

26

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4182:2009 (ASTM D 1445 : 2005) về Vật liệu dệt - Xơ bông - Xác định độ bền đứt và độ giãn dài khi đứt (Phương pháp chùm xơ dẹt)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4182 : 2009 ASTM D 1445 : 2005 VẬT LIỆU DỆT - XƠ BÔNG - XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN ĐỨT VÀ ĐỘ GIÃN DÀI KHI ĐỨT (PHƯƠNG PHÁP CHÙM XƠ DẸT) Standard test method for breaking strength and elongation of cotton fibers (flat bundle method) Lời nói đầu TCVN 4182 : 2009 thay thế TCVN 4182 : 1986.

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

27

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4180:2009 (ASTM D 1440 : 2007) về vật liệu dệt - Xơ bông - Xác định chiều dài và phân bố chiều dài (Phương pháp sắp hàng)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4180 : 2009 ASTM D 1440 : 2007 VẬT LIỆU DỆT – XƠ BÔNG – XÁC ĐỊNH CHIỀU DÀI VÀ PHÂN BỐ CHIỀU DÀI (PHƯƠNG PHÁP SẮP HÀNG) Standard test method for length and length distribution of cotton fibers (array method) Lời nói đầu TCVN 4180 : 2009 thay thế TCVN 4108 : 1986.

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

28

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4181:2009 (ASTM D 1577 : 2007) về Vật liệu dệt - Xơ - Phương pháp xác định độ nhỏ

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4181 : 2009 ASTM D 1577 : 2007 VẬT LIỆU DỆT - XƠ – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ NHỎ Standard test methods for linear density of textile fibers Lời nói đầu TCVN 4181 : 2009 thay thế TCVN 4181 : 1986. TCVN 4181 : 2009 được xây dựng trên cơ sở chấp nhận hoàn toàn tương đương với

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

29

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4183:2009 (ASTM D 1442 : 2006) về Vật liệu dệt - Xơ bông - Phương pháp xác định độ chín (Quy trình trương nở bằng natri hydroxit và ánh sáng phân cực)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4183 : 2009 ASTM D 1442 : 2006 VẬT LIỆU DỆT – XƠ BÔNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ CHÍN (QUY TRÌNH TRƯƠNG NỞ BẰNG NATRI HYDROXIT VÀ ÁNH SÁNG PHÂN CỰC) Standard test method for maturity of cotton fibers (sodium hydroxide swelling and polarized light procedures) Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

30

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5335:2009 về Than hoạt tính dạng bột - Phương pháp thử

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5335 : 2009 THAN HOẠT TÍNH DẠNG BỘT - PHƯƠNG PHÁP THỬ Powdery active carbon - Test method Lời nói đầu TCVN 5335 : 2009 thay thế TCVN 5335 : 1991 TCVN 5335 : 2009 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC27/SC3 Nhiên liệu khoáng rắn - Than biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

31

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8046:2009 về gỗ - Xác định độ hút ẩm

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8046 : 2009 GỖ - XÁC ĐỊNH ĐỘ HÚT ẨM Wood - Determination of moisture absorption Lời nói đầu TCVN 8046 : 2009 thay thế cho TCVN 359-70 và Sửa đổi 1:1986. TCVN 8046 : 2009 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC89/SC1 Ván gỗ nhân tạo biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2014

32

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8010:2009 về Rượu chưng cất - Xác định hàm lượng metanol

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8010 : 2009 RƯỢU CHƯNG CẤT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG METANOL Distilled liquors - Determination of methanol content Lời nói đầu TCVN 8010:2009 được xây dựng trên cơ sở AOAC 972.11 Methanol in Distilled Liquors. Gas Chromatographic Method; TCVN 8010:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

33

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8011:2009 về Rượu chưng cất - Phương pháp xác định hàm lượng rượu bậc cao và etyl axetat bằng sắc ký khí

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8011 : 2009 RƯỢU CHƯNG CẤT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG RƯỢU BẬC CAO VÀ ETYL AXETAT BẰNG SẮC KÝ KHÍ Distilled liquors - Determination of alcohols (higher) and ethyl acetate contents by gas chromatographic method Lời nói đầu TCVN 8011 : 2009 được xây dựng trên cơ sở AOAC 972.10

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

34

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1821:2009 về Thép và gang - Xác định hàm lượng cacbon tổng - Phương pháp phân tích hóa học

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1821:2009 THÉP VÀ GANG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CACBON TỔNG - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC Steel and Iron - Determination of total carbon content - Methods of chemical analysis 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp phân tích để xác định hàm lượng cacbon (C) tổng trong

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

35

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1820:2009 về Thép và gang - Xác định hàm lượng lưu huỳnh - Phương pháp phân tích hóa học

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1820 : 2009 THÉP VÀ GANG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG LƯU HUỲNH - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC Steel and iron - Determination of sulphur content - Methods of chemical analysis 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định phương pháp chuẩn độ bằng dung dịch Iod và natri hydroxyt để xác định

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

36

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1819:2009 về Thép và gang - Xác định hàm lượng mangan - Phương pháp phân tích hóa học

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1819 : 2009 THÉP VÀ GANG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MANGAN - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC Steel and iron - Determination of manganese content - Methods of chemical analysis 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định phương pháp chuẩn độ bằng dung dịch natri asenit nitrit để xác định hàm

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

37

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1817:2009 về Thép và gang - Xác định hàm lượng molipden - Phương pháp phân tích hóa học

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1817:2009 THÉP VÀ GANG – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MOLIPDEN - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC Steel and iron – Determination of molipdenum content – Methods of chemical analysis 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp phân tích để xác định hàm lượng molipden (Mo) trong thép và

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

38

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1815:2009 về Thép và gang - Xác định hàm lượng photpho - Phương pháp phân tích hóa học

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1815 : 2009 THÉP VÀ GANG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG PHOTPHO - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC Steel and iron – Determination of phosphorus content – Methods of chemical analysis 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định phương pháp phân tích hóa học để xác định hàm lượng photpho (P)

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

39

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1814:2009 về Thép và gang - Xác định hàm lượng silic - Phương pháp phân tích hóa học

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1814 : 2009 THÉP VÀ GANG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SILIC - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC Steel and iron – Determination of silicon content – Methods of chemical analysis 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định phương pháp phân tích hóa học để xác định hàm lượng silic (Si) trong

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

40

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1816:2009 về Thép và gang - Xác định hàm lượng coban - Phương pháp phân tích hóa học

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1816 : 2009 THÉP VÀ GANG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG COBAN - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC Steel and iron – Determination of cobalt content – Methods of chemical analysis 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định phương pháp phân tích hóa học để xác định hàm lượng coban (Co) trong

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2015 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 37/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ

DMCA.com Protection Status