Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 105/2009/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 5468 tiêu chuẩn

21

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8220:2009 về vải địa kỹ thuật − phương pháp xác định độ dày danh định

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8220:2009 VẢI ĐỊA KỸ THUẬT − PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ DÀY DANH ĐỊNH Geotextile – Test method for determination of normal thickness 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định độ dày danh dạnh của vải địa kỹ thuật dạng dệt, dạng không dệt, dạng phức hợp và các loại

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

22

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8066:2009 về công nghệ thông tin – khuôn dạng chứng thư số

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8066: 2009 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – KHUÔN DẠNG CHỨNG THƯ SỐ Information technology – Digital certificate format MỤC LỤC 1 Phạm vi áp dụng 2 Tài liệu viện dẫn 3 Thuật ngữ và định nghĩa 4 Ký hiệu và thuật ngữ 5 Phân loại chứng thư số 6 Các trường thông

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

23

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8070:2009 về thiết bị điện báo in trực tiếp băng hẹp thu thông tin khí tượng và hành hải - yêu cầu kỹ thuật

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8070:2009 THIẾT BỊ ĐIỆN BÁO IN TRỰC TIẾP BĂNG HẸP THU THÔNG TIN KHÍ TƯỢNG VỠ HỠNH HẢI - YÊU CẦU KỸ THUẬT Narrow-band direct-printing telegraph equipment for receiving meteorological and navigational information - Technical Requirements MỤC LỤC Lời nói đầu 1 Phạm vi áp dụng

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

24

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8073:2009 về mạng viễn thông - đặc tính kỹ thuật của đồng hồ chuẩn sơ cấp

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8073:2009 MẠNG VIỄN THÔNG – ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA ĐỒNG HỒ CHUẨN SƠ CẤP Telecommunication network - Timing characteristics of primary reference clock MỤC LỤC 1 Phạm vi áp dụng 2 Tài liệu viện dẫn 3 Thuật ngữ và định nghĩa 4 Ký hiệu và thuật ngữ 5 Đặc tính kỹ

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

25

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8076:2009 về bộ thích ứng thuê bao đa phương tiện (MTA) - yêu cầu kỹ thuật

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8076:2009 BỘ THÍCH ỨNG THUÊ BAO ĐA PHƯƠNG TIỆN (MTA) - YÊU CẦU KỸ THUẬT Multimedia Terminal Adapter (MTA) - Technical requirements MỤC LỤC                                                                                                                                            Trang

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

26

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8077:2009 về thiết bị thu phát trên đường dây thuê bao số không đối xứng (ASDL) 2 và 2+ - Yêu cầu kỹ thuật

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8077:2009 THIẾT BỊ THU PHÁT TRÊN ĐƯỜNG DÂY THUÊ BAO SỐ KHÔNG ĐỐI XỨNG (ADSL) 2 VÀ 2+ - YÊU CẦU KỸ THUẬT Asymmetric digital subscriber line (ADSL) 2 and 2+ transceivers - Technical requirements MỤC LỤC

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

28

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8235:2009 về tương thích điện từ(EMC) - thiết bị mạng viễn thông - yêu cầu về tương thích điện từ

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8235:2009 TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ (EMC) - THIẾT BỊ MẠNG VIỄN THÔNG – YÊU CẦU VỀ TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ ElectroMagnetic Compatibility (EMC) -Telecommunication network equipment - ElectroMagnetic Compatibility requirements MỤC LỤC 1 Phạm vi áp dụng

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

29

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8236:2009 về mạng viễn thông - thiết bị ghép kênh số 34 Mbit/s

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8236:2009 MẠNG VIỄN THÔNG - THIẾT BỊ GHÉP KÊNH SỐ 34 MBIT/S Telecommunication network – 34 Mbit/s Digital Multiplexer Equipment MỤC LỤC 1          Phạm vi áp dụng........................................................................................................................5

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

30

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8237:2009 về mạng viễn thông - thiết bị ghép kênh số 140 Mbit/s

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8237:2009 MẠNG VIỄN THÔNG - THIẾT BỊ GHÉP KÊNH SỐ 140 MBIT/S Telecommunication network – 140 Mbit/s Digital Multiplexer Equipment MỤC LỤC 1         PHẠM VI ÁP DỤNG ....................................................................................................  5 2         TÀI LIỆU

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

31

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8239:2009 về thiết bị đầu cuối viễn thông - thiết bị fax nhóm 3

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8239:2009 THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI VIỄN THÔNG - THIẾT BỊ FAX NHÓM 3 Telecommunication Terminal Equipment – Group 3 facsimile apparatus MỤC LỤC 1 Phạm vi áp dụng .................................................................................................................  6 2 Tài liệu

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

32

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8240:2009 về thiết bị đầu cuối viễn thông - thiết bị đầu cuối tương tự sử dụng tổ hợp cầm tay nối với mạng điện thoại công cộng (PSTN) - yêu cầu điện thanh

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8240:2009 THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI VIỄN THÔNG - THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI TƯƠNG TỰ SỬ DỤNG TỔ HỢP CẦM TAY NỐI VỚI MẠNG ĐIỆN THOẠI CÔNG CỘNG (PSTN) - YÊU CẦU ĐIỆN THANH Telecommunication Terminal Equipment – Analogue handset terminal equipment connecting to the Public Switched Telephone Network (PSTN) -

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

33

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4837:2009 về đường - Lấy mẫu

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4837 : 2009 ĐƯỜNG - LẤY MẪU Sugar - Sampling Lời nói đầu TCVN 4837:2009 thay thế TCVN 4837:1989; TCVN 4837:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F18 Đường, sản phẩm đường và mật ong biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

34

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8300:2009 về công trình thủy lợi – máy đóng mở kiểu xi lanh thủy lực – yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, lắp đặt, nghiệm thu, bàn giao

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8300:2009 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – MÁY ĐÓNG MỞ KIỂU XI LANH THỦY LỰC – YÊU CẦU KỸ THUẬT TRONG THIẾT KẾ, LẮP ĐẶT, NGHIỆM THU, BÀN GIAO Hydraulics Structures – Hydraulic Operating Cylinder - Technical requirements on designing, erection, acceptance, trasfer 1. Phạm vi áp dụng

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

35

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8302:2009 về quy hoạch phát triển thủy lợi - quy định chủ yếu về thiết kế

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8302:2009 QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN THỦY LỢI QUY ĐỊNH CHỦ YẾU VỀ THIẾT KẾ Water resources development planning Principle design provisions 1. Phạm vi áp dụng 1.1 Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc lập mới hoặc rà soát, bổ sung tổng quan quy hoạch thủy lợi, quy hoạch thủy lợi lưu vực

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

36

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8303:2009 về quy trình sơ họa diễn biến lòng sông

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8303:2009 Quy trình sơ họa diễn biến lòng sông Instruction on preliminary of river changes 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định trình tự và phương pháp thực hiện sơ họa diễn biến lòng sông có đê từ cấp III trở lên. Đối với các sông có đê từ cấp IV trở xuống và các sông quan

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

37

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8305:2009 về công trình thủy lợi - kênh đất - yêu cầu kỹ thuật trong thi công và nghiệm thu

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8305:2009 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - KÊNH ĐẤT - YÊU CẦU KỸ THUẬT TRONG THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Hydraulics structurers – Earth sanal - Technical requirements for construction and acceptance 1. Phạm vi áp dụng 1.1 Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật trong thi công, phương

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

38

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4295:2009 về đậu hạt - phương pháp thử

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4295:2009 ĐẬU HẠT - PHƯƠNG PHÁP THỬ Pea beans – Test methods Lời nói đầu TCVN 4295 : 2009 thay thế TCVN 4295 : 1986; TCVN 4295 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F13 Phương pháp phân tích và lấy mẫu biên soạn. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

39

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8224:2009 về công trình thủy lợi - các quy định chủ yếu về lưới khống chế mặt bằng địa hình

TCVN 8224:2009 CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI - CÁC QUI ĐỊNH CHỦ YẾU VỀ LƯỚI KHỐNG CHẾ MẶT BẰNG ĐỊA HÌNH Hydraulic Works - The basic stipulation for topographic horizontal control networks 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này bao gồm những qui định chủ yếu về lưới khống chế cơ sở mặt bằng địa hình từ lưới hạng 4, giải tích 1,

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

40

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8299:2009 về công trình thủy lợi - yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế cửa van, khe van bằng thép

2006 theo quy định tại khoản 1 điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a, khoản 1 điều 7 của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 8299 : 2009 do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật thủy lợi thuộc

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2015 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 37/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ