Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 105/2009/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 21-40 trong 2897 tiêu chuẩn

21

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8203:2009 về Vật liệu dệt - Chuẩn bị mẫu thử phòng thí nghiệm và mẫu thử cho phép thử hóa học

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8203 : 2009 ISO 5089 : 1977 VẬT LIỆU DỆT – CHUẨN BỊ MẪU THỬ PHÒNG THÍ NGHIỆM VÀ MẪU THỬ CHO PHÉP THỬ HÓA HỌC Textiles – Preparation of laboratory test samples and test specimens for chemical testing Lời nói đầu TCVN 8203 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 5089 : 1977. TCVN 8203 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

22

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4896:2009 về Vật liệu dệt - Vải dệt - Ghi nhãn

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4896 : 2009 VẬT LIỆU DỆT - VẢI DỆT - GHI NHÃN Textiles - Fabrics - Marking Lời nói đầu TCVN 4896 : 2009 thay thế TCVN 4896 : 1989. TCVN 4896 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 38 Vật liệu dệt biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

23

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5781:2009 về Phương pháp đo cơ thể người

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5781 : 2009 PHƯƠNG PHÁP ĐO CƠ THỂ NGƯỜI Method of human body measuring Lời nói đầu TCVN 5781 : 2009 thay thế TCVN 5781 : 1994; TCVN 5781 : 2009 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 38 Vật liệu dệt biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. PHƯƠNG PHÁP ĐO CƠ THỂ

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

24

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5782:2009 về Hệ thống cỡ số tiêu chuẩn quần áo

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5782 : 2009 HỆ THỐNG CỠ SỐ TIÊU CHUẨN QUẦN ÁO Standard sizing systems for clothes Lời nói đầu TCVN 5782 : 2009 thay thế TCVN 5782 : 1994. TCVN 5782 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 38 Vật liệu dệt biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. HỆ THỐNG CỠ SỐ

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

25

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5783:2009 về Vật liệu dệt - Sợi - Phương pháp lấy mẫu

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5783 : 2009 ASTM D 2258 : 1999 VẬT LIỆU DỆT - SỢI - PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU Textiles - Yarns - Method for sampling Lời nói đầu TCVN 5783 : 2009 thay thế TCVN 5783 : 1994 TCVN 5783 : 2009 được xây dựng trên cơ sở chấp nhận hoàn toàn tương đương với ASTM D 2258-99 Standard Practice for Sampling Yarn for Testing, với sự cho phép

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

26

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4295:2009 về đậu hạt - phương pháp thử

8123 : 2009 (ISO 520 : 1977) 4.3. Xác định hàm lượng nước 4.3.1. Nguyên tắc Hàm lượng nước của đậu hạt được xác định theo nguyên tắc sấy đậu hạt đã nghiền nhỏ trong tủ sấy đến khối lượng không đổi. 4.3.2. Thiết bị dụng cụ Sử dụng thiết bị, dụng cụ phòng thử nghiệm thông thường, cụ thể như sau: 4.3.2.1. Tủ sấy, có thể điều chỉnh nhiệt độ ở 105oC ± 2oC.

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

27

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8299:2009 về công trình thủy lợi - yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế cửa van, khe van bằng thép

Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a, khoản 1 điều 7 của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 8299 : 2009 do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật thủy lợi thuộc trường Đại học Thủy lợi biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

28

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8301:2009 về công trình thủy lợi - máy đóng mở kiểu vít - yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, chế tạo, lắp đặt, nghiệm thu

khoản 1 điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a, khoản 1 điều 7 của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 8301 : 2009 do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật thủy lợi thuộc trường Đại học Thủy lợi biên soạn, Bộ

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

29

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8298:2009 về công trình thủy lợi - yêu cầu kỹ thuật trong chế tạo và lắp ráp thiết bị cơ khí, kết cấu thép

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8298:2009 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - YÊU CẦU KỸ THUẬT TRONG CHẾ TẠO VÀ LẮP RÁP THIẾT BỊ CƠ KHÍ, KẾT CẤU THÉP Hydraulics Structures - Technical requirements for manufacturing and installing mechanical equipment, steel structures 1. Phạm vi áp dụng 1.1 Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật cơ bản về chế tạo và lắp ráp,

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

30

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6707:2009 về chất thải nguy hại - Dấu hiệu cảnh báo

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6707 : 2009 CHẤT THẢI NGUY HẠI – DẤU HIỆU CẢNH BÁO #11;Hazardous wastes – Warning signs Lời nói đầu TCVN 6707 : 2009 thay thế cho TCVN 6707 : 2000. TCVN 6707 : 2009 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 200 Chất thải rắn biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. CHẤT

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

31

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8053:2009 về tấm lợp dạng sóng - yêu cầu thiết kế và hướng dẫn lắp đặt

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8053:2009 TẤM LỢP DẠNG SÓNG - YÊU CẦU THIẾT KẾ VÀ HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT Corrugated sheets for pitched roofs - Design standard and guide for installation Lời nói đầu TCVN 8053:2009 do Viện Kiến trúc Nhiệt đới - Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

32

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3890:2009 về phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - trang bị, bố trí, kiểm tra và bảo dưỡng

35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy. 32. Quy chuẩn tối thiểu về lắp đặt thiết bị và kiểm tra, thử nghiệm lắp đặt và thiết bị chữa cháy. Hồng Kông. Tháng 3.1994 (Codes of Practice for minimum fire service installations and equipment and inspection and testing of installations and equipment. March

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

33

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8130:2009 về Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Xác định hoạt độ nước

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8130 : 2009 ISO 21807 : 2004 VI SINH VẬT TRONG THỰC PHẨM VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI - XÁC ĐỊNH HOẠT ĐỘ NƯỚC Microbiology of food and animal feeding stuffs - Determination of water activity Lời nói đầu TCVN 8130 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 21807:2004; TCVN 8130 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F13

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2013

34

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7265:2009 về Quy phạm thực hành đối với thủy sản và sản phẩm thủy sản

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7265:2009 CAC/RCP 52-2003, Rev.4-2008 QUY PHẠM THỰC HÀNH ĐỐI VỚI THỦY SẢN VÀ SẢN PHẨM THỦY SẢN Code of practice for fish and fishery products Lời nói đầu TCVN 7265:2009 thay thế TCVN 7265:2003; TCVN 7265:2009 hoàn toàn tương đương với CAC/RCP 52-2003, Rev.4-2008; TCVN 7265:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

35

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7997:2009 về Cáp điện lực đi ngầm trong đất - Phương pháp lắp đặt

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7997:2009 CÁP ĐIỆN LỰC ĐI NGẦM TRONG ĐẤT - PHƯƠNG PHÁP LẮP ĐẶT Power cable buried ground - Installation methods Lời nói đầu TCVN 7997 : 2009 được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn của Hiệp hội công nghiệp Nhật Bản JIS C 3653 : 1994; TCVN 7997 : 2009 xây dựng trên cơ sở dự thảo đề nghị của công ty cổ phẩn BA AN, Ban kỹ thuật

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

36

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8008:2009 về Rượu chưng cất - Xác định độ cồn

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8008:2009 RƯỢU CHƯNG CẤT - XÁC ĐỊNH ĐỘ CỒN Distilled liquors - Determination of alcohol Lời nói đầu TCVN 8008:2009 được xây dựng trên cơ sở AOAC 982.10 Alcohol by volume in distilled liquors. Densitometric method; TCVN 8008:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F9 Đồ uống biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

37

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8024:2009 về Nước mắm - Xác định hàm lượng urê - Phương pháp ureaza

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8024 : 2009 NƯỚC MẮM - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG URÊ PHƯƠNG PHÁP UREAZA Fish sause - Determination of urea content - Urease method Lời nói đầu TCVN 8024:2009 được xây dựng dựa trên dự thảo đề nghị của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2; TCVN 8024:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F13 Phương pháp

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

38

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8025:2009 về Nước mắm - Xác định hàm lượng urê - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) dùng detector huỳnh quang sau khi tao dẫn xuất với xanthydrol

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8025 : 2009 NƯỚC MẮM - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG URÊ - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO (HPLC) DÙNG DETECTOR HUỲNH QUANG SAU KHI TẠO DẪN XUẤT VỚI XANTHYDROL Fish sause - Determination of urea content - Method using high-perfomance liquid chromatography (HPLC) with fluorescence detection after derivatisation with xanthydrol

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

39

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8134:2009 về Thịt và sản phẩm thịt - Xác định hàm lượng nitơ (Phương pháp chuẩn)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8134 : 2009 ISO 937:1978 THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NITƠ (PHƯƠNG PHÁP CHUẨN) Meat and meat products - Determination of nitrogen content (Reference method) Lời nói đầu TCVN 8134 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 937 : 1978; TCVN 8134 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F8 Thịt và sản phẩm

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

40

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8135:2009 về Thịt và sản phẩm thịt - Xác định độ ẩm (Phương pháp chuẩn)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8135 : 2009 ISO 1442 : 1997 THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT - XÁC ĐỊNH ĐỘ ẨM (PHƯƠNG PHÁP CHUẨN) Meat and meat products - Determination of moisture content (Reference method) Lời nói đầu TCVN 8135 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 1442 : 1997; TCVN 8135 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F8 Thịt và sản phẩm thịt

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/6/2009, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ